Afskaf fraværsbekendtgørelsen

D. 11. oktober 2018 indførte undervisningsministeren en ny fraværsbekendtgørelse, der bygger på en grundlæggende mistillid til uddannelsessektoren.  

Fraværsbekendtgørelsen er et eksempel på den manglende tiltro til elever, lærere og rektorer rundt om i hele landet. Denne manglende tillid er en fællesnævner for den førte uddannelsespolitik.  

Fraværsbekendtgørelsen handler ikke kun om at straffe eleverne med fuldt fravær for at møde for sent. Den kræver, at gymnasierne på trods af sparsomme ressourcer skal opstille måltal for fravær og gennemføre målrettede fraværsindsatteser.  

Den nye bekendtgørelse har allerede mødt massiv modstand fra elever, lærere og rektorer både i form af protester og kritik i medierne. Ministeren har ikke lyttet til kritikken; men vi ønsker stadig, at fraværsbekendtgørelsen skal afskaffes.  

Vi håber, at du har lyst til at støtte vores underskriftsindsamling, så vi kan give magten tilbage til uddannelsesinstitutionerne, og så vi som elever, kursister og borgere kan vise vores utilfredshed med denne bekendtgørelse og dens udtryk for mistillid.  

Den 1. februar vil vi indsende denne underskriftsindsamling til undervisningsministeren i håb om, at ministeren vil tage det til efterretning og vil afskaffe den nye fraværsbekendtgørelse.

 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH)

Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO)


Malte Sauerland-Paulsen, DGS    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Malte Sauerland-Paulsen, DGS tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook