Beskyt naturreservatet Hirsholm v. Frederikshavn og drop de påtænkte kystnære havvindmøller kun 2 km derfra.

Kontakt forfatteren af dette andragende

Høringssvar til Energistyrelsen.

2022-07-14 10:08:45

Kære alle

Foreningen Hirsholm uden møller vil gerne opfordre alle til at sende et høringssvar til Energistyrelsen, senest den 05.08.2022

Der vedlægges derfor to høringssvar/skrivelser som I kan benytte efter ønske.

I må meget gerne forfatte/skrive Jeres egen høringssvar.

På forhånd tak.

 

Høringssvar sendes per mail til open-door@ens.dk

eller med
almindelig post til Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Frederikshavn Vindmøllepark” og med journalnummer 2019-82737.

Det er Energistyrelsen der i løbet af efteråret vil tage stilling til, om der kan gives tilladelse eller ej. Såfremt det fatale skulle ske, har vi heldigvis en ankemulighed med opsættende virkning.

Hjælp os med at bevare VORES FANTASTISKE NATUR.

Foreningens formål er at bevare og beskytte Hirsholm, Græsholm, Kjølpen, Deget og det omkringliggende hav/søterritorium.

Vi har brug for din stemme, bliv medlem af foreningen

Hirsholm uden Møller med navn og adresse, og telefonnummer, samt sende kr. 20,00 til 26807533.

 

Forslag 1

Høringssvar til Frederikshavn Vindmøllepark, jr. nr. 2019-82737

 

Hermed fremsendes en kraftig opfordring til at undersøge kæmpevindmøllernes effekt og mulige skadesvirkning på Hirsholms fredede fuglekolonier, her tænkes både på den kraftige lavfrekvente støj fra vingerne, når det blæser, men også vingernes påvirkning af vindforholdene umiddelbart bag møllerne. Da det hovedsagligt blæser fra vestlige og sydvestlige vindretninger, betyder det, at området lige bag møllerne i vindretningen er Hirsholmene. 

Det skal gøres opmærksom på, at der i fredningen af alle ynglende fugle på Hirsholm, særligt er to fuglearter, som ikke må blive forstyrret og i værste fald påvirket negativt, da de på øen er repræsenteret for mere end halvdelen af den danske bestand. Der er tale om splitterner og tejster, som er repræsenteret med henholdsvis 1500 og 1000 ynglende par, hvilket er helt enestående i Danmark hvor disse to arter ellers kun er repræsenteret i mange mindre kolonier, og derfor er langt mere sårbare, dér. 

Skulle fuglene bliver forstyrret så meget at deres yngel ikke kan overleve eller moderfuglene flytter væk, kan det få fatale følger for begge de danske bestande af det to arter.

 

 

Forslag 2:

Høringssvar til Frederikshavn Vindmøllepark, jr. nr. 2019-82737

 

Hermed skal der laves indsigelse mod opsætningen af de i første omgang tre og siden to, alt fem, kæmpevindmøller lige ved fredningsgrænsen til Hirsholmene. Det er helt uhørt, at man kan få den idé at opstille så store møller netop dér. Da den maritime fredningsgrænse i sin tid blev lavet, havde ingen i Fredningsmyndigheden fantasi til at forestille sig, at der en dag i fremtiden ville blive bygget og forsøgt opstillet så enorme vindmøller så tæt på en fredningslinje. Og havde de haft den viden, ville de have lavet et langt større fredet område omkring Hirsholmene. 

Det skal samtidig påpeges, at regeringen sammen med oppositionen har lavet en samlet plan for fremtidens vindmøllerparker, der alle skal placeres langt ude i Nordsøen. 

 

Bedste hilsner og god vind

Hirsholm uden møller


Dorte Tofting, Foreningen Hirsholm uden møller

Hirsholm uden møller

2022-06-19 21:06:41

Image-1.JPGImage-1_1.JPGImage-1_21.JPGImage-1_31.JPGImage-1_41.JPG


Dorte Tofting, Foreningen Hirsholm uden møller

Hjælp os med at få flere underskrifter

2020-05-08 12:07:40

Hej med dig

Du har støtte vores sag med din underskrift på Skrivunder.net:
"Beskyt naturreservatet Hirsholm v. Frederikshavn og drop de påtænkte kystnære havvindmøller kun 2 km derfra."

Underskriftsindsamlingen har stået stille en stund, men vi er overbeviste om, at der er mange flere derude, som vil støtte vores sag med deres underskrift. Vil du hjælpe os med at finde ud til dem, ved at kopiere tekst og billeder her og videresend det hele til dem. Så vil vi være meget taknemmelige.

Linket til vores underskriftsindsamling er:
https://www.skrivunder.net/beskyt_naturreservatet_hirsholm_v_frederikshavn_og_drop_5_enorme_havvindmoller_kun_2_km_derfra?u=4431662

Med venlig hilsen
Dorte Tofting og Henrik Bjerg
Foreningen Hirsholm uden møller

Evt. spørgsmål kan sendes til:
hirsholmudenmoeller@gmail.com

Billedet indeholder sandsynligvis: tekst

Billedet indeholder sandsynligvis: tekst

 


Dorte Tofting, Foreningen Hirsholm uden møllerDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...