STOP ødelæggelsen af naturen ved Enghaven i Allerød - sig NEJ til boliger - version 2

Kommentarer

#2

Det er vigtigt at bevare grønne åndehuller i Allerød. Stedet er meget værdsat og benyttet af mange borgere.

Helle Frederiksen (Allerød, 2023-09-17)

#5

Jeg er interesseret i at flytte til Børstingerød, og ønsker en grøn kile imellem denne og Allerød.

Såfremt der SKAL bygges boliger, så lad det følge s-togbanen, ikke vest for!

Dennis Kivsmose (Hillerød, 2023-09-17)

#6

Jeg ønsker at bevare naturen.

Eva Pedersen (2300, 2023-09-17)

#7

Vi skal bevare de skønne lokale naturområder.

Magnus Hansen (Allerød, 2023-09-17)

#8

Det vil være en skændsel at bygge boliger i det område!

Hans Israelsen (Allerød, 2023-09-17)

#9

Jeg er imod at ødelægge Enhaven med nyt boligbyggeri

Torben Böhm (Allerød, 2023-09-18)

#11

Fordi vi også i Allerød må tage et ansvar for natur og biodiversiteten.

Anders Holm Mortensen (Allerød, 2023-09-18)

#13

Enghave er et unikt rekreativt område til daglig glæde

Vibeke Lubanski (Allerød, 2023-09-18)

#14

Det er vigtigt at bevare Enghaven Nords naturområde f. eks. som naturkorridor. For at fremme biodiversiteten.

Dorthe Kierkegaard (Hammersholt, 2023-09-18)

#16

Der skal ikke bygges på det skønne område hvor man kan nyde dyreliv og i det hele taget nyde naturen. Der er bygget nok i Allerød

Gitte Jakobsen (Allerød, 2023-09-18)

#21

Markerne langs den fredede Børstingrød mose er en helt naturlig bufferzone for dyrelivet i mosen og et stor reaktivt grønt område med gåture , løbeture , cykelture langs den lille grussti med frit udsyn udover markerne med de fredede diger og udsigt til mosen . Der må være andre steder at bygge, om nødvendigt , som ikke ikke ødelægger naturen og omgivelserne som her . Utroligt , at det i det hele taget er nødvendigt at gøre indsigelse og underskrive imod i en tid , hvor vi alle skal passe på naturen og de grønne åndehuller , de kommer ikke igen , når først etagebyggeriet står der ! Det kan kun være i deres interesse , som gerne vil bo der .

Ea Charlotte Schjeldahl (Allerød, 2023-09-18)

#22

Det er et stykke vigtig natur der markerer overgangen mellem Lillerød og Hammersholt.
Børstingerød mose fortjener dette view, der er smukt på alle årstider.

Marianne Due (Allerød, 2023-09-18)

#23

At det er vigtigt at holde på de grønne områder

Brian Jørgensen (Hillerød , 2023-09-18)

#24

Bevarelse af natur mellem byområder; undgå trafik;

Hanne Lind (Hillerød, 2023-09-18)

#28

Jeg bor i området og holder af naturen. Så boligere er ikke det jeg ønsker at se på.

Kirsten Høpfner-Dahl (3400, 2023-09-18)

#29

Jeg vil passe på naturen og udsigten til Børstingerød mose.

Palle Kristensen (Allerød, 2023-09-18)

#30

Jeg bor i Ny Hammersholt,og herfra er der ikke langt til de naturskønne områder ved Børstingerød Mose og Enghaven Nord, hvor vi ofte går ture og taler on, hvor godt det er, at hele Børstingerød Mose er fredet. Mosen og omgivelserne omkring den, er en del af det oprindelige landskab, der har været her i området, og det er af afgørende værdi at dette område bevares intakt, ikke kun til glæde for alle os, der bor her i området og sætter pris på den forholdsvist uberørte natur og kulturlandskab, men også set ud fra et kulturgeografis- og historisk perspektiv.
Jeg mener bestemt ikke at naturen i området kan bære en sådan belastning som 100 nye boliger og en daglig forøgelse af biltrafikken vil medføre. Der er allerede alt for meget biltrafik på Hammersholtbyvej.

