AkutbilTilFaaborgNu

I foråret 2016 blev vores akutbil i Faaborg sparet væk. Dengang lavede jeg en hurtig underskriftindsamling, der over 2 dage gav næsten 600 underskrifter. Nu skal vi gerne have endnu flere. Den manglende  akutbil har, kort før jul, sandsynligvis været en medvirkende årsag til et mistet menneskeliv i Faaborg-området.

Nu skal vi lægge endnu større pres på Regionsrådet, således de ombestemmer sig. Tryghed er for alle.

Søren Hillers