Tænk på eleverne, ikke på fraværet

Kære Søren+bestyrelse.

Da vi, elever, er ret utilfredse med indholdet i den fraværsordning, som er blevet lagt for dagen fra starten af dette skoleår, har vi set os nødsagede til at vise vores modvilje ved denne underskriftsindsamling. Det skal understreges, at vi ikke har en plet at sætte på din ledelse af skolens dagligdag derudover.

For at specificere det helt er vi uforstående over for, hvordan det kan give ulovligt fravær at komme på studiepraktik eller en studietur med fransk-holdet for den sags skyld. Vi er klar over, at I går ind og kigger på fraværet og vurderer, at det ikke tæller, så er der stadigvæk et stor psykisk aspekt i dette. Derudover har vi i vores klasse, 3. m, fået en opsang pga. fraværet, efter at 2/3-dele af klassen var til gadeteaterfestival i Aalborg, og fraværet derefter røg i vejret.

Er det OK?