Lisbeth Dilling (Ny Hammersholt, 2023-09-18)

#31

Jeg elsker de åbne vidder omkring vores landsbyer

Dycke Wraamann (3400, 2023-09-18)

#35

Jeg ønsker at bevare vores smukke natur og dyreliv

Camilla Buchter Jensen (Allerød, 2023-09-18)

#37

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at med min underskrift vil jeg bidrage til Allerød kommune bevare naturen omkring Enghaven .

Georgios Baltzis (Hillerød, 2023-09-18)

#38

Vi skal beholde så meget natur som muligt. Der må findes andre steder til byggeri

Ritta Ærø Hansen (Allerød, 2023-09-18)

#41

Det er vigtigt at bevare den unikke natur ved børstingerød mose

Susanne Østergaard (Hillerød, 2023-09-18)

#42

Vi skal gerne have lidt natur tilbage og der bliver i forvejen udbygget rigeligt i Allerød

Bodil Andersen (3450 Allerød , 2023-09-18)

#44

Vi skal beholde den dejlige landlige natur vi stadig har, og den biodiversitet vi så desperat har brug for. Det er en dejlig gåtur vi ikke skal overklistre med store huse.

Pia Bøgelund Dworak (Hillerød, 2023-09-18)

#45

Vi bor i Ny Hammersholt og har boet i Hammersholt. Vi går mange ture i og omkring Børstingerød mose. Det er en perle af biodiversitet. Det ville være så synd også at klistre dette område til med bebyggelse. Vi mennesker er ikke de eneste væsner her på jorden. Men det er kun os, der kan værne om andre væsners habitat. Lad det sidste stykke natur mellem Allerød og Hillerød være i fred. Disse 2 byer må bare ikke vokse sammen til en kæmpe by!

Sabine Debruyne (Hillerød , 2023-09-18)

#47

Meget vigtigt at bevare værdifuld natur

Mette Marie Holm (Hillerød , 2023-09-18)

#50

Det er et meget skønt grønt område, som simpelthen skal bevares. Det grønne område er til glæde for mange af Allerøds borgere unge som gamle. Det skyldes, at området ligger så lokalt, at det kan nås på en gåtur fra hjemmet.

Lotte Jensen (Allerød, 2023-09-19)

#51

Jeg finder det helt hovedløst at bygge i Enghaven Nord. Naturen er trængt mange steder, også i Allerød, og dette område er et særligt dårligt sted at bygge noget som helst.

Christian Erichsen (Allerød , 2023-09-19)

#54

Jeg skriver under fordi jeg ikke er enig i at der skal bygges boliger i flere etager på markerne i Enghaven Nord.
Hvis Allerød Kommune for alt i verden skal rumme flere borgere, så findes der områder mere bynært, som bør sættes i spil først og så bør der altid lyttes til borgere i eksisterende boliger og evt. udformning og struktur på kommende byggeri.
Politikere der i sidste ende tager beslutninger er folkevalgte og bør altid ha' det i baghovedet når så vigtige beslutninger skal tages. Politikerne bør lytte mere til borgerne end til embedspersoner i forvaltningen.

Arne Clod Præstholm (Allerød, 2023-09-19)

#55

Jeg ønsker at bevare de grønne områder i Allerød - det er derfor vi bor der!

Annika Langkilde (3450 Allerød, 2023-09-19)

#59

Vi ønsker at bevare naturen omkring os, og ønsker ikke mere trafik i vort område.

Bente Wraamann (Hillerød , 2023-09-19)

#60

Allerød efterspørges af familier der flytter til på grund af naturen. Børstingerød Mose er fredet og området i og omkring bruges meget til gå, løbe og cykelture. Lad ikke Allerød blive en beton -forstadskommune, men lad os fastholde vores grønne åndehuller. Vi kan ikke bygge os til en bedre natur (Karsten L) den vi har er fantastisk - Enghaven Nord kan ikke genskabes når først gravemaskinerne er gået igang- lad nu naturen vinde.

