Nej tak til budgetbesparelser på børneområdet i Silkeborg kommune

Kontakt forfatteren af dette andragende

Tak for jeres støtte

2022-08-23 08:01:41

Kære alle

Tak for jeres støtte i form af underskrifter og virkelig gode kommentarer.

Alle underskrifter er nu sendt til Silkeborg byråd med følgende e-mail:

Til Silkeborg Byråd   Jeg fremsender hermed over 600 underskrifter fra bekymrede borgere i Silkeborg kommune. Vi har alle skrevet under på, at vores daginstitutioner ikke kan spare mere. Jeg opfordrer jer til at læse kommentarerne, da de giver et indblik i hverdagen er i Silkeborg kommune. Underskriftsindsamlingen blev startet d. 26. juni efter jeres byrådsmøde d. 20. juni, hvor vi var flere forældre, som blev opmærksomme på og ærgerlige over at høre, at der ville komme besparelser på børneområdet. Vi lærte at de 5 mio. kr., som skulle gå til at løfte normeringer, ikke ville blive brugt på børnene i år, men på at dække et overskredet budget. Yderligere besparelser skulle der også til. Daginstitutions-, skole- og familieudvalget har besluttet (ikke enstemmigt) at 4 mio. kr. skal spares direkte på institutionsniveau og de lokale ledere selv styrer hvordan besparelsen nås. Formand for udvalget, Morten Hæk, har forsøgt at nedtone beløbets størrelse, ved at forklare at beløbet bliver fordelt ud over 100+ institutioner, dvs. ca. 38.000 kr. i gennemsnit per institution. Det jeg finder interessant er, at hvis 4 mio. kr. at sparer er til at overskue, hvordan skulle de 5 mio. kr., som skulle løfte normeringerne, så have haft nogen betydning? For det HAR en betydning. Allerede lige efter sommerferien blev forældre til børn i en institution i Buskelund kontaktet om et lavere antal af voksne i vuggestuen og hvordan de ville lægge stuer sammen om eftermiddagen. Daginstitutions-, skole- og familieudvalget har allerede modtaget mails og underskrifter mod dette tiltag. Når jeg taler med lederen af mit barns institution (mine to ældste går nu i skole), så ser hun også ind i at begrænse antallet af vikartimer. Helt konkret har en bekendt, som er pædagog i institutionen, ikke kunne få en fridag, da ”de skal spare”. Det er en ting, men hvad der virkelig bekymrer mig, er når vi træder ind i efteråret med dertilhørende sygdom hos børn og voksne. Så er det er en dag til dag vurdering om en vikar kaldes ind, hvis der er sygdom blandt personalet. Altså kan de ansatte føle sig presset til at tage på arbejde - trods sygdom - for at skåne deres kollegaer, som eller skal løbe hurtigere end normalt. Borgmester Helle Gade har udtalt at Silkeborg kommune næsten er i mål med minimumsnormeringer, men det er ikke den situation børn, pædagoger eller forældre kan se ude i institutionerne. Vi ser kun flere børn til færre voksne, færre kvm, og alt for mange brandslukningsøvelser fra kommunens side.   Jeg ved I starter forhandlinger om budgettet for 2023 allerede i denne uge, så hermed min og alle underskrivernes stærkeste opfordring til at støtte børnene frem for denne evige nedskæring!  

Med venlig hilsen Marie-Louise R. W. Hansen 


Marie-Louise R. W. Hansen, HvorErDerEnVoksen - SilkeborgDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.