Underskriftindsamling for at synliggøre forældres utilfredshed ved kommunens besparelser på skoleområdet

Kommentarer

#402

Vores børn er vores fremtid. Der der nok børn der mistrives og der er penge nok. Eller drop skattelettelser!

Gitte Bergmann (Rødovre, 2023-09-05)

#405

Jeg er harm over besparelserne.
Børn og ældre bliver hele tiden ramt.
Jeg har børnebørn som går i skole i Rødovre.

Marianne foskjær (Rødovre, 2023-09-05)

#408

Nok må være nok.
Vi kan, som pædagogisk personale, ikke nå rundt om alle vores børn. Der bliver flere og flere børn med særlige behov og både de og “normale” børn betaler prisen for nedskæringerne.
Vi kan ikke løbe stærkere…………..

Lonni Kaustrup (Rødovre, 2023-09-05)

#413

Fordi jeg ikke kan acceptere at Rødovre Kommune “børnenes kommune” nu efterlader børnene i stikken, endnu engang.

Det er for langt ude!

Thomas Renneberg (Rødovre, 2023-09-05)

#414

På baggrund af de fuldstændig uacceptable kommunale besparelser vi er vidne til i Rødovre Kommune. Istedet for at foretage besparelser på vores velfærdssamfund skulle vi måske snart til, at revurdere vores politikeres lønninger, diverse ophold og alt andet, som vi efterhånden ikke sætter spørgsmålstegn ved.

Adam El-Zayat (Rodovre, 2023-09-05)

#415

Macrikke@yahoo.dk

Rikke Winther Jørgensen (Rødovre, 2023-09-05)

#416

Det er ikke i orden at spare mere på vores børn i skolerne, der bliver sparet alt for meget i forvejen

Janne Duus (2610, 2023-09-05)

#421

Det er under al kritik.

Katja Nissen (Rødovre , 2023-09-05)

#422

Jeg har skolebørn og gerne vil have en forklaring på h ordan det er kommet så vidt

Morten Bærentsen (Rødovre , 2023-09-05)

#423

Jeg skriver under for det er en nødvendighed

Brian Niebling (Rødovre, 2023-09-05)

#425

Jeg giver min underskrift fordi mine børn skal have de rigtige forudsætninger for at gå i skole.

Marlene Nørlem (Rødovre, 2023-09-05)

#426

Børnene er blevet gidsler i kommunens eksperiment

Morten Thoregaard (Rødovre , 2023-09-05)

#430

Fordi jeg tror det er er dyrt sted at spare

Peline Nille Ejvina Høeg (Rødovre, 2023-09-05)

#435

Vi skal passe på vores børn. De er vores fremtid

Lærke Kjeldsen (Rødovre, 2023-09-05)

#437

Det er vigtigt der bliver prioriteret ordentlig i kommunen, mennesker må og skal komme før alt andet og pengene skal være der til vores børn i institutioner og skoler. Så drop at renovere fortorve og lignende.

Rune Bach (Rødovre, 2023-09-05)

#447

Jeg har et barn i folkeskolen i Rødovre, hvor jeg oplever mangel på ressourcer til at sikre børnenes undervisning, uddannelse og trivsel. Derfor vil besparelser blot føre til endnu ringere forhold i folkeskolen. En folkeskole som burde sikre at alle uanset økonomisk råderum får en god og lærerig skolegang.

Thomas Holst (Rødovre, 2023-09-05)

#454

Jeg er selv lærer i Rødovre Kommune og jeg har også tå børn på en skole i Rødovre

Mia Krogh (Rødovre, 2023-09-05)

#456

Vi simpelthen ikke må tabe de her årgange på gulvet. De havde svære nok vilkår under corona nedlukningen med udelukkelse fra sfo osv-vi gør det svært for os selv

Ulrik Buch Hansen (Rødovre, 2023-09-05)

#457

Skovmoseskolen specialtilbud skal spare umulige 8 millioner kroner til børn som kæmper for livet nogle kortere end andre.

