Klimabro, nej tak

Kommentarer

#2

Fordi den forbindelse smadrer igennem Kristrup og bidrager med meget støj til vores smukke forstad. Det er heller ikke det rette sted at ligge den.

Jacob Jørgensen (Randers, 2024-01-14)

#5

Vi skal ikke have den bro men der i mod en østbro som var den oprindelig plan

Jesper Pedersen (Randers , 2024-01-14)

#14

Fordi jeg syntes ikke at klimabroen gør noget godt for byen og vil ødelægge Dronningborg.

Jan Votteler (Randets, 2024-01-14)

#26

Østbroen er sund fornuft

Jens Larsen (Randers, 2024-01-14)

#30

Fordi det er helt tosset at holde trafikken inde i byen, når der er et alternativ, der er bedre.

Jan Spilcker (Randers Nø, 2024-01-14)

#32

En Østbro der flytter trafik ud af byen er det eneste rigtige.
Trafikken fra Klimadæmningen igennem Kristrup og Dronningborg er ikke muligt.

Mogens Frandsen (Randers, 2024-01-14)

#42

Den giver ingen mening…
Og vil altså ikke hjælpe imod “trafik ud af byen” Ja flot… 500 meter ud af byen…
Vil altså ingen gavne, og være en problemstilling i sig selv…

Victor Krag Andersen (Randers NØ, 2024-01-14)

#44

Broen har ikke den virkning som der bliver lagt op til

Carsten Christensen (Randers , 2024-01-14)

#48

Havnedæmningen er en fejl, som kommer til at ødelægge flere bydele.

Klaus Riisberg (Randers SØ, 2024-01-15)

#57

Fordi jeg synes det er en forkert løsning, hvor der vil blive en øget trafik gennem Kristrup og Dronningborg ad veje der ikke vil kunne klare trafikmængden.
Og så skærer vejen mod nord den nye bydel, Sporbyen, midt over.

Søren Daniel Jacobsen (Randers, 2024-01-15)

#58

Jeg skriver under da det er dumt at blive med at lede trafikken igennem byen og de små veje i Dronningborg delen samt Kristrup. På en af vejene ligger der en vuggestue, det er jo direkte uansvarligt, at disse børn og pædagoger skal arbejde op ad denne støj som følge af ekstra trafik.

Bodil Elsborg (Randers, 2024-01-15)

#80

Jeg mener projektet er alt for uambitiøst!
Vi skal have et sluseanlæg ved Udbyhøj og en bro/tunnel i Dronningborg lige der hvor fjorden er smallest.

Jette Tolstrup Sørensen (Randers, 2024-01-15)

#85

Nej tak til ethvert klimapis. Det grønne løgn. Men jeg vil gerne være med til at finansiere en guillotine til alle der smadrer vores frihed

Ilona Ragana (Skamby, 2024-01-15)

#88

Den er tåbelig man ødelægger ikke 2 bydele for at skabe 1

Jens Ravnborg (Randers NØ, 2024-01-15)

#95

Nej tak til den tredje bybro

Jens Hyldborg-Thomsen (Randers, 2024-01-15)

#119

Jeg er meget imod den samlede løsning som ikke afvikler trafikken uden problemer på alle fronter, løsningen løser ikke de lokalw problemer

Jan Peder Svendsen (Randers, 2024-01-16)

#135

Broen er for bynær, flytter blot tung, massiv trafik til beboelses områder. Konsekvenser af dette mangler.
Linieføring er mulig andre steder hvor påvirkning er langt mindre.

Fangel⁷ Maria (Randers, 2024-01-16)

#143

Ingen holdbar plan for at føre 20.000 biler/døgn væk fra Dronningborg bydelscenter, uden at forbinde midtbyen byen med vandet.
Maritimt miljø flyttes tilmed ud af byen klods op af en ringvej.
Ingen klimasikring uden for Randers byerne.
Kommunen står med hele regningen, i stedet for en rigtig ringvej uden om byen, som kan få penge fra staten.
Der er ikke behov for flere lejeboliger i Randers, hvor huslejen betales af skatteyderne.
Slut med billig fjernvarme, når kraftvarmeværket skal flyttes.

Per Hovmand (Randers NØ, 2024-01-16)

#156

Broen/tunnel skal længere udenfor byen til Dronningborg hvor fjorden er smallest, så den skader mindst muligt( støj, forurening, parker, grønne områder, randrusianere som mod deres vilje kommer til at tæt op ad bro og brotilkørsel).
Lav dæmning og sluse ved Udbyhøj i stedet for lappeløsning på lappeløsning - lav en holdbar løsning en’ gang for alle, så fjorden og kysten hele vejen ind i Randers fjord sikres.

Birgit Jandrup (Randers, 2024-01-16)

#171

Klimabroen hjælper ikke på trafikken i Randers.

Carsten Jakobsen (Randers, 2024-01-17)

#173

Der er intet fornuftigt ved en såkaldt “klimabro” Klimabroen gavner ikke klimaet, men forværrer miljøet i havnen i stedet. Projektet med “Østbroen” er meget mere fornuftigt.

John Blomkvist (Randers, 2024-01-17)

#194

Jeg synes ikke opbakningen er til klimabroen er der, jeg synes også at østbroen giver mere mening oveni købet er jeg træt af at føle de ikke lytter på de borgere som har stemt dem ind

Mikkel Mann (Randers, 2024-01-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...