Lars Pedersen (Allerød, 2023-09-19)

#62

Jeg mener fortsat, at byggeri ødelægger et værdifuldt kultur- og naturområde med fredede jord- og stendiger ned til Børstingerød Mose, som benyttes af mange borgere til gå-, løbe- og cykelture. Der er tale om et af de få store åbne landskaber, vi har tilbage i Allerød. Allerød Kommune har i deres nye Natur-, Miljø- og Klimapolitik (høring januar 2021) fokus på at styrke naturen i det åbne land. Kommunen ønsker at bibeholde store sammenhængende naturområder og spredningskorridorer og fremme biodiversitet og bevare stille- og mørkeområder. Derfor er det indlysende, at Enghaven Nord skal bevares som grønt landskabskarakterområde, der ikke er plaget af støj- og lysforurening. Naturfredningsforeningen har gennem flere høringssvar påpeget overfor kommunen, at Enghaven Nord skal udgå af boligudbygningsplanerne på grund af områdets kvaliteter på flere parameter.

Helle Pedersen (Allerød, 2023-09-20)

#64

Det er vigtigt på alle parametre at bevare den natur, vi stadig har tilbage

annie skov (allerød, 2023-09-20)

#68

Jeg skriver under fordi jeg helt bevidst er flyttet til dette landlige område tæt på by, med masser af natur som nabo. Nattergalen synger for os i maj måned. Dette forsvinder helt, hvis der bliver bygget i dette område.

Michael Münter (Allerød, 2023-09-21)

#69

Vi skal bevare naturen og ikke udvide landskabet med flere byggerier. Danmark mangler natur.

Anne Lassen (Allerød, 2023-09-21)

#72

jeg bor i dette smukke natur område og har gjort i 28 år og nyder fuldt ud at gå tur i disse omgivelse hver dag , så et stort NEJ til at det med nyt byggeri herude jeg har 2 gange underskrevet dette og vil blive ved med sige NEJ til ny byggeri

Birgit Skouboelling (Lillerød, 2023-09-26)

#73

Enghaven og Børstingerød Mose er et sammenhængende naturområde med stor diversitet og værdi som rekreativt åndehul for dyr, insekter og Allerøds beboere i specielt midtbyen, Rønneholtparken, Blomsterkvarteret og Frugthaven.
Der er gennem årene blevet færre af netop de rekreative naturområder i kommunen men netop dette aktiv er faktisk en meget væsentlig grund til at folk flytter hertil eller tilbage til byen: Du har let adgang til både skov og markarealer samt moser og søer med stor herlighedsværdi. Ødelæg ikke dette område med endnu et kedeligt rækkehus- eller parcelhuskvarter !!!
Til sidst har vi kun transportkorridoren for Ring 5 med de store elmaster som skæmmende rekreativt vartegn tilbage i Allerød. Ønsker vi virkelig det det ?

Majbritt Møller (Allerød, 2023-09-26)

#77

Jeg er imod byggeriet, da det med endnu mere trafik, støj og forøget CO2 ødelægger den skønne natur og det fantastiske dyreliv.

Rikke Josephsen (Allerød, 2023-09-26)

#78

Allerød skal ikke kun være huse. Der skal også være lidt grønt rundt omkring i Allerød. Vi skal ikke efterligne Hillerød, hvor der udbygges alle vegne.

Bent lykke Jensen (Allerød, 2023-09-26)

#82

Jeg skriver under, fordi jeg gerne vil bevare naturen i Allerød, og ikke have asfalt og beton så langt øjet rækker.
Vi flyttede til Allerød, netop på grund af Allerøds naturoplevelser, og yderligere udstykninger vil fjerne meget af den charme der tiltrak os til byen i første omgang.
Hertil kommer, at nye udstykninger af naturen, bestemt ikke kommer til at hjælpe på de overordnede udfordringer vi har med biodiversitet, og klima!

Klavs Birk (Allerød, 2023-09-27)

#83

Jeg skriver under, fordi vi ikke skal ødelægge de grønne områder.

Erik Lund (Allerød, 2023-09-27)

#84

Vi skal passe på den natur vi har i det grønne Allerød

Aase Wohnsen (Allerød, 2023-09-27)

#85

Det er vigtigt at bevare naturområde - når der både er vandboring/tårn og rensningsanlæg i nærheden, der sikrer vores vandkvalitet. Men også at vi bibeholder biodiversiteten i området.