Nu skal de også mærke hverdagen blive usikker foringet og de sociale sammenkomster skåret væk.

Dette er børn for det meste som man ikke bare kan sende ned at lege med de andre børn i gården. Hermed farver til lejr skoler faste rammer nok hænder da vikarer er forbudt at få bevilget ja jeg kan desværre blive ved.

Phillip Davidsen (Rødovre , 2023-09-05)

#459

Børnene bliver tabt i hele det her. Det er ikke ok…

Xenia Nordblom (Rødovre, 2023-09-05)

#462

Det er helt forkert med et ansættelsesstop og stop for vikarer, da det rammer vores børn og ældre. Kom op forbi Rådhuset tirsdag kl. 17.30

Kenneth Rasmussen (Rødovre, 2023-09-05)

#463

Jeg har børn i en skole i Rødovre og mener det er under al kritik at vores børn skal rammes på den måde fordi kommunen skal spare. Lad de højest stående gå ned i løn, spar andre steder, lad være med at bruge penge på byggerier i hele kommunen og brug pengene på vores fremtid som jo må være vores børn!!

Mette Strøm (Rødovre, 2023-09-05)

#465

I mod besparelser på børne og unge områder.

Sten Boss Andersen (2610, 2023-09-05)

#468

At budgetloven tvinger kommunerne til enten at agere bank eller at give skattelettelser, og den forhindrer skattestigninger der hvor der er brug for dem. De fleste vil gerne betale skat således at børn og ansatte kan trives. Hvorfor fastholde et system som forhindrer dette. Skrot budget loven.

Marie Hvid (Brøndby , 2023-09-05)

#469

Vores børn har ret til en skoledag med lærere og ikke onlineundervisning.

Christina Urth (Rødovre, 2023-09-05)

#472

Jeg har et barn på Skovmoseskolen som bliver berørt af besparelserne i et sådan omfang at det har en indvirkning på hendes trivsel her og nu og hendes fremtidige muligheder for at indgå med et minimum af behov for støtte i samfundet.

Besparelserne her og nu vil have en påvirkning på hvor stort en økonomisk belastning hun vil have for samfundet i fremtiden.

Besparelserne her og nu kan have påvirkning på om min bopælsskommune fravælger Skovmoseskolen og samarbejdet med Rødovre kommune ift. min datters skolegang fordi kvaliteten daler til et niveau under hvad tilsvarende tilbud i omkringliggende kommuner kan tilbyde. Det vil have en væsentlig påvirkning på min datters trivsel og vil medføre at Rødovre kommune mister de penge min bopælskommune betaler for at have min datter gående på Skovmoseskolen.

Henrik Nyholm (Glostrop, 2023-09-05)

#473

Jeg har en søn i 0 klasse og det på ingen Er acceptabelt at manglende koordinering skal gå ud over vores børn. Vores børn er vores fremtid og selvfølglig skal vi sørge for at de små får en god start på voksenlivet!

Nicolaj Brusendal (Rødovre, 2023-09-05)

#475

Vanvittig beslutning.
Skam jer.

Simon Petersen (Rødovre , 2023-09-05)

#477

Der skal ikke spares mere på vores børn og deres læring de er vores fremtid

Linda Sørensen (2610, 2023-09-05)

#482

Hvordan kan det gå så vidt? Og hvilken urimelig position at stille folkeskolernes hårdtarbejdende lærere i.

Lizette Jensen (Rødovre, 2023-09-05)

#483

Vores børn har krav på en bedre folkeskole

Jeanette Nielsen (Rødovre, 2023-09-05)

#486

Hvis man kigger på de rammer vores børn befinder sig i, er det fuldstændig grotesk at skære yderligere.

Heidi Iversen (Rødovre , 2023-09-05)

#490

Folkeskolen er det fundament vi bygger samfundet på. Stop nedskæringerne.

