Til støtte for Ulf Harbo og for ytringsfrihed i og udenfor Enhedslisten

Kommentarer

#1

Jeg skriver under, fordi jeg mener, at det er vigtigt at bevare friheden til at sige, hvad man vil, også selvom det måske er hånende eller føles krænkende for andre.

Ulla Binderup Jørgensen (Frederiksberg, 2023-10-01)

#2

Det er helt afgørende for venstrefløjens overlevelse at vi frigør os fra transaktivismen som ødelægger børns og unges kroppe - med økonomisk fordel for skruppelløse medicinalfirmaer, der ligefrem ser en fordel i at gøre mennesker til livslange patienter.

Hanne Hjort (Ølsted , 2023-10-01)

#7

Jeg mener at det er umenneskeligt den måde som Ulf bliver behandlet på. Men også fordi jeg mener der skal være plads til forskellighed og forskellige meninger alt andet er simpelhen forkert. Derudover så synes jeg at det er vigtig at nogle også forholder sig, stiller spørgsmål og er kritisk, som jeg oplever Ulf er. Det må og skal der være plads til.

Tania Straarup (Roslev, 2023-10-01)

#10

Jeg ønsker at beskytte mindreårige mod uoprettelige medicinske indgreb.
Jeg ønsker at bevare kvinders safe-spaces mod ikke-biologiske transkvinder.

Hanne Larsen (Århus, 2023-10-01)

#14

Den hetz dele af Enhedslisten er kørt mod Ulf er utilstedelig. Intolerance, populisme og uvidenhed har fået for meget magt i Enhedslisten.
Ulf er en af de politikere som "walk the talk". Som utrættelig og dygtigt har arbejdet for sine mærkesager.

Catharina Holm (Helsingør, 2023-10-01)

#16

Jeg deler den anskuelse til køn som der beskrives i teksten.

Søren Islin (Greve, 2023-10-01)

#17

Jeg støtter retten til at have forskellige meninger og at debattere dem i partiet, som vi kunne gøre tidligere.
Jeg oplever ikke Ulf som transfobisk, hvad han er blevet ANGREBET og udskammet for at være. Han vil beskytte børnene, ligesom jeg vil.

Jørgen Kjærside Knudsen (Skive, 2023-10-01)

#18

Ulf går ind i debatten og problematisere et meget svært etisk og biologisk emne.
Det handler ikke om partipolitisk ideologi.
Og som jeg har fulgt Ulf, bliver der ikke debatteret sort/hvidt og grimt. Jeg har ikke selv taget stilling til selve sagen. Men alene til at Enhedslisten, der altid har fået min stemme, er et åbent demokratisk parti.

Tina Frier (Ballerup, 2023-10-01)

#19

Fordi Ulf representerer Enhedslisten bedre end FU/HB gør.
Ydermere fordi, der kun findes 2 køn. Ideologier er fint og transkønnede skal og må leve præcis som de vil. Dog ikke uden hensyn til kvinders, (de biologiske), og børns rettigheder og safe-spaces.
Kvindekønnet er biologisk.

Tamara o'Leary-T. G. (Hästveda , 2023-10-01)

#20

Jeg skriver under fordi jeg er enig i alle argumenter og synspunkter der er nævnt i denne underskriftsindsamling.

Charlotte Svenningsen (Dybvad, 2023-10-01)

#22

Fordi jeg synes det er meget vigtigt at vi har debatten.

Schjelde Gunvor (København V , 2023-10-01)

#29

Ulf har knoklet for Enhedslisten og de svageste i samfundet. Han skal naturligvis blive. Jeg støtter gerne op om Ulf.

Sand Pedersen Lisbeth (Randers , 2023-10-01)

#34

Som Ø-vælger er jeg meget ked af den linje, som Ø har valgt i trans-spørgsmålet. Børn skal ikke bildes ind, at man selv kan vælge sit køn, og have at vide, at de er født i en forkert krop. At være kvinde er ikke et spørgsmål om udklædning og subjektive følelser.

Lone Vendelhaven (2200, 2023-10-01)

#36

Der SKAL være plads til at diskutere kønspolitik i Enhedslisten og til at have andre holdninger, end den vedtagede politik.

Anne Brøndum (Birkerød, 2023-10-01)

#37

Ulf er genial

Rebecca Chantelou (Nødager, 2023-10-01)

#38

Ulf har ret og - ja i bør ikke stoppe ytringsfriheden pga. Popsmarte meninger. Det har intet med ikke at acceptere andre m "kønsforvirring" eller identitet - men noget med nul kemi til børn - og ikke ødelægge biologien.

