Stop lukningen af Køge Skoleorkester

En gammel hæderkronet institution, Køge Skoleorkester, står for lukning.
Køge Skoleorkesterets historie kan dateres helt tilbage til 1935. For 70 år siden i 1950, blev Foreningen Køge Skoleorkester (FKSO) dannet på initiativ af en forældrekreds og en musikleder. Denne forening havde til opgave at drive orkesteret med den bagvedliggende administration af elevtilmeldinger, ansættelser og personaleansvar for musiklærere samt stå for indkøb og vedligeholdelse af musikinstrumenter, undervisningsmateriale og noder. For ca. 10 år siden blev det politisk besluttet, at Køge Skoleorkester skulle være en del af Køge Musikskole, der overtog undervisningen og over en overgangsperiode ejerskab og vedligholdelsesforpligtelse af blæserinstrumenterne. De lærere der var tilknyttet skoleorkesteret blev ansat på Køge Musikskole. FKSO har siden haft til opgave at støtte op om orkesteret ved at arrangere og gennemføre forskellige arrangementer, rejser og optrædener i ind- og udland.


I sidste uge blev vi orienteret om, at forligspartierne på rådhuset i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 har aftalt besparelser på kulturområdet på 150.000 kr. i år, og 300.000 kr. i hvert af de kommende år.
På den baggrund har Kultur- og Idrætsudvalget på sit møde den 3. februar fået forelagt et forslag om, at denne besparelse udmøntes ved en ”omlægning af Køge Skoleorkesters tilbud til et mere tidssvarende, bæredygtigt harmoniorkestertilbud på Køge Musikskole.” Med andre ord: Køge Skoleorkester skal lukkes!
I samme forbindelse har de 3 musiklærere, der står for undervisningen i orkesteret og tambourkorpset været indkaldt til samtaler på Køge Musikskole, hvor de er blevet varslet, at deres stillinger vil blive nedlagt og samarbejdet vedrørende arrangementer, lejrskole og sommerrejse ophører med FKSO.
Motivationen for denne indstilling er, at man på baggrund af det nuværende elevantal (pt. 20 elever) og manglende rekruttering ikke finder orkesteret attraktivt og bæredygtigt. Samtidig gør man gældende, at de årlige udgifter til at drive Køge Skoleorkester er på 430.000 kr., hvilket er for dyrt.
Musikskolen har som et alternativ gjort sig nogle tanker om, i stedet at etablere et nyt ”tidssvarende harmoniorkester” uden tambourkorps, som man mener at kunne drive for 130.000 kr. årligt.
Hovedparten af disse argumenter kan vi ikke bestride, selvom vi ikke er oplyst om hvordan disse tal fremkommer.


Vi er ikke i tvivl om, at nedlæggelsen af skoleorkesteret er et længe værende ønske fra musikskolens nuværende ledelse, der nu går i opfyldelse! Der er fra musikskolelederen flere gange givet udtryk for at et uniformeret orkester med et tambourkorps, der marcherer gennem byen til marchmusik, er gammeldags og at man gerne ser en fornyelse. Om det skyldes en manglende indsigt i harmoniorkesterenes historie, skal vi lade være usagt. Repertoiret for harmoniorkestre er jo netop for en stor del underholdningsmusik – også den nyeste, marchmusik og transskriptioner af symfonisk musik. Det er jo netop hvad Køge Skoleorkester står for. Hvad skal et nyt harmoniorkester spille?

Det er helt korrekt at tilgangen af nye elever er faldende. Dette er musikskolen en væsentlig årsag til. Man har aktivt fravalgt at henvise os elever! Der sidder elever i andre ensembler på musikskolen, der nu trænger til at blive løftet til et højere niveau, men det sker ikke! I den tid vi har været en del af musikskolen, er der ikke blevet henvist en eneste elev, der har henvendt sig på musikskolen for at spille. Den tilgang vi har haft, er elever der har henvendt sig direkte til os. Det er muligt at Køge Skoleorkester formelt har været en del af musikskolen, men ikke reelt.
På intet tidspunkt har man fra musikskolens side henvendt sig til FKSO for at høre om vi kunne medvirke til at nedbringe de årlige omkostninger. FKSO har en selvstændig økonomi, og en reduktion af omkostningerne kunne vi jo sagtens have medvirket til, f.eks. ved i højere grad selv at have bidraget til omkostningerne ved f.eks. orkesterrejser og de julekoncerter, hvor musikskolen har afholdt en del af udgifterne. Men problemet er aldrig blev adresseret og bestyrelsen for FKSO har ikke haft viden om, hvad det har kostet at drive orkesteret.


Disse problemer har også gennem de seneste år været drøftet af bestyrelsen for FKSO med medlemmer af kultur- og idrætsudvalget, der også har inviteret bestyrelsen for FKSO til et møde for en uddybende forklaring. Vi skylder at nævne, at bestyrelserne for FKSO altid er blevet godt og positivt behandlet fra politisk side lige fra borgmesterkontoret til de politiske udvalg.
Forslaget er nu i en høringsperiode med en frist den 25. februar 2020, hvor vi selvfølgelige vil komme med vores høringssvar. Kultur- og Idrætsudvalget skal behandle sagen på sit udvalgsmøde den 2. marts. Vi opfordrer vores venner og andre til også at give deres mening til kende. Referatet fra udvalgsmødet er nu offentligt og kan læses her https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/259cf3cd-ff5c-4794-9c95-f9a30d7a741d/B625FE80-4367-4AE0-9804-1BB019C997F9.aspx?agendaid=cd0a395e-966c-458d-8ff6-a5fe5e1b4466


Køge Skoleorkester er uden tvivl det mest velspillende ungdomsorkester i Køge og omegn, der har leveret og fortsat leverer musik på et højt niveau. Gennem årene er der blevet opfostret talenter, der i dag via MGK har et professionelt virke som musikere. Orkesteret har tillige været det absolut mest synlige ensemble i Køge Musikskole, med 20-25 offentlige optrædener om året i Køge og omegn. Ud over egne arrangerede koncerter har Køge Skoleorkester sommer efter sommer optrådt i deres flotte røde uniformer til diverse byfester, fanemarcher, dyrskuer, stafet for livet, Køge Festuge og meget mere, ligesom det ved juletid har sørget for underholdning til juletræstændinger i Køge og Herfølge og har spredt hygge i byen i julemåneden.


Det er et stykke kulturarvshistorie der går tabt. Dette kan ikke gøres op i penge, men er nok det største tab for Køge!

Skriv under og hjælp os med at prøve og redde KSO!
Køge Skoleorkesters bestyrelse

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Køge Skoleorkester tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...