Nej til udvidelse af Testcenter Østerild og nedrivning af byerne Hjardemål Klit og Glæde

Kommentarer

#1

Omkostningerne er alt alt for store ved at udvide Østerild. Det er usammenhængende at ødelægge natur og tvinge folk fra hus og hjem, nedrive kirker osv. for at kinesiske og tyske virksomheder kan teste vindmøller. Det er misbrug af grundloven at kalde det almennyttigt.

Aleksander Sønder (Hjardemål Klit, 2023-10-23)

#5

Området har lagt rigeligt jord til allerede eksisterende testcenter. Her skal ikke ødelægges mere natur ej heller en hel by, samt en kirke. Området bliver affolket, børnefamilier flytter!
Regeringen har sagt styrkelse af landdistrikterne og gør det modsatte! Louise Schack Elholm.

Ulla Lauridsen (Frøstrup, 2023-10-23)

#6

Stop ødelæggelse af unik natur

Christen Axelsson (Virum, 2023-10-23)

#15

Her tæller enhver der har børn til skolen og vil handle i den lokale butik, så vi har ikke råd til at miste 20 helsårshuse samt 5 sommerboliger

Stig Andersen (Frøstrup, 2023-10-23)

#18

Kraftig modstander af dette projekt…. Kæmpe ødelæggelse af fredet naturområde - hvor er DN og andre naturelsker henne i dette her ?

Henrik Bønnelykke (Frøstrup, 2023-10-23)

#19

Jeg er vokset op i området og har stor tilknytning til naturen og de påvirkede arealer. Det er et massivt svigt af landdistrikterne og den unikke natur i området at udvide testcentret arealer uden lokal opbakning.

Cæcilie Kildahl Kramer (Thisted , 2023-10-23)

#26

Jeg er meget imod en udvidelse af testcenteret.

Kristian Røge (Vust, 2023-10-23)

#27

Det er SÅ vigtigt at bevare Hjardemål og i det hele taget “resterne” af vores smukke natur heroppe i Nordthy.

Anja Risgaard (Frøstrup , 2023-10-23)

#28

Det er ødelægende for et helt lokalsamfund.

Lillian Røge (Vust, 2023-10-23)

#30

Jeg underskriver, fordi jeg ønsker, at bevare den skønne uberørte natur og kæmper for udvikling og bosætning frem for afvikling af området nord for Thisted by. Jeg er bosat i Frøstrup og er netop flyttet til området i 2006 pga naturen og de store vider, som naturen her giver os.

Trine Eriksen (Frøstrup, 2023-10-23)

#31

Jeg har stor respekt for at vi skal teste alternative energikilder, og at det også kan foregå i “ min egen baghave”. Men naturen i den nordlige del af Thy- Hannæs mener jeg er alt for unik til, at vi kan ødelægge den. Der er tyndt befolket, men det er netop det der sammen med landskabstypen er med til at skabe et enestående område.

Inger-Lise Petersen (Thisted, 2023-10-23)

#33

Vil ødelægge område med enestående natur

Henrik Læssøe (Hjardemål klit, 2023-10-23)

#37

Ingen grund til at udvide derudecom

Thomas Hersom (Thisted, 2023-10-23)

#39

Listen er lang!
- vi behøver ikke et større testcenter
- nej tak til mere støj
- man smider ikke folk fra hus og hjem
- hjardemål kirke
Men vigtigst:
- IKKE ØDELÆG MERE AF VORES FANTASTISKE OG UNIKKE NATUR!

Heidi Marie Andersen (7741 Frøstrup, 2023-10-23)

#44

Jeg skriver under fordi det er uartighed at ødelægge rekreativ natur, området har bidraget med Østerild test center som ikke skal udvides yderligere og jage befolkningen i området væk.

Gerda Bertelsen (Frøstrup, 2023-10-23)

#46

Det er for voldsomt at inddrage by og areal omkring Hjardemål Klit

Jørgen Holst (Lildstrand, 2023-10-23)

#49

Vi skal bevare naturen !!!!!

Lizette Bonde (Frøstrup , 2023-10-23)

#53

Jeg holder af den ubrudte, uspolerede natur mellem Bulbjerg og Vigsø

Connie Wissing Larsen (Frøstrup, 2023-10-23)

#55

Ønsker ikke at der bliver nedlagt mere skov og huse i området

Nina Jarslet (Frøstrup, 2023-10-23)

#56

Der ikke skal udvides yderligere for vindmøller

Maria Vendelbo (Østerild , 2023-10-23)

#60

Jeg skriver under, fordi jeg synes, det er katastrofalt at placere mølleindustri i et unikt naturområde.

