Underskriftindsamling for at synliggøre forældres utilfredshed ved kommunens besparelser på skoleområdet

Kommentarer

#807

Kommunen burde prioritere skolen mere

Dennis Hansen (Rødovre, 2023-09-08)

#808

Jeg er så meget i mod de besparelser. Det går udover vores børn!

Michael Elvej (Rødovre , 2023-09-08)

#809

Mit barnebarn i 0. klasse skal ikke vokse op i skolen uden at modtage undervisning, det er en falliterklæring for vores velfærdssamfund.

Claus Rogert (Rødovre, 2023-09-08)

#811

Jeg vil have en bedre trivsel

Stine Brøchner Jacobsen (Rødovre, 2023-09-08)

#813

Jeg synes det er forkasteligt at vores børn skal svigtes på bekostning at skattelettelse.
Jeg betaler gerne mere i skat for bedre velfærd fir vores børn og ældre

Merete Damm (Rødovre, 2023-09-08)

#823

Mit barn går på Rødovre skole!

Joakim Rogert (Rødovre , 2023-09-09)

#824

Mine børn skal have en tryg skolegang!

Emma Groth-Kragsholt (Rødovre, 2023-09-09)

#826

Jeg har børn i kommunen

Nina Bruun Andersen (2610, 2023-09-09)

#828

Jeg har en datter der går i skole

Nadja Inde (Rødovre, 2023-09-09)

#832

Fordi jeg er lærer i Rødovre kommune som mærker denne besparelses allerede nu.
De mindste mennesker i samfundet er dem som skal skal føre det videre når de bliver ældre. Hvordan de de når læring og livserfaring viser dem noget andet gennem besparelser!!

Kristina Frazzitta (Rødovre , 2023-09-09)

#835

Jeg er enig og lige så vred.

Violaine Lange (Rødovre, 2023-09-09)

#836

Jeg skriver under fordi, mine børns vilkår på ingen omstændigheder kan tåle at blive forringet. Det går ud over fagligheden, der i forvejen er presset.

Malene Døssing (Rødovre, 2023-09-09)

#838

Børn iflg grundloven har ret til at modtage gratis undervisning i folkeskolen. Jeg mener ikke, at systematisk brug af online undervisning af flere klasser er.

Margit Damgaard (Rødovre, 2023-09-09)

#844

Jeg er utilfreds med besparelser på skoleområdet

Jesper Olsen (Rødovre, 2023-09-09)

#846

De ovennævnte besparelser vil tydeligt forringe børnenes trivsel, i så stor en grad, som er helt uacceptabel.

Michelle Madsen (Rødovre, 2023-09-09)

#849

Jeg skriver under, fordi besparelserne rammer mit barnebarn, der lige er startet i børnehaveklassen på Rødovre Skole. Det er helt urimelige forhold, der rammer eleverne, og stiller lærere og pædagoger i en helt urimelig arbejdssituation.

Henrik Poulsen (Valby, 2023-09-09)

#853

Besparelserne påvirker vores børns trivsel, læring og udvikling nu og på længere sigt. Vi har allerede set mangel på personale, aflysning af kulturelle oplevelser, samt lukning af Rødovre Skoles bibliotek.
Besparelserne er også en forringelse af arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for de medarbejdere det omhandler.

Katrine Clement Hulgaard (Rødovre, 2023-09-09)

#854

Det er absolut ikke i orden at spare så meget på vores mindste borgere..

Cecilie Rasmussen (Rødovre, 2023-09-09)

#855

Jeg ønsker bedre vilkår for mine børn end spareplanen lægger op til.

Fie Skov (Rødovre, 2023-09-09)

#856

Fordi jeg synes at denne besparelse er fuldstændig urimelig.
Jeg har rigtig mange erfaringer med dårlige arbejdsgange i kommunen og på skoleområdet hvor man kunne spare penge i stedet for at fjerne ressourcer fra undervisninger ved at fyre vikarer, aflyse undervisning.
Man kalder Hendriksholm en rettighedsskole😳 … synes ikke børnene her ses da de har ret til undervisning og at trives som bliver svært når skolen måske istedet bliver et “opbevaringssted” hvor man måske kan modtage undervisning ud fra dagsformen…

Nadia Petersen (2610, 2023-09-09)

#857

Det er ikke acceptabelt at spare på børnenes trivsel, uddannelse og fremtiden.

Elise Lustü (Rødovre, 2023-09-09)

#863

Jeg har børn i en børnehave i Rødovre.

Ane Katrine Skielboe (Rødovre, 2023-09-09)

#865

Jeg har et barn der skal gå i skole i Rødovre og jeg er oprigtig bekymret for de vilkår man byder børnene og skolernes ansatte.

