Bevar akutbilen i Skagen

Regionsrådet i Nordjylland har planer om at fjerne akutbilen i Skagen - og det er uhyggeligt at de bare så meget som at tænke på at tænke på at afskaffe akutbilen i Skagen :

Skagen var indtil 2011 betjent med en ambulance med to reddere, og en akutbil bemandet af en ambulancebehandler i 12 timer.

Så skete der en tragisk hændelse, hvor en yngre mand døde. Der var 26 minutters ventetid på ambulancen.

Det blev besluttet, at akutbilen fremover skal være i Skagen i døgndrift.

Når ambulancen er ude af området, er akutbilen der. Akutbilen forlader ikke området. Akutbilen er bemandet med en ambulancebehandler, der kan starte tidlig livreddende behandling på stedet.

Akutbilen er udstyret med medicin, behandlingsudstyr og kommunikationsudstyr, og redderen er specialuddannet til behandling og til at starte behandling ene mand på stedet, indtil ambulancen når frem og tager over mhp. fortsat behandling og transport.

Der er 67 kilometer til nærmeste behandlingssygehus, 100 kilometer til Aalborg Sygehus og 42 kilometer til Frederikshavn, hvor ambulancen eventuelt skal komme fra, hvis ambulancen i beredskab i Aalbæk ikke er til stede.

Der er grundet sikkerhed, tryghed, behandlingsmulighed af en akutredder og grundet afstand al mulig grund til at opretholde akutbilen i Skagen.

dele af teksten er taget fra artikler på www.nordjyske.dk