Ann Middelboe (Frøstrup, 2023-10-23)

#70

Vi har sommerhus på klitvejen

HansHenrik Andersen (Lild, 2023-10-23)

#71

Man totalt vil ødelægge den længste ubebyggede kyststrækning i Danmark, på trods af alle de naturbeskyttelser der gælder for området. Og det vil være dødsstødet til udvidelsen af Nationalpark Thy til Bulbjerg.

Bjarne Sørensen (Aalborg, 2023-10-23)

#75

Jeg ønsker, at naturen bevares og ikke ødelægges yderligere af støj, skyggekast og visuel forurening.

Anniken Kirsebom (Frøstrup, 2023-10-23)

#80

De skal bygge dem langt ude i havet hvor ingen mennesker generes af dem.

Lars Sandholm (Silkeborg , 2023-10-23)

#83

Vindmøller ødelægger naturen og fuglelivet, og så er de ustabilr som el-kilde.

Ole Eriksen (Otterup, 2023-10-23)

#88

De store tekniske installationer skæmmer i forvejen en enestående natur. Grænsen må være nået for den folkelige forståelse for vindindustris fremfærd.

Lars Lundgaard (Malling, 2023-10-23)

#89

Jeg ikke ønsker flere store vindmøller i området

KnudAllan Knudsen (Bedsted, 2023-10-23)

#91

Det er mit indtryk, at man også i dette tilfælde “tromler” lokalbefolkningen, for at tilgodese nogle finansielle interesser, under dække af den såkaldte “grønne omstilling” (Hvilket trylleord)

Jens Peter Peter Larsen (Fjerritslev, 2023-10-23)

#92

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker at bevare den smukke natur i området. Vi har nok møller, som fylder og forstyrrer med lysblink. Der må være andre steder, der kan udvides end i den ubrudte, smukke klitplantage, som er så unik.

Birthe Lundgaard (Malling, 2023-10-23)

#93

Det er ikke i orden, at ødelægge naturen, smide folk ud af deres huse, hive kirken ned og ødelægge gravsteder....
Hvorfor holder de ikke deres aftale....
Hvorfor ødelægge en bysamfund, vores unikke landskab, som er noget af det sidste uberørte der er i Danmark.
Nej.... det er bestemt ikke i orden!
Nu er det nok....!!!

Kirsten Dorph (Frøstrup , 2023-10-23)

#94

Vi bør bevare den unikke natur. Det er et helt særligt område, både for dem der bor der, os i nærområdet og det er også et udflugtsmål/oase/ åndehul for folk langvejsfra.

Marianne Vinther (Øsløs, 2023-10-23)

#95

Ikke mere industri i vores fine natur mellem Bulbjerg og Vigsø - Hjardemål Klit, som er en lille perle, vi ikke har råd til at undvære i Danmark.

Else Munkesø (Frøstrup, 2023-10-23)

#97

Jeg skriver under fordi NOK er NOK med udvidelse sf testcenter. SLUT med at udvide udvide testcenter og ekspropriere en hel landsby. Vi vil have vores område skal blive mere tiltrækkende for at få folk/børnefamilie til at bosætte sig.
Vi vil have en nationalpark som kan være med til at gøre vores område attraktiv at besøge. Vi vil have flere arbejdspladser. Vi ønsker ikke at vores Hanherred blive øde hvor det kun være sommerhuse og øde land om vinteren. Vi vil have fastboende og byliv med børne latter, unge og ældre der hygger sig i forenings tilbud. Vi vil bevare vores skole, daginstitutioner, fritidstilbud og indkøbs muligheder. Vi vil bevare vores smukke skove og unikke natur omkring Hjardemål klit.
Alt dette som vi gerne vil bevare, stopper med udvidelse af testcenter.

Lise lotte Mouritsen (Frøstrup, 2023-10-23)

#103

Jeg bor i Hjardemål Klit

Christina Østlund (Frøstrup, 2023-10-24)

#104

Jeg ikke vil have en udvidelse i hjardemål klit!

Tommy Nesgaard Fuglsang (Frøstrup, 2023-10-24)

#106

Det er et overgreb mod et lokalsamfund, der arbejder konstruktivt for overlevelse. Og et aldeles uhyrligt overgreb mod bevaringsværdig, sjælden natur - til gavn for DTU Wind, som dermed skaber en generationsforurening af uoverskuelige dimensioner.

