Bevar Sydbyen i Frederikssund - nej til DSB baneterræn

Kommentarer

#3

Vi bor i GV syd og ønsker bestemt ikke at få et DSB anlæg i vores baghave, hvor der vil være støj 24/7 (nok støj fra den nye bro) Vi holder af naturen og de åbne marker. Vi skal huske naturen, det er det der giver os ilt.

Pernille Hansen (Frederikssund , 2024-03-14)

#9

Jeg vil være rigtig ked af at miste den dejlige natur i området

Jeanet Pedersen (Frederikssund , 2024-03-14)

#15

Jeg er imod forslaget om larmende industri op ad boligkvarter og på de skønne naturområder

Olga Shetts (Frederikssund , 2024-03-14)

#34

Fordi der ikke skal ligge industri klods op af et boligområde, da vi købte boliggrunden, blev den solgt som et naturskønt område, vi ville aldrig have købt grunden, hvis vi havde vidst dette.

Heidi Harvest (Frederikssund, 2024-03-14)

#42

Fuldstændig håbløs placering af dsb

Simon Videbæk (Frederikssund , 2024-03-14)

#56

Forslaget vil ødelægge områdets karakter som bolig og naturområde samt umuliggøre en senere ekspansion af Frederikssund mod syd

Kim Nielsen (Frederikssund , 2024-03-14)

#58

Ødelægger boligområde og natur

Rasmus Rømer Holm (Frederikssund , 2024-03-14)

#59

Vi bor i GV syd og købte grunden i et naturskønt område med udsigt udover markerne. Vi ønsker ikke et dsb anlæg i baghaven. Det hører til i et industrikvarter. Det vil ødelægge naturen i området, skræmme hjorte, harer og salamandere væk, genere os boligejere med støj og være grimt at se på.

Susan Hjort (Frederikssund , 2024-03-14)

#63

Jeg skriver under fordi DSB ikke skal lægge deres projekt lige op ad boligområderne i Frederikssund syd.
Mvh Louise Qvistgaard

Louise Qvistgaard (Frederikssund , 2024-03-14)

#70

Jeg hellere vil være nabo til rolige pæne omgivelser frem for 33 jernbanespor fyldt med tog under reparation. Når først grunden er købt til formålet vil den blive brugt til grænsen. Selv om der til en begyndelse vil være græs og vandhuller for at få projektet til at se beskedent ud.

Henrik Dalgaard (Frederikssund, 2024-03-14)

#72

Det er fuldstændig hul i hovedet at oprette et industriområde i vores dejlige fjordby. Frederikssund er efterhånden god til at skabe dårlig omtale…Vinge og nu DET!!😳🫢

Nora Winkler-Kofoed (Frederikssund, 2024-03-14)

#76

Der ikke skal mere støj og trafik til Sydbyen
Naturen ikke skal spoleres yderligere, men bevares og udvikles

Asker Lau Røn Kristensen (Frederikssund , 2024-03-14)

#79

Jeg skriver under, da jeg er særligt bekymret for risikoen for forurening af vores grundvand og jeg er meget ked af udsigten til at skulle bo op ad et støjende industriområde.

Anne Petersen (Frederikssund, 2024-03-14)

#80

Bor i området og vil ødelægge naturen

Johan Sava (Frederikssund, 2024-03-14)

#100

Ønsker ikke et DSB's værksted placeret så tæt ved et boligkvarter med deraf følgende støj og mulig forurening.

Lone Böhm (Frederikssund, 2024-03-14)

#123

Fordi det er en vanvittig ide DSB har fået, med at bygge så tæt på et stort boligområde og ødelægge naturen

Janni Eitmann (Frederikssund, 2024-03-14)

#126

Vi skal bevare vores natur og ikke lægge “fabrikker” i boligområder

Helle Hansen (Frederikssund, 2024-03-15)

#145

Vi bosatte os i Frederikssund netop pga af naturen - dette projekt vil totalt ødelægge det som adskiller Frederikssund fra andre byer i området - hvor så blive boende i Frederikssund?

Keld Jakobsen (Frederikssund, 2024-03-15)

#152

Området tæt på fjorden er et attraktivt område hvor man ikke bør udlægge ny industri tæt op ad Eksisterende by. Det skal planlægges bedre

Per Madsen (Frederikssund, 2024-03-15)

#154

Det er ikke god planlægning, at placere tung larmende industri op af et boligområde. Det vil give faldende huspriser og støjforurene, med helbredsmæssige gener til følge.

Camilla Fisker (Frederikssund , 2024-03-15)

#155

Kender området og synes det ville en dårlig placering for et stort industri anlæg.

Siri Moe (Åkirkeby , 2024-03-15)

#160

Fordi det er uhørt at man placerer et sådan anlæg nær bebygelse hvor folk bor

Christian Jensen (Frederikssund, 2024-03-15)

#169

for naturen og dem der bor der
i den syd af Frederikssund

Mads Hansen (Jærgspris, 2024-03-15)

#170

Vi skal ikke ødelægge Sydbyen mere

Christine Dal (Frederikssund, 2024-03-15)

#193

Jeg skriver under fordi jeg bor i Sydbyen og er flyttet dertil pga. roen i området, nu er der udsigt til støj 24/7.

Lotta Birkvald (Frederikssund , 2024-03-15)