Erik Lybøl (Bæstved, 2023-10-01)

#39

Jeg ikke alene støtter, at Ulf selvfølgelig IKKE skal ekskluderes fra Ø, jeg tager også dybt afstand fra den hetz, han har været udsat for de sidste mange mdr.., også fra partifæller…det burde ikke accepteres i vores parti, selvom der er ytringsfrihed og højt til loftet.
Jeg er også helt på linie med det skrevne i forslaget.

Marianne Rosenby Christiansen (Søborg, 2023-10-01)

#41

Jeg mener - som de fleste, at køn er en medfødt biologisk virkelighed, som man ikke kan skifte. Enhedslisten bør besinde sig på den materielle virkelighed og ikke enkeltpersoners ønsketænkning.

Lise Rohde (Randers NV, 2023-10-01)

#45

"Affirmativ behandling" af kønsforvirrede børn er grov, voldelig omsorgssvigt. Transideologiens sejrsgang er en slags religiøs vækkelse, der åbenbart passer fint i de herskende kolonisters kram, men som er dybt skadelig, menneskefjendsk og undergravende for alle kvindebevægelsens landvindinger. Den skal rulles tilbage og besejres. Punktum.

Eigil Møller (København N, 2023-10-01)

#47

Det er en uanstændig behandling Ulf har fået. Det er simpelthen ikke i orden.

Paola Espinoza (København , 2023-10-01)

#48

Jeg er enig.

Elsemarie Brøndum (Glesborg, 2023-10-01)

#52

Jeg er enig i at der skal være plads til forskellige synspunkter i EL

Helle Vallentin (Farum, 2023-10-01)

#53

Fordi vi skal kunne debattere selv det svære…

Tomas Nowack (2650, 2023-10-01)

#57

Jeg skriver under fordi jeg har fulgt lidt med i transkønsdebatten, med en efterfølgende chokering over hvor vanvittigt det er blevet. Jeg har også været vidne til på Facebook, hvorledes Ulf er blevet behandlet, på den mest mobbende og ondskabsfulde måde. Derudover er det bekymrende ifht den demokratiske proces. Jeg er ikke medlem af Enhedslisten. Men har hele mit liv altid stemt på dem. Nu kan jeg ikke stemme på dem, medmindre at det lykkedes mig at få klarhed om at jeg kan stemme personligt på en som er stillet op på liste Ø i Odense - og som deler Ulf’s betragtninger ifht transkønsdebatten. For det gør jeg selv…og er meget bekymret. ‘Håber at kerne medlemmerne i Ø vågner op inden de udsletter Enhedslisten.

Majse Hansen (Odense, 2023-10-01)

#59

Enhedslisten bliver nødt til at forholde sig til disse spørgsmål. Jeg kan ikke sætte mit kryds ved liste Ø, hvis jeg ikke ved, hvor partiet står i denne debat.

Camilla Serup (København, 2023-10-01)

#62

Det er vigtigt at beskytte børn, kvinder og homoseksuelle

Karin Wulff (København, 2023-10-01)

#64

jeg er enig med Ulf i det faglige, og fordi Enhedslisten selv mener, at der er "rum for debat, for at foreslå ændringer og for at være uenig - også med den vedtagne politik”. Det må også gælde i Ulfs tilfælde.

Per Clausen (Frederiksberg, 2023-10-01)

#68

Der skal i Enhedslisten være plads til denne overbevisning:
At vi skal beskytte børn mod uigenkaldelige indgreb i deres kroppe. Vi skal vise børn, at de er skabt præcis som de skal være og at de kan være akkurat den de er i den krop de er født med uden medicinske og kirurgiske indgreb.

Enhedslisten skal bruge deres kræfter på primært fordelingspolitik og ikke på identitetspolitik.

Liva Gerd Bonnesen (København, 2023-10-01)

#71

Debat skulle gerne være en mulighed for at overveje andre synspunkter og tage egne holdninger op til et kritisk eftersyn.
Har man dannet en mening på et tyndt og enøjet grundlag, skaber åben respektfuld debat en mulighed for at blive klogere og se en sag, bedre belyst.
Klart nej tak til offentlig udskamning og tyranni.

Caztanja Maj Holm (Århus, 2023-10-01)

#76

Jeg vil gerne forhindre at Ulf bliver smidt ud af Enhedslisten. Jeg stemmer aldrig på dem igen hvis det sker.

