Vi er bekymrede brugere af Gribskov pga. hegn og urørt skov

Kommentarer

#402

Jeg skriver under pga de konsekvenser hegn og urørt skov vil medføre.

Marianne Frøstrup (Holbæk, 2024-03-01)

#404

Der findes ingen evidens for, at dette tiltag vil have en gavnlig effekt på biodiversiteten.
At hovedløst fælde skov, indhegne skov og dyr er halsløs gerning.
Endvidere vil de planlagte tiltag gøre det alt for risikabelt for store dele af befolkningen at færdes i indhegningerne.
Statsskovene tilhører befolkningen.

Catharina Holm (Helsingør, 2024-03-01)

#409

Jeg anser Naturstyrelsens planer for naturnationalparker såvel som urørt skov for at være baseret en anakronistisk ideologi, der savner baseline og konsekvensberegning.
Nej tak til indhegnede dyreparker! Det bliver en katastrofe af irreversibelt omgang for landets biologiske mangfoldighed, for dyrene bag hegnene og for borgerne - kort sagt et uvurderligt tab på alle parametre!

Janni Larsen (2770, 2024-03-01)

#413

Jeg enig og bekymret

Lise Jahnsen (Helsinge, 2024-03-02)

#420

Det er et eksperiment at lave store hegn og lave skovene om til klimabomber og sulte de dyr der skal gå der

SVEND ANDERSEN (3550 Slangerup, 2024-03-02)

#423

Jeg skriver under, bl.a. fordi
1. Det er helt utilstedeligt at overlade indhegnede dyr til sig selv og dermed til ekstremt forringet dyrevelfærd
2. Der er ingen evidens for, at biodiversiteten forbedres med rewilding
2. Skovene udtyndes voldsomt/forsvinder, fordi træer skamferes og fældes, hvorved de frigiver store mængder CO2. Oprettelsen af vandfyldte områder forhindrer tilvækst af nye unge træer. Alt i alt langt ringere mulighed for fjernelse af CO2. Dårlig klimaløsning,

Linda Whitfield (Fredensborg, 2024-03-02)

#430

Imod alle former for Rewilding , dyr skal passes m foder , ly og læ, dyrlæge,smed m m

Lillian Svensson (Fredensborg, 2024-03-02)

#435

Naturnationalparker skal ikke indhegnes. Hvorfor kan Folketinget, myndighederne og rewilding-biologerne ikke lade naturen være i fred? Vi skal ikke have designer-natur. Og det er fuldstændigt uacceptabelt og kritisabelt, at dyr sulter og tørster ihjel i de såkaldte parker og ”rewilding”-områder. Det er stik imod reglerne i dyreværnsloven, som eksisterede i godt 100 år, men som blev sat ud af kraft for de dyr, som er så uheldige at havne i ”rewilding-projekter”. Det er fuldstændigt uhørt.
Mange natur- og miljøproblemer ville blive løst, hvis det konventionelle landbrug fik besked på at reducere forureningen med sprøjtegifte og gylle. Har politikerne opfundet naturnationalparkerne for at undgå at stille krav til landbruget??

bente jørgensen (kirke eskilstrup, 2024-03-02)

#441

Mange årsager:
fældning af skov uden genplantning
Hegning af tamdyr uden fodring. Med hegn hegnes de vilde dyr, som har deres naturlige habitat i skovene.
Flere dyr om sparsom føde. Og føden i skovene er IKKE naturlig føde for køer og heste.
Folkesundheden - hvad med den? Vi er mange der bruger skoven til mental sundhed.
Personligt kommer jeg ikke til at gå ind i en hegnet skov, hverken med hund, alene eller med mine nevøer og niecer - det er absolut ikke trygt.
Jeg er desværre nabo til en af de kommende naturnationalparker. Valgte mit hus pga. beliggenheden og bruger skoven dagligt fra marts til oktober - ellers i weekender.
Nu min og mine naboers adgang begrænset.
Men værst er, at vi skal være naboer og vidner til, at man lukker køer og heste ud bag hegn i skoven uden nævneværdig fodring (de skal jo æde det der er - også selv om det er giftigt for dem) og ingen tilsyn.

Lotte Jensen (Hvalsø, 2024-03-02)

#448

NNP’erne er bare en helt forfærdelig plan-uagtet hvor i DK😔

Kenneth Nielsen (Bording, 2024-03-02)

#455

Det er et af de få steder hvor vi kan lufte hunde uden snor. Vi er rigtig mange som bruger området på daglig basis. Trist når alt skal ødelægges af klimatosser.

Henrik Striberg (Jægerspris, 2024-03-02)

#457

Jeg foretrækker i naturoptik, at dyrelivet i skoven kan beholde deres levested med levende træer m.m. frem for at træerne fældes og deres levested okkuperes af hegn og indsatte husdyr

Lene Larsen (Holbæk, 2024-03-02)

#458

Jeg er enig

Tanya Høgsbro (Gilleleje, 2024-03-02)

#462

Skoven ikke bør være indhegnet!
Desuden er jeg enig i det ovenstående.

