Vi vil beholde 2 skoler i Sunds!

Kommentarer

#201

Jeg skriver under fordi jeg har et barn som ikke skal ud i sådan en voldsom omvæltning. At splitte noget som fungere så godt på skalmejeskolen vil være at ødelægge faglig læring og trivsel.

Lone Soelberg (Sunds, 2023-11-14)

#205

Jeg skriver under, fordi jeg er af den klare overbevisning, at Skalmejeskolen har nogle vigtige og unikke tiltag, som det danske skolesystem mangler. Alt for meget bliver standardiseret og ensartet, i en grad så små og særlige tilbud udvandes. Skalmejeskolen har et unikt tilbud til vores tids sensitive børn, der kan få en tryg, nærværende og helt særlig indføring i skolelivet. Alt sammen noget, som i sidste ende bliver et helt afgørende fundament, de kan bygge videre på og opleve succes ved.

Tina Sofia Bach (Sunds, 2023-11-14)

#218

Fordi vi stadig skal have 2 skoler i Sunds. Har selv haft 3 børn på begge skoler og de skal bevares. Det er byens børns fremtid vi skal tænke på. Så bevar nu vores gode skoler vi har i byen.

Dorit Borup (Sunds, 2023-11-14)

#221

Jeg har selv gået på Skalmejeskolen - bedre folkeskole findes ikke. Vi skal huske at værne om det der virker!

Anita Laugesen (Tønder, 2023-11-14)

#222

Det betyder enormt meget for min søster og hendes to drenge

Mika Krogh (Brønderslev, 2023-11-14)

#227

Mine børnebørn og deres forældre skal have det frie skolevalg

Bodil Berg Jensen (Kibæk , 2023-11-14)

#231

Ser en stor styrke i 2 så forskellige skoler i byen

Esben Krøjgaard (Herning, 2023-11-14)

#236

Jeg synes, det frie valg imellem to meget forskellige skoler skal beholdes

Kenn Hesselund (Sunds, 2023-11-14)

#238

Begge skoler har hver deres unikke og forskellige input, som tilgodeser børns og forældres udvikling og ønsker.

Dennis Hagelskjær (Herning, 2023-11-14)

#239

Jeg har selv haft 2 børn der har gået på begge skoler, mine havde udfordringer og derfor blev det nødvendigt at flytte den ene pga behov for struktur og den anden pga mobning fra en lærer. Det havde ikke været muligt hvis kun 1 skole.
Begge skoler kan noget forskelligt. Dejligt med muligheder... Folkeskolen skal kunne rumme alle. Inkludering men gør vi alt end, trives alle børn ikke.

Mette Studsgaard (Sunds, 2023-11-14)

#248

Det er bare ikke en god ide

Bjarke Lund Ibsen (Aalborg, 2023-11-14)

#251

Jeg skriver under

Camilla Høvenhoff (7451, 2023-11-14)

#253

Mit barn trives på skalmejegården og vores oplevelse af kulturen på skolen, og vores barns videre færden i folkeskolen er vigtig.

Ivan Kubstrup (Sunds, 2023-11-14)

#261

Jeg skriver under fordi en sammenlægning og evt. flytning af børn, fra den ene skole til den anden, giver utryghed for børn og forældre. Som i sidste ende vil føre til at tilflyttere fravælger Sunds som by og tvinger forældrene til at vælge friskoler i Herning for at få tryghed for deres børn. For slet ikke at nævne de sårbare børn - dem tænker man slet ikke på. Alle børn vil få mange flere voksne at forholde sig til, hvilket vil være er kæmpe tilbageskridt væk fra det nære. For medarbejderne kommer ledelsen langt væk og for dem vil det også skabe utryghed som vil gøre det sværere at holde på de gode lærere der er i dag.

Connie Nielsen (7451, 2023-11-14)

#266

Børn skal ikke tage langt væk fra en skole og ikke skal prob fyldes i et enkelt skole.