Thomas Munch (Brønshøj, 2023-09-05)

#498

Allerede i mandags var der en lære syg , og det endte med at min søn og hans klasse var overladt til sig selv - Det er altså 9 årige vi har med at gøre . I forvejen er de bagud fagligt pga corona

Sabrina Cantzler (Rødovre , 2023-09-05)

#500

Jeg er bekymret for vores børns fremtid og undres over at der åbenbart er penge nok i kassen til en tilbygning af rådhuset men ikke til flere lærer og pædagoger

Majbritt Bøge (Rødovre , 2023-09-05)

#505

Børn i folkeskolen skal ikke have ringede vilkår..

Hans-Christian Lund (Værløse, 2023-09-05)

#508

Vi skal forbedre børns trivsel og læring - ikke skade det mere end det allerede gør i forvejen.

Sofie Aaby Kristensen (Rødovre, 2023-09-05)

#510

Jeg er forældre til børn på skole i Rødovre kommune og fordi undervisning af vires børn må betragtes som en kernevelfærd i Danmark. Og derved må prioriteres over andre

Marianne Frandsen (Rødovre, 2023-09-05)

#511

Jeg har børn i folkeskolen. Og vi er alle afhængige af vores børns fremtid

Louise Laursen (Rødovre, 2023-09-05)

#512

Mine børne går i skole i Rødovre og jeg tror det er ikke godt nok at der ikke er penge nok til at køre deres skole som det skulle

David Laredo (Viby Sjælland, 2023-09-05)

#516

Jeg går hjemme med min søn på 2 år, da vi venter på specialskole. Men det Rødovre kommune der skal finde en skole og betale. Og det bliver der ikke råd til foreløbigt kan vi godt regne ud

Lise Margrethe Nielsen (Rødovre, 2023-09-05)

#520

Jeg er enig i budskabet.

Mads Møller-Nielsen (Rødovre, 2023-09-05)

#522

Det er bekymrende, når det er borgerne, især de yngste såvel som de ældste der tabes i “velfærdsstaten”! Når ikke der er råd til indsatser her, så prioriteres der forkert!!!

Signe Dyrnesli (Slagelse, 2023-09-05)

#527

Misbruget af vores skattekroner må stoppe!!!

Super...gå til dem👍

1212
Aftenshowet

#DJØF #SYGDOMMEN #DRÆNER #SAMFUNDET DER ER TÆT PÅ AT BLIVE KRONISK SYG !

"LØSLAD" DJØFFERNE FRA DERES SOVESALE OG SLIP KRÆFTERNE OG DE VARME HÆNDER "FRI" SÅ VI IGEN KAN FÅ FREMDRIFT PÅ VELFÆRDET!

100000+ kolde offentlige administrative hænder der konstant djøffer for mere i lønposen, flere privilegier mm og samtidig udebliver med konstruktive og produktive løsninger ....for istedet for blot at vedblive med at øse mere og mere kontrol og overvågning ovenpå det i forvejen, alt alt alt, for tunge bureaukrati, der dræner samfundet for handlekraft og økonomi og velfærd.

Gert Lassen
Folkestyret.dk

Gert Lassen (Ørby, 2023-09-05)

#529

Vi bliver nød til at give børn de beste mulig forhold for at klare sig. Især efter de har haft et par år med dårliger vildkat pga corona

Lonni Berg (2610, 2023-09-05)

#532

Jeg er lærer i Rødovre!!!

Sebastian Bagergaard Rasmussen (Brøndby , 2023-09-05)

#535

Jeg mener det er et vigtigt emne at få diskuteret ordentligt igennem.

Camilla Ahrensbøll-Friis (Rødovre, 2023-09-05)

#536

Fordi kommunens og samfundet økonomisk skal prioritere Børne og ungeområdet højere, da de er kommunens og samfundets fremtid.

Lars Skjoldegaard (Rødovre, 2023-09-05)

#537

Det at spare på børnenes undervisning er helt utroligt uigennemtænkt. Det bliver kun dyrere på langt sigt og det skubber (endnu flere) elever over på privatskolerne.