Casper Skudstrup (Allerød, 2023-09-27)

#86

Ønsker at bevare naturen

Laila Marschall (3450, 2023-09-27)

#87

Det er helt uforståeligt, at man vil bebygge et grønt område, der er fuld af dyreliv som råvildt, harer osv. Det gavner på ingen måde biodiversiteten og kommende generationer vil undre sig over denne prioritering, når vi allerede nu ved, at naturen er presset.

Argumenterne for udbygningen er, at vi skal have flere skatteborgere til kommunen for at styrke økonomien, men måske man allerede nu burde overveje sammenlægning med en anden kommune, vi er i forvejen en meget lille kommune, og vi kan ikke blive ved med at finde veje til at opretholde vores status som selvstændig kommune. Så måske man skulle se det hele i et større perspektiv end blot bevarelse af Allerød som selvstændig kommune.

Claes Vestergaard (Allerød, 2023-09-27)

#88

Det er en lang, sej kanp.
Stærkt at der er ildsjæle, som ikke giver i op!
Jeg håber gentagelse fremmer forstålsen så slutningen bliver god (=der IKKE bliver bygget på Enghave Nord).

Martin Wolffbrandt (Allerød , 2023-09-27)

#89

Vi har klima krise og at ødelægge mere natur er en katastrofe. Find en arkitekt der kan lave nogle fede lejligheder i de tomme bygninger rundt omkring !

Charlotte Egehøj Franke (Allerød , 2023-09-27)

#91

Det er et vidunderlig et område som vi sætter stor pris på at færdes i til hverdag. Det vil forringe vores nærmiljø hvis der bygges boliger dér.

Lis Harmundal (Allerød , 2023-09-27)

#92

Det smukke naturområde skal bevares, både for dyre og planteliv.

Merete Larsen (Allerød, 2023-09-27)

#93

Lillerød skal bevares som en grøn by med åbne områder-

Jørgen Kamstrup-Larsen (Allerød, 2023-09-27)

#94

Jeg støtter bevarelsen af naturen ved Enghaven Nord. Vi skal værne om de grønne områder i og omkring Lillerød by.

Charlotte Birkeholm (Allerød, 2023-09-27)

#96

Helt enig.

Erik Bering Poulsen (Allerød, 2023-09-27)

#102

Fordi vi er flyttet til Allerød for at komme tættere på naturen- det giver ingen mening at bygge mere! Der er ingen der gider at bo her, når naturen bliver nedprioriteret. Vi skal prioritere det grønne!

Stine Clausen (Allerød, 2023-09-28)

#105

For at Allerød kan bibeholde naturen .

Peter Wohnsen (Allerød, 2023-09-28)

#106

De grønne områder skal bevares

Katja Dreier Søndergaard (Allerød , 2023-09-28)

#109

Byrådet har i årevis foretaget indhug i Allerøds skønne naturområder, oftest med henvisning til behov for flere boliger. Dette skal stoppes nu. Flere boliger leder til øget trafik og behov for flere skoler, plejehjem m.v. til skade for naturen. Det er en skrue uden ende. Stop det.

Michael Stæger (Allerød, 2023-09-29)

#110

Enghaven ved Lillerød kirke er det smukkeste område nær bymidten med vid udsigt både mod vest til aftensolen og mod øst til "det gamle Lillerød". Sådan et område bidrager i høj grad til det mentale helbred for både børn og voksne.
Mistrivsel er et stigende problem, ikke mindst blandt børn og unge.
Mistrivsel kan skyldes for lidt nærvær af grønne områder og mangel på en følelse og bevidsthed om lokalområdets historie, i den visuelle hverdag. Enghaven ubebygget kan bidrage til bedre trivsel for alle.
I øvrigt bifalder jeg de andre gode grunde, som anført i fbtråden f.eks. fra Danmarks Naturfredningsforen.

Christa Stæger (AllerødLillerød, 2023-09-29)

#115

Området ligger lige op ad mosen og er dejlig natur.

Hans Jørgen Krebs (Hillerød, 2023-10-02)

#117

Jeg ønsker ikke, at ødelægge naturen ned mod Børstingrød mose.

John Jensen (Allerød, 2023-10-02)

#118

jeg generelt er modstander af at vi skal være flere indbyggere i Allerød.