Kevin Bülow (Sunds, 2023-11-14)

#267

Jeg skriver under, fordi Sunds har brug for to skoler og at børn og unge har brug for de to pædagogiske filosofier og læringskulturer, som der er på henholdsvis Skalmejeskolen og Sunds Skole. Har selv haft æren af at gå på begge skoler og ville ikke være det foruden med de værdier og minder, jeg har fået fra begge skoler

Mathias Lauridsen (8000, 2023-11-14)

#269

Jeg skriver under fordi Skalmejeskolen er unik og gør Sunds kendt. Skalmejeskolen har i over 40 år formået at udvikle børn med selvtillid og samarbejde skills, børn og unge der tør stå frem og som kan klare sig i livet, i en moderne verden og i naturen. Skalmejeskolen kan konkurrere med friskoler og er enestående i valg af pædagogik, læringsstile og traditioner. En skole hvor mobning er minimeret og samarbejde på tværs af alder og klasser lykkedes og kuliminerer i den årlige skolefest og julekalender, hvor egen udviklede musik numre og skuespil med humor og drama kan nydes og bør fortsat leve og hyldes.

Søren Birkkjær (Herning, 2023-11-15)

#271

Det giver børnefamilier i Sunds mere fleksibilitet i valg af skole og dermed gør det mere attraktivt at vælge at bosætte sig her i byen.

Jeppe Amstrup Vejlgaard (Sunds, 2023-11-15)

#273

Jeg har 3 børnebørn der skal gå i skole i Sunds

Jette Nautrup (Herning , 2023-11-15)

#279

Jeg skriver under fordi det er yderst vigtigt at byen kan tilbyde børnefamilier og tilflyttere gode skolevilkår også på lang sigt. Ellers dør byen langsomt..

Lene Venø (Sunds , 2023-11-15)

#282

Michael Christensen

Michael Christensen (Sunds, 2023-11-15)

#285

Jeg er modstander af en sammenlægning af de 2 skoler.

Sine Elmer (Sunds, 2023-11-15)

#287

Jeg skriver under fordi jeg inderligt gerne vil bevare Skalmejeskolen med dens nuværende værdier som alle vores 3 børn har nydt stir glæde af!

Kirstine Damgaard (Sunds, 2023-11-15)

#288

Jeg mener begge skoler skal bevares fordi at det samler børnene i sunds og deres relationer til hinanden

Tina Christensen (Tilst, 2023-11-15)

#291

Jeg skriver under for at bevare de gode skoler. Små klasser der er tætte i stedet for at bygge nyt hvor alle elever skal rystes sammen.

Nicklas Iversen (Sunds , 2023-11-15)

#292

Mig barn, jeg selv og min familie vil beholde Skalmejeskolen i den form den er nu.

Torunn Isaksen (Sunds, 2023-11-15)

#306

Skalmeskolen er noget helt særligt og skal bevares!

Sara Baunsgaard (Sunds , 2023-11-15)

#310

Vi er nødt til at bevare vores skoler

Lone Nilsen (Sunds, 2023-11-15)

#311

Har oplevet hvor fantastisk skalmejeskolen er, gennem mine 7 første skoleår der.

Hansen Morten (Horsens, 2023-11-15)

#312

Jeg er enig i betragtningerne. Samtidig er jeg en af dem, der har valgt Sunds til som stedet at bo, på grund af Skalmejeskolen og dens værdisæt og tilgange.

Thomas Østergaard Kristensen (Sunds, 2023-11-15)

#315

Begge skoler er berettiget grundet forskellige vinkler på læring og elev antal i Sunds og opland

Patricia Lindvig (Sunds, 2023-11-15)

#323

Jeg skriver under fordi jeg er enig i, at sammenlægningen er synd for byen og dens borgere. Skalmejeskolen er en anderledes og god skole, som skal bevares. Ligeledes er andre særligt glade fra Sunds-Ilskov skole som også bør bevares. Valget om hvilken skole der passer bedst til den enkelte familie er en attraktiv ting i Sunds.

Astrid Holmgaard (Sunds, 2023-11-15)

#325

Fordi det er vigtigt at bevare skolerne ude i de mindre byer.

Jesper Lyrum Meyhoff (Videbæk, 2023-11-16)

#326

Jeg vil gerne bevare skalmejeskolen i sin nuværende form.

Tinna Dollerup (Sunds, 2023-11-16)

#332

Skalmejeskolen er en skole der ud over alfabeter og tal, lærer børnene, at stå frem og tror på sig selv.
En gave senere i livet med mundtlige eksamener, jobsamtaler osv.

