Bevar Engen - Beskyt Ådalen

69313583_102928751090574_6366130577740922880_o.jpg

Jeg protesterer imod, at Stevns Kommune tillader byggeri på engen, Ådals Mark,
i Strøby Egede - et areal som ligger i Tryggevælde Ådal.


Bevar engen i Strøby Egede
Kommunen bør ikke tillade et nyt boligområde:

  • på et areal, der ligger i en højrisikozone for oversvømmelser
  • som vil øge trafikken i et trafikalt belastet byområde, særligt omkring Åstræde
  • der fjerner udsigten over engen fra hjertestien, som nydes dagligt af mange af byens borgere

 

Beskyt Tryggevælde Ådal
Kommunen bør ikke tillade et nyt boligområde:

  • i den beskyttede Tryggevælde Ådal (Helhedsplan for Tryggevælde Ådal)
  • i et område af landskabelig og geologisk interesse samt på et kulturarvsareal
  • der grænser op til Natura2000 og dermed udsætter beskyttet natur for risiko
  • som vil skabe præcedens og dermed bane vejen for mere byggeri i ådalen, fx syd for Åstræde parallelt med Åvangsvej og Engdraget

 

FØLG SAGEN HER: www.fb.com/BevarEngen


Borgergruppen for beskyttelse af engen og Tryggevælde Ådal mod byggeri (BevarEngen@gmail.com)    Kontakt forfatteren af dette andragende