Underskriftsindsamling mod kæmpevindmøller ved Overgaard

https://www.facebook.com/brian.bugge1/videos/10210982636073264/
download71.jpg

Alle områderne ligger ”på landet” midt i naturen, tæt på skov, strand eller småveje. Alle steder, der er godt besøgt af lokale beboere og turister. Der er mange andre gode, miljøvenlige alternativer til vindmøller på land.

Det kan være: 1) havmøller, der placeres langt fra mennesker,

2) solcelleanlæg, der er støjfri, eller

3) biogasanlæg, der ud over at generere miljøvenlig el også reducerer lugtgenerne fra den gylle, vi har masser af i kommunen.

Et nej til kæmpevindmøller på land er ikke et nej til en ansvarlig energipolitik. 

Vindmøller på land på op til 150 m vil udsende støj, både høje pibelyde og lavfrekvente brummelyde, der kan høres over 1 km væk i vindretningen. 

Grænserne for vindmøllestøj er teoretisk beregnede oplevelser af, hvilke lydgener møllen vil give i et topisoleret, moderne hus (med lukkede vinduer) i en given afstand ved en vindhastighed på 6 og 8 m/s.

Virkeligheden er, at meget få ejendomme i de berørte områder vil være så godt isolerede, som beregningerne siger.

Desuden blæser det ofte kraftigere end 8 m/s – det svarer til grænsen mellem ”jævn vind”, hvor mindre grene bevæger sig, og ”frisk vind”, hvor mindre træer svajer lidt. 

Lysgener i form af reflekser fra møllens vingespidser, når de drejer rundt, vil i solskin kunne ses langt væk.

Ejendomme rammes af skyggekast.

Møllerne bliver netop placeret i åbne områder, hvor der ikke er noget til at dække for vinden – og dermed heller ikke til at skygge for reflekser og skyggekast. 

Vindmøller på land vil betyde yderligere fald i boligpriserne og ”stavnsbinding” af ejerne af de ejendomme, der ligger inden for 2-3 km afstand. Ingen flytter jo på landet og ud i naturen for at få lyd- og lysgener.

Vi har i Randers kommune for længst nået de fastsatte klimamål for kommunen. Møllerne der i forvejen er opstillede sættes ofte i stå, da der ikke er afsætning for den strøm de producerer - så hvorfor så sætte større møller op. 

 

Underskriv denne indsamling


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook