Stop lokalplanen om boligbyggeri ved rådhusgrunden i Them

Den 11. marts har Silkeborg Kommune offentliggjort forslag til LOKALPLAN 40-009 vedrørende boliger ved Them-Centret.

Hvis den fremlagte lokalplan bliver vedtaget, og rådhusgrunden omdannes til et boligområde, der ifølge planen skal indhegnes med en mur vendt mod butiksområdet og de resterende p-pladser, har centerområdet definitivt mistet sin mulighed for at blive det hele, som jo oprindeligt har været tilsigtet. At der skal rejses en mur, skyldes støjbegrænsningønske til beskyttelse af boligerne fra butikkernes ventilationssystmer 

Det her er ikke kun en sag om tabte parkeringspladser eller mistede adgangsveje. Det er sag om, at de oplagte muligheder for at have noget areal til rådighed for en samlet centerudvikling for altid mistes.

Oprindeligt blev centret skabt i forbindelse med bygningen af rådhuset i 1973.

I 1973 valgte Them Kommune at skabe området med sokkelgrunde. Det betød og betyder nu, at de virksomheder, der er i området, kun selv ejer den jord, bygningen står på. Alle områderne, herunder torvet, parkeringspladserne og de ikke bebyggede arealer blev udlagt til fællesskabets bedste, herunder p-pladser, adgangsveje og råderum for virksomheder og kunder i centret.

Ved salget af rådhusgrunden har Silkeborg Kommune valgt at se bort fra, at disse arealer jo var fællesarealer.

Det er en disposition, som lige nu er genstand for juridiske overvejelser med henblik på spørgsmål, om hævdvundne rettigheder vil blive overtrådt, og om der er tale om ulovlig salg af dele af fællesarealerne.

Mange tror, at den solgte rådhusgrund kun er det græsareal, hvor rådhuset lå på. Det er dog ikke tilfældet. Som det fremgår af luftfotoet, strækker det solgte areal sig fra lægehuset til tandlægehuset og til forlagets bygning. Arealet vil derfor tabe mindst 30 parkeringspladser og øvrige friarealer.

Al ud- og indkørsel til boligområdet skal foregå gennem lægehusets parkeringsplads. Det er da også tankevækkende.

Vi er nogle, der gerne ser, at den fremlagte lokalplan ikke endelig vedtages. Dens vedtagelse vil betyde, at området mister det areal, der jo helt fra starten i 1973 var en central del af centret. Vi ønsker, at hele centret overvejes, og at der udarbejdes planer for en renovering og modernisering af hele området. For at det skal give mening, må lokalpanen forkastes.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Adam Løvsø tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...