Stopgrusgrav

Underskrift indsamling imod råstofindvinding

i området

Stubyvej 52, 4760 Vordingborg Matr. nr. 4g Næs By, Kastrup I Vordingborg Kommune

Grusgrav3.gif

Råstofindvindingen vil ødelægge freden, naturen og dyrelivet bl.a. mark firben og flagermus i området.

Det vil også give områdets beboere en masse gener og problemer med støv, støj, forringelse af huspriserne, psykisk stress, en masse tung trafik, ødelæggelse af grundvand, en masse forurenet jord osv.

Hvert medlem i husstanden som har sin egen mail adresse bedes venligst skrive under.

Det er Borgergruppen mod Grusgrav som står bag denne underskrift indsamling.

Sidste frist for at underskrive er torsdag den 23-4-2020.

NB. Din underskrift er først registeret. Når du har kvitteret via det link, som bliver sendt til din e-mail.

Derfor er undertegnede (navn og adresse) imod grusgravning i Stuby graveområde.

Hvis du ønsker at vide mere kan du læse mere her: https://drive.google.com/file/d/1NDi4DcFf5faLu3OcmRd953UGeVHl_pHG/view?usp=sharing 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Jens Piper tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...