Underskriftindsamling for at synliggøre forældres utilfredshed ved kommunens besparelser på skoleområdet

Kommentarer

#1001

Fordi jeg er bekymret for vores børns læring og fremtid med disse besparelser.

Sarah Kaymak (Rødovre , 2023-09-11)

#1005

Jeg er utilfreds med, hvordan vi behandler vores fremtid.

Julie Skov (København, 2023-09-11)

#1008

Børn og undervisning skal der ikke spares på. Det vil give bagslag.

Preben Nielsen (Rødovre, 2023-09-11)

#1009

Mine børn skal have den bedst mulige skolegang, for at sikre deres fremtid bedst muligt. Så et sted vi ikke bør spare er på vores børn!! Så lad dog hellere vær med at asfaltere nye veje, som i øvrigt ikke fejlede noget i forvejen!

Jeanette Rasmussen (Rødovre, 2023-09-11)

#1010

Jeg har et barn på Islev skole

Lykke Rasmussen (Rødovre, 2023-09-11)

#1016

Det er uholdbart for vores unge og vil påvirke deres trivsel og læring.

Jennifer Pereira (Rødovre, 2023-09-11)

#1017

Skolerne i Rødovre er allerede i en negativ spiral og det vil blive forstærket af besparelserne

Michael Jacobsen (Rødovre , 2023-09-11)

#1020

Jeg skriver under fordi det går ud over Danmarks fremtid når man sparer på børn og unge.

Sarah Nanda (Rødovre , 2023-09-11)

#1022

Jeg har børn i folkeskolen, i udskolingen og det kan simpelthen ikke være rigtigt at vi i dagens Danmark ano 2023 ikke kan må skaffe lærere/vikarer 🤬

Line Borch (Rødovre, 2023-09-11)

#1025

Der mangler hænder og voksne til vores børn!!

Trine Johansen Butt (Rødovre, 2023-09-11)

#1029

Jeg har en dreng i vuggestue, vuggestuen er allerede udfordret personalemæssigt

Caroline Petersen (Rødovre, 2023-09-11)

#1030

Børnene er vores fremtid og dette skal ikke gå ud over dem!!

Lena Pettersson (Rødovre, 2023-09-11)

#1032

Børnene skal ikke stå for skud.

Søren Kristensen (Rødovre, 2023-09-11)

#1036

At børnene er vores fremtid, dem skal man IKKE spare på.

Annette Schneider (Rødovre , 2023-09-11)

#1037

jeg ønsker ikke at der skæres ned på skoleområdet i Rødovre kommune.

Thomas Agerlin (Rødovre, 2023-09-11)

#1038

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for vores børn. Jeg har børn i både indskoling og udskoling, og jeg er selvfølglig glad for at de små klasser prioriteres men jeg er samtidig meget bekymret for indlæringen for min søn i 8kl. Som er i slutspurten af sit skole forløb, og gerne nu skal til at spænde sig ekstra for, det kan være svært hvis de ikke for den støtte en lærer kan give, for selv studie fungere for de færreste.

Naja Klim (Rødovre, 2023-09-11)

#1039

Der var for få resurser i forvejen og nu bliver der fjernet endnu flere

Pernille Andreasen (Rødovre, 2023-09-11)

#1043

Min datter går i 8. Kl og jeg syns de i forvejen har alt for mange timer uden en lærer, hvor de så skal “arbejde selv”

Leila Nielsen (Rødovre, 2023-09-11)

#1045

Det er under al kritik at vores børn får frarøvet sig vikarer og andet personale ved sygdom mm.

Louise Svendsen (Rødovre, 2023-09-11)

#1046

Det er grotesk at børnene skal mangle hænder og ressourcer, fordi rædovre skal spare.

Natasja Ekman (2610, 2023-09-11)

#1050

Jeg er bekymret for hvordan dette vil påvirke børnene fremover efter flere år med corona indvirkning... det bliver bare ved og ved

Michelle Madelung (Rødovre, 2023-09-11)

#1051

Det ikke skal gå ud Iver børnene undervisning og læring

Hadzere Fejzulahi (Rødovre , 2023-09-11)

#1052

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for mine 2 skolebørn. Specielt den mindste som netop er startet i skole og som har brug for flere ressourcer, ikke færre.

Martin Staunsager (RØDOVRE, 2023-09-11)

#1053

Jeg er stærkt bekymret for vores børn og unge, det kommer til at mangle kompetente og faglig dygtigt personale, der kan guide, lære og give tryghed i en hverdag, der for børnene kræver overskud til at skabe relationer og lære nyt

Louise Walldo (Rødovre , 2023-09-11)

#1055

Man bør heller holde på alle de renoveringer af veje i kommunen som fungere som det skal fremfor at spare på børnene i skole og institioner.

Amor Skrbo (Rødovre, 2023-09-11)

#1058

Fordi pengene burde findes i forvaltningen i stedet for hos de “varme hænder”

Jakob Lau Grove (Rødovre, 2023-09-11)

#1060

Jeg er meget utilfredse med rødovre kommunne vil spare på skoleområdet og frygter for vores børns fremtid.

Piyawan Sorheng (Rødovre, 2023-09-11)

#1062

Jeg har et barn i 6.årgang og er helt enig i at der ER penge i Danmark til at lære vores børn i folkeskolerne. De har ret til at have personalerne i klassen som kan både støtte og lære dem.

Fiona Smith (Rødovre, 2023-09-11)

#1063

Mit barn mistrives i 1. Klasse og der er ikke hænder nok til at hjælpe ham. Så mit barn skal indstille sig i disse vilkår og det kan resultere at jeg bliver nødt til at melde mit barn syg på fuldtid

Maren Birgitte Svare (Rødovre, 2023-09-11)

#1065

Fordi jeg selv har børn i Rødovres institutioner

Nicolai Boesen (Rødovre, 2023-09-11)

#1066

Fordi jeg selv har børn i institutioner i kommunen og synes absolut det ikke er i orden.

Thordis Bjartmarz (Rødovre , 2023-09-11)

#1078

Bedre vilkår for vores børn nu.

Henrik Rasmussen (Rødovre , 2023-09-11)

#1080

Det bliver kaos

Aston Kay (Rødovre, 2023-09-11)

#1083

Børn har ret til flere lærer

Thomas Rosenberg (Ishøj, 2023-09-11)

#1084

Fordi alle børn har rettigheder

Eline Funk jørgensen (Rødovre, 2023-09-11)

#1085

Jeg skriver under fordi jeg er meget enig i de angivne betragtninger og står uforstående overfor, at en kommune simpelthen ikke kan budgetstyre og så vælger, at det skal gå ud over børnene. At man så ovenikøbet vælger at spare og sætter en pædagog ind, som skal udfylde et lærejob mm. PAS NU PÅ VORES BØRN OG FREMTID....

Johnny Blæhr (vejle, 2023-09-11)

#1087

Besparelserne der gå ud over vores børn igen og igen er uholdbare

Maria Kamel (Niels Frederiksens allé 28, 2023-09-11)

#1088

Jeg er forældre.

Rasmus Lund (Rødovre, 2023-09-11)

#1090

Forbi min børn har brug for ordentlig undervisning å

susanne specht (Rødovre, 2023-09-11)

#1091

Der skal være varme voksne hænder til alle vores børn i Rødovre 's institutioner...og BESTEMT IKKE NEDSKÆRINGER ...det er jo vores /jeres fremtid som render rundt uden nok voksen kontakt !!!! ... husk ...det er dem der vokser op og som skal stemme i fremtiden ...giv dem nu en chance og Voksen Hænder ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Joan Johansson (Rødovre , 2023-09-11)

#1093

Vi skal værne om vores børns uddannelse, det er vigtigt for deres og vores fremtid.
Vi har allerede oplevet fjernundervisning med Covid i Italien, og det var ikke en god oplevelse, børn har brug for nærvær, ikke skærme.

Juna Uras (Røsovre, 2023-09-11)

#1097

Denne form for besparelser er helt uholdbare og kan have negativ betydning langt frem i mine børns fremtid.

Eva Vammen (Rødovre, 2023-09-11)

#1103

Det er fuldstændig urimeligt overfor Rødovres skolebørn😡

Malene Johansen (Rødovre, 2023-09-11)

#1108

Det går ud over mit barns trivsels og læring

Betina Holm-Hansen (Rødovre, 2023-09-11)

#1114

Det er vanvittigt, at man vil bespare så voldsomt på området. Det er Rødovres børns fremtid, der er på spil.

Anne-Mette Mikkelsen (2610 , 2023-09-11)

#1115

Jeg ikke kan forstå hvor pengene bliver af i vores samfund, i vores by, i vores land...

Andrey Chistyakov (rødovre, 2023-09-11)

#1118

Jeg er yderst bekymret for konsekvenserne for skole området, særligt for vores børns trivsel men også for lærer, pædagoger og ledelse på skolerne. Den planlagte besparelse står slet ikke mål med de omkostninger den er forbindet med på sigt, konsekvenserne er uoverskuelige og vil have følgevirkninger og dønninger i mamge mange år efter. Vores børn er vores fremtid - det er ikke det rette sted at spare.

