Bevar Dagplejen i Gladsaxe Kommune!!! Børne- og undervisningsudvalget skal 2. maj træffe beslutning om, hvorvidt dagplejen, som vi kender den i dag, skal nedlægges. Hjælp os med at bevare dagplejen..

Kommentarer

#4

Det er vigtigt at bevare et alsidigt pasningstilbud til vores børn. Gladsaxe Kommune har altid været en kommune med fokus på børn og deres trivsel og med lukning af dagpleje tilbuddet, forringes mulighederne for de børn, som trives og udvikles bedre i de rammer som en dagpleje kan tilbyde

Camilla Hansen (Søborg, 2024-04-17)

#6

Dagplejen er lige præcis alt det der er beskrevet. Dagplejen skal bevares, vi skal passe på børnene mu og i fremtiden.

Karina Öncel (Bagsværd , 2024-04-17)

#8

Lad dem dog nedlægge alt, også dagpleje. Så folk endelig fatter, hvad magten vil. Kommunen er blot slaver der udfører disse lorteinstrukser, som kommer ovenfra.
Forældre og alle mennesker har den magt, at de kan tage ansvar fra staten tilbage. Selv passe, opdrage, undervise børnene. Det gør vi, efter massepsykose i 2020. Og det kan anbefales.
ps. Vidste du, at DK legaliserede pædofili i 2013 gennem ISTANBUL KONVENTION? (læs den, titlen at den er "imod vold mod kvinder" er misvisende). Hvor mange mennesker egentlig ved, hvad FN 17+ 169 mål går ud på. Det er lige det hvad vi ser nu. Smadre alt godt og erstatte det med noget usundt, grimt, kunstigt. VÅGN OP DOG!!!

Ilona Ragana (Skamby, 2024-04-17)

#9

Har selv haft børn i dagpleje i Hvidovre. Det har været utrolig glade for. Rolige og trygge forhold

Joan Høst (4160, 2024-04-17)

#10

Lige om lidt kommer mit første barn til verden. Jeg ved ikke, om det bliver et barn der har mod på vuggestuen fra dag 1, eller har brug for lidt ekstra ro de første måneder. Men jeg frygter, at Gladsaxe Kommune fjerner muligheden for, at mit barn kan udvikle sig, som det har brug for, og at lukke dagplejerne er stik modsat grunden til, at jeg og min mand har bosat os her.

Asta Møller Thorgersen (Søborg, 2024-04-17)

#11

Jeg skriver under fordi …
alle børn ikke passer ind i kæmpe vuggestuer/ børnehaver .. en dagpleje har så mere tid til det enkelte barn og kan give små børn den tryghed de har brug for uden at forsvinde mellem 10-15 andre børn og skiftene pædagoger ..

Charlotte Bratved (Søborg , 2024-04-17)

#15

Det er en katastrofe at lukke dagplejen !
Det synes jeg selvom jeg har en privat pasningsordning!
Men at fratage forældre det frie valg er simpelhen en ommer 🥵🥵

Gitte Rådberg (Søborg , 2024-04-17)

#19

Dahgplejen er det bedste kommunale tilbud til børn som ikke trives i store institutioner. Det bedste tilbud til børn som har brug for ekstra tid og en nærværende voksen til at modne sproglige, sociale, kognitive og motoriske færdigheder.

Cristina Pedersen (Søborg, 2024-04-17)

#22

Jeg skriver under fordi jeg ikke vil støtte op under en forringelse af de mindstes start på livet i den store verden uden far og mor. At tage dagplejen væk, er forrykt. Vi valgte dagplejen (privat pasningsordning) fordi vi ikke kunne se vores lille pige passe ind i en kommunal institution, samt er vores billede af kvaliteten af de steder og normeringerne så ringe at vi styrer langt uden om. Lad forældrene vælge hvad der er bedst for deres barn og familie. Så kunne i måske droppe de skide blomster i vejkanten og kunst på Bagsværd Station.

