Stop energi park fensmark

Kommentarer

#2

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener kæmpe vindmøller skal være på land og slet ikke i nærheden af beboelser. Vi skal passe på vores byer, også de mindre, vi kan jo ikke alle bo i storbyerne.

Mette Nielsen (Fensmark, 2024-03-13)

#15

Så store vindmøller hører ikke til på land, hvor det vil påvirke rigtig mange, både dyr og mennesker, i negativ forstand.

Nina Condrup (Fensmark, 2024-03-13)

#18

Jeg vil ikke have en stor energi park så tæt på grundet den lavfrekvente støj.

Jan Friis Møller (Holmegaard, 2024-03-13)

#20

Jeg er imod store vindmøller tæt på by

Rikke Westphal (Holmeggard, 2024-03-13)

#58

Jeg skriver under for at bevare Fensmark som et rart og sundt sted at bo. Så vi ikke bliver udsat for lavfrekvens støj og vores natur og dyreliv i Holmegaard mose kan forblive et attraktivt fredet naturområde.

Lilli Hansen (Holmegaard , 2024-03-14)

#63

Jeg skriver under, fordi den størrelse vindmøller hører ikke til så tæt på boligområder.

Azra Karabasic (Fensmark, 2024-03-14)

#78

Vindmøller hører ikke til, så tæt på et villaområde.
Sæt dem ude på havet der gør de ingen gene.
Det er et helt bolig område man udsætter for støj og skygge.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt vi ingen stemme har i denne her urimelige situation.

Camilla Jørgensen (Holmegaard, 2024-03-14)

#82

Der skal ikke flere kæmpe vindmøller på land. Det sku ud på havet, hvor det blæser mest og genere mindst.

Nickolai Hamann (Gelsted, 2024-03-14)

#83

Det er en fuldstændig absurd tanke, at sætte møller, i en sådan størrelse, op i eller i nærheden af beboelse. Borgernes enorme gener ved et sådan projekt, bør naturligvis langt overskykke de indtjeningsmæssige fordele. Også på trods af at de, fra statens side, udstykkede regler overholdes - det er simpelthen bare dumt og på ingen måde gennemtænkt fra Næstveds kommune af. Det er som om at Næstved kommune er ved at afvikle Fensmark. Det er let at godkende sådanne projekter, når man selv bor i Næstve og INGEN gener får og ej heller ikke har den fornødne omtanke til at forstå hvad den slags vil betyde for borgerne i Fensmark - det her er direkte forkasteligt.

Jacob Pedersen (Næstved, 2024-03-14)

#85

Vindmølle og solcelle parken ligger alt alt for tæt på beboelse, og vil være ødelæggende for to landsbysamfund - Fensmark og Holme Olestrup.
Vindmølleparker hører til på havet, hvis de da overhovedet hører til nogen steder, og så længe man ikke på forsvarlig vis kan komme af med affaldet efter udtjente møller, hører de ikke til nogen steder.
Solceller hører ikke til i naturen, hvor de ud over at være grimme at se på, også ødelægger biodiversiteten. Skal der være solceller, så udskift tage med de nye solcelle tagbelægninger.
A-kraft eller biogas udledt fra landmændenes dyrehold er vejen frem.
A-

Lizette Laugesen (Fensmark, 2024-03-15)

#99

Helt klart NEJ til vindmøller i vores by !
Det vil forringe mit liv så meget med de lyde der følger med vindmøller. Jeg har boet i Fensmark siden jeg var 7år. Har boet på min nuværende adresse i godt 40år og har tænkt mig at skulle blive gammel her.

Anne-Grethe Jakobsen (Fensmark, 2024-03-15)

#102

Jeg skriver under fordi vindmøller hører til på havet og ikke på marker nær befolkning.

Elisabeth Wrisberg (Fensmark , 2024-03-15)

#110

Det er i orden der sættes solceller op ( selvom fagkundskaben oplyser, at flere solcelleparker på sjællland ikke giver mening) - men de to vindmøller SKAL stoppes. I praksis risikerer HELE Fensmark by at blive udsat for lavfrekvent støj.

Gutte Johansen (Fensmark , 2024-03-15)

#111

Vindmøller hører til på havet - ikke i folks baghaver

Kasper Schneider (Næstved, 2024-03-15)

#114

Vindmøller skal ikke være ifb med bebyggelse

Preben Jølf (Fensmark, 2024-03-15)

#119

Lav frekvent støj vil få nogle huse til at "rumle" som om der står en tændt lastbil i nabolaget. Den støj rejser betydlige længere end den "normale" grænse på 1200 meter som der er sat.

Steffen Lindemann (Fensmark, 2024-03-15)

#122

Fordi der ikke er noget grønt i en vindmølle. Co2 regnskab kom er aldrig i 0. Alene produktion af beton og vinger. Og så det faktum at vingerne bare graves ned efter brug.
Sol celler bliver produceret i Kina eller Taiwan af underbetalte personer. Det stof der bruges graves op af miner hvor børn og unge stort sat aldrig ser dagens lys. Og tvivler på de tænker grønne regnskaber i Kina eller Taiwan. Og så er der transporten. Men skib eller fly. Der må findes andre alternativer.

Thomas Scheel (Fensmark, 2024-03-15)

#127

Jeg er nabo meget tæt på placeringen. Jeg frygter lav frekvens støjen og hvad det vil gøre i forhold til vores velbefindende samt vores dyrs velbefindende. Der til giver det ikke mening at placere så store vindmøller omgivet af byer, solceller er bedre

Line Læssøe (Fensmark, 2024-03-15)

#133

At dette projekt vil ødelægge for meget natur. Samt lavfrekvnser skader dyr. Og det vil være til chikane for os beboer i fensmark.

Rasmus Roslund (Fensmark, 2024-03-15)

#163

Jeg skriver under fordi hverken solceller eller Kæmpe vindmøller HØRE TIL HER. Det bør ikke placeres så tæt på by og så meget bebyggelse. Fensmark er en smuk by omgivet af grønne områder og masser af dyreliv. Lad det blive ved det.!

Camilla Larsen (Fensmark , 2024-03-16)

#164

Jeg skriver under fordi jeg bliver en af de tætteste naboer til bde vindmøller, solcelleanlæg og omfartsvej. Jeg vil og kan ikke leve med den værdiforringelse det påføre min ejendom samt de gener det kommer til at påføre mig, min familie og naturen

Christina Pedersen (Holmegaard, 2024-03-16)

#167

Så store vindmøller høre ikke til på landjorden
Der er ikke mange fordele ved at sætte dem op, kun en masse støj og lavfrekvens og dyrelivet bliver også påvirket negativ

Nikolai Rasmussen (Holmegaard , 2024-03-16)

#176

Solceller og vindmøller hører hjemme længst væk fra boliger. Tvivlen om solcellers og vindmøllers mulige skadevirkninger på menneskers helbred og velfærd må komme beboerne til gode.

Leif Andersen (Holme-Olstrup, 2024-03-16)