Conni Bonne (Sunds, 2023-11-16)

#334

Fordi jeg syntes det er meget vigtig at vi får lov til at beholde mangfoldighed i vores skoler. Sunds og skalmeje skolen er meget forskellige , og den ånd der er på skalmeje er noget helt særligt , som vi for alt i verden ikke vil miste over nogle håndører. Der skal stadigvæk holden gang i 3 forskellige adresser, så iden med en skole sammenlægning er helt skørt.

Nicolaj Noer (Sunds, 2023-11-16)

#335

Vi har ikke en skole der er stor nok til alle børene. Og lad nu de små samfund leve. Ikke alt kan måles i kr og øre

Torben Rasmussen (Sunds, 2023-11-16)

#336

Jeg er pisse træt af at alt skal centraliseres.
Vi taber de unge i de kæmpe store folkeskoler i de store byer, vi mister nærvær og sammenhold, og ikke mindst så mister vi god frivillige lokale kræfter, når børnene forlader de små og mindre byer for at "spare".
Vi taber simpelthen de unge hver eneste gang vi sender dem hjemmefra til en udenbys skole.
Forklar mig gerne hvorfor det er de mindre samfunds skoler som skal lukkes ned over hele landet, hvorfor er det ikke de store byers børn og unge der bliver bedt om at rejse eksempelvis til Sunds eller Ilskov for at går i skole?
På den måde ville der jo altid være elever nok til at fylde klasserne, der ville være større incitament til at børnefamilierne flytter ud i de mindre byer.
Jeg forstår ikke politikernes krøllede hjerner🤷😥

Ib Larsen (Sunds, 2023-11-16)

#341

Jeg skriver under fordi man skal have et frit valg mellem to forskellige læringsformer

Sofie Skotte kragh (Sunds, 2023-11-16)

#348

..

Jette Falkesgård (Sunds, 2023-11-16)

#358

Det er vigtigt at have to skoletilbud i Sunds for at bevare et godt lokalsamfund, lige så vel det er vigtigt for børnenes trivsel, udvikling og læringsmuligheder. Herudover er det vigtigt for de ansattes trivsel og arbejdsvilkår.

Anne Andsbjerg (Sunds, 2023-11-16)

#362

Vore 3 børn har alle gået på Skalmejen , og det har været en hel igennem super skole for vore børn. De har alle 3 fået gode sociale kompetencer og helt fantastiske engagerede lærer … de har dog også været klar til at komme på Sunds skole efter 6 klasse .

Jenny Hestbech (Sunds, 2023-11-16)

#367

Fordi jeg selv er de Sunds området oprigtigt

Nicolaj Varon Pedersen (Esbjerg , 2023-11-16)

#371

Det er en hjertesag jeg har været både elev og underviser på begge skoler! Begge skoler bør bevares !

Maiken Duga (Vinderup , 2023-11-17)

#373

Jeg skriver under fordi jeg tror at det vil føre til forringelse i forhold til nu. Jeg synes allerede at der er skåret for kraftigt på skoleområdet generelt, og vil være meget ked af at det lokale tilbud for mine børn bliver dårligere.

Ninna Thomsen (Sunds, 2023-11-17)

#377

Mine børn skal gå på en skole hvor de ikke er alt for mange børn i samme alder, og vi flyttede til byen netop pga der var to skoler og større muligheder

Camilla Bentsen (Sunds, 2023-11-17)

#382

Jeg ønsker ikke at Skalmejegården skal lukke

Marianne Nieburg (Sunds, 2023-11-17)

#389

Mit barnebarn går på Skalmejeskolen og har haft rigtig meget ud af åben plan skolen, og forældrene i Sunds skal fortsat have et frit skolevalg med de forskelligheder, det indebærer.

Lene Due Rasmussen (Herning, 2023-11-17)

#390

Det er vigtigt at bevare de 2 meget forskellige skoler i Sunds.

Allan Sejr Rasmussen (Snejbjerg , 2023-11-17)

#392

Jeg har børn på skolen.

Kenneth Hussak (Sunds , 2023-11-17)

#393

Forældrene skal have retten til at vælge dette er medvirkende til at gøre Sunds til en attraktiv by!

Louise Stengaard (Skringstrup , 2023-11-17)