Bevar De Gamles By på Nørrebro

Kontakt forfatteren af dette andragende

De Gamles Bys skæbne bliver afgjort inden for de næste 30 dage. Vi kan påvirke den!

2020-04-14 20:08:41

Tak for din støtte til underskriftsindsamlingen.

Under coronakrisen er det blevet tydeligt, hvor vigtigt det er for vores velbefindende med grønne og rekreative arealer i København. Hvis du vil forhindre, at politikerne på Rådhuset ombytter grønne m2 på Nørrebro med nyt byggeri i De Gamles By, mere trafik, støj og forurening, må vi sammen forklare dem det direkte, inden de godkender Helhedsplanen for De Gamles By.

Skriv derfor gerne en mail til de lokale politikere på Rådhuset og del din bekymring.
En liste med deres mailadresser er angivet nedenfor.

Politikerne vil behandle Helhedsplanen i tre udvalg. 14. maj kan planen være godkendt, og så er det nok for sent.
Teknik- og Miljøudvalget d. 20. april
Økonomiudvalget d. 5. maj
Borgerrepræsentationen d. 14. maj

Helhedsplanen vil bygge nyt i De Gamles By og ændre området.
Blandt andet vil politikerne opføre et Center for Diabetes i Møllegade - et Center, der vil medføre 45.000 ekstra bilkørsler ind i bydelen. Centeret skal behandle alle diabetes-2 patienter i København, og de skal køres frem og tilbage til ambulatoriet. Vi vil ikke have et Diabetes Center, der medfører mere trafik og forurening i bydelen – og vi ønsker at passe på vores få grønne arealer.

Til inspiration er her en liste med mailadresser på politikere, som du kan kontakte:

SF i København ønsker et Center for Diabetes på Indre Nørrebro. Borgmester Sisse Marie Welling, sundhedsborgmester, står på mål for ideen. borgmesteren@suf.kk.dk

Overborgmester, Frank Jensen, S, er også formand for Økonomiudvalget. overborgmester@kk.dk

Ninna Hedeager Olsen, er fra Enhedslisten og formand for Teknik- og Miljøudvalget. borgmesteren@tmf.kk.dk

Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstre, er medlem af Økonomiudvalget. borgmester@bif.kk.dk

Franciska Rosenkilde, Alternativet, er medlem af Økonomiudvalget. borgmester@kff.kk.dk

Jakob Næsager, Konservative, er medlem af både Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. jakob_naesager@kk.dk

Carl Christian Ebbesen, Dansk Folkeparti, medlem af Økonomiudvalget. carl_christian_ebbesen@kk.dk

Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre, er medlem af Teknik - og Miljøudvalget. mette_annelie_rasmussen@kk.dk

Heidi Wang, Liberal Alliance, medlem af Teknik- og Miljøudvalget. heidi_wang@kk.dk

Fanny Broholm, Alternativet, medlem af Teknik - og Miljøudvalget. fanny_broholm@kk.dk

Klaus Mygind, SF, medlem af Teknik - og Miljøudvalget. klaus_mygind@kk.dk

Lars Weiss, S, medlem af Teknik - og Miljøudvalget. lars_weiss@kk.dk

Marcus Vestager, S, medlem af Teknik - og Miljøudvalget. marcus_vesterager@kk.dk

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti, medlem af Teknik - og Miljøudvalget. finn_rudaizky@kk.dk

 

 


Benedicte StrømDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...