Bevar Kongsvang Station

Kontakt forfatteren af dette andragende

Høring om Kongsvang Stations fremtid - VIGTIGT

2016-02-07 15:33:56

Kære ven af Kongsvang Station,  

Der har længe været larmende tavshed om Kongsvang Stations fremtid, men nu er der liodt nyt:

Før jul kom Midttrafik med trafikplan for Aarhus med de justeringer/ændringer, der påtænkes foretaget i forbindelse med åbningen af Letbanens første etape i 2017. Læs nærmere om Kongsvang Station på side 21 og 22 i ”Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen” (https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/2/2/1/2219020-3417930-1-pdf.pdf)

Om Kongsvang Station kan bl.a. læses følgende: ”Kongsvang bevares, medmindre køreplansimuleringerne viser, at der vil være regularitetsproblemer ved at standse her, eller at en standsning vil kræve kompenserende investeringer, som interessenterne i Aarhus Letbane ikke ønsker at gennemføre. Hvis Kongsvang nedlægges, foreslås det i givet fald, at lade linje 1A og 4A standse ved Skanderborgvej/Bygholmsvej mhp. at øge tilgængeligheden omkring Kongsvang til busserne på Skanderborgvej. ”

Efterfølgende (fra 25. januar til 28. februar 2016) (dvs. nu!) bliver der foretaget en høring, hvor vi som brugere har mulighed for at ytre os om de ændringer, der ligger planen. Brug følgende link for at komme direkte til høringen for Viby-området: https://www.midttrafik.dk/koereplaner/hoering-kollektiv-trafikplan-2017/viby-og-holme.aspx , gå ind under Letbane og skriv en kommentar vedrørende Kongsvang Station.  

Jeg har selv skrevet følgende:  

”Jeg er daglig bruger af Nærbanen mellem min bolig og mit arbejde på Navitas på Aarhus havn. Køretiden med tog (bortset fra opholdet på Aarhus H) er ca. 5 minutter. Tilsvarende med bus tager det 15 minutter samt 8 minutters gang fra busgaden til Navitas. Jeg håber virkelig, at man vil prioritere Kongsvangs bevarelse, også selv om der skal bruges penge på at lave fx. et krydsningsspor mere. Området har et kæmpepotentiale!”  

Jeg håber, at I alle vil bruge fem minutter på at skrive et høringssvar, der fortæller, hvorfor I synes, at Kongsvang Station skal bevares – også selv om der skal laves ”kompenserende investeringer”.  

 

 

Mange hilsner         


Jesper Sejersen

Debatmøde om Konsvang station 15. september

2015-08-24 18:04:15

Kære alle,

Tirsdag d. 15. september kl. 19 afholdes et debat-/orienteringsmøde på Viby Bibliotek om Letbanen i Viby med helt særligt fokus på Kongsvang Station.
I opfordres alle til at møde op, dels for at debatere og lytte til de to indlægsholdere, Claus Rehfeldt Moshøj fra Aarhus Letbane og Camilla Fabricius fra Aarhus Byråd (Formand for Teknisk udvalg), dels for at bidrage med gode ideer til udvikling af stationen. I kan læse om arrangementet her:
http://xn--vibyfllesrd-68ah.dk/…/uploa…/2015/08/vibyugen.pdf

Jeg glæder mig til at møde jer!

Mange hilsner

 


Jesper Sejersen

Status april 2015

2015-04-06 19:48:03

Kære alle,

 

Hermed en status for vores kamp for at bevare og udvikle Kongsvang Station:

 • Der er god kontakt med Aarhus Byråd, hvor der er stor opbakning til vores station.
 • Beslutningen om nedlæggelse/bevarelse er endnu ikke truffet. Der sker nok noget i løbet af året, men næppe før efter sommerferien. Jo længere, beslutningen bliver forhalet, jo mindre indflydelse vil Region Midt og Midttrafik have, og jo tungere vil Aarhus Byråds holdning veje.
 • Underskrifterne fra denne indsamling er endnu ikke overrakt, og de vil blive gemt til den optimale mulighed viser sig. Det vil være fint med endnu flere underskrifter.
 • Der kommer Rejsekort i Bybusserne i Aarhus d. 22. april. Men der er stadigvæk ikke rejsekortstandere på Kongsvang station, hvilket vil blive en stor gene i tiden fremover.
 • Det er en god ide at kontakte Midttrafik og høre, hvorfor der ikke er Rejsekortstandere på stationen. Skriv på midttrafik@midttrafik.dk og spørg, hvorfor man kan have et hul i et ellers fintmasket Rejsekortsystem.
 • Der har i marts i år været mindst 5 læserbreve om Kongsvang Station i Århus Stiftstidende, og mindst et i JP Aarhus. Alle opfordres til at skrive debatindlæg om tåbeligheden i at nedlægge et velplaceret togstop.
 • Og så en opfordring til at melde sig ind i Facebookgruppen Bevar Kongsvang Station https://www.facebook.com/groups/bevar.kongsvang.station/ Her er der hyppige opdateringer fra energiske medborgere, der gør en indsats i kampen.