Cecilie Testern (Rødovre, 2023-09-09)

#867

Jeg har et barn på Tinderhøj, centeret, specialklasse.
Børnene skal hjælpes og ikke omvendt!

Josefine Isaksen (Rødovre , 2023-09-09)

#869

Jeg er enig i at skoleområdet er det forkerte sted at spare.

Helena Madsen (Rødovre, 2023-09-09)

#877

Vores fælles folkeskole kan ikke tåle yderligere nedskæringer.
Det har stået på siden den såkaldte reform af folkeskolen fra august 2014, som siden da har forringet vores børns skolegang.
Det skal stoppe nu!

Hans Houmøller (Rødovre, 2023-09-09)

#899

Jeg har en søn i 8 klasse, som allerede nu er blevet sendt hjem flere gange pga. lærermangel.
Det er MEGET bekymrende, da klassen i forvejen er bagud fagligt pga. alt for mange lærerskift .

Anne Fryendal (2610, 2023-09-10)

#900

Fordi børn selvfølgelig skal have en kompetent voksen at gå til i hele skole forløbet. Klasserummet er et sårbart sted og der er brug for indsats, vejledning og klasseledelse. Af en voksen.

Gitte lykke Rosberg (Rødovre , 2023-09-10)

#903

Vores børn er vores fremtid, og de fortjener bedre.

Yaw Akoto-Bamfo (Rodovre , 2023-09-10)

#904

Bor i Rødovre og har barn på Islev skole. Synes besparelserne er fuldstændigt urimelige.

Malene Ottesen (Rødovre , 2023-09-10)

#905

Vi skal ikke lade politikerne forringe kvaliteten og trivslen i vores folkeskoler.

Hanne Hougaard Kjær (Odense, 2023-09-10)

#906

Det er både uansvarligt og uanstændigt at spare på skoleområdet ved at nedlægge lærerstillinger og spare vikarer væk. Veluddannede børn og unge er Danmarks fremtid og allerstørste ressource. Sæt penge af til nærvær gennem sundt, fornuftigt skolearbejde med tid og ro til fordybelse!

Pengene kunne passende hentes hjem ved at stoppe det omsiggribende, prestigeorienterede byggeri overalt. Det ville klæde Rødovre Kommune at gå i spidsen for en humanistisk tilgang på skoleområdet.

Margit Aeschlimann (Rødovre, 2023-09-10)

#908

Det går ud over de forkerte. Skær ned på embedsværket i stedet.

Gitte Christensen (Rødovre, 2023-09-10)

#910

Nu er det NOK med Rødovre Kommunes besparelser. Som går ud over De Ældre, Psykisk Syge og Vores Institutions Børn...

Pernille Kjærgaard (2610, 2023-09-10)

#911

Jeg syndes ikke børns udviklng og læredom skal være en besparelse vi bruger så mange resurser på veje og rygeforbud men det er vores børn og ældre det går udover

Frederik Gisselmann Olsen (Rødovre , 2023-09-10)

#913

Jeg er træt af Regeringens og Kommunernes besparelser, som rammer De Svageste i Samfundet

Lisa Hjulmand (2610, 2023-09-10)

#915

Det er ikke ok at presse det offentlige mere.

Ina Vestergaard (Rødovre, 2023-09-10)

#918

Jeg ikke ønsker de massive besparelser på børne-ungeområdet i Rødovre.

Camilla Dahmcke Rasmussen (Nørregårdsvej 77, 2023-09-10)

#920

Jeg er imod besparelserne på børneområdet

Thomas Seifert (Rødovre, 2023-09-10)

#921

Rødovre kommune skal ikke sylte fremtiden!

Nicholas Hansen (Rødovre, 2023-09-10)

#922

Jeg har selv et skolebarn i Rødovre som er berørt af kommunens dårlige håndtering pg fordeling af økonomi. Kantsten og veje kan vedligeholdes af flere omgange oh få ny astfalt af flere omgange, men børnene bliver tabt på gulvet

Rebecca Philipsen (Rødovre, 2023-09-10)

#923

Jeg skriver under fordi vores børn har brug for voksen og ikke besparelser.

Mike Schmücker (2610, 2023-09-10)

#924

Af bekymring for vores børn i kommunen

Sofie Jensen (Rødovre, 2023-09-10)

#925

Vi betaler med glæde vores skat og betaler også gerne mere. Vuggestuer, børnehaver og skoler, skal have ordentlige forhold.

Lars Barfred (Rødovre, 2023-09-10)

#926

Børnene er vores fremtid.

