BEVAR 4H GÅRDEN I PRÆSTØ

Kommentarer

#3

Det er komplet vanvittigt at fjerne ét af de ganske få tilbud der findes i kommunen til børn med interesse i dyr.
Jeg græmmes over, at man så meget som overvejer det for at skaffe relativt få penge til kommunekassen på bekostning af børns udvikling og sociale glæder. Sæt dog skatten op hvis der mangler penge. Sværere er det ikke...

Tommy Larsen (Næstved , 2024-05-03)

#8

Det er vigtigt for byens børn og unge

Rikke Pedersen (Præstø, 2024-05-03)

#14

Fordi det vil være himmelråbende dumt at fjerne en så unik mulighed til de børn i Præstø der ikke er til fodbold eller sejlads.

Liv Saul (Præstø, 2024-05-03)

#18

4H gården er et frirum for mange mennesker.

Bent Hansen (Præstø , 2024-05-03)

#20

Det vil gå hårdt udover børnene

Poul Hagen (Præstø, 2024-05-03)

#21

Jeg mener at det er fuldstændig uhørt bare at overveje en lukning af 4H-gården. Det er sundt for børn og unge at være omkring dyr. Hvis 4H-gården lukker, hvad skal de så lave de børn og unge der kommer der.... Spille på deres telefon eller ipad, alene derhjemme?

Henriette Leithoff (Præstø, 2024-05-03)

#25

Jeg synes det er utrolig gt godt for vores samfund at have gården liggende i byen

Steffan Hansen (Præstø, 2024-05-03)

#27

Bevarelse af 4H gården i Præstø er afgørende for at sikre, at børn og unge fortsat har adgang til et trygt og udviklende miljø, hvor de kan lære om ansvar, teamwork og respekt for naturen og dyrene. Gården tilbyder en unik mulighed for at komme væk fra skærmene og få en hands-on oplevelse med dyr og natur, hvilket er afgørende for børns fysiske og mentale sundhed. Derudover er 4H gården med til at skabe et stærkt fællesskab, lokalsamfund og fremme bæredygtige værdier, som er essentielle for vores børns fremtidige trivsel og planetens overlevelse. Derfor bør 4H gården i Præstø bevares som et vigtigt aktiv for både børn, unge og lokalsamfundet som helhed.

Fialiv Birker (Præstø, 2024-05-03)

#32

4h gården bør selvfølgelig bevares, som det unikke tilbud det er - et aktivt fristed for børn, og muligheden for at have hest, kanin mm.
Det bliver drevet af frivillige ildsjæle, og er et godt alternativ til de mange sports muligheder byen har.
Det er uforståeligt, at man overhovedet kan overveje at nedlægge 4h gården.

Susanne Hansen (Præstø , 2024-05-03)

#33

Fordi stedet hvor 4H ligger er helt unik for vores 4H gård, og skal ikke flyttes! Der er ro, plads og overskud!

Sanne Christoffersen (Præstø, 2024-05-03)

#34

Fordi det er det eneste sted i Sydsjælland at børn kan have deres dyr hvis ikke det lejemål de bor i må have husdyr. Og fordi at de kan have Part på hest og lære hvad det indebære. Plus alle de kreative ting børn kan være med til og lære af . Der burde være langt flere steder børn kunne være med til det . Så at lukke 4 h Præstø vil være en skandale i sig selv

Brit Hansen (Mern, 2024-05-03)

#44

At det er et dejligt sted for børn og unge og der er ikke andre lignende muligheder i byen

Christina Fiedel (Tappernøje , 2024-05-03)

#45

Kender alt til den 4H gård. Har boet i Bårse og arbejdet på flere af institutionerne og skoler i Præstø og Bårse som pædagog og lærer.

Birgit Eva Pedersen (Holeby , 2024-05-03)

#51

Bevar dette fristed for byens børn

Pia Thorsteinsson (4720, 2024-05-03)

#65

Det er fantastisk man kan tilbyde en bid af dyr og natur midt i en by ... Ville være en kæmpe og afskaffe den mulighed...

Mette Andersen (Præstø, 2024-05-03)

#66

Vigtigt at børn har de muligheder som 4H gården giver dem.