 

Og på søndag den 12. april 14.00 - 16.30 afholder Viby Fællesråd sammen med Socialdemokraterne i Viby et borgermøde på Viby Bibliotek. Læs nærmere her: https://www.facebook.com/events/1578980049026204/

Mødet vil dels fokusere på det meget visionære projekt Bassin 7, Aarhus Ø, hvor Rune Kilden kommer og fortæller om visionerne for projektet. Og dels vil der blive mulighed for at drøfte visioner for Viby - herunder den kommende letbane. Og det er jo for en meget stor del af Viby et enten/eller - afhængig t af nedlæggelsen eller bevarelsen af Kongsvang Station.

 

De bedste hilsner

 


Jesper Sejersen

Det er tid til en status på vores bevaringskamp for Kongsvang Station.

2014-11-27 15:52:39

 

Kære alle medunderskrivere,

 

Det er tid til en status på vores bevaringskamp for Kongsvang Station.

 

Forleden var der en artikel i Lokalavisen, og den kan du læse på dette link: Lokalavisen Aarhus Syd

 

Tre centralt placerede medlemmer af Aarhus Byråd, Camilla Fabricius, Jan Ravn og Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz tilkendegiver heri, at stationen bør bevares, og i denne forbindelse skal der gøres noget alvorligt ved bl.a. adgangsforholdene.

 

Sagen ligger stadigvæk hos Midttrafik, og tidligst i løbet af foråret 2015 kan der forventes en ny redegørelse, som skal danne grundlag for Regionsbestyrelsens beslutning om stationens fremtid.

 

Af samme grund har jeg heller ikke overrakt underskrifterne til Regionsrådet - det skal gøres ved en passende lejlighed, muligvis i løbet af foråret.

 

Bevar Kongsvang Station-gruppen (med hjemmesiden bevarkongsvang.net) regner med i den kommende tid at gennemføre nogle aktiviteter (f.eks. et fremmøde på perronen for så mange som muligt - måske efterfulgt af en lille togtur), og i den forbindelse vil et pressedækket, massivt fremmøde kunne gøre indtryk.

 

For at gøre kommunikationslinjerne ud til og imellem underskriverne lidt hurtige - f.eks. i forbindelse med et fremmøde som nævnt ovenfor - vil jeg opfordre alle (der ikke allerede har gjort det) til at melde jer ind i Facebook-gruppen Bevar Kongsvang Station. Gruppen kan så bruges til udveksling af erfaringer, oplevelser, holdninger etc.  (Find gruppen her:  Bevar Kongsvang Station).

 

Jeg håber på mange nye medlemmer!

 

Mange hilsner

 

På Bevar Kongsvang Station-gruppens vegne

 

 


Jesper Sejersen

1100 underskrifter!

2014-10-13 18:38:06

 

Kære alle,

Nu er vi oppe på 1100 underskrifter! 

Jeg havde stillet i udsigt, at underskrifterne skulle afleveres til Region Midt i løbet at september, men sagen virker som om, den er gået i stå hos initiativtageren Midttrafik. I hvert fald hører man ikke noget fra den kant. Så jeg venter til den rigtige anledning.

Jeg har kontaktet rådmand Kristian Würtz og foreslået, at der etableres broer fra Skanderborgvej til Kongsvang Station og en sti til stationens sydlige ende. Jeg er blevet lovet et svar, men har endnu ikke hørt noget. 

Jeg har talt med flere byrådspolitikere, og de synes bestemt ikke om timingen for nedlæggelsen, så jeg tror, at der på et tidspunkt vil komme et politisk pres fra Aarhus Byråd og Aarhus Kommune på Midttrafik og Region Midt om bevarelse af Kongsvang Station.

I mellemtiden kan I alle sprede budskabet om, at Kongvang Station naturligvis skal bevares!