Loa Satie Espersen (Gjerrild, 2023-10-01)

#79

Jeg er enig om indholdet i anmodningen til Hovedbestyrelsen.

Jeg mener, at der findes to biologiske køn, men flere kønsidentiteter, hvilket desværre ofte blandes sammen.

Hans Houmøller (Rødovre, 2023-10-01)

#81

Jeg skriver under fordi det er helt sygt at forsøge at tvinge mennesker til at benægte klare biologiske kendsgerninger.

Karen Kaufmann (Melby, 2023-10-01)

#82

Jeg finder det meget væsentligt for den demokratiske samtale, at Enhedslisten kan rumme hensyn til sårbare børn og unge, til kvinders rettigheder og til den betydning biologisk køn har for kvinders undertrykkelse verden over.

Nanna Kinch (Ebeltoft, 2023-10-01)

#84

Jeg skriver under, fordi Enhedslisten handler diktatorisk og egenrådigt i denne sag. Det er absolut væmmeligt at se sådan en nærmest nordkoreansk magtstrategi anvendt af et dansk parti. Ulækkert og tankevækkende!

Bo Holmer (København, 2023-10-01)

#85

Jeg skriver under, fordi mindreårige ikke skal udsættes for irreversible medicinske eller kirurgiske indgreb. Det synspunkt skal der også være plads til i Enhedslisten, og det er absurd, hvis nogen mener, at det er transfobisk, eller at nogen skal ekskluderes for at have det synspunkt.

Poul Krogsgård (Århus V, 2023-10-01)

#90

Jeg er enig

Jakob Gram (Guldborg, 2023-10-01)

#92

Det er lige så vanvittigt at lovgive om biologiske kendsgerninger som at afskaffe tyngdeloven i Folketinget

Gudrun Paulsen (Roskilde , 2023-10-01)

#93

Vi i Enhedslisten bør føre klassekamp og ligestillingskamp i en åben og fri dialog.

Jens Ove Bay (Vallensbæk Strand , 2023-10-01)

#94

Jeg er enig i ovenstående.

Winnie Wurlitzer (Samsø, 2023-10-01)

#96

Enhedslisten vil miste et massivt antal stemmer hvis Ulf Harbo ekskluderes

Kim Madsen (København , 2023-10-01)

#97

Enhedslisten trænger til qtnlebe op til løfterne om en åben debatkultur ... hvis personer der så snart de bryder med det mindste af partiets linjer skal risikere eksklusion vil partierne blot ende som ekkokamre og så er det spørgsmpletnhvorndemokrstidk et parti så er.

Mikkel Andersen (Brørup , 2023-10-01)

#98

Der skal være plads til at have en holdning. Også være i stand til at ændre holdning. Men til forskel fra partipolitiske magtstrukturer som Socialdemokrater og Venstre, har Enhedslisten det fordel at der er plads til alle har sine holdninger og kan ændre sine holdninger uden at blive ekskluderet. Hvis Ulf Harbo eller HB forsøger at underkaste andre sin holdning via eksklusion, så har Enhedslisten mistet sin eksistensberettigelse.

Limpind som kønsdebat mixet med rettigheder, må og skal manes. Ikke ved at ekskludere nogen, men med kærlige enighed om at begge er uenige.......

Aviaq Heilmann Petersen (Lyngby, 2023-10-01)

#100

Jeg skriver under, fordi jeg er helt enig med Ulf i alle betragtninger. Fordi jeg ønsker, at børn skal beskyttes, til de er gamle nok til at overskue konsekvenserne. Fordi jeg er en kvinde, og jeg synes, kvinders rettigheder og safe spaces trues af transpersoner. Og fordi Ulf har hjulpet mig for år tilbage, ligesom han hjælper og støtter uendeligt mange andre. Forsøget på at ekskludere Ulf er i mine øjne hadefuld, diskriminatorisk og udemokratisk.

Susmi Rosenthal (Calgary, 2023-10-02)

#103

Jeg skriver under, fordi jeg deler Ulf Harbos bekymring for de mindreårige, og fordi jeg mener at ændringsforslag 9.44.1 er et useriøst svar på denne bekymring, især begrundelsen for ændringsforslaget.

Hanne Winkler (København, 2023-10-02)

#105

Jeg er i lokal gruppe med Ulf, og han er helt fantastisk for Norddjurs.