Martin Nyvang (Rødovre, 2023-09-05)

#544

Det virker helt vanvittigt at skolerne skal nedprioriteres på den måde. Der er undervisningspligt i DK. Lærere, og især børn, som er DK’s fremtid, fortjener ordentlige forhold, og så de mærker at man føler at de har værdi. Kun blomster, som plantes i ordentlig jord kan blomstre og udvikle sig. Børn har brug for ordentlig læring. I forvejen er lærere voldsomt pressede, og dette gør det da kun endnu værre. Så ender det med at lærere føler sig pressede til at gå på arbejde selv når de er syge, og ender så med at smitte andre lærere og en masse elever der så kan sprede smitten videre til hjemmene og forældrene. Det bliver spændende her til efterår/vinter med opblomstring af influenza og corona.
Kunne være spændende at se hvordan kommunerne og regeringen ville reagere hvis alle lærere og pædagoger så bare sagde op nu samtidigt. Når der ikke må ansættes nye. Så er det da vidst et korthus der ikke bare sådan lige kan bygges op igen - og så må de se, at man SKAL værne om det korthus der allerede er bygget, og som helst skal kunne blive stående. Og derfor skal fundamentet styrkes og da ikke tages kort ud hist og pist. Selv et børnehavebarn har da lært, at så vælter hele huset hurtigt!

Ivalo Buchwald (Rødovre , 2023-09-06)

#547

Min søn har i forvejen brug for ekstra støtte og stabilitet som har været en udfordring g de sidste par år. Dette vil hæmme hans trivsel, muligheder for læring og skabe meget uro og udtrykke rammer for ham ved at gå i skole.

Maria Michelle Hammershøj Ronnenberg (Rødovre , 2023-09-06)

#549

Jeg skriver under fordi vi har børn der benytter både skole og børnehave. En skole de skal føle sig trygge i, hørt i og lære i. Jeg skriver under fordi fundamentet til deres fremtid er ved at skride.

Valentina Prip (Rødovre , 2023-09-06)

#550

Jeg skriver under fordi mine børn går på Rødovre Skole og særligt min søn bliver ramt af ansættelsestoppet på nært hold. De har lige nu en barselsvikar for deres matematik, idræts- og natur og teknikfags lærer, men grundet 6. klassetrin mangler en lærer, er barselsvikaren flyttet til de timer på 6. klassetrin og min søn i 2. klasse har fået en helt ung (ufaglært) vikar indtil årsskiftet.

Cecilia Ulrich (Rødovre, 2023-09-06)

#553

Jeg synes det er urimeligt for bådebro og de lærer og pædagoger der er ansat på folkeskoler. Alle ved at det er et dårligt arbejdsmiljø og det vil smitte af på trivslen blandt børn. Desuden vil det bringe sygefravær op for man presser den resterende lærerstab mere end godt er, med det resultat at de bliver langtidssygemeldt med stress. Det gavner ingen. Hverken skolen, børnene, familierne hvis pårørende er ramt af stress og samfundet.

Aneta Wind (rødovre, 2023-09-06)

#554

Jeg skriver under fordi, at min søns fremtidige uddannelses muligheder. Kan blive påvirket, at denne sparerunde i folkeskolen

Rasmus Wichmann Gammelholm (Rødovre , 2023-09-06)

#556

Det på ingen måde er i orden at forringe vores skolebørn dag.
Og især ikke på specialskolen hvor disse besparelser vil ramme ekstra hårdt

Henriette Madsen (Ishøj, 2023-09-06)

#559

Jeg har børn i børnehave og skole.

Cæcilie Hansen (Rødovre , 2023-09-06)

#561

Fordi besparelserne er fuldstændige uacceptable på skoleområdet! Børnene er vores fremtid, der skal ikke spares her!

Kimmie Nissen (2610, 2023-09-06)

#562

Jeg selv har barn i folkeskolen og det vil skabe så dårlig trivsel for både børn og lærere

Sarah Ørtoft (Rødovre, 2023-09-06)

#564

For at sikre bedre trivsel i daginstitution og skole.