Jesper Sejersen

8 fra de 1000!!

2014-08-29 19:02:50

Kære alle

Vi er nogle fra Bevar Kongsvang-grupperne, der har sat 1000 underskrifter som det store mål, og endvidere sat 1. september som en deadline.

I skrivende stund mangler vi faktisk kun 8 (otte!) underskrifter, og det skal kunne lade sig gøre.

Få nu lige naboen eller vennen til at skrive under - så kan vi i fællesskab glæde os over, at vi på blot 3 måneder har fået 1000 tilkendegivelser, der alle udtrykker et klart ønske om at bevare og udbygge vore lille, men velplacerede station.

På forhånd tak!

I øvrigt havde jeg i mandags et lille møde på perronen på Kongsvang Station med Jan Ravn Christensen fra Aarhus Byråd og Midttrafiks bestyrelse, og han udtrykte - som os andre - undren over de meget dårlige adgangsforhold og den næsten totalt manglende skiltning og ser gerne f.eks. en trappeforbindelse til Skanderborgvej.


Jesper Sejersen

Vi mangler 143 underskrifter!

2014-08-09 19:52:45

Kære alle,

Vi er nu på 857 underskrifter og mangler 143 i at nå målet - 1000 tilkendegivelser! I øvrigt begyndte jeg i tirsdags at arbejde på havnefronten i den nye Navitas-bygning, og det er helt klart for mig, at vil man noget som helst med den nye havn, er toget/letbanen den eneste fornuftige transportform ud over cykel. Og skal vi fra Kongsvangområdet til den nye Dokk1, vil banen også være det naturlige valg.

Alle politikerne ønsker succes for de nye projekter på havnen - derfor vil det være usædvanligt usmart at nedlægge Kongsvang.

Og lad os i fællesskab så få skrabt de sidste underskrifter sammen.

Bliv i øvrigt medlem af Facebook-gruppen Bevar Kongsvang Station!

https://www.facebook.com/groups/bevar.kongsvang.station/

God sensommer!

 


Jesper Sejersen

Bevar Kongsvang Station er nu i Lokalavisen

2014-07-23 19:29:47
Kære alle,Nu er også lokalpressen interesseret i Bevar Kongsvang Station-projektet. Læs her i Lokalavisen, Aarhus Syd fra 22. juni: http://www.e-pages.dk/aarhus_syd/299/html5/

Læs side 6 (og citatet på forsiden).

Vi har nu 770 underskrifter, og ferien har sat sit præg på hastigheden, men vi skal nok nå de 1000!Prøv gerne at få flere til at skrive under.Forsat god sommer!Jesper Sejersen

God sommer - med 680 underskrifter

2014-07-08 10:51:18

Kære alle,

Vi er nu oppe på 680 underskrifter, og selv om det de seneste dage er begyndt at virke som om de fleste er på ferie (målt på antallet af nye underskrifter), kan vi godt få lidt flere nå denne side af sommerferien.

Du bedes derfor opfordre venner, naboer, familie (også fra husstanden), der endnu ikke har skrevet under, om at få det gjort snarest! Jeg har jo sat et (personligt :-)) mål på 1000 underskrifter, og mon ikke også vi når det.

Læs i øvrigt baggrundsmaterialet om den mulige nedlæggelse af Kongsvang Station på bevarkongsvang.net

God læselyst og sommer

 

Med venlig hilsen

Jesper Sejersen

 


Jesper Sejersen

Det går rigtigt godt med Bevar Kongsvang-indsamlingen

2014-06-30 06:32:46
Kære alle,

I skrivende stund har 612 skrevet under mod nedlæggelsen af Kongsvang Station. Det er mange flere end jeg havde turdet håbe på, så det får mig til at sætte det tilsyneladende ambitiøse mål på 1.000 underskrifter.

Og husk på, at alle i husstanden jo har ret til at skrive under! Så er det ikke sket endnu i din husstand, kan du jo lige prikke til den eller de andre!

God sommer!

Jesper Sejersen

PS: indsamlingen står ikke stille i sommerferien, men det gør givetvis Middtrafiks udredningsarbejde omkring de kommende trafikplaner for Kongsvangsområdet. Og disse er en betingelse for evt. nedlæggelse. Det giver heldigvis os lidt ekstra tid til at få samlet endnu flere underskrifter.

Jesper SejersenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

 • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
 • Kontakt dine venner
  1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
  2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
  3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.