Anne-Mette Kristensen (Frøstrup, 2023-10-24)

#110

Jeg skriver under da, jeg ikke syndes at det giver mening med udvidelsen af testcenter af hav vindmøller, da de ikke er begyndt at faktisk bygge dem på havet endnu, riv de eksisterende ned og byg nye, og byg dem så ud på havet, som planen engang var

Hector Geirsson (Frøstrup, 2023-10-24)

#111

Lokalsamfunnet skal bevares
Kirkefreden skal respekteres
Naturen skal bevares

Jochum Kirsebom (Frøstrup, 2023-10-24)

#113

Industrianlæg hører ikke til i Danmarks smukkeste og mest øde natur. Ud på havet med dem.

Niels Kjelstrup (Thorup Strand, 2023-10-24)

#117

Der skal ik ødelægges mere natur i og om kring østerild og andre steder i thy jeg er selv opvokset i hunstrup østerild og har været en del i natur som spejder i 10 år hvorfor skal alt vores flotte natur saborterrs

Pedersen Mie (Thisted, 2023-10-24)

#126

Fordi jeg har boet i Thy i flere år og var deroppe dengang testecenteret blev startet op, på trods af at vi var bange for hvad det ville indebære. Nu har de snart ryddet hele skoven og vil overtage hele Hjardemål området. Det er for meget og det skal stoppe!

Mai Jacobsen (Albertslund, 2023-10-24)

#127

En udvidelse vil medføre endnu mere beton og et endnu større goldt område midt i den unikke natur omkring Hjardemål Klit. Nej tak, der skal ikke udvides.
Bevar de unikke nordatlantiske klitheder.

Birte Sivebæk (8270, 2023-10-24)

#129

Bevarelse af landsbyen hjardemål Klit og respekt for demokratiet er vigtigere

Finn Ryberg (Thisted, 2023-10-24)

#131

Fordi at hvorfor ødelægge den område, hvor man beundre naturen og der kommer mange besøgende af den grund. Det giver ikke mening at man bliver ved at fjerne natur for at bebygge det med endnu flere ting der er skadeligt for naturen..
Derudover er det også en kirke, man vælger at jævne, som har en religiøs og historisk betydning. I andre sammenhænge kan folk ikke få lov til at bygge noget , hvis det påvirker noget historisk eller religiøst, hvorfor vil det så lige pludselig være okay at kommunen/staten giver grøn lys til Møller. Det giver jo ingen mening, det er i hvert fald dobbelt moralsk. Hvis en borger ønsker at bygge tæt op ad en gravhøj, så kan det f.eks. ikke lade sig gøre til trods for at det ikke kommer til at påvirke gravhøjen, men det er en regel der er lavet for at beskytte sådan områder. Det er ikke okay, ligeledes heller ikke at man ødelægger heden endnu mere for at sætte noget op pga penge for det vil påvirke det vilde dyreliv, og insekter med mere i en negativ retning.

Rikke Pedersen (Frøstrup , 2023-10-24)

#133

Jeg mener ikke, at målet er proportionalt med midlet. Man vil ødelægge unik natur, nedlægge en landsby, rive historiske gårde ned, tvinge folk fra hus og hjem og tvinge folk til at give slip på tilknytning til en egn, der for mange familiers vedkommende har varet i generationer. Eksproporiation er det mest indgribende i den grundlovssikrede ret til privat ejendomsret. Dette middel bør kun bruges , når det er tvingende nødvendigt. Det er ikke tvingende nødvendigt, at en privat industri får udvidet deres testfaciliteter og derned ødelægger så unikke omgivelser. Det har ikke noget med grøn omstilling at gøre at smadre natur og små bysamfund.

Amalie Loft (København, 2023-10-24)

#141

Det er vanvittigt at ødelægge Hjardemål Klit by og natur.

Klaus Stenild Andersen (Frøstrup, 2023-10-24)

#143

Fordi det berørte område er en del af vores allesammens natur .
Fordi det er en stor del af vores turisme der bliver tvunget lukket.
Adgang til området vil blive begrænset.
Det har store følger for lokalområdets beboere og fremadrettet en tvungen lukning af skoler. M.m.

Anne Sofie Bjerregaard (Vigsø 7730 Hanstholm , 2023-10-24)

#146

Den grønne omstilling er vigtig, og det kræver områder, hvor man kan teste og udvikle vindmøller. Jeg synes dog omkostningerne for at udvide området der for to ekstra testpladser går for meget ud over den skønne natur i området. Der skal fældes skov, familer skal flyttes.. Jeg synes, der kan findes bedre løsninger end at udvide centret der.

