Støt kampen mod kæmpe vindmøller, placering af vej samt solcellepark


Støt os i kampen for at blive hørt vedr energipark-oplæg mellem Fensmark og

Holme-Olstrup. 

 

Vi er imod det oplæg, der er sendt i debat og ønsker din stemme i kampen mod kommunens plan. Vi ønsker at borgerne i Fensmark og omegn bliver hørt.
Erhverv og Private bliver hårdt ramt af den nye plan.
Støt dine medborgere - afgiv din stemme.

Ny_plan1.jpgNedestående skriv har til formål at belyse de muligheder vi ser, samt de bekymringer vi har ved etablering af en energipark i området mellem Fensmark og Holme-Olstrup.

 

Der er tre væsentlige punkter i den nye plan:

 1. Den nye linjeføring af vej, der kommer ca. 500 meter tættere på beboelse.

2. Etablering af 2-3 5MW møller med en totalhøjde på 150 meter. Rotordiameteren vil være på 132-136 meter.

3. Etablering af en solcellepark - meget tæt på nuværende beboelse.

 

Uddybende bekymring samt ønske om dialog med Næstved Kommune:

 1. Den nye linjeføring af vejVi stiller os undrende over den nye linjeføring af flere årsager:1.1 Ved den oprindelige linjeføring er der er et naturligt fald i terrænet, hvorfor støjgener vil blive kraftigt reduceret til glæde for alle. Hermed skal der ikke tænkes på udgifter til støjværn som ellers vil blive en nødvendighed.

1.2. Der er tung trafik på den nye vej, hvorfor det er bedst med så få rundkørsler som muligt i forhold til CO2 udledning. (Søren vil gerne have sløjfet dette punkt)

1.3. Landskabet med det beskyttede dige vil ligeledes ej blive berørtForslag: Den nye vej kan gå øst om det nye vandværk og slutte i den nuværende rundkørsel. Det vil endvidere tage højde for punkt 2 og reducere CO2 udledningen 

2. Etablering af vindmøllerTusindvis af beboere i Fensmark og Holme-Olstrup vil blive direkte berørt af de støj- og lysgener det vil medføre, hvis vindmøllerne bliver opført.

Vi er dybt bekymret over størrelsen på møllerne samt den lavfrekvente støj, de vil generere. Ligeledes vil der komme en yderligere lys forurening med de to møller, hvorfor borgere i Fensmark vil have en mur af lys mod øst. Fjernsynsmasten giver i forvejen meget lys.Vi finder det yderligere yderst bekymrende at Borgmesteren og Kommunalbestyrelsen er villige til at give tilladelse til disse kæmpe vindmøller til trods for, at der ligger en lokalplan, hvor det ikke kan lade sig gøre. Vindmøllerne er højere end kommuneplanen og det er helt usædvanligt, at en kommune tillader møller i nærheden af bebyggelser i den højde.

Vores bekymring understøttes af flere videnskabelige undersøgelser, hvor familier har måtte opgive deres hus, har udfordringer med søvn mv.

 3. Etablering af SolcelleparkSolceller er rigtig godt, men vi stiller os undrende over placeringen af solcelleanlægget: solcellerne er placeret på jord hvor terrænet skråner mod nordøst – det er ikke optimalt og solcellerne vil komme til at skygge for hinanden og dermed ikke opnå den ønskede effekt.

Endvidere placeres solcellerne på god landbrugsjord, hvorfor det ville give mere mening at placere dem på den sandholdige jord som godset råder over på den østlige side af det beskyttede dige, hvilket også tilgodeser drikkevandsinteresser. Pesticider trænger hurtigere igennem den sandholdige jord, hvorfor det vil give bedre mening at placere solcellerne der. Dermed giver det også mulighed for, at de kan serviceres fra den samme side.

 Afsluttende kommentar

Det er opsigtsvækkende, at oplægget kun er sendt til en lille gruppe borgere. Fensmarks lokalråd er heller ikke informeret. Vi er klar over, at dette kun er et debatoplæg, men omfanget mener vi vedrører langt flere end de nærmeste beboere. Flere borgere har telefonisk prøvet at komme i kontakt med de/den projektansvarlige for at få besvaret spørgsmål uden én eneste tilbagemelding – dette finder vi yderst kritisabelt.

Borgerne i Fensmark og Holme-Olstrup må forvente, at der kommer mindst to borgermøder kort tid efter sommerferien og inden kommunevalget i november.


Morten Harbo, Beboerne på Krags Krog samt Kalkerupvej    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Morten Harbo, Beboerne på Krags Krog samt Kalkerupvej vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...