Bevar bakkerne. Støt naturen på Højbjerg Bakker

Kommentarer

#1

Det er en skændsel at Halsnæs kommune vil fjerne endnu et område af bynær natur. Og så lige i børnehusets baghave.

Martin Schøber (Hundested, 2023-10-10)

#3

Jeg er enig

Ulla Ramskov (3390, 2023-11-09)

#7

Jeg er rystet over Halsnæs Kommunes ødelæggelse af naturområder - først Konvalvej og nu dette område. Alt for meget byggeri, helt uforeneligt med områdets plante- og dyreliv og rekreative værdi.

Christiansen Anne Højgaard (0000, 2023-11-09)

#9

Højbjergområdet er en stor glæde for mig og mine to piger og for resten af børnene i børnehaven. Det ville være et kæmpe tab at miste det vidunderlige naturområde her i vores lokalområde.

Christa Jacobsen (Hundested , 2023-11-09)

#20

Jeg er vidne til lignende udbygning/industrialisering af et andet unikt natur område, og ser konsekvenserne for både flora og fauna. Det man ødelægger kommer ikke tilbage.

Anna Andrea Gerken (Virklund , 2023-11-10)

#21

Jeg er flyttet hertil fra København, netop på grund af den smukke og unikke natur der er heromkring. Jeg vil gerne have at mine børn vokser op og lærer om biodiversitet og naturbeskyttelse gennem deres egne sanseindtryk. Det er en vigtig viden at forstå og begå sig i naturen samt fysisk og psykisk stimulerende. Derfor kan jeg ikke forstå meningen i at bebygge flere og flere grønne områder.

Frida Bonnichsen (3300, 2023-11-10)

#26

Vi skal ikke bygge naturen væk.

Nanna Høyrup (Hundested , 2023-11-10)

#33

Fordi at området bag vores elskede børnehus skal bevares.

Jacob Mikkonen Svensson (Hundested , 2023-11-11)

#46

Jeg skriver under, fordi vi har købt en bolig i Hundested. En afgørende årsag til vores beslutning er den unikke natur og den særegnethed, der er i og omkring byen - den bør bevares, både ved havn og i bakkerne.

Peter Grydehøj (Hundested, 2023-11-11)

#47

Det er helt essentielt for området, at de få tilbageværende grønne områder bevares. Udover hensyn til natur og dyreliv så vil det ikke forblive attrakktivt på samme måde at flytte til området, hvis kommunen stille og roligt ødelægger den natur, der gør området særligt at bo i.

Solvej Garcia (Hundested, 2023-11-12)

#49

Bevarelse af natur for klima og fremtid.

Amanda Danefeldt Lindstrøm (København N, 2023-11-12)

#50

Vi skal gøre noget for at få Halsnæs kommune til at overholde alle de regler der findes mht byggeri, især år det drejer sig natur og miljø

Allan Jørgensen (Lynæs, 2023-11-13)

#52

Jeg skriver under fordi jeg bor i Hundested og er glad for dets grønne områder 🥰

Katthrina Soffiah (Hundested, 2023-11-13)

#53

Jeg skriver under for at bevare de skønne små naturområder i Lynæs!

Bror K R Tandberg (Sogndal, 2023-11-13)

#54

Jeg er helt enig! Bevar naturen ❤️

Susse Jønsson (Hundested, 2023-11-13)

#55

Vi bor i København og i OF Lynæs og holder meget af området og naturen i Hundested hvor vi er kommet i 20 år

kirstine vaaben (København N, 2023-11-13)

#58

Konvalvej projektet må IKKE gentages. Miljølove skal overholdes. Og naturen i bakkerne skal bibeholdes.

Charlotte Jul Hansen (Hundested, 2023-11-15)

#59

Jeg skriver under fordi vi skal bevare al den natur vi kan for vores børn og for de kommende generationer.
Vi står midt i en biodiversitets-og klimakrise, hvor det er så vigtigt at få etableret mere og bevaret vires natur!