Ulla Rasmussen (Græsted , 2024-03-03)

#464

Jeg skriver under fordi et højt hegn er et alvorligt indgreb og forstyrrelse i den eksisterende natur, som ikke står mål med de forventede positive gevinster for biodiversiteten.

Lars Simonsen (Græsted, 2024-03-03)

#466

Jeg skriver under på grund af min tvivl på dyre velfærden ud fra de forsøg jeg personligt har besøgt som f. Eks molslab og en nnp i udlandet.
Jeg er også bekymret for den offentlige færden og brug af naturen der vil blive hegnet ind, og som tidligere spejder leder ville jeg absolut aldrig tage en gruppe på 12-20 børn med ind til en flok køer eller heste med frygt for de vil blive jagtet eller trampet ned også selvom de har fået oplyst hvordan de skal opføre sig.

Frederik Nielsen (Sunds, 2024-03-03)

#470

Jeg skriver under fordi tilsvarende projekter har resulteret i store udfordringer og lidelser for det vilde dyreliv og negative konsekvenser for mange plantearter.

Inge Schoug Larsen (Helsinge, 2024-03-03)

#474

Jeg er modstander af al form for hegn inden danske natur og generelt modstander af Rewilding tanken som kun baserer sig på en ide og ikke videnskab

Kurt Helgesen (Haderslev, 2024-03-03)

#478

Jeg ønsker ikke naturskov og dyr under hegn

Helle Rye Christensen Rye Christensen (Hundested, 2024-03-03)

#482

Jeg anser naturnær skovdrift som en natur og menneske venlig forvaltningsmåde.Helårsgræssende dyr som kvæg og heste hører ikke naturligt hjemme i skoven men på overdrev og lignende, da de primært er græssere og ikke browsere.

Karenjeg Kronborg (Karen Kronborg, 2024-03-03)

#486

Fordi jeg er meget meget bekymret for det vilde dyreliv så som fugle, egern, pindsvin mus osv samt alle de 100 årlige pragtfulde majestætiske træer der har stået igennem utallige menneske rækker, storme , osv., og nu falder for noget så lavt som en maskine sav!!!
Hvad med vores efterkommere ??? Skal de slet ikke have lov at nyde den storslåede danske skov ? 🙏🙏🙏
E H B

Elisabeth Barnes (Hornbæk, 2024-03-03)

#507

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at
Mennesker kan færdes trygt i vores skove.
At lade træerne fælde indet omfang og så lade dem ligge er en stor co2 belastning. Det er nogle få biologers vilde drøm, men der savnes en balanceret tilgang der giver plads til naturens brugere

Christina Thomsen (3200, 2024-03-04)

#508

Det er et skråplan det vi udsætter den natur i Danmark for som allerede scorer højt på biodiversitetsskalaen. Ydermere er udledningen af co2 pga dødt ved og de levendes træer optag af co2 ikke taget med i overvejelserne.
Dyrevelfærd er heller ikke tænkt på idet det tydeligt er udmeldte at der ikke må fodres I NNP. DYR bag hegn er ikke vilde. De er begrænset af hegnet og kan ikke søge føde andre stedersom de rigtige vilde dyr vilde gøre ved fødeknaphed. Ydermere sparer man de rigtige vilde dyr inde og begrænser deres naturlige vandring.
NNP ER EN STOR OMMER.

Mette Bøgedal (Nyborg, 2024-03-04)

#511

Jeg er dybt bekymret for hvilke konsekvenser det vil få for vores vildt i området, og hvorledes især vores hjortevildt skal kunne færdes, uden påkørseler mv. Ydermere er jeg bekymret for hvordan vildet indenfor hegnet skal kunne leve, danne flokke, formerer sig og skaffe føde, på et meget begrænset areal, taget dyrenes størrelse i betragtning. Jeg syntes ydermere at det er forkasteligt og en trist trist beslutning, at vælge sådan et projekt, når de forrige “vildt-projekter”, ikke ligefrem har været en succes her i DK.

Vh Stephanie Persson

Stephanie Persson (3200, 2024-03-04)

#515

Natur og skov burde prioriteres i Danmark. Vi har i forvejen en meget lav andel af fri natur relativt til areal. Indbyggerne i DK har brug for større arealer med fri natur. Hav respekt for gamle træer og skove. Giv plads til mere uberørt skov.

Bianca Sadusky (Kbh.K., 2024-03-04)

#517

Fordi jeg gerne vil kunne gå i skoven med mine børn uden at blive jagtet af en elg.
Livet bliver ødelagt for mange af de vilde dyr der lever i skoven nu, de bliver enten spærret ude eller inde.
Der er ikke nok beviser for, at dyrevelfærden med sikkerhed vil være i top.

Liv Sjögren (Helsinge, 2024-03-04)

#522

Det bliver endnu sværere for det i forvejen trængte hjortevildt, og krondyrenes vandring, formentlig gennem århundreder, mellem Gribskov og Tisvilde Hegn, bliver umuliggjort.