Rike Friland Jomsdal (Søborg , 2024-04-17)

#33

Jeg skriver under fordi, det er vigtigt at bevare dagplejen i Gladsaxe kommune.

Christina Plambeck (Søborg, 2024-04-17)

#41

BEVAR DAGPLEJEN. Det er vores børns trivsel og fremtid. Pinlig tilbagegang for Gladsaxe kommune hvis de som Sjællands første kommune ikke har en dagpleje.

Katjanna Cordes (Bagsværd, 2024-04-17)

#45

Jeg skriver under fordi jeg synes det er vigtigt at bevare dagplejen. Især når der er tale om små børn der ikke trives i Store vuggestuer og institutioner.
Hvad er meningen med at nedlægge arbejdspladser når der er mangle på arbejdsmarkedet? Skam jer!

Ann-Sophie Anker Hofflund (Bagsværd, 2024-04-17)

#46

Jeg skriver under, både fordi det er en arbejdsplads for 38 mennesker, hvoraf størstedelen bor i kommunen, men mest af alt fordi det er et pasningstilbud til de børn hvor deres forældre har truffet et bevidst valg om at deres børn skal i dagpleje. Og dette valg skal ingen fratages i en veldrevet kommune som Gladsaxe må anses at være.

Pernille Grønlund (Dyssegård, 2024-04-17)

#50

Dagplejen skal ihverfald bevares det er det mest fantastiske man kan sætte sine børn til med den ro og tid der er til ens barn

Sanne Nielsen (2880, 2024-04-17)

#52

Det er blevet mig bekendt, at der muligvis er planer om at nedlægge dagplejen i 2027 på grund af Gladsaxe Kommunes økonomiske udfordringer med en mangel på 74 millioner kroner. Jeg finder det uforståeligt, at man vil stoppe noget, der fungerer så godt og er med til at præge vores børn i en positiv retning allerede fra de er helt små, hvilket er bevist er en meget vigtig tid for små børns udvikling.
Ved at erstatte dagplejen med store vuggestuer vil der opstå mangler i fokus, omsorg og forståelse for hvert enkelt barn, da personalet vil være meget presset til kun at tage sig af dem, der “larmer” mest. Dette kan føre til, at rolige børn bliver overset, hvilket kan have negative konsekvenser på sigt for disse børn.
Jeg har personligt oplevet, hvordan dagplejen i Gladsaxe Kommune har haft helt fantastiske fokus på hvert enkelt barn og har kunnet give dem den tryghed og omsorg, de har brug for samt være med til at udvikle og hjælpe de små.
En nedlæggelse af dagplejen kan resultere i, at mange børn falder igennem systemet og at flere børn får diagnoser pga manglende omsorg.
Jeg mener, at man bør overveje alternative løsninger, og hvis kommunen virkelig ønsker at prioritere børnenes trivsel, bør der ikke spares på dette område. Der bør i stedet investeres flere ressourcer i dagplejen for at styrke dens fantastiske arbejde med børnene og de muligheder, den giver de børn, der er så heldige at have valgt dagpleje.

Jimmy Andersen (Bagsværd, 2024-04-17)

#53

Min ældste søn har gået i Dagplejen i Gladsaxe, og vi ville ikke havde været den foruden. Den er guld værd. Lad være med at skære den, det vil være en kæmpe fejl.

Mia Elisabeth Espersen (Veksø Sjælland, 2024-04-17)

#56

Det er vigtigt at beholde den kommunale dagpleje, da Gladsaxe kommune er en kommune med mange børne familier og dagplejen har en stor betydning for muligheden for kommunale børnepasnings tilbud.

Naja Christiansen Christiansen (Gladsaxe, 2024-04-17)

#72

Bevar dagplejer og den personlige omsorg.

Jan Nielsen (Vedbæk, 2024-04-17)

#73

Frihed til at fravælge stordrift på børnepasningsområdet er en prioritet for mig.