Lene Leed (Ørsted , 2023-10-02)

#106

Ulf har ret til at ytre sig uden censur fra ledelsen og uden at blive ekskluderet fra partiet

Jeanette Astrup (Lyngby , 2023-10-02)

#107

jeg har stemt Ø siden i blev til og før det venstre socialisterne. Jeg mener at der skal være plads til alle meninger i partiet

Eva Lerche (åkirkeby, 2023-10-02)

#108

Jeg mener, at der skal være plads til Ulf i Enhedslisten. Det burde ikke være eksklusionsgrund i noget parti at kæmpe for kvinders rettigheder.

Mette Poulsen (Nærum, 2023-10-02)

#109

Jeg skriver under, fordi jeg som Ø-medlem ikke kan acceptere, at det øjensynligt er blevet Ø's politik, at det er okay at angribe Ø-medlemmer personligt som f.eks. Ulf Harbo, fordi han bruger sin Grundlovssikrede ytringsfrihed til offentligt at bekendtgøre sin evidensbaserede viden om biologisk køn, personlige kønsidentiteter og de konsekvenser, det vil få at påbegynde fysisk kønsskifte af mindreårige børn under 18 år.

Jane Pihlmann (København N, 2023-10-02)

#114

Jeg vil støtte Ulf Harbo.

Mariann Juhl Henningsen (Auning, 2023-10-02)

#116

Det er udemokratisk (tenderende til totalitært), at man ikke må problematisere kvinders forhold, når biologiske mænd vil regnes for at være kvinder.

Irene Larsen (København, 2023-10-02)

#117

At Enhedslisten tilsidesætter al fornuft og god pli og orden! Ulf Harbo har kun ytret sig sagligt og ikke overtrådt nogen regler og er blevet udsat for en personlig hetz og fordrejning af sagens karakter.

Annette Slivsgaard (Brønshøj, 2023-10-02)

#120

Fordi jeg støtter, der skal være plads til forskellige meningsytringer i Enhedslisten.

Lotte Graae (Hinnerup, 2023-10-02)

#121

Jeg mener det burde ligge lige til venstrebenet at beskytte kvinders rettigheder til mandefri rum, at beskytte børn og unge mod ideer og "behandlinger" som ikke er evidensbaserede, at være kritiske overfor en grådig medicinalindustri og bekytte og værne om den demokratiske samtale.

Mette Eskelund (Melby, 2023-10-02)

#122

Biologisk køn er en biologisk og naturvidenskabelig konstaterbar realitet.

Lovgivning og rettigheder der er baseret på køn, er i deres tilblivelse baseret på biologisk køn - og lovgivning og rettigheder skal ikke forsøges ændret ved at ændre den tilgrundliggende definition af køn, da det tilsidesætter selve demokratiet.

Ligesom feks omskæring af ikke-helbredsmæssige årsager, feks religiøse/ideologiske årsager, bør vente til myndighedsalderen - således bør også medicinsk påvirkning/bremsning af hjernens og kroppens udvikling vente til myndighedsalderen.

Søs Nielsen (Region Hovedstaden , 2023-10-02)

#123

Det er vitalt for min vilje til fortsat at støtte Enhedslisten at der i partiet er plads til forskellige holdninger til identitetsspørgsmålene.

Henny Stouby (Mørke, 2023-10-02)

#124

Alt skal kunne siges og ikke kun såkaldte rette meninger ...

Nedenskov Claus (Gilleleje , 2023-10-02)

#128

For at enhedslisten skal tænke sig om.

Mørck Peter (Hareskovby , 2023-10-02)

#130

Ytringsfrihed er en ret, der ikke skal gradbøjes alt efter om man kan lide vedkommendes udsagn eller ej. Det EL har gang i, er til gengæld noget man møder i stater med et stort problem med fundamentale menneskerettigheder.

Anne Rasmussen (Tappernøje , 2023-10-02)

#133

Fornuftig politik

Eric Christensen (Sæby, 2023-10-02)

#135

En heksejagt hører ikke hjemme i en demokratisk bevægelse !

Annette Broge (Frederiksberg, 2023-10-02)

#138

Der skal være plads til forskellige holdninger i kønsdebatten

Majbritt Postelt (Gl.Rye , 2023-10-02)

#140

jeg er enig med de fremsatte synspunkter om køn

Jens Erik Buur (Aarhus N, 2023-10-02)

#141

Jeg støtter retten til at være uenige og pligten til at behandle dem man er uenig med med respekt og værdighed.