Erik Engberg Olsen (Allerød , 2023-10-02)

#121

Vi skal beskytte naturen og Allerød skal forsætte med at være en attraktiv og grøn by

Nina Hersted (Allerød, 2023-10-05)

#122

Der ikke skal bygges men bevares som er nu

Anne Meliah McKennitt (Allerød , 2023-10-05)

#123

Naturen er trængt i hele landet og også i Allerød. At tilbygge et naturområde med endnu et boligkvarter, der strengt taget ikke er brug for vil være en hån mod det ansvar vi både statsligt og kommunalt har til at passe på naturen og udlægge arealer netop til natur.

Kamilla Juul (3450, 2023-10-05)

#124

Lad os få lov at beholde noget natur, der kommer borgerne til gode. Området benyttes af rigtig mange mennesker, unge som gamle, familier, hundeluftere etc. Området er omkranset af byggeri, og bliver derved en oase for de omkringboende. Byggeriet vil være dyrt købt for borgerne på alle områder, det vil være en katastrofe.

Else Rambow (3450 Allerød, 2023-10-05)

#127

Vi skal værne om naturen - bebyggelse ødelægger de få åndehuller der er tilbage
Tænk jer grundigt om

Stig Hjermind (Allerød, 2023-10-05)

#129

Naturen skal bevares

Ralf Hallengreen (Allerød , 2023-10-05)

#130

Ønsker at bevare dette stykke natur som det er.

Fritz Verner Nielsen (Allerød, 2023-10-05)

#132

Jeg bruger området hver dag til gåture og har nyttehave som også vil blive påvirket markant af ny bebyggelse. Allerød har brug for åbne vider - det er også det der skal tiltrække flere til at ville bo i kommunen. Ellers kan man jo lige så godt bo i kbh.

Karina Frost (Allerød , 2023-10-06)

#134

Vi skal bevare de grønne områder i Allerød og den smukke natur og der rigt dyreliv, som områder har.
Jeg nyder at gå eller cykle i områder, i den stille natur

Helle Aaen Jensen (Allerød , 2023-10-06)

#136

Vi SKAL bevare det natur område. Os og vores planet har kæmpe behov for den ilt som grønne områder giver. Udover at give ilt til os, så giver området ro, nydelse og plads til at lade hoved og krop få ny energi. BEVAR VORES GRØNNE PERLE

Hanne Nielsen (Allerød, 2023-10-06)

#137

Det er et fantastisk roligt område, der skal bevares som det er nu og ikke bebygges med boliger

Danni Hauerslev-Lottes (Allerød, 2023-10-06)

#138

Mine børn og jeg cykler over engen hver dag, og nyder naturen og taler om den. Det er et vigtigt åndehul i byen. Og vi ser ofte harer!

Britt Bang Jensen (3450, 2023-10-06)

#139

Området er et dejligt naturområde - tæt til Børstingerød mose og Hammersholt lille landsby .

Hans Holmegaard Bonnesen (Allerød, 2023-10-06)

#140

Jeg gerne vil bevare vores naturlige områder

Lisbeth Kjeldsen (Allerød, 2023-10-06)

#141

Ønsker at bevare så mange grønne områder som muligt pga bl.a. biodiversiteten..

Mia Krøger (Allerød, 2023-10-06)

#143

Jeg gerne vil bevare vores skønne natur, det som der gør det attraktivt at bo i Allerød. Borgmesteren har givet at dette byggeri vil give mere biodiversitet, og så kan man trp på det

Anders Christiansen (Allerød, 2023-10-06)

#144

Jeg synes, vi skal stoppe alt det byggeri og udvidelse af Allerød og bevare byen, som den er og fortsat bevare og sætte pris på vores dejlige natur!
Den natur vi også gerne vil sælge Allerød på!

Lone Hilt Berth (Allerød, 2023-10-06)

#145

Selvfølgelig skal dette smukke naturområde bevares, det er jo alle de grønne områder der gør Allerød til et attraktivt sted.

Mette Moldenæs (Allerød , 2023-10-06)

#146

Det er et skønt grønt område og det er vigtigt med disse åndehuller st det hele ikke bliver plastret til med boliger

Helle Johansen (Allerød , 2023-10-06)

#148

Allerød skal holde fast i sit image, som en grøn by.