Sashia Falk Gregersen (Rødovre , 2023-09-11)

#1119

Det er horribelt at man tror at man kan drive gode, endog bare forsvarelige tilbud til børn og unge med de besparelse. Og igen er det de svageste det går udover

Eva Plesner Barfred (Rødovre, 2023-09-11)

#1121

Jeg støtter fuldstændig op omkring underskriftindsamling... det er fuldstændig håbløst det som foregår. Vi har netop holdt høstfest på Islev Skole, hvor der blev samlet ind til Zoo kort til skolen så børnene kan komme i Zoo. Dog er der ingen der kan tage afsted, for skolen må ikke bruge penge på transporten... det er sku da for dumt.

Kimie Lind Sehested (Rødovre , 2023-09-11)

#1123

Jeg har 2 børn der er ramt af dette. Mit barn skulle have tysk her i 5. Klasse men der er ikke en tysklærer på skolen og nu kan vi ikke få en ny

Pernille Hübbe Atan (Rødovre, 2023-09-12)

#1126

Dette år har været fuldstændigt fejlbudgetteret. Offentligheden skal være den fælles basis for samfundet. Vi skal løfte bunden og ikke gøre alt til brugerbetaling.

Jim Emmanuel (Rødovre, 2023-09-12)

#1127

Jeg syntes ikke at det er ok at det er børnene igen der bliver sparet hos.

Eva Olsen (Rødovre, 2023-09-12)

#1134

Fordi jeg frygter for min datters skole, der kun er blevet ringere og ringere grundet besparelser og lærerflugt. Gentagende gange ser vi at de dygtige og fagligt stærke lærere/pædagoger søger væk og bliver erstattet af et fagligt lavere niveau (lærere der ingen erfaring har i at undervise børn og tydeligt fortæller om dette, ikke-uddannet der skal dække hovedfag i længere periode og ikke mindst pressede lærere/pædagoger på alle gangene ). Vi mærker lærere og pædagogers frustration i ikke at kunne give den undervisning, omsorg og nærvær som man har taget uddannelser for at kunne og som man brænder for at kunne. En dag i skolen handler mest af alt om overlevelse og brandslukning mere end at forme hele mennesker. Med en endnu besparelse (ud af alt alt for mange) vil vores børn og de mennesker (der har besluttet at trodse dette vanvid og fortsætte kampen i at få lov til at skabe hele mennesker) opleve en forringelse mere der vil skabe mere mistrivsel, fare for sygemeldinger og opsigelser og ikke mindst så taber vi en hel generation på gulvet. Den generation der om 30 år skal styre landet mens vi andre skal læne os tilbage og håbe på at den nye generation kan formå at rette op på ALLE de fejl der er gjort. Er det rimeligt - det mener jeg bestemt ikke det er!

Stine lærke Lunderskov (Rødovre, 2023-09-12)

#1135

Mine børn hår på Islev skole

Klara Bruun (Rødovre+, 2023-09-12)

#1138

Jeg har store bekymringer omkring besparelser for skolerne.

Makbule Yalcin (Rødovre, 2023-09-12)

#1142

Jeg skriver under fordi, jeg er meget bekymret for vores børns fremtid, da jeg mener det absolut ikke er holdbart, at spare penge på vores børn, dette for ud uger både børnenes trivsel, såvel som lærerne.

Susanne Persson (Rødovre, 2023-09-12)

#1143

Der er sparet rigeligt på børneområdet. Jeg har 2 børnebørn i Rødovre kommune i henholdsvis folkeskole og vuggestue, de og alle andre børn i kommunen fortjener kvalificeret pasning/undervisning.

Susi Flindt (Frederiksberg, 2023-09-12)

#1144

Vægter vore børns tryghed og rammer højere end letbaner og offentlige projekter der læber af sporet

Jonas Gregersen (Rødovre, 2023-09-12)

#1147

Det er en vigtig sag som skal bibeholde vores børns trivsel

Irena Dukic (2610, 2023-09-12)

#1149

Det har konkvenser for mit barns trivsel på Islev skole!

Katharina Brogaard Agerlin (Rødovre, 2023-09-12)

#1152

Skolerne skal havde flere midler ikke mindre.
Spar på udgifterne til Ukraine og ikke mine børns fremtid !

Morten Mikkelsen (Rødovre, 2023-09-12)

#1160

kommunen svigter børnene.

