Vores lokale politiet skal forblive lokalt

Hvordan skaber man et samfund, hvor ro og orden opretholdes uden store overskrifter og magtdemonstrationer?  Det ser ud som om, alle er enige: borgerne har brug for politibetjente, som kender det samfund, som de skal agere i.  Men det er ikke nok, at politibetjente kender os, det er også vigtigt, at vi borgere kender vores politibetjente.

Tryghed skabes gennem nærvær, gensidig respekt og kendskab til hinanden. At vide, hvor man har hinanden er afgørende for en positive udvikling.      

Effektivisering og centralisering er ikke altid vejen til et bedre samfund. Vi er alle vidner til bl.a. de katastrofale konsekvenser af Skats effektiviserings-og centraliseringsstrategi.

Regeringen bruger mange resurser (både menneskelige og økonomiske) på at genoprette små samfund ved at flytte statslige arbejdspladser ud fra København. Hvorfor så gå den modsatte vej i politiet?

Har vi ikke lært noget? Politiets rolle er for vigtig til, at vi endnu en gang gamble med den tryghed, vi har brug for. Politiet skal ikke samles i fjerne enheder. Vores lokale politiet skal forblive lokalt. Når både politikere og borgere kan se det, skal beslutningen om lukning af Ribes politistation omgøres.

Du kan støtte bevarelsen af Ribe politistation i dens nuværende form ved at deltage i aktiongruppens arbejde og ved at skrive under på underskriftsindsamlingen.