Jesper Gauhl (Bagsværd, 2024-04-17)

#78

Gladsaxe fortsat skal have en dagpleje - der skal være et trygt og overskueligt tilbud til de små børn, der trives bedst med det - hvilket måske er de fleste? Dagplejen skal bestå - især i en tid hvor borgmesterflertallet har et ret ensidigt fokus på at bygge kæmpestore børnehuse og hvor mange mindre børnehuse er blevet lukket.

Lise Tønner (Søborg, 2024-04-17)

#85

Dagplejen skal bevares som den er i gode og trykke omgivelser

Carsten Olsen (Søborg, 2024-04-17)

#95

Jeg skriver under fordi at dagplejen er et vigtigt alternativ til de store institutioner. Et sted hvor børn, som ikke nødvendigvis har brug for specialtilbud, men har godt af en lidt roligere start på institutionslivet. Det kan simpelthen ikke være rimeligt at vi ikke har plads til at give børnene den optimale start.

Jens Krabbe Frandsen (Søborg, 2024-04-17)

#101

Fordi det er vigtigt for børnene at få en god start på livet.

Claus Nissen (Søborg, 2024-04-17)

#103

Jeg skriver under for at bevaret dagpleje alternativet så man har valgmuligheder samt for at bevare dagpleje i kommune også

Charlotte Føhns (Gladsaxe, 2024-04-17)

#106

Jeg underskriver da det er vigtigt at bevare inklusionen af børn samt dannelse i dagplejen som skal bevares!

Jonas Larsen (Søborg, 2024-04-17)

#112

Jeg skriver under fordi dagpleje i vores hverdag er det mest trygge sted at få passet sit barn. Det at vide at der er en omsorgsperson til en mindre gruppe giver mere nærvær og omsorg.

Meyra Ciftci (Søborg, 2024-04-17)

#119

Jeg skriver under fordi jeg mener det vil være trist for fremtidens små børn, hvis de ikke får muligheden, for at kunne gå i dagpleje i Gladsaxe kommune. Hvis de går glip af det fantastiske tilbud dagplejen er!
med nærvær,omsorg ,læring og voksne der har tid til det enkelte barn🙏 jeg folder mine små hænder og håber på at dagplejen overlever🙏😢

Jeanette Madsen (Søborg, 2024-04-17)

#132

Dagplejen ikke må nedlægges eller kun være for børn med særlige behov. Det er et meget bedre, roligere, mere trygt og nærværende sted for bittesmå mennesker.

Vibeke Holstrup (Søborg , 2024-04-17)

#139

Mit barn er i dagpleje

Justesen Rikke (Søborg, 2024-04-17)

#142

Jeg er kollega og føler med dem der mister deres gode arbejde.

Karina Backmann (Kolding , 2024-04-17)

#159

Fordi jeg selv er dagplejer i Rødovre kommune og har været det i over 30 år.
Jeg ved hvor vigtigt det er at bevare dagplejen i alle kommuner.
Det er en god start for børn, i det trykke miljø vi kan give dem.

Jane Füllgraf (Rødovre , 2024-04-17)

#174

Et ekstra valg i dagtilbud. Det lille miljø bør bevares. Ikke alle er født til det store børnemiljø.

Carina Thomsen (Rødovre, 2024-04-17)

#176

Dagplejen er og skal være et tilbud til forældre og børn

Elizabeth Thynov (Rødovre, 2024-04-17)

#186

Dagplejen er unik og det bedste sted at sende sine elskede børn hen når institutions livet starter
Jeg ville aldrig vælge andet

Jesper Madsen Madsen (Søborg, 2024-04-17)

#192

ALLE Forældre skal ha mulighed for at vælge det som er det bedste for vores Poder ❤️💙
Kæmpe institutioner er ikke og har ALDRIG været (og bliver ALDRIG) det bedste for vores mindste Poder 💙❤️

Hanne Plum Tholle (Rødovre , 2024-04-17)

#193

Det er det bedste tilbud for de små. Tryghed, nærhed og hjemmelihe omgivelser🌈

Susanne Soeby (Herning, 2024-04-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...