Pia Jensen (Rødovre, 2023-09-10)

#931

Jeg skriver under fordi at det går ud over vores børn med de besparelser der er på det område.

Malene Fogdal (2610, 2023-09-10)

#933

De bør ikke spare mere på
Skolerne.

Maria Hilstrøm Andersen (Rødovre, 2023-09-10)

#934

Vores børn og ikke mindst de ansatte fortjener bedre vilkår.

Camilla Hesmark (2610, 2023-09-10)

#935

Det er et forkert sted at spare

Julie Westh Hansen (Rødovre, 2023-09-10)

#938

Ellers vil udgifter til sociale såkaldte tabere stige eksplosivt hvis ikke der uddannes nye skatteydere

Jørgen Kristensen (Rødovre, 2023-09-10)

#940

Det er ikke kun rødovre kommune der har problemer med økonomien på de offentlige institutioner, og selvom jeg bor i Hvidovre, så håber jeg på at ved at ligge pres på Rødovre kommune, at det kunne være et start skud til at andre kommuner følger trop, selvom jeg ikke helt tror på det.

Kasper Kestenholz (Hvidovre , 2023-09-10)

#941

Fordi jeg er mor til en dreng på rødovre skolen i 7. Klasse og pige på special skole også i Rødovre. Denne nye udmelding ramme mine børn - jeg er mine børne stemme og derfor skriver jeg under.

Louise Williams (2610, 2023-09-10)

#948

Jeg er utilfreds med den måde kommunen vil spare penge på.

Justyna Bieńkowska (Rødovre, 2023-09-10)

#952

Jeg er meget bekymret for de store besparelser på skoleområdet og de konsekvenser, de har.

Amalie Stender (Rødovre, 2023-09-10)

#954

Jeg synes det er under al kritik at det er på vores børn og unge der spares.
Der er stadig utrolig mange børn og unger der har det svært efter corona.
Det kommer til at gå udover deres trivsel og det er en stor bekymring.

Jeg tænker utrolig meget på lærer og pædagoger, de kommer til at løbe hurtigt og kan ikke gribe alle elever og børn.
Jeg er selv ansat i en børnehave og det er udfordrende.

Christina Pedersen (Rødovre, 2023-09-11)

#956

At vores børn i en kommune i kraftig vækst ikke skal være ofrene.

Christian Frank Sørensen (Rødovre, 2023-09-11)

#963

Jeg er mor til en pige i 1 klasse på tinderhøj

Kristina Lysgaard Larsen (Rødovre, 2023-09-11)

#966

Jeg skriver under fordi unge og børn bliver påvirket af kommunensbesparelser

Jakob Ahrenst (Rødovre, 2023-09-11)

#967

Jeg er utilfreds med de kommende budgetter og besparelser på børne området

Pernille Ahrenst (Rødovre, 2023-09-11)

#970

Der skal ikke spares på vores børn.

Selma Salihovic (RØDOVRE, 2023-09-11)

#971

Jeg skriver under, fordi børnene er det sidste sted man sparer!

Judith Eskelund (Rødovre, 2023-09-11)

#975

Ikke flere nedskæringer på børne området. De har stået for skud så mange gange

Jette Jensen (Rødovre, 2023-09-11)

#978

Jeg skriver under fordi det ikke er rimelige forhold vi byder vores børn i vuggestue, børnehaver, skole og SFO

Tina Schou Jensen (Rødovre, 2023-09-11)

#979

Fordi vi selvfølgelig skal have råd til gode folkeskoler - ellers kan vi ligeså godt bare omlægge alt til privat med det samme

Gitte Kyndbo (Rødovre, 2023-09-11)

#981

Utilfreds med kommunens besparelser
Går udover børnene.Deres læring og trivsel.
Da det er dem der skal føre samfundet videre.

Meryem Øzer (Rødovre, 2023-09-11)

#986

Jeg skriver under fordi utilfreds med at besparelserne går ud over børnene, deres læring og trivsel er et meget vigtigt område, da det er dem er fører samfundet videre.

Naja Tøpfer (Rødovre , 2023-09-11)

#991

At bruge mange milliarder på krig for at slække på velfærd, er dybt meningsløst

Kuki Lise Møller Christensen (København, 2023-09-11)

#993

Skoleområddt fortjener flere ressourcer end de har. Vi skal give vores børn ro, sikkerhed og trygge rammer for at vi kan sikre Danmarks fremtid.

Sofie Siff Fagerholt Christoffersen (Albertslund , 2023-09-11)

#994

Der bør ikke laves så store besparelser på børneområdet

Cecilie Winberg (Rødovre, 2023-09-11)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...