Beskyt naturreservatet Hirsholm v. Frederikshavn og drop de påtænkte kystnære havvindmøller kun 2 km derfra.

Med din underskrift støtter du modstanden mod 5 enorme kystnære havvindmøllers placering blot 2 km fra naturreservatet Hirsholm i det nordlige Kattegat udfor Frederikshavn. Der er tale om møller mellem 200 og hele 265 meters højde, noget nær verdens største. Hirsholm er et enestående naturreservat der har status som RAMSAR-område og NATURA 2000 Habitat- & Fuglebeskyttelsesområde, hvorfor placeringen af de store HAVvindmøller kun 6 km fra fastland, virker helt absurd. Der er masser af plads længere til søs i samme område. Reservatet er yngleplads for mere end 25.000 tusinde fugle. For nogle af arterne yngler over halvdelen af den danske bestand i reservatet, hvorfor disse er særligt udsatte. Det gælder især for splitterner og tejster. Ingen kan garantere eller dokumentere at den lavfrekvente støj fra så store havvindmøller ikke vil skade de ynglende fugle og deres sårbare unger, der ligger på rede bare 2000m fra den nærmeste mølle. Placeringen er alene til fordel for investoren, European Energy, der sparer penge på den kortere distance til land. Forbrugerne får ikke andel i denne besparelse, og vinden blæser tilmed mere, hvis de placeres længere ud i Kattegat. Frederikshavns Kommune synes at være stukket blår i øjnene af dygtige lobbyister og af udsigten til at "have verdens største havvindmøller lige udenfor egen dør". Følg sagen på Facebook Hirsholm uden møller, når du har stemt her.. Tak. På vegne af naturen i det nordlige Kattegat - Den kan ikke selv...   


Dorte Tofting, Foreningen Hirsholm uden møller    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Dorte Tofting, Foreningen Hirsholm uden møller vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:



Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...