ændring af voldtægtsparagraffen til fokus på samtykke

Underskriftindsamling for at ændre voldtægtsparagraffen til at fokusere på samtykke

Hvis du også synes det er vigtigt, at den person man har sex med selv har lyst til at have sex, så er en lovændring vigtig.

Hvis du også synes det er vigtigt at en person, der har lyst til sex med dig, sikrer sig at du også har lyst, så er ændringen vigtig for dig.

Hvis du også synes at det er mærkeligt, at det principielle udgangspunkt i loven lige nu er, at alle gerne vil have sex med alle MEDMINDRE de siger fra på en tydelig måde, så er en lovændring vigtig for dig.

Hvis du stadig er i tvivl så læs videre - ellers så bare sæt din underskrift.

Hvorfor skal vi ændre bestemmelsen om voldtægt?

Fordi voldtægtsparagraffen som den ser ud i dag udtryk for en historisk tænkning, hvor man har fokuseret på vold, og ikke på at to mennesker der har sex selvfølgelig er i stand til at finde ud af, om den anden har lyst.

Ved at rykke fokus til samtykke får man forhåbentlig mulighed for at flere ofre står frem og anmelder voldtægt.

Som det er i dag viser undersøgelser at omkring 4000 kvinder årligt udsættes for voldtægt eller forsøg på voldtægt. Omkring 500 voldtægter anmeldes årligt, men kun omkring 60 sager fører til dom (cirkatal). Tallene for hvor mange mænd der voldtages er meget usikkert (ca. 10 om året henvender sig i voldtægtscentre), men det er også meget tabuiseret for mænd at anmelde.

Det har jo altid været sådan med sex, at vi skal være opmærksomme på vores partner.

Og vi skal lære vores unge, hvor vigtigt det er at et sex indebærer at begge parter er enige om det. Med en lovændring vil dette fokus blive styrket.

I det lidt større perspektiv så trådte Istanbulkonventionen i kraft i Danmark i 2014, og i den fremgår det af artikel 36 at:

Parterne (herunder Danmark) træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at den forsætlige udøvelse af følgende handlinger er strafbar:

a uden den pågældendes samtykke at foretage vaginal, anal eller oral penetrering af seksuel karakter af en anden persons krop ved hjælp af en kropsdel eller en genstand,
b uden den pågældendes samtykke at udøve handlinger af seksuel karakter med en anden person,
c uden den pågældendes samtykke at få en anden person til at udøve handlinger af seksuel karakter med en tredjemand.

En lovændring burde således allerede være gennemført, hvis vi skulle overholde konventionens ord.

Men vil bevisbyrden så ikke blive vendt om (så en gerningsperson skal bevise at han/hun fik et samtykke)?

Nej. Som altid er udgangspunktet i straffeloven medmindre der står andet, at anklagemyndigheden har bevisbyrden.

Det betyder at hvis vi får en lovændring, så skal anklagemyndigheden bevise at offeret
1) ikke havde givet samtykke til samlejet og
2) at den tiltalte var klar over at offeret ikke havde givet sit (direkte eller indirekte) samtykke og derfor havde forsæt til voldtægt.

Som voldtægtsparagraffen er nu så er det fx også at betragte som voldtægt, hvis man har samleje med en person, der ikke er i stand til at modsætte sig. Bevisbyrden er heller ikke der sådan, at det påhviler gerningspersonen at bevise at hun/han ikke vidste at offeret var ude af stand til at modsætte sig. Det er anklagemyndigheden der skal bevise
1) at offeret var ude af stand til at modsætte sig og
2) at den tiltalte var klar over dette.

Skal man så til at have en underskrift, før man kan have sex med nogen?

Nej der kommer ikke til at være et krav om papirer.

Samtykkelovgivning fungerer allerede fuldstændig glimrende i England for eksempel.

Det handler om at sikre sig at modparten er indforstået med at have sex, og det foregår heldigvis allerede i stor stil hver eneste dag i Danmark, så de fleste er allerede trænet i at gøre det.

Men hvad så hvis folk er fulde, og man er usikker på om den anden har lyst til sex?

Hvis man er usikker på om den anden part har lyst til sex, så lader man være (uanset om man er ædru eller fuld).

Det gør heldigvis ikke ondt på nogen at lade være med at have sex. Man kan jo fx sove sammen, og så se om begge parter har lyst til sex dagen efter.

Er der så ikke mange flere – også uskyldige – der vil blive dømt?

Dommerforeningens formand mente faktisk tilbage i efteråret 2016 ikke at en lovændring ville betyde flere dømte.

Men vigtigst: Efter en ændring af paragraffen vil man ikke være uskyldig, hvis man havde til hensigt at gennemføre et samleje (forsæt) uden at modparten havde givet samtykke.

Man kan sige, at som det er lige nu er det i princippet ligegyldigt om der er givet samtykke, og det kan virke temmelig forkert at have en retstilstand hvor ikke begge parter er klar over, om den anden har lyst til at have sex.

For at give et eksempel: Hvis du står på dit arbejde/på gaden/i dit hjem/på dit studie/til festen/på togstationen og der kommer en anden person hen til dig, så er det principielle udgangspunkt i dag at det IKKE er voldtægt, hvis den anden person begynder at have sex med dig MEDMINDRE personen udøver vold eller truer dig med vold OG du gør modstand eller råber op (så personen ved at det er på grund af volden/truslerne at du har samleje = forsæt).

Hvis der kommer en lovændring til at fokusere på samtykke, så vil situationen være den, at det er voldtægt, hvis du ikke har været velvillig deltager i samlejet.

Vi tror på at langt de flest mennesker er godt tilfredse med at sex defineres som noget begge parter har lyst til.

Det vil også fremover være meget svært at dømme for voldtægt på grund af vores retssystem. Der skal være klare beviser – også for forsæt. I England som har en samtykkelovgivning er det fx stadig svært at få dømt tiltalte for voldtægt.

Håbet er dog at en ændring af lovgivningen herhjemme vil gøre det lidt lettere i forhold til de nogle gange ret groteske sager, hvor der i dag sker frifindelse.

Spørgsmålet er selvfølgelig om vi som samfund kan leve med, at det bliver muligt at straffe personer, der er ligeglade med om den, de har samleje med, synes at det er en god idé. Vi siger ja.Everyday Sexism Project Danmark    Kontakt forfatteren af dette andragende