June Nordin (Rødovre, 2023-09-12)

#1164

vi i et af verdens rigeste lande ikke har råd til at ansætte lærere til vores børn

Miriam Jakobsen (Rødovre , 2023-09-12)

#1165

I forvejen er der ikke nok personale på skolerne, vuggestuerne og børnehaverne.
Det kommer til at koste vores børn dyrt, og personale der vil søge væk. Personale der i forvejen er svært at skaffe.
Det er helt urimelige forhold og vilkår for både børn og personale.
Vilkår der ikke bør eksistere i Danmark.

Isabel Stenderup (2610, 2023-09-12)

#1166

Det er uretfærdigt

Helene Saeed (Rødovre, 2023-09-12)

#1167

Jeg skriver under, da jeg mener at de danske skoler ikke skal nedskære på lærerer og vikare, da undervisningen vil blive dårligere og der vil ikke være plads til børn med udfordringerne, og børnene vil føle sig overset.

Veronika Fisker (Rødovre, 2023-09-12)

#1168

Jeg er enig i forslaget.

Christina Voldsted Andersen (Rødovre, 2023-09-12)

#1170

Jeg har børn i skolen

Bjar Saeed (Rødovre, 2023-09-12)

#1172

I så rigt et land som Danmark, må og skal man ikke spare på vores børns fremtid. De penge må og skal findes ellers send regningen videre til regeringen. De er jo då glade for alle de milliarder de finder , så brug dem dog på borgerne.
Det kan hurtigt komme til at koste på dem lange bane for de unge mennesker..

Claus Eggersfelt (Rødovre , 2023-09-12)

#1173

Jeg er stærkt utilfreds med at der er besparelser på skoleområdet.

Jon Astrup (Rødovre, 2023-09-12)

#1176

Jeg har kommende skolebørn og med de krav samfundet stiller til vores børn og unge kræver det en faglig stærk skolegang hvor der er profesionelle og uddannede voksne der hjælper børnene i deres læring.

Nanna Winther Jepsen (Rødovre , 2023-09-12)

#1177

Vi er et af verdens rigeste lande, der er penge til lærere til vores børn. Som forældre til kommende/nuværende skolebørn, skriver jeg hermed under på, at det ikke er acceptabelt at vores politikere ikke kan finde ressourcerne.

Vi forlanger, at vores folkevalgte politikere finder midlerne, til ansættelse af det nødvendige personale for at sikre udvikling og trivsel af vores skolebørn.

Rebecca Sørensen (Rødovre , 2023-09-12)

#1181

Jeg bakker op om det ovenstående og derudover vil jeg nævne, at vores børn, især de ældste årgange, stadig er mærket af at være coronabørn og at flere af disse, pga dette kan være bagud på forskellige faglige områder. Denne tid skulle være med til at råde bod, indhente og få succes oplevelser fagligt, men bliver nu det helt modsatte.

Anette Pedersen (Rødovre , 2023-09-13)

#1182

Jeg har to børn der bliver stærkt påvirket af de beslutninger der er truffet. Der vil være børn, der bliver tabt på gulvet på grund af de besparelser. På langt sigt kommer det til at koste mere end der spares.

Thomas Bloch-Nielsen (Rødovre, 2023-09-13)

#1183

Jeg ønsker de bedste betingelser for mine børn

Sidsel Foxby Munch (Rødovre, 2023-09-13)

#1184

Jeg er fuldstændig enig i budskabet og formålet med underskriftsindsamlingen.

Jens Johansen (Rødovre , 2023-09-13)

#1185

Jeg skriver under fordi børn er vores fremtid og de skal have de bedste forudsætninger.

Janusha Sujeevan (Rødovre, 2023-09-13)

#1192

Det er ikke holdbart, at skære i skolebudgetterne på denne måde. Der SKAL være penge til vores børn!

Christina Baden (Rødovre, 2023-09-13)

#1196

Denne fordeling af ressourcerne er fuldstændig nytteløs. Det SKAL laves om..

Michael Tang (Rødovre, 2023-09-13)

#1198

Det bør med dansk økonomi være muligt at opretholde en folkeskole med langt bedre forhold end det her. Det handler om virkelige børn, der aldrig får deres skoletid tilbage igen.

Daniel Skov Madsen (Rødovre, 2023-09-13)

#1199

Jeg ønsker ikke besparelser på vores børns kernevelfærd

Signe Nielsen (Rødovre, 2023-09-13)

#1200

Jeg skriver under fordi, det er fuldstændig uacceptabelt at spare på børn og unges skolegang, både ift læring og trivsel.

Frøkjær Anne Mette (Brønshøj, 2023-09-13)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...