Vi er bekymrede brugere af Gribskov pga. hegn og urørt skov

Kommentarer

#602

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener der skal hegn i skoven. Vil man sætte “vilde dyr ud” så lad dem gå hvor de vil..

Ulrik Frederiksen (Hillerød, 2024-03-06)

#604

Hegnet natur -er menneskestyret natur. Vi må gentænke og finde bedre løsninger på naturforvaltingen, så vi tilgodeser både biodiversitet, klima og friluftsliv.

Jane Toubro (Knebel, 2024-03-06)

#605

Fordi naturen ikke skal indhegnes. De vilde dyr skal kunne vandre frit og store landbrugsdyr skal passes, fodres og ikke overlades til at lide og dø bag hegn.

Jannie Wolf Kessler (St. Merløse , 2024-03-06)

#609

Jeg skriver under fordi jeg synes at dette dyrplageri ikke skal have lov til at foregå. Og det er ulovligt !!!
Ja, tak til mere bytur, men ikke på de store dyrs bekostning 😪

Lisbeth Norup (Frederikssund , 2024-03-06)

#634

Høje hegn høre ikke hjemme i naturen og skoven 👎

Peter Paaske (Thisted, 2024-03-07)

#635

Jeg går ind for at vi alle, dyr og mennesker, kan bevæge sig frit i vores herlige natur 🥰 👍

Arne Nøhr (Aabybro , 2024-03-07)

#636

Rewilding og naturpleje er ødelæggende for naturen...simpelt hen

Steen Jensen (Randers, 2024-03-07)

#639

Fordi jeg er stor modstander af alt det hegn og udsætning af dyr der ikke bliver passet

Henriette Jensen (Åkirkeby, 2024-03-07)

#641

De er igang med at ødelægge vores natur.
Ingen lytter til advarsler.
Tænk hvad vi efterlader til vores børn..

Lis Pilgaard (Vinderup , 2024-03-07)

#647

jeg skriver under, da jeg ikke mener at det er stort nok omr.. samt jeg er imod dyrplageri.... og det skal stoppes alle forsøg med tamdyr....

allan Jensen (skals, 2024-03-07)

#664

Det er dyreplageri

Tina lyng Langtoft (Græsted, 2024-03-08)

#672

Jeg skriver under fordi jeg er enig i den bekymring som der her gives udtryk for - vh Dot

Dorrit Preil (Espergærde, 2024-03-08)

#679

Det overhovedet ikke giver mening. Hvis man går lidt dybere ind, og nærlæser, så er der vist flere ulemper ved deres popsmarte ideer, end der er fordele. Og så ved man jo slet ikke om det overhovedet får den effekt de beskriver

Gitte vendelboe Andersen (Nykøbing Sjælland , 2024-03-09)

#680

Jeg tror Ikke på at de dyr: ponyer og kvæg som sender ud kommer til at gøre noget positivt for biodiversiteten - de er ikke vilde dyr og kan ikke overleve den danske vinter indhegninger uden foder.
Vi har mange rigtig vilde dyr i DK: hjorte som er langt bedre vildplejere.
Forsøg med udsætning af ponyer og kvæg i andre naturparker har vist sig at ødelægge biodiversiteten pga overgræsning.
Naturen skal være til gavn for danskerne som elsker at gå i naturen - det har længe været et stort gode for den danske befolkning at der var uhindret adgang til statsskovene for gående løbende cyklende og ridende - det vil ikke være muligt med planerne om indhegnede skove med store græsserne.
Vi skal finde en løsning hvor biodiversiteten kan trives samtidig med at danskerne kan nyde naturen i skovene.
Der skal heller ikke indsættes rovdyr som ulve som gør det svært at holde husdyr i indhegninger eller gør det utrygt at færdes i skovene. Vildtet kan reguleres af jægere

Mikala Bagge (Lynge, 2024-03-09)

#691

Indhegning er dyrehold og ikke natur.

Karsten Haug (Århus , 2024-03-10)

#692

Natur skal ikke hegnes inde

Nils Nielsen (Jerslev , 2024-03-10)

#696

Hegn og dyr bag det, uden fodring, er utilstedeligt.

Ann Grove (3550, 2024-03-10)

#720

Jeg skriver under fordi jeg opfatter statsskovene som parker, hvor offentligheden kan cykle, gå, løbe, ride, holde picnic, bare nyde naturen m.m. Disse parker vil ikke længere værre til borgernes rådighed. Dyrevelfærden er ikke eksisterende og det hele er blålys for at skjule at det er landbrugets pesticider som slår insekterne ihjel og det fortsætter uanset naturnationalparkerne og urørt skov. Det er spin og en pengemaskine med EU midler.

Antoinette Andersen (Nivå, 2024-03-12)

#729

Det er ganske unødvendigt og de penge kunne bruges meget bedre andre steder. For eksempel bruge det til at sikre mod oversvømmelser, sikre landbrugsjord tages ud af drift og endelig sikre vores vandmiljø både i sø og have.

Klaus Corell-Kramer (Fredensborg , 2024-03-13)

#735

Fuldstændig tåbeligt ide 😡 Danske politikkerne er styret af fanatiske biologer. Total forfejlet, skove fældes og dyr sultes. De skulle fandme skamme sig, og burde personligt retsforfølges.

Chille Schwartz Schwartz (Holbæk, 2024-03-14)

#741

Projektet er på et ensidigt,svagt videnskabeligt fundament mhp positive effekter-en hypotese,open end forsøg.Derimod er der sikker viden om klimamæssige omkostninger(co2),tab af stadig mere værdifuld resource(træ) og et stort samfundsøkonomisk tab i al fremtid(indtægter fra tømmer) samt på baggrund af NST’ hidtidge “track record” velbegrundet bekymring for dyrevelfærden.

Klavs olesen (3140aalsdyr@godmail.dk, 2024-03-15)

#767

Jeg er meget stor modstander af at Naturstyrelsen slagter vores skove, inddrager kæmpe arealer som borgerne gerne vil benytte og sætter dyr ind til den visse sultedød når vinteren sætter ind. Jeg skal hverken gå, cykle, løbe eller ride ind til en flok køer og tyre o.l.

Charlotte Appel (3500, 2024-04-06)

#771

Dyr bag hegn,som ikke må fodres og passes ordentligt kan jeg på ingen måde acceptere.Det er ikke vild natur.
Vild natur er fri bevægelighed for dyr der færdes der.Dyr bag hegn er en koncentrationslejr for dyr,der skal gøre det beskidte arbejde for folks miljøsvineri.Nej tak til hegn.

Else Haakonsson (Helsinge, 2024-04-09)

#773

Høbjerg Hegn er blevet til Høbjerg Park, fordi de er fældet så meget beplantning og området er helet ødelagt af de store maskiner

Tanja degenkolw (Helsinge, 2024-04-09)

#776

Dyremishandling er ikke acceptabel

Ellen Kanne (Uldum, 2024-05-04)

#778

Det er helt gak at indhegne skoven og udsætte farlige dyr, så man ikke kan færdedes der!!!

Bjørn Steiner (Helsinge, 2024-05-16)

#780

Det er dyremishandling!!! Og Gribskov er smuk og en fantastisk del af Danmark som nu bliver ødelagt

Mette Larsen (Græsted, 2024-05-16)

#784

Vilde dyr er ikke vilde, når de er spærret inde - de er bare indespærrede dyr uden mulighed for at vandre efter føde. Stop det!!

Liselotte Nielsen (Allerød, 2024-05-16)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...