John Ryom-Røjbek (Sjolte, 2024-05-03)

#75

4h gården skal forblive til glæde for børn og unge og hele Præstø

Inger Kreim (Præstø, 2024-05-03)

#82

4h Præstø har givet min datter så mange helt uvurderlige timer/dage/år med dyr og venskaber som kun en 4 h kan give.

Peter Sølvtofte (Præstø, 2024-05-03)

#85

Den skal bevares!!!!

Belinda Rasmussen (Præstø, 2024-05-03)

#91

Det er et vigtigt og bynært fristed for børn og unge hvor brugernes forældre yder en kæmpe indsats.

Klaus Kristensen (Præstø , 2024-05-03)

#100

4H gården SKAL bevares!
Den giver så meget sammenhold til børn og unge mennesker

Britt Antonik (Præstø, 2024-05-03)

#104

Jeg selv er 4H’er og ved hvad 4H betyder for børn og unge

Dorte Pihl (Stensved, 2024-05-03)

#107

Fordi det er fællesskabet, som er så godt for børn og voksne.

Inguna Zeltina (Kalvehave, 2024-05-04)

#115

Hele vores familie med tre døtre har været en stor
Del af 4H i mange mange år, det gir så meget.
Og skal bevares.
Hanne Lundgren

Hanne Lundgren (Præstø, 2024-05-04)

#118

Håber mange vil støtte op om at 4H Gården i Præstø skal blive, det er ikke kun en 4H gård, men et samlignsted for børn hvor de lære rigtig meget og jord til bord, hvordan man passer på dyr og generelt vigtigte elementer, som de skal bruge resten af livet
Anders Løkkegaard
Næstformand i 4H Danmark

Anders Løkkegaard (6040, 2024-05-04)

#119

Var en del af 4H gården da den blev dannet, håber virkeligt at man i en tid hvor børn, næsten kun sidder foran en skæm, ikke fjerner endnu et tilbud hvor børn kan lære noget om dyr og natur.

Martin Skaarenborg (Mern , 2024-05-04)

#125

4H Gården er et samlingssted for børn og unge som ikke dyrker fodbold eller gymnastik. Der lærer de om natur, at få og tage ansvar for dyr og mennesker omkring dem. En tidligere 4H'er skrev:
Jamen 4H har betydet alt for den person jeg er blevet idag.
Det har givet livslange venskaber, jeg har lært alt hvad jeg ved om dyr der, og det gjorde en kæmpe forskel for min personlige udvikling og videre interageren med verden omkring mig, for ikke at tale om mine sociale kompetencer, der var næsten ikke eksisterende da jeg startede som 13 årig.
Jeg mener at 4H er en super vigtig forening, og at det ville være et kæmpe tab for kommunen, såfremt de beslutter at lukke eller flytte den.
Det kan jeg kun tilslutte mig.
Jeg håber virkelig at Vordingborg Kommune kan se fornuften i at bibeholde Præstø 4H, uden ændringer, samt tør være fremsynet nok til at forstå vittigheden af dette åndehul.

Lotte Rasmussen (Præstø, 2024-05-04)

#133

Jeg er så uendelig træt af, at ting bliver taget fra Præstø for at finansiere vanvittige projekter andre steder i kommunen. Hold nallerne fra Præstø og de ting vi holder af!

Susanne Moesgaard (Præstø, 2024-05-04)

