Afskaf gensidig forsørgerpligt, en gammel og forældet regel.

Gensidig forsørgelsespligt er et levn fra en tid hvor samfundsopbygningen var markant anderledes, og princippet bag den gensidige forsørgelsespligt bygger på økonomiske idéer først nedskrevet da det var utænkeligt at kvinden havde egen indkomst.Hun var derfor økonomisk sin mands ansvar.

Verden har udviklet sig meget siden da, og langt de fleste par har to indkomster, også hvor den ene part er på kontanthjælp, dagpenge eller pension.

Blandt ægtepar hvor den ene parts indkomst er mere end det dobbelte af den offentligt forsørgede part, vil forsørgelsen helt frafalde. Det betyder at hvis du er gift med en person der har en indkomst der er høj nok til at tælle som mere end det dobbelte, og du skulle gå hen at blive fyret, syg eller på anden måde stå uden arbejdsindtægt – har du ikke muligheden for at få kontanthjælp, og på den måde være selvstændig økonomisk.

Vi mener dette er uværdigt for den ramte person, OG at det er en unfair situation ægtefællen sættes i.

Indtil 2013 var loven om gensidig forsørgelsespligt kun gældende for gifte par. Men efter en vedtagelsen af ”LOV nr 894 af 04/07/2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik…” bliver den gensidige forsørgelsespligt fra 1/1 også gældende for samboende kærestepar.

Og selv om vi kan forstå at man vil ligestille ægtepar med samboende kærestepar, så mener vi at princippet bag den gensidige forsørgelsespligt er utidssvarende, og vil have en lang række utilsigtede resultater, bl.a. vil det medføre en masse såkaldt dyneløfteri, der både vil ramme venner der deler lejlighed som room-mates, kærestepar hvor den ene part har et barn fra et tidligere forhold, hvor betalingsansvaret for børnepenge nu pludselig lander på den anden part, samt kærestepar der ville have flyttet sammen i kærlighedens navn, men nu må undlade i økonomiens navn.

Vi mener ikke dette er en hensigtsmæssig udvikling – ligesom vi mener at enhver bør have muligheden for at være herre over egen økonomi.

Skriv under hvis du er enig i dette.