Peter Weis (Allerød, 2023-10-07)

#149

Det vil være synd og skam at bebygge dette område, hvor man af og til kan se rådyr og harer. Jeg nyder det hver gang, jeg går tur

TovE Lindhardtsen (Allerød, 2023-10-07)

#152

Fordi jeg gerne vil bevare naturen i nærheden af hvor jeg bor.

Birgit Geertsen (Allerød, 2023-10-07)

#153

Enghaven Nord er et særligt sårbart og værdifuldt naturområde med et rigt dyreliv, der grænser op til den fredede Børstingerød Mose.

- Danmarks Naturfredningsforening anbefaler at området bevares som naturkorridor mellem Børstingrød Mose og Store Dyrehave.

- Inddragelse af eksisterende natur og åbent land er i strid med Allerød Kommunes anbefalinger om at fremme natur og biodiversitet.

- Placering af et nyt stort boligområde med 100 boliger mere end 2,5 km fra station og bymidte er i strid med kommunens klimastrategi og ønske om at formindske CO2-udledningen.

- Trafikken vil blive forøget med 900 bilture på Enghave Parkvej til i alt 1.570 bilture i døgnet jf. Allerød Kommunes fremkommelighedsanalyse 28. oktober 2019.

Gert Josephsen (Allerød, 2023-10-08)

#158

Det vil forringe naturen, som vi jo gerne skulle bevare. Jeg er helt enig med dansk naturfredningsforening.
Det vil ødelægge den natur vi gerne skal bevare her.
Byggeri her vil ødellægge naturen. Der skal ikke bygges så tæt på Børstingerød mose, der er bevaringsværdig.
Som dansk naturfredningsforening skriver:
DN tager kraftigt afstand for et nyt byggeri i Enghaven Nord. Arealet er ikke en pløjemark, der nemt kan bebygges, men et fint landskab med et varieret dyreliv, som kommunen bør beskytte.
Et muligt nyt byggeri i området nord for den eksisterende bebyggelse i Enghaven (Frugthaven, nord for Lillerød Landsby), vil på dramatisk vis ændre landskab og natur i området, samtidig med, at folks muligheder kraftigt forringes for at gå tur langs med de levende hegn til den fredede Børstingerød Mose, og opleve denne. Byggeriet vil stride imod kommunens slogan ’tæt på hinanden og tæt på naturen’.

Fornemmelsen af to byer, Lillerød og Hillerød, med åbent land imellem (uden gadelamper), vil efterhånden forsvinde, når dette fine landskabsrum forandres til rækkehuse eller ‘lind og Risør’ huse. Området er udpeget til ‘grøn korridor’ til passage mellem St. Dyrehave og Børstingerød mose og Brødeskov for vildt, fugle, padder mm.

DN-Allerød har flere gange tidligere overfor Allerød Byråd påpeget de landskabelige kvaliteter i et af kommunens sidste store landskabsrum: De fredede stengærder, små marker indrammet af gærder med kirsebærtræer, levende hegn med et stort udvalg af hjemmehørende arter og et væld af fouragerende rovfugle fra de omkringliggende skove og fra den unikke, naturplejede Børstingerød Mose.

Området er et af få steder i den efterhånden udbyggede kommune, hvor et relativt intakt dyreliv, rådyr, ræv, hare, grævling, lækat, stadig findes.

Dertil kommer en meget fin cykel/gangsti i kanten af den fredede mose, fra Kollerød Å til Børstingerød med udkig til diverse små og større landskaber og først og fremmest, fred og ro. Hvor findes det ellers i kommunen?

Charlotte Ibsen (Allerød, 2023-10-09)

#161

Jeg vil gerne bevare naturen. Selvom der nu er dyrkede marker er der dyreliv man ikke ser i have som eks. svaler, hjorte og ræve.
Som Allerødborger er det vigtigt at kunne komme ud og gå tur i naturen ellers kunne man finde en bolig tættere på København hvor den meste frie natur allerede er ødelagt. Noget af det positive ved Allerød er at vi stadig har mark og skov og det må ikke ødelægges.

