Støt at der også i fremtiden ligger et bibliotek på Jagtvej 227

”Støt at der også i fremtiden ligger et bibliotek på Jagtvej 227”.
"Hvad enten det bliver i en ny bygning, i stue plan, eller den gamle bygning fra 1919."


Uddybende begrundelse:
Det nuværende bibliotek er i følge kommunen nedslidt og utidssvarende. Der tales derfor om behovet for et nyt bibliotek.

Der har været tre lokaliteter i spil. Herunder samme sted v. Jagtvej 227, samt v. Kildevældsskolen, samt ved Svanemølle-hallen.

Men den nuværende placering ved Øbrohus, Jagtvej 227 er uden sammenligning den mest fordelagtige for flest mulige østerbro-borgere.

Da boligforeningen Øbrohus og AKB København samtidig har tilbudt kommen at købe den nedslidte og utidssvarende bygning og i stedet bygge et ny bibliotek i stueplan, og nye billige lejeboliger på etagerne ovenover, er der al mulig grund til at støtte at man fastholder at det skal ligge her, hvor der om kort tid åbner en Metro lige på dørtrinnet.
Det skal være et træhus som hjælper på hovedstadens CO2 regnskab.

Derfor opfordrer vi alle med interesse i Østerbro, biblioteker, og i at tilgodese flest mulige af de skatteborgere som har betalt skattekroner til dette, til at skrive under.

Link til bilag.
Høringssvaret forklarer Øbrohus & AKB Khb.s projekt.

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22987798-31941306-1.pdf

https://minby.dk/2019/04/03/113003/debat-beliggenhed-oekonomi-og-tilgaengelighed/bibliotek.jpg

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Flemming Biirsdahl tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...