#134

Kære Vordingborg Kommune
Det er fuldstændig vanvittigt i en lille by som Præstø at fjerne et af de eneste ungdomstilbud, der rent faktisk fungerer og trækker børn til. Der er i forvejen så få tilbud for de unge mennesker. Ud over det, giver 4H de unge og deres forældre et naturligt og sundt samlingspunkt og et arbejdsfællesskab, der samler familier på tværs også i en social kontekst.
Det er ikke alle børn, der er til - eller kan klare - organiseret idræt, og særligt børn og unge med særlige behov har glæde af et alternativ, hvor samværet med kaniner og heste kan have kæmpe stor betydning for deres trivsel og ikke mindst fysiske og mentale sundhed.
De unge i Vordingborg kommune starter med at drikke meget tidligere end i resten af landet, de har brug for alternativer til at hænge på gadehjørnet!
Fra mit arbejde som ergoterapeut med børn og unge ved jeg ydermere, og forskning understøtter dette, at der blandt “hestepiger” sammenlignet med andre idrætsgrene er en overrepræsentation af piger med autisme. Selvklart, da de finder ro hos og på hestene og i det daglige arbejde omkring dem i stalden. De får også mulighed for at indgå i et socialt fællesskab, hvor andre deler deres (sær) interesse, og hvor de ikke behøver at føle sig forkerte. Tænk nu præventivt Vordingborg Kommune!!! Hvis bare én ung, der går på 4H, ikke udvikler svær autisme og bliver selvskadende, psykiatrisk patient senere i ungdoms-/voksenlivet, skal på dyr specialskole-/behandlingstilbud osv, så er der pænt mange millioner at spare. De udstykninger tjener I kun på én gang. At forebygge, at børn og unge bliver “specialbørn” er en vedvarende og LANGT større besparelse og dermed gevinst i sidste ende.
De børn og unge der bliver syge, får skolevægring osv., gæt hvad én af de primære mest succesfulde terapiformer er til dem? Heste-/rideterapi. Ville det ikke bare være fedt, hvis der i deres lokalsamfund, da de var små, havde været et tilbud som 4H???
Vh Gitte Nørgaard

Gitte Nørgaard (Præstø, 2024-05-04)

#138

Det er et værdifuldt sted for børnene.

Charlotte Nielsen (Præstø, 2024-05-04)

#142

Vordingborg svigter børn og unge, hvis 4H lukkes.

John Kreiner (Præstø, 2024-05-04)

#144

Det vil være forbundet med store omkostninger, både økonomiske og praktiske at flytte 4H gårdens aktiviteter. Der er ingen garanti for, at hestehold m.m. kan bevares i sin nuværende form. Det vil være en fejl Mange børn og deres forældre har stor glæde af gården og dens nuværende placering.

Bo Manderup-Jensen (Præstø, 2024-05-04)

#146

Nu må det vanvid stoppe. Den 4H gård skal under ingen omstændigheder lukkes ned.

Carsten Blume Schjelde (Præstø, 2024-05-04)

#149

4H gården giver læring og samvær for mange børn -også uden for Præstø. Mine børn har fx. gået til "kanin" for at lære at passe deres kaniner. Virkelig god ide.

Mortensen Sidse Lunn (Tappernøje, 2024-05-04)

#175

jeg har haft hele min barndom på 4H og ønsker mange flere børn og unge skal have samme chance. det vil virkelig ødelægge det vidunderlige som en 4H gård giver - specielt den i Præstø!

Ditte Marie Boye (Køge, 2024-05-04)

#176

Det er så vigtig at 4H Gården vedbliver, da den er til gavn for så mange børn og deres trivsel og det giver dem et frirum.

Jonna A (4720 Præstø, 2024-05-04)

#181

For at Præstø skal bestå er vi nødt til at have flere familier med børn til at føre byen videre. At lukke et at de få udvalg her er til unge er en katastrofe

Henriette Sommer pedersen (Præstø, 2024-05-04)

#186

Det er så vigtigt at børn fra alle samfundslag har mulighed for at komme og nyde dyr og natur. Det kan 4H. De er gode til at skabe fællesskab og rumme alle børn. Det vil være et stort tab for Præstøs børn hvis 4H forsvinder

Janette Hemmingsen (Mern, 2024-05-04)

#189

Det må være så skønt at være et ungt menneske og have mulighed for at komme sådan et sted.

Helene Turner (Faxe, 2024-05-04)

#193

Det ville være syndt for byen og alle de der har et godt sted at gå hen og lære ansvar og omsorg ♥️

Liane Nielsen (Præstø , 2024-05-04)

#199

Jeg synes det er vigtigt at bevare 4H gården hvor den er beliggende . Godt der er lidt landliv i byen

Mette Laurentzius (Præstø, 2024-05-04)

#200

X

Christel Jensen (Præstø , 2024-05-04)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...