Astrid Schmidt (Hundested, 2023-11-16)

#60

Mig og min familie elsker at gå i gåtur i Højbjerg Bakker. Vi elsker den natur. Vores børn går i Hundested børnehus lige præcis fordi den ligger i en naturlig område. Vi flyttede i Hundested for dens smukke natur. Det betyder meget for alle os.

Novica Daskalovic (Hundested , 2023-11-17)

#62

Det er vigtigt at bevare naturen!

Julia Becker (København Ø, 2023-11-18)

#64

Vi elsker natur og vi flyttede i Hundested for dens skon natur. Vores børn er i Hundested Bornehus og vi er so glad at de har det natur område hvor de kan går i gåture med deres pædagoger. Vi synes at det vil være en stor tab for vores børn og hele Hundested. Vi gider ikke nye lejligheder vi ønsker skon natur.

Ljiljana Daskalovic (Hundested , 2023-11-18)

#73

Jeg er flyttet til Lynæs sammen med min familie, for at vi kan være tæt på naturen. Vi ønsker, at vores datter kan vokse op og have naturen i sin hverdag, som hovedsagligt foregår i Hundested Børnehus. Hvis de i Børnehuset ikke har nem adgang til naturen, vil størstedelen af tiden blive brugt indendøre eller på en indhegnet legeplads, hvilket jeg mener vil begrænse både børn og voksnes trivsel.

Malene Mogensen (Hundested, 2023-11-20)

#78

Naturen skal vi værne om, for klimaet, for dyrelivet og for børnenes skyld. Vi har ansvaret for deres fremtid

Darling Lise (Holbæk , 2023-11-23)

#83

Det er så vigtigt at vi passer på den skønne natur vi har her i Halsnæs og som er det der gør området så lækkert og specielt.
Højbjerg Bakker er netop et af de fantastiske naturområder og et åndehul for børn og voksne, der ikke må pilles ved!

Tamara Buchloh (Hundested, 2023-11-24)

#84

Vores børn der dagligt bruger Hundested Børnehus skal have adgang til de grønne områder, samt vi skal værne om det miljø der er i og omkring naturen i området.

Kamilla Maluna Zofia Munch (Hundested, 2023-11-25)

#85

Fordi jeg selv bor med mine to børn lige omkring området. Vi elsker naturen, og ønsker ikke mere bebyggelse. Børnehaven ligger så dejligt midt i naturen, og det skal den blive ved med.

Sarah Boa (Hundested, 2023-11-26)

#86

Jeg er vokset op i området og har brugt naturområdet gennem hele min opvækst. Det er en så ærgerlig tendens at fjerne mere og mere natur fra en by hvor det netop er naturen der tiltrækker folk.

Anne-Sofie Søborg Christiansen (København, 2023-11-26)

#90

Jeg bor i Hundested, og har barn i Hundested Børnehus ved siden af bakkerne.
Børnehuset og borgere i området bruger alle naturområderne i Højbjerg Bakker, og det ønsker vi ikke tager fra os. Netop naturen er en kæmpe årsag til, at der er tilflyttere der strømmer til byen, og med til at skabe vækst i både Lynæs og Hundested.
.... Jeg kunne blive ved.. også om at vi skal passe på den natur som vi har...

Xenia Grothe (Hundested , 2023-11-26)

#92

Bakkerne er en grøn oase med naturlig vegetation, der ikke er mange af i Hundested og Lynæs. Området indbyder til at lege og gå på opdagelse, og nydes af alle generationer heriblandt ældre hundeluftere og små børn.

Eske Benn Meyer (Hundested, 2023-11-26)

#94

Naturen og biodiversiteten er vigtig for mine børnebørn i fremtiden og mange generationer frem. Jeg håber, vi kan finde andre gode steder til små, dejlige huse

Astrid Wiig (Hundested, 2023-11-26)

#97

Bevar naturen!!!