Jeanette Masasila (Skibby, 2023-10-02)

#142

Der skal være plads til at have og at udtrykke forskellige holdninger til følelsesbaserede emner!

Bjørn Rasmussen (Samsø, 2023-10-02)

#144

Jeg støtter en fornuftig stemme i "kønsdebatten".

Matthias Bjørnlund (2000 F, 2023-10-02)

#149

Jeg er selv medlem af Enhedslisten, og jeg deler samtidig Ulfs holdninger til transideologien. Så hvis han bliver ekskluderet pga disse holdninger, må det jo betyde at jeg må melde mig ud af partiet.

Tine Christiansen (Solrød Strand, 2023-10-02)

#150

Ytringsfrihed er vigtig også i politiske partier.

Jane Hellqvist (Rønde, 2023-10-02)

#153

der er brug for en demokratisk revitalisering af Enhedslisten med plads til åben diskussion og uenighed

Ronald Gernskov (HVALSØ, 2023-10-02)

#154

Jeg vil modvirke at den meget udansk trend med cancel culture og undertrykkelse af ytringsfrihed spreder sig til DK.

Colin Bradley (Aarhus, 2023-10-02)

#156

Ytringsfriheden er under stærkt pres pga transideologien.

Merethe Olesen (9520, 2023-10-02)

#159

Jeg støtter kvinders rettigheder, tanke- og ytringsfrihed

Maria Kristina Boye (Aalborg, 2023-10-02)

#162

Solidaritet

Susan Rogild (Glostrup , 2023-10-02)

#163

Jeg mener, at en kvinde er et voksent menneske af hunkøn.

Freddy Jensen (Brabrand, 2023-10-02)

#164

Jeg skriver under fordi Ulf gennem mange år har været en socialistisk helt. Dét er ikke blevet anderledes. Ulfs kritikere er at betragte som kongens hof, der ikke kan se at kongen ikke har tøj på: Køn er biologi, kønsidentitet psykologi. ....Hold da magle... Jeres kritik er ren Monty Python og ikke det mindste socialistisk.

Henrik Heigren (København , 2023-10-02)

#165

Der skal være ret til at ytre sig indenfor Enhedslisten.
Den undertrykkende identitetspolitiske fraktion skal kunne modsiges, og fornuftige argumenter skal ikke mødes med krav om udsmidning.
I det mindste bør spørgsmålet sendes ud til debat og afstemning til alle EL- medlemmer.
Og hvad tror I ELs vælgerne/sympatisører mener om den identitetspolitiske dogmatisme, der vil lukke munden på Ulf m.fl.
Samtidig med, at EL går ind for, at man skal respektere Paludan og den yderste højrefløjs ytringsfrihed til bl.a. at afbrænde bøger offentligt

Poul Hviid (Vanløse, 2023-10-02)

#166

Jeg er meget imod, ar så få læger er medlemmer af Læger uden Sponsor, således så de jan have økonomiske interesser i at anbefale bestemte præparater.

Jeg har igennem mange år været medlem af Facebook gruppen Død I Psykiatrien, som fortæller uhyggeligt om konsekvenserne af ofte ansvarsløs medicinering, til tider endog med tvang, hvor unge mennesker måske dør af hjertestop.

Farmaceuter har stået i lære på apotekerne, men har stort udbytte af derudover at lære Anatomi/fysiologi og sygdonslære af fx læge-studerende samt farmakologi, som kun farnakologerne kan undervise i, fordi de er universirers-uddannede i det.

Et politisk parti kan ikke lovliggøre behandlinger uden oplyst samtykke, som er hele grundlaget for vegandlings-systemet.

Man skal aldrig gå efter at vide mindre; end sundhedssystem kan oplyse om, men tværtimod vide mere, hvilket fx ME-sagen og vaccineskadede er levende eksempler på - samt hele psykriaserinfen af det fysiske.

Mit bud et at lade uvildige dygtige farmakologer undersøge sagen tilbundsgående samt give Sundhedspolitisk Udvalg arbejdsro til at tage det under sine vinger - dvs nedtone alt postyret på området.

Kit Mosegård Bruun (Assens, 2023-10-02)

#167

Har fulgt Ulf en hel del år.
Og har set et kæmpe stykke arbejde Ulf har udført for Enhedslisten.
Større forkæmper for social rettigheder og velfærd for alle, men i højsædet er Ulf for udsatte og misrygtet borger der er kommet i gabestokken af staten kommuner der udnytter lovgivning ved at bryde loven, fordi Christiansborg politiker løber fra deres ansvar.

