Behold billedkunst i 1.klasse

Kommentarer

#407

Man må ikke fratage børnenes fineste, frie udtryksform. At tegne og være kreativ og skabende er essentielt! Børns naturlige tegneudvikling skal understøttes fra krusedullen til kopfüßlingen til mønstre, streger, 3D-tegninger osv! Billedkunst er mange børns yndlingsfag - så BEVAR BILLEDKUNST i 1. Klasse🎨🖌️✏️🖍️!

Mariann Bech (Aarhus , 2024-03-29)

#417

Jeg skriver under, fordi det er utrolig vigtigt, at vi også har fag i skolen, der ikke er boglige. Fag hvor eleverne er lige uanset baggrund, hvor de kan få lov til at udtrykke sig med sanserne og i frihed. Hvor de bliver bevidste om, at det ikke kun er de akademiske uddannelser og evner der betyder noget.

Sigrid Tofte (København S, 2024-03-29)

#439

Det er et neget vigtigt fag i 1. Klasse

Ingelise Flensborg (København, 2024-03-29)

#446

Billedkunst er vigtig fir dannelsen af vores børn, hvilket også er en af grundstenene for vores folkeskole. Børn lærer at problemløser, som skaber selvtillid og som kan overføres til andre fag og aspekter i livet! Desværre har mange en opfattelse af, at billedkunst "bare" er at tegne en tegning - det er totalt misforstået og ærgerligt!

Maria Mortensen (Frederiksberg , 2024-03-29)

#494

Undersøgelser viser at mange timer med kunst og kreativitet giver kvalitet til resten af livet. Både i fritids- og arbejdslivet.

Jakob Ørsted (Frederiksberg C, 2024-03-29)

#507

Børn skal altid have mulighed til at være kreativ!

Annette Kölsch (København, 2024-03-29)

#509

For mig er det vigtigt at vi bevaret det kreative sind hos alle.

Henrik Hansen (Køge, 2024-03-29)

#514

Man skal begynde billedkunst tidligt for at give selvtillid og stole på sin fantasi og intuition, når man blive ældre har man oftest sværere ved at finde det umiddelbare og fortabe sig i konventioner

Susann Mukakasa (København, 2024-03-29)

#517

Det er vigtigt at børn allerede inden lærer at se på kunst som er neget oplysende for vores nutidbog fortid.
- og ikke mindst at lære selv at bruge
de ting der skal til for at frembringe kunst, ler, maling, farver i alle forskellige udformninger!! Lisa Kjær

Lisa Kjær (Hvidovre, 2024-03-29)

#525

Vores behov for kommunikation går ikke udelukkende på tale og skrift, det bliver også dækket af musik, billeder, bevægelser og andet.derfor er det vigtigt at vi får redskaber til at udtrykke vores følelser og tanker.

Lola Broe (Greve, 2024-03-29)

#526

Børn har brug for at udtrykke sig i billeder. Børn forstår ting i billeder. Børn har brug for at være kreative og fantasifulde. I billedkunst kan de udtrykke sig abstrakt og omsætte egne tanker til noget konkret. De kan skabe noget ud af få ting og lære at forholde sig 3 dimentionelt, rum, flade mm. Billedkunst er med til at lære børn at forstå, reflektere og forholde sig til den verden, de lever i. Det er dannende. Det er en kommunikationsform.

Britt Bang Jensen (Holstebro, 2024-03-29)

#529

Børnene stimuleres kreativt i billedkunst. Vigtigt med en alsidig undervisning, og desuden møder vi billeder overalt, derfor vigtigt med professionelt undervisning, så børnene lærer en kritisk og bevist holdning til billeder fra begyndelsen sf deres skoletid.

Bente Kjærulf (Dragør, 2024-03-29)

#534

Jeg skriver under fordi. jeg selv underviser 1. klasse i billedkunst og kan se hvor stor glæde, eleverne har af det og de har gode kundskaber med fra 0. kl. Det giver ingen mening at springe faget over i 1. klasse.

Carina Jensen (Fuglebjerg, 2024-03-29)

#551

Jeg mener, billedkunst er et vigtigt fag, fordi billedsprog er for alle. Det er vigtig for dannelse, personlighed, selvforståelse , omverdensforståelse, sprog, kommunikation, æstetik. Alle skolens øvrige fag kan tilgodeses i billedkunst .
Faglærere i billedkunst skal være uddannede i faget.

Ruth Søndergaard (5500 Midddelfart, 2024-03-29)

#552

Det er da en fuldstændig absurd tanke 😳 Jeg er målløs; hvem fanden har fået den ide?!

Jens Trapp (København , 2024-03-29)

#567

Jeg skriver under fordi , jeg underviser i 0. Klasse og ser hvor glade børnene er for at lære noget om farver- dybde - materialer o. meget meget mere …

Susanne Thomsen (Dragør , 2024-03-29)

#568

Jeg er billedkunstlærer og synes de skal beholde det i 1 klasse

Jeanine Khouri-Gantzel (Karlslunde, 2024-03-29)

#569

Det er helt hul i hovedet og fjerne det. Det gir i gen mening overhoved. Lad nu de unger få liv til noget andet end ord👊🏼

Joan Ledang (Hundested, 2024-03-29)

#577

Vi vil gerne have robuste børn, som tør tænke selv, kan få ideer, tør være kreative og eksperimenterende. Det er det der arbejdes med, når vi har billedkunst.

Bente Permin (Brøndby, 2024-03-29)

#585

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at børn lærer at skrive (og tegne) i hånden fremfor kun at bruge mus og tastatur. Jeg oplever voksne som ikke kan skrive læselige tal i produktionen hvor f.eks. måleresultater skal registreres og man af forskellige årsager ikke kan gøre det på et elektronisk medie.

Bent Doktor (Ry, 2024-03-29)

#593

Kreativiten må aldrig underkendes eller udskydes!

aida Abdelraouf (København sv, 2024-03-29)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...