Vinter-OL i Rusland 2014 - nej tak!

Til Danmarks Idrætsforbund

Denne underskriftsindsamling er henvendt til Danmarks Idrætsforbund i organisationens egenskab af national olympisk komite (NOC) for Danmark.

Underskriverne opfordrer på det kraftigste Danmarks Idrætsforbund til at arbejde for, at vinter-OL i 2014 ikke som planlagt afholdes i Rusland. Hvis ikke legene kan flyttes til et andet land, må de aflyses.

Rusland har i den seneste tid vedtaget love og bestemmelser på flere niveauer, som kriminaliserer homoseksualitet. Dette er en krænkelse ikke blot af det olympiske charter, men også af De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Rusland er derfor ikke værdig til at være vært for en begivenhed som et vinter-OL, uanset om man måtte garantere sikkerheden for såvel deltagere som gæster ved legene.

Hvis Rusland tillades værtskabet vil den internationale olympiske komite og de nationale olympiske komiteer være ansvarlige for at have tilladt en skamfuld gentagelse af Berlin 1936.

Det sjette grundlæggende princip i det olympiske charter lyder: "Målet for den olympiske bevægelse er at bidrage til opbygningen af en fredelig og bedre verden ved at uddanne unge gennem udøvelsen af idræt praktiseret uden diskrimination af nogen art og i den olympiske ånd, som kræver gensidig forståelse præget af venskab, solidaritet og ærlighed."

Vi håber, at Danmarks Idrætsforbund vil arbejde for, at det olympiske charter efterleves, og at Rusland nægtes værtskabet for vinter-OL 2014.