Bevar børneinstitutionerne i Vangede

Gentofte kommune ønsker at skære 240 pladser væk pga faldende børnetal i kommunen iht deres egne prognoser. Vangede står for 47,7 % af denne andel! Ifølge Danmarks statistik vil børnetallet i kommunen forblive stationært fra nu og fremtil 2050. Vangede står for den højeste andel af børn mellem 0-4 år af alle sogn i kommunen (15,8 %). Jægersborg er det eneste sogn som stiger i denne børnegruppe siden 2012. Vangede er dernæst det sogn som kun falder 5 %. Resten ligger mellem 12 og 38 % i fald! Dertil står Vangede for den største andel, 1/5, af befolkning i den fødedygtige alder (25-39 år) i hele kommunen (20,6 %). 
Hvis kommunen skærer de 114/240 pladser de vil have væk i Vangede, Så har Vangede 398 pladser tilbage til en børnegruppe på over 550 børn!

Støt for vores børn og fremtidige børn i Vangede!


Marie Louise Blok Juul    Kontakt forfatteren af dette andragende