Anders Vigstrup (Hundested , 2023-11-27)

#102

Fordi alternativet er katastrofalt

Jonas Hveen (Hundested, 2023-11-27)

#113

Bevar naturen! Og for børnenes skyld…

Sarah Blicher (Ramløse, 2023-11-28)

#114

Et godt initiativ, og helt enig.

Martin Rudokas (Lynæs, 2023-11-28)

#116

Jeg skriver under fordi jeg bor lige op til området og ønsker at bevare området som en naturperle til gavn for dyr og mennesker.

Gerd Thorsen (Hundested, 2023-11-30)

#122

Fordi vi skal bevare naturen og den ro man finder i dette område. Mange Mennesker har brug for fred og ro.

Bodil Nielsen (Hundested, 2023-12-02)

#125

Naturen og biodiversiteten er vigtige ting ift. at gøre noget for klimaet. Det er en katastrofe, når man vælger at fjerne de naturlige åndehuller, vi har og udlægge dem til bebyggelse. Naturen har brug for plads. Godt initiativ.

Vivi Rosendahl Jensen (Hundested, 2023-12-03)

#129

Naturen skal bevares der er snart ødelagt nok

Kim Nielsen (Hundested , 2023-12-04)

#133

Fordi Halsnæs kommune så gerne vil have en fantastisk natur. Og fordi Halsnæs kommune har brug for vejledning i, hvad natur er. Det behøver de åbenbart befolkningen til at fortælle dem.

Kirsten Packert (Hundested, 2023-12-04)

#135

Fordi vi ikke har ret meget natur tilbage alle små pletter af grønt er efterhånden bygget til og vi - mennesker har brug for engang imellem at færdes i lidt større vider end en mark - i denne tid hvor vi skal passe på natur og tage vare på det grønne passer det sig ikke at fælde gamle træer og så bare tro at man kan plante et andet sted eller grave en sø for at opretholde biodiversiteten - søen og skoven er der hvor de kan gro og så må vi indrette os hvis vi skal være grønnere så vær nu sød ikke at bygge alle vores grønne pletter til.

Pernille Larsen (3390, 2023-12-04)

#136

Naturen i Højbjerg Bakker kan noget særligt, den er et åndehul, hvor man kan puste ud og samle energi til hverdagens gøremål.

Vi har brug for en naturpolitik i Halsnæs Kommune, politikerne kan ikke varetage borgernes naturinteresser.

Martin Jørgensen (3390, 2023-12-04)

#138

Naturen har trange kår i og omkring Hundested/Lynæs. Det ville klæde os, at give lidt tilbage til naturen igen.

Hans Christian Larsen (Hundested/Lynæs, 2023-12-05)

#139

Jeg er modstander af, at de små fine naturområder vi har i Hundested blir indraget til fordel for byggeri.

Susanne Jørgensen (Hundested, 2023-12-05)

#141

Jeg skriver under fordi vi er med til at bygge boliger på steder under naturen ikke må vige. Vi kan ikke genskabe natur hvor det passer os at have den liggende. Naturen er uhyre vigtig OG sårbar. Vi skal bevare eksisterende natur og forsøge at udvide - ikke det modsatte.

Mariane Jacobsen (Hundested , 2023-12-05)

#165

Det skønneste naturområde skal bevares. Der er så mange spændende planter, dukket op efter de arkæologiske udgravninger.

Anette Nielsen (Lynæs, 2024-04-15)

#177

Meget enige om at dette skønne naturområde skal bevares ubebygget

Jytte Borup (Hundested, 2024-04-18)

#197

Bevar Højbjerg Bakker som naturområde
For at beskytte og bevare levesteder for dyr og planter.
Ikke mere trafik og forurening ved Højbjergvej !!

Mette Harder (Hundested, 2024-04-23)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...