Tobias Bønnelykke (Marseille, 2023-10-24)

#147

Vi har rigeligt med testmøller i forvejen, og det giver ingen mening at udslette en hel landsby.

Preben Gravgaard Kristensen (Thisted, 2023-10-24)

#148

Da jeg i 1975 købte grunden i Glædeby, var alt natur 360 grader rundt - vi blev chokerede da vi en dag ankom og så de etablerede lysmaster, som blinkede dag og specielt nat - og herefter kom møllerne, det måtte vi desværre vænne os til! Allerværst blev det efter den sidste udvidelse af mølleparken - nu er vi begavet med udsigten til 3 snurrende møller tæt på vores hus - ødelæggende for os og det skønne område mellem Hanstholm knuden, Bulbjerg knuden og Svinkløv knuden. Myndighederne har rigtignok skiftet holdning gennem årene - da vi lå i Hanstholm kommune var der højdebegrænsning på bygninger - Skræddergården ved Hjardemål Klit opførte en 30 m høj fodersilo som var den første skæmmer i landskabet - den blev forkortet til 15 m! Vores nabo opførte et 2 etagers hus, men han måtte tage den øverste etage af! Nu er der givet frit slag til ødelæggelse af de fantastiske udsigter fra de tre knuder! Vær med til at stoppe det!

Nils Milman (Virum, 2023-10-24)

#151

Bevarelse af vores frihed og vores dejlige natur

Lotte Vilsen (Thisted, 2023-10-24)

#156

Jeg skriver under fordi, denne beslutning vil påvirke min venindes familie. Hendes familie hus er nemlig på Hjardemål Klit, hvor deres søn også går i skole.

Annika Borrits (København, 2023-10-24)

#158

Naturområder skal ikke industrialiseres. Natur er ro for sanserne

Helene Rée (2850, 2023-10-24)

#161

Udsigten fra og naturen omkring Bulbjerg skal ikke spoleres og lokalsamfundet inkl. skole og brugs skal ikke risikere lukning. Udvikling og ikke afvikling.

Bent Wigotski (København, 2023-10-24)

#166

For at beskytte de små bysamfund og kristne kulturskatte.

Carsten Sønder (Gentofte, 2023-10-24)

#169

Støjgener, lysforurening, bevarelse af naturen,

Charlotte Caspersen (7741 noFrøstrup , 2023-10-24)

#172

Det stykke natur er unikt og skal bevares

Mie Ringgaard Dollerup (Viborg, 2023-10-24)

#173

Dejligt område der ikke skal ødelægge af mølker

Gitte Pedersen (Vodskov, 2023-10-24)

#175

Jeg har boet/vokset op på Hjardemål Klit Hotel. Mit barndomshjem❤️. Nu kommer vi der ofte, hvor vi går tur i Hjardemål Klit og nyder den friske duft af skov og marehalm❤️.

Mikkel Ringgaard Sørensen (Aalborg , 2023-10-24)

#180

Fordi man ødelægger vild natur og fordi vindmøller ikke er løsningen på vores energiproblem

Inge Meldgaard (Højbjerg, 2023-10-24)

#182

Det lort skal ikke skade den smukke natur

Christian Kjær (Ølgod, 2023-10-24)

#183

Jeg bor i området der bliver berørt, og er imod den vandalisme der er lagt op til at ødelægge den unikke natur.

Nanne Brix (Frøstrup, 2023-10-24)

#184

Fordi vi ikke gavner almenvellet ved at tage mere kostbar natur og klitområder samt vores elskede kirke og hele Hjardemål Klit. Håber der kan findes en bedre placering.

Franciska Sønder (Kbh Ø, 2023-10-24)

#186

Det er skandaløst at rydde en perle af en landsby for at give plads til to havvindmøller som jo altså hører til på havet.

Kim Mauritzen (Svendborg , 2023-10-24)

#194

Det har stor betydning for dem der bor i området , de kan blive nød til at flytte pga. Støj forurening.

Sisse Frederiksen (Flemløse , 2023-10-24)

#196

Ødelæggelsen af den sidste rest af natur i Danmark må stoppes nu!

Jørgen Kjær (Farsø, 2023-10-24)

#198

Jeg synes bare det sted skal bevares ❤️

Jan Revsbæk (Randers , 2023-10-24)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...