Jeg gå ind for mangfoldigheden, friheden til at danne sin egen holdninger og levevis.
Dette afspejler og lever Ulf om nogle op til.

Det er en skændsel hvis grupperinger og magtkampe internet i toppen af Enhedslisten får held med at smide guld (Ulf) på gaden.

Ulf Harbo har min fulde støtte og opbakning.
Finn Jørgensen
Enhedslisten
Bornholm

Finn Jørgensen (Åkirkeby, 2023-10-02)

#168

Jeg er modstander af den fordækte måde, identitetsideologien implementeres på, inden for alle områder i Danmark pt. Hvis det virkelig er så fabelagtigt et fremskridt, bør det også kunne fremlægges åbent for befolkningen!

An I (Solrød Strand, 2023-10-02)

#169

Absurd at ekskludere nogen på det grundlag.

Eva Bertram (København, 2023-10-02)

#174

Fordi den politiske kønsideologi er for voldsom. Man bliver nødt til at kunne tale åbent om køn og særligt køn når det kommer til børn. Hvilket Ulf tør og gør. Det støtter jeg. Der er kvinder, og så er der transkvinder, der er mænd og så er der transmænd.

Christina Larsen (Odense, 2023-10-02)

#176

Jeg er helt enig i, at EHL trænger til en revitalisering af demokrati i partiet!

Ingrid Oustrup Jensen (København, 2023-10-02)

#178

Det er velgørende at nogle i enhedslisten ikke vil lade radikale kønsaktivister sætte sig på partiets etiske kodeks og ytringsgrænser, og samtidig gerne vil give samme kønsaktivister frihed og anerkendelse, sålænge disse ikkke vil diktere og begrænse flertallet! Godt gået Ulla!

Niels Dam (Aarhus, 2023-10-02)

#179

Der er intet transfobisk ved at mene at børn bør besluttes for livsændrende indgreb. De kan fint tage stilling og få gjort det når de er fyldt 18. Indtil da bør de få en chance for at finde sig selv

Anita Sønderup (Eskebjerg, 2023-10-03)

#180

Jeg går ind for ytringsfrihed.

Bitten Jensen (Frederiksberg, 2023-10-03)

#181

Ulf har ret.

Peter Chantelou (Hornslet, 2023-10-03)

#182

Jeg er enig i alle de argumenter, der fremføres.

Jesper Rasmussen (København, 2023-10-03)

#184

Jeg skriver under fordi et venstreorienteret parti aldrig mere må prøve at lukke munden på dem der tænker anderledes

lasse bak sørensen (Østerbro , 2023-10-03)

#185

Ulf har ret i sine holdninger, og EL's behandling af ham er totalt urimelig, i ethvert parti som kalder sig demokratisk

Peter Rødbro (Frederikshavn , 2023-10-03)

#187

Jeg er af den opfattelse, at der er tale om et meget vigtigt emne, som bør kunne diskuteres uden at individet, i dette tilfælde Ulf Harbo, skal udsættes for diskrimination, trusler om udelukkelse af sit parti og personlig nedladenhed. Der er tale om udemokratisk og uetisk adfærd mod Ulf Harbo

Joakim Salling (Spentrup , 2023-10-03)

#188

Det er en uacceptabel adfærd der udvises fra Enhedslistens side.

Isla Tusindstråle (Odense, 2023-10-03)

#189

Kvinders rettigheder bliver undermineret i en grad vi ikke har set i vores livstid.
Det bør være muligt for enhedslisten at tillade medlemmer at se kvinder som en klasse, som i århundreder har været undetrykt og udnyttet af mænd, som klasse. Det ændrer sig ikke ved, at mænd som klasse beslutter at det ikke længere er tilfældet.
Hvis der ikke er plads til klassekamp i enhedslisten, er partiet nytteløst.

Marie Paludan (Codsall, 2023-10-03)

#190

Der er to køn - kvinde og mand

Kaj Weber (Ollerup , 2023-10-03)

#191

Enhedslisten burde ikke give plads til 'safe space' argumenter, da slet ikke om denne sag.

Niels Christensen (8000 C, 2023-10-03)

#192

Jeg skriver under fordi jeg støtter op Ulfs synspunkter helt generelt.

Stephan Sølby (Ølstykke, 2023-10-03)

#193

fordi jeg tro på free speech

jesper nielsen (rødovre , 2023-10-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...