OPRÅB: Bæredygtig dannelse er fundamentet for en bæredygtig fremtid

149660408_785785868689296_3750954905062021670_o1.jpg

Vores verden er midt i en klima- og biodiversitetskrise. Vi er på vej mod 3,2 graders temperaturstigninger og 8,7 millioner mennesker dør hvert år af luftforurening. Vi ser ødelæggende oversvømmelser, uhåndterbare skovbrande og dræbende tørke. Dyr, insekter, svampe og andre organismer er uddøende. Biodiversitet i frit fald.

Forskningen har advaret om kriserne i årtier, men tilstrækkelig handling udebliver. Dette er et opråb til politikere og beslutningstagere om at tage forskningen alvorligt og handle derefter.

Vi er elever, studerende, undervisere, uddannelsesledere, rektorer, forskere dekaner og fagforeninger. Og vi mener, at alle har ret til en fremtid med et stabilt klima og gode levevilkår. Det kalder vi et bæredygtigt samfund. Men et moderne bæredygtigt samfund starter med et bæredygtigt uddannelsessystem.

Vi mener, at uddannelsessektoren er et fuldstændig afgørende element i den nødvendige bæredygtige omstilling af samfundet. Det gælder selvfølgelig driften af de mange offentlige uddannelsesinstitutioner, som skal vise det gode eksempel med blandt andet bæredygtige indkøb og grønne områder. Men vigtigst af alt: At sikre at grøn omstilling og bæredygtighed står centralt i dannelsen af fremtidens medborgere, ledere og medarbejdere. Morgendagens virkelighed kræver, at vi former og udvikler et banebrydende nyt forhold til naturen. Et forhold til naturen, som adskiller sig drastisk fra det forhold, vi har haft hidtil. Et forhold, hvis grundsten er gensidighed og bæredygtighed.

Vi mener, at den bæredygtige dannelse af morgendagens generationer skal sikres gennem undervisning i grøn omstilling og bæredygtighed - med et allestedsnærværende fokus på handlekompetence og høj faglighed. Vi skal nemlig ikke blot danne til bæredygtighed, men også uddanne bæredygtige fagprofessionelle.

Vi finder det ikke på nogen måde tilstrækkeligt blot at sikre en forståelse af årsagerne bag klimakrisen. Vi mener derimod, at det er centralt, at elever og studerende dannes til aktiv demokratisk deltagelse samt kritisk og tværfaglig tænkning. Klimakrisens kompleksitet forudsætter nemlig, at løsningerne ikke findes udelukkende inden for et enkelt fagområde. Moderne problemer kræver moderne løsninger. Derfor skal alle uddannelser i relevant form og indhold bidrage og inspirere til grøn handling, omstilling og bæredygtighed.

Vi mener, at den grønne omstilling af vores uddannelser skal ske lokalt. Vi ønsker virkelighedsnær undervisning, der klæder elever og studerende på til at tage del i samfundet. Omstillingen af uddannelserne kræver inddragelse af såvel institutioner og virksomheder som civilsamfundet - med forankring i demokratiske organer og inddragelse af elever, studerende og undervisere. Vi frabeder os enhver form for øget politisk topstyring af vores uddannelser, men vi ser et klart behov for politisk understøttelse og handling, herunder massive investeringer i uddannelse. Nye samarbejder, fagområder og undervisningsmaterialer skal udvikles, undervisere opkvalificeres og nye forskningsbaserede løsninger efterprøves. 

Vi mener, at der er behov for handling på alle uddannelsesniveauer. Vi vil ikke acceptere, at klimakrisens altødelæggende konsekvenser skødesløst overdrages til morgendagens borgere. Vi kræver handling: Klæd nuværende og kommende generationer på til den virkelighed, de skal overtage, forme og leve med.

Morgendagen er kompleks og kræver bæredygtig dannelse. Et bæredygtigt samfund starter med et bæredygtigt uddannelsessystem.


Uddannelser For Fremtiden    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Uddannelser For Fremtiden tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...