STOP besparelserne på AUH, og skriv under nu!

Aarhus Universitetshospital, AUH, er ramt af alvorlige besparelser! Der skal spares 150 mio. kr. i år, hvilket betyder, at 180 ansatte skal afskediges. Men dette er blot begyndelsen.

De næste år venter der AUH endnu flere besparelser pga. udflytningen og ibrugtagningen samt lang tids underfinansiering af det nye supersygehus. Der er ikke blot tale om beskedne besparelser, men astronomisk store beløb, som allerede nu mangler i regnskabet.

Trods adskillige advarsler fra fagprofessionelle er og bliver konsekvenserne vidtrækkende: forringet pleje og kvalitet, kompromitteret patientsikkerhed, stresssygemeldinger og masseflugt, manglende videreuddannelsesmuligheder af personalet, fejlbehandlinger, forlænget ventetid, aflysninger af operationer mm.      

HJÆLP os! Det er på høje tid, at der gribes ind fra politisk side. Er du enig med os, så skriv under NU! Din underskrift har betydning for AUH´s og vores fremtid:  

  • STOP besparelserne og fyringsrunder af personalet
  • STOP forringelserne af arbejdsmiljøet – vi er allerede pressede og mangler hænder
  • STOP effektiviseringskravene (som kommer oveni underskuddet)
  • STOP inden patientsikkerheden svigter og det koster menneskeliv

 

Sygeplejersker på AUH, Stroke sengeafsnit;

Camilla Waldejer Pedersen, sygeplejerske

Helle Giver Kjærulff Loft, sygeplejerske og tillidsrepræsentant

Sarah L. M. Mitchell, sygeplejerske 

 

Link til nærmere information:

https://stiften.dk/debat/Laeserbrev-AUH-er-ramt-af-uvejr-uvejr-som-koster-dyrt-for-patienter-paaroerende-og-ansatte/artikel/579389

https://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE11322670/flagskibet-auh-saenkes/

http://aarhus.lokalavisen.dk/aarhus_midt/2019-05-23/Plan-er-lagt-L%C3%A6ger-og-sygeplejersker-skal-fyres-p%C3%A5-AUH-5007848.html

http://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2019-05-22/-Protest-mod-besparelser-Flere-tusinde-ansatte-danner-menneskek%C3%A6de-rundt-om-AUH-4980806.html

http://skanderborg.lokalavisen.dk/2019-05-09/-AUH-l%C3%A6ger-i-opr%C3%A5b-til-politikerne-Besparelserne-f%C3%A5r-k%C3%A6mpe-konsekvenser-for-alle-4868251.html

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/noedraab-hospitalsbesparelser-giver-daarligere-behandling

http://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/2019-05-27/-Der-vil-v%C3%A6re-patienter-der-d%C3%B8r-mellem-h%C3%A6nderne-p%C3%A5-os-5026402.html

http://skanderborg.lokalavisen.dk/2019-05-10/Overl%C3%A6ge-p%C3%A5-b%C3%B8rneafdeling-Vi-kan-ikke-spare-mere-4879222.html

https://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE11395979/christiansborgs-regnearksledelse-har-intet-hold-i-virkeligheden/

https://jyllands-posten.dk/aarhus/kommentarer/aarhussaadanset/ECE11324881/nedslaaende-diagnose-for-det-vi-haabede-blev-et-super-sygehus/

 


Camilla Waldejer Pedersen, Helle Giver Kjærulff Loft og Sarah L. M. Mitchell    Kontakt forfatteren af dette andragende