Sandra Grønmann (Rødovre , 2023-09-06)

#566

Jeg skriver under for at vise min store utilfredshed med besparelserne i folkeskolen.

Sanni Kastberg Larsen (2610, 2023-09-06)

#567

Det er helt urimelige utrygge forhold for kommunens børn.

Flemming Nyvang Petersen (Albertslund, 2023-09-06)

#568

Fordi jeg mener det er et helt forkert sted at spare

Søren Jenseb (Rødovre, 2023-09-06)

#569

Mit barn måske ender på den skole og det har jeg ikke lyst til under de omstændigheder

Jannie dressler (Rødovre, 2023-09-06)

#571

Børn har brug for sikkerhed og hjælp til undervisning i hele deres skoletid

Evy Petersen (Albertslund, 2023-09-06)

#573

Det er sket ikke i orden!

Rebecca Jespersen (Rødovre, 2023-09-06)

#574

Fordi det er nogle håbløse besparelser.

Rosa Christine Mattsson (Rødovre, 2023-09-06)

#575

Børnene er vores fremtid, det kan ikke være rigtigt at spare på netop dette område,børnene er i stigende grad i mistrives i landes skoler. Der udover presser du pædagoger/lære, som vil ende med at stoppe, når presset bliver for stort og de ikke kan stå inde for deres arbejde. Det vil gøre flere og flere lære vil sige op og vi kommer til at mangle kvalificeret lære/pædagoger og i sidste ende er børnene taberne af det hele.

Anne Kathrine Von Bülow (Hvidovre , 2023-09-06)

#576

Godt formål

Susanne Schøler (Bagsværd, 2023-09-06)

#578

Det ikke er okay der bliver sparet hos børnene, da det er dem vi skal tage hånd om.. De er trods alt vores fremtid

Michella Lundberg (Ballerup, 2023-09-06)

#580

Ønsker mere fokus på børn

Morten Lind (Rødovre, 2023-09-06)

#581

Jeg skriver under fordi, jeg selv har barn på Rødovre skole og gerne vil støtte op på vores utilfredshed på skoleområderne.

Jane Sundstrøm (Rødovre, 2023-09-06)

#583

Jeg er meget enig med udsagnet. Det kan ikke passe at vi i Danmark ikke har penge til at sikkre børnen en god og tryg skolegang, og et ordentligt arbejdsmiljø for lærer/pædagoger.
Det risikere at blive en ond spiral hvor enkelte opsigelser kan føre til masseflugt fra de faglige personale

Sarah Hoffmann (Rødovre, 2023-09-06)

#584

Jeg er helt enig med Alexander, der har oprettet indsamlingen. Jeg er med på, at Rødovre kan stå i en akut, svær økonomisk situation, og at en del af problemet skyldes forhold, der kræver en landspolitisk løsning (fx tilstrækkelig kompensation for stigning i lovpligtige ydelser til det specialiserede område, der dræner kommunekassen). Men det niveau for folkeskolerne, som besparelserne medfører, er ganske enkelt uacceptabelt.

Thomas Roed-Thorsen (Rødovre, 2023-09-06)

#589

Jeg har børn på skolen som dette vil gå ud over.

Natasja Reimersø (2610, 2023-09-06)

#590

Børn er det vigtigeste i verden !!!

Henriette Sørensen (Rødovre, 2023-09-06)

#592

Det vil forringe børnenes uddannelse

Karin Larsson Daglidou (København, 2023-09-06)

#594

Vores børn skal have gode vilkår

Rita Alsbjerg Wolff (Rødovre , 2023-09-06)

#596

Jeg skriver under, fordi jeg som lærer på Hendriksholm Skole i Rødovre er stærk utilfreds med de besparelser, der især kommer til at ramme eleverne. Samtidig vil trivslen uden tvivl lide et kæmpeknæk.

Christian Haslund (2610, 2023-09-06)

#599

Det er et forkert sted at spare.

Lau Thygesen (Rødovre, 2023-09-06)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...