Peter Salicath (Tisvildeleje, 2024-03-05)

#526

Først og fremmest p.g.a. dyrene, men også fordi man gennem årene har fået fyldt ørene fulde af, hvor vigtig det er at bevæge sig. Det er nu engang skønnere at gå i en skov end på fortove og landeveje. Jeg er i skoven mindst 2 x om ugen og det vil jeg ikke komme, hvis man risikerer at møde køer og heste, som ikke lige synes at man skal gå der.

Sonja Lysholdt (Vig, 2024-03-05)

#538

Jeg er imod rewilding og er imod at hegne statsskovene ind og fylde dem med tamdyr

Hans henrik henrik (Næstved , 2024-03-05)

#540

Da jeg mener at alt skal sættes ind for at vores skove bevares som de er. Det er fuldstændig vanvittigt at veteranisere skove

alice christiansen (Tinglev, 2024-03-05)

#545

Jeg selv er bruger af skoven, og den vil blive fuldstændig ødelagt af de vanvittige planer. Lad dyre- og planteliv være i fred

pia rasmussen (rønnede, 2024-03-05)

#549

Jeg græmmes når jeg ser vandaliseringen af kæmpestore smukke træer! Det hjælper ikke at kalde det noget andet, som veteranisering eller hvad der ellers findes på, det er stadig rovmord/mishandling, af træer som det vil tage mange år at erstatte! Når man fælder og udrydder skove eller dele heraf, bremser man den optagelse af CO2 som skoven ellers hjælper os af med. Samtidig lader man de aflivede træer og bunker af grene ligge og afgive yderligere CO2 og metan. Når man fælder og nedlægger skovområder og træer, er man også med til at forringe levevilkår og eksistensmulighederne for det eksisterende dyre-, insekt- og fugleliv. Man handler før man har undersøgt hvad man eventuelt ødelægger og uden sikkerhed for hvad man skaber i stedet! Det er underligt at det hele skal gå så hurtigt, så ordentlige analyser af langtidsvirkningerne ikke bliver udført! Især når man uden videre ødelægger 40-50 år gamle træer, som man ikke lige kan erstatte, hvis det viser sig at det er en dårlig forvaltningsplan!

Lis Lykke Gregersen (Løgstrup, 2024-03-05)

#550

Jeg skriver under fordi jeg er dybt bekymret for nedlæggelsen af vores skove, som omdannes til et natur eksperiment.

Pia Saxild (Silkeborg, 2024-03-05)

#552

Hele ideen om at omgive vores (almenhedens) naturområder med hegn, og dermed regulere og begrænse adgangen til den statsskov, som er alle danske indbyggernes - og ikke en udvalgt skare, hvis adgang skal reguleres af 'eksperter' er en elitær og udemokratisk opfattelse af naturforvaltning og fælleseje.

Karl Speth (Langebæk, 2024-03-05)

#554

Jeg har skrevet under da jeg ikke mener at det har noget med vild og urørt natur at gør når det er bag hegn.

Annemarie Krogholm (Vrå , 2024-03-05)

#557

De danske skove har ikke brug for den massakre der ses mange steder, og mht Grantræer optager de CO2 i vintermdr så de bør heller ikke udsættes for massakre

Susanne Bartholin (Jægerspris, 2024-03-05)

#563

Biologerne er gået amok med motorsave i skov-inkompetence Hvis man vil have urørt skov så skal man bare lade være med at gøre noget i 50 år.

Peter Larsen (København, 2024-03-05)

#568

Jeg er helt enig i ovenstående bekymringer. Er virkelig ked af at tilgængeligheden til vores skønne skove bliver indskrænket og at der skal gå dyr bag hegn, der ikke fodres eller tilses. Hvad har de vilde dyr der er der nu gjort galt? Græder stadig lidt inden i når jeg er i den ryddede del af skoven. Alle de søde egern der boede i træerne. Kom de væk, når maskinen plukkefe det ved roden, vendte det og pillede alle grene af i en os samne handling? Jeg tror det ikke. Egern flygter jo op i træet for beskyttelse....

Ahlberg, Karina (Helsingør, 2024-03-06)

#584

Jeg er helt enig i de fremført kritikpunkter, og fordi projektet virker ugennemtænkt og dårligt argumenteret, og ikke har gennemgået partshøring.

ulrich ghisler (Holte, 2024-03-06)

#585

...jeg er tilhænger af natur og modstander af hegn og manipulerede levesteder

Karsten Rohde (Oksbøl, 2024-03-06)

#588

Jeg mener, det er stik imod al natur at sætte dette hegnsprojekt i gang. De dyr, der nu er i skoven, skal kunne bevæge sig frit. Disse dyr, som allerede bor i skoven skal ikke hindres i deres naturlige liv, fordi nogle biologer har fået nogle 'smarte' ideer. Det er et OVERGREB at sætte disse hegn op. Det skal forhindres.

Tove Rump (Hillerød, 2024-03-06)

#598

Jeg skriver under, fordi urørt skov og indhegnet natur er en dille med enorme ødelæggende konsekvenser for de danske skove.
Urørt skov er ikke skov.

Solveig Ristinge (Vanløse, 2024-03-06)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...