Aalborg - Stop nedskæringen i børn unge og undervisning!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FqSaH75bVDqfhqQgm%3Fref%3DFacebook%26loc%3Dplay%26fbclid%3DIwAR3IeG_luqjb30ka9f7RqGIfWmY3m4m2MgVFa4vSRWvMHCZacmwMLcJXasI&h=AT1CUPjGf2DyPfQmqOPLU_bVow15ZHbzkOS4CGwdY1YaAf-UtHSYDZLoEOrDekpz7DtAiawFzO_AEB72CKBAIZ154nXUW--siohgCWFkfL_1wwmgCDmO043eTT4gNFDaBg&__tn__=H-R&c[0]=AT1nX9AoY0xy5YD2WRTFtqb5e5-2Achj_-VrURanUpKgs0AswRCK-rhTNb8j1EvGdspf1WNV2WQ3IaDWGa2VCQy7WzQwhPGZv6XE5QnN9Nigh5U3_tbjDQ56RPMttEHCRZnFDg7Q_YOj4OVEswae69NiTpLCRzw2XLcAYrzXInHWsgzjH_IdsY8O

 Styrk børnene, de unge og undervisningen i Aalborg i stedet for at  skade dem ved at skære ned i voksenguidning! Underskrift indsamling som hjælp til kommunens svære omprioriteringer efter fejlinvesteringer. Hvis de varslede besparelser realiseres, vil vi gøre mere for vores børn og børnebørn ved selv at være mere sammen med dem. Det vil koste kommunen en skatteindtægt fra os, der svarer til det, de vil spare.  Det drejer sig om 1 time pr. Uge for mig! Hvis mine børn/børnebørn, som følge af nedskæringer, mister vigtig professionel guidning fra pædagoger og lærere i dagligdagen, fordi de skal blive hjemme for at spare udgifter for 2,5 % svt. 120 millioner kroner, vil jeg også selv blive hjemme fra mit arbejde i 2,5% af min arbejdstid svt. 1 time om ugen. Så har jeg nemlig mulighed for selv at give mine børn/børnebørn den voksen guidning, som de jo ikke længere kan modtage i institution eller skole. Vi står sammen i fællesskab!  Hvis pædagoger og lærere går 2,5% ned gør jeg også Det er solidaritet! Forklaring og baggrund: Grundet besparelser i Aalborg kommune er der lagt op til at spare 120 millioner svt. til en besparelse på 2,5% på børn, unge og undervisning i Aalborg. Det samlede budget i Aalborg udgør 18 milliarder og er altså 150 gange større end den planlagte besparelse, ergo pengene kan findes og er til stede. Det handler om prioritering! At spare på børnenes fremtid er at ødelægge alles trivsel, fremtid og økonomi på sigt. Besparelsen tænkes udmøntet i at der skal være færre pædagoger, færre lærere pr. elev, kortere åbningstider og at ledere ikke længere skal have samme erfaring med det egentlige praktiske pædagogiske arbejde på gulvet.  Det vil komme til at koste langt mere at gennemføre denne besparelse end at undgå den. Det vil føre til en hel generation, der kommer til at trives mindre og i stedet koste mere.  Med min underskrift gør jeg valget let for politikerne.  Spar ikke på børnenes og de unges pædagoger og læring! Ved at skrive under på dette og blive hjemme fra arbejde en time om ugen, hvis der skæres i børn og unge, afbøder jeg konsekvensen af denne ødelæggende besparelse for mine børn, og jeg fjerner samtidig kommens mulighed for overhovedet at spare penge på nedskæringen.  Når alle vi mange, som har børn i institution og skole arbejder 2,5% mindre, og derved kommer til at betale 2,5 % mindre i skat, så taber kommunen lige så meget i indtægt fra os forældrene, som de tænker at spare på vores børn og unge. Stop besparelsen på fremtidens børn og unge! skriv under! 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at David Lodahl vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit telefonnummer offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...