Nina Fonnesbech Targalski (Allerød, 2023-10-09)

#162

Natur før byggeri

Peer Helmer Jørgensen (Allerød, 2023-10-09)

#163

Vil ødelægge naturen. Særlig sårbart og værdifuldt naturområde med rigt dyreliv, der grænser ned til den fredede Børstingerød mose.

Jørgen Johansen (Allerød, 2023-10-09)

#164

Nej til bebyggelse

Morten Esberg (Allerød, 2023-10-09)

#169

Fordi jeg støtter et NEJ til bebyggelse og ødelæggelse af naturen på Enghaven Nord.

Michael Terreni (Allerød, 2023-10-09)

#170

Jeg vil gerne bakke op om at bevare naturområder i vores kommune

Jette Gydov (Lynge, 2023-10-09)

#172

Det er vigtigt at bevare dette naturområde for både biodiversitet og kommunens borger som er anbefalet af Danmarksnaturfrednings forening. 100 boliger på dette område vil øge forurening og støj på grund af den øgede trafik og være ødelæggende for omgivelserne.

Christine Lund (Allerød, 2023-10-09)

#173

Pas på det dyrebare grønne område i Allerød, lad være med at bygge på hver eneste grøn plet i kommunen

Camilla Weberg (Allerød , 2023-10-09)

#176

Jeg bor i Allerød

toke reines (allerød, 2023-10-09)

#177

Det er det sidste område med natur og dyreliv, der bliver bygget så meget i bymidten - man skulle tro at Allerød Kommune skal til at huse en masse mennesker - der bliver trods alt også solgt nogle huse/lejligheder, så jeg tror bestemt ikke vi kommer til at mangle boliger. Lad os nu beholde den grønne oase.

Annie Albrechtsen (Allerød , 2023-10-09)

#179

Bebyggelse vil ødelægge værdifuld natur og et meget anvendt rekreativt område for kommunens indbyggere.

Jørn Thostrup (Allrød, 2023-10-09)

#180

Jeg ønsker marker og fri natur og ikke bebyggelse

Jytte Haussmann (Allerød, 2023-10-09)

#181

Nej til ødelæggelse af naturen på Enghaven Nord. Vi skal bevare vores naturskønne område!

Lasse Oksbjerg (Allerød, 2023-10-09)

#186

Vi skal bevare de grønne kiler i Allerød.

Joan Blomsterberg (Kollerød, 2023-10-09)

#187

At et af de få ikke lysforurenede områder på egnen, er i fare for at blive bebygget og dermed ødelagt som område, hvor man kan se nattehimlen. Ligeledes er området som potentielt bebygges, et vigtigt stykke land der adskiller Børstingrød mose fra bebyggelse og alt hvad det indebære af aktivitet.

Erling Flyvholm (Allerød, 2023-10-09)

#188

Jeg er 100% enig i udmeldingen af forfatteren til denne underskriftindsamling

Helle Lunddahl Böhm (Allerød, 2023-10-09)

#190

jeg gerne vil have et grønt Allerød

OLINE WESTERDAHL (Allerød, 2023-10-09)

#193

Enghaven Nord er et særligt sårbart og værdifuldt naturområde med et rigt dyreliv, der grænser op til den fredede Børstingerød Mose.

Dannarks Naturfredningsforening anbefaler at området bevares som naturkorridor mellem Børstingrød Mose og Store Dyrehave.

Jens Rasmussen (Allerød, 2023-10-10)

#195

De grønne åndehuller i Allerød er det som gør vores by unik. Allerød må ikke udvikle sig til en parcelshusørken

Jeppe Klingberg (Allerød, 2023-10-10)

#196

Bevare naturen.

SUDEEPA VATWANI (ALLERØD, 2023-10-10)

#198

Vi skal passe på naturen, det er et rekreativt område, hvor mange lufter hund, går tur eller cykler. Dyrevildtet er tæt på, vi møder dagligt harer eller råvildt.

Tine Nielsen (Allerød, 2023-10-10)

#199

Jeg syntes det er vigtigt at bevare så meget natur så muligt. Vi fylder allerede virkelig meget

Gitte Lysegaard (Lynge, 2023-10-10)



Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...