BEVAR VORES SKOLE I AALBORG KOMMUNE

Kommentarer

#801

Min børn går og skal gå der i fremtiden

Rasmus Christoffersen (Nørholm, 2023-08-07)

#802

Nu må det være nok med alt det skole lukkeri.

De små landsby skoler er vel lige så gode som de støtter inde i Aalborg😡

Lene Nielsen (Kongerslev, 2023-08-07)

#803

Det er en vigtig beslutning!

Birgitte Pedersen (Aalborg, 2023-08-07)

#804

Jeg skriver under fordi, det er SÅ vigtigt at bevare de mindre skoler i landsbysamfundene. Ikke ALLE børn og familier trives i storbyen - Bevar skolerne og bevar landsbyerne ❤️

Annemette Nielsen (Gistrup, 2023-08-07)

#808

Jeg ønsker at bevare Gudumholm skole. Det er et godt alternativ for dem der ikke kan trives på den store naboskole i Storvorde.

Lene Farenzena (Storvorde, 2023-08-07)

#810

Mine børnebørn skal gå i skole i deres nærområde. Landsbyskolerne skal bevares, dette for at undgå, at landbyerne uddør.

Lone Nielsen (Sulsted, 2023-08-07)

#811

Det er vigtig at vi har en skole i byen - det er vigtig for byen og samfundet

Anja Thrysøe (Gudumholm, 2023-08-07)

#813

Vi skal bevare de små skoler!

Anne Viholm (Aalborg , 2023-08-07)

#814

Fordi vi gerne vil beholde Gudumholm skole

Julie Tøttrup Jensen (Gudumholm, 2023-08-07)

#817

En skole i Hou er vigtig for hele byens fremtid. For såvel lokalområdet som børnefamilier og turistområde. En lukning af skolen vil være starten på afvikling af byen og alle gode initiativer heri. Det kan gøres langt mere bæredygtigt for kommunen at spare pengene andetsteds.

Pia Brigsted (Hals, 2023-08-07)

#820

Bevar Gudumholm Skole. Det er vores bys hjerte og fundament - Et samlingspunkt som vi ikke kan være foruden.

Uden den vil vores bys eksistensgrundlag smuldre og langsomt afvikles. Lad os nu holde fast i en kommune i balance.

Rasmus Thrysøe (Gudumholm, 2023-08-07)

#825

Det får fatale konsekvenser for landsbyerne at lukke skolerne! Det er det forkerte sted at spare. Ødelægge landsbysamfundene og den mangfoldighed de bidrager med.

Maria Aspegren Søndergaard (Aalborg, 2023-08-07)

#826

Vi vil gerne bevare vores skole i ulsted da denne er et stort omdrejnings punkt for børn og by

Max Bisgaard (Ulsted, 2023-08-08)

#827

Jeg ikke ønsker skolerne lukket. At lukke skolerne i de små byer vil ud over at dræbe de små landsbyer også føre til meget store skoler i de byer, som skolebørnene bliver sendt til i stedet for. Dette er på ingen måde ønskværdigt!

Ida Vire Tang (Klarup, 2023-08-08)

#831

Jeg skriver under, fordi det er så væsentligt at have en skole i nærmiljøet. At Nørholm Skole kan noget ganske særligt som er svært at sætte ord på, men som mærkes i ånden. En rummelighed, natur og varme som skaber rummelige børn med overskud. Et fællesskab hvor alle kender hinanden fra børnehave til 7.klasse. Det er særligt. Det er vigtigt at bevare!

Louise Kjærsig (9240 Nibe, 2023-08-08)

#833

Skolen betyder meget for vores nærområde.

Jens Møller Christensen (Aalborg, 2023-08-08)

#836

Vores børnebørn bor i Gudumholm og skal sandsynligvis gå på skolen.

Raci Mustafa Thomsen (9210, 2023-08-08)

#839

Jeg bor i Hou. Har selv gået i skolen og mine børn går der. Det er desuden altafgørende for vores bys fremtidige udvikling at vi beholder skolen.

Henrik Busk Hansen (Hou, 2023-08-08)

#841

Det er på tide at stoppe med den kortsigtede politik der måske giver en lille besparelse nu og her men på sigt kommer til at koste meget, såvel økonomisk som menneskeligt. De små skoler er vigtige for lokalområderne, men i høj grad også for løsningen af den store og meget omtalte opgave med børn og unges trivsel i disse tider. Aalborg kommunes samlede skolevæsen har brug for de små skoler for at sikre det rette skoletilbud til det enkelte barn.

Kirsten Arden Pedersen (Nørholm, 2023-08-08)

#842

Jeg bor i Bislev,har haft 3 børn og nu et barnebarns der er startet i en fantastisk vuggestue og syntes nærværet og trygheden er meget vigtigt i vores små samfund.

Jette Lassen Lassen (Bislev, 2023-08-08)

#843

Fordi skolerne er vigtig, ikke alle elever kan være i den store skole og klasse.
Samt samfundet i de mindre byer stadig kan eksistere. Da der ikke bliver tilflytter til byerne uden skole.

Gitte Nielsen (Aalborg sø, 2023-08-08)

#845

Jeg synes det er vigtigt at bevare udkandts danmark

Charlotte Lynggaard Jensen (Hasselager, 2023-08-08)

#848

Landsbysamfund har som regel stort fællesskab, hvor skolen er enorm vigtig, og hvor børn trives blandt kendte mennesker og lokale omgivelser. Det nære er godt og trygt, og bør bestemt bevares.

Minna Uhrenholt (Hjortshøj , 2023-08-08)

#849

De små landsbyskoler gør en kæmpe forskel for det enkelte barn og familie. De små skoler kan noget helt særligt, som de store skoler ikke kan hamle op med. Dertil at de ofte er samlingspunktet for de mennesker, der lever i landsbyen.

Lise Røgild Skriver (Aalborg , 2023-08-08)

#850

Jeg og min familie bor i byen, vores tre drenge har gået på skolen, og nu vores datter.. Jeg har gået på skolen, min mor har gået på skolen. Jeg har været flyttet til kbh i 7år men kom hjem med mand og børn.. Hvor er Gudumholm uden skole og Brugs, det er svært for mig at se..

Mia Quaade (Gudumholm, 2023-08-08)

#852

Det vil få byen til at uddø totalt hvis skolen skal lukkes ned

Lars Christoffersen (Gudumholm , 2023-08-08)

#854

Jeg skriver under fordi det absolut ikke er ok, at lukke de små lokal samfund ned … børn skal ha` en skole hvor der er pladsbillet den enkelte.. og ikke bare bare en brik der ikke bliver set og hørt på en stor skole hvor de stærke sejre over de svage … som det efterhånden er i Dagens Danmark … 😢

Elsebeth Jensen (Ulsted , 2023-08-08)

#855

De små samfundsskoler er ikke til at undvære

Susanne Nørremark (Støvring, 2023-08-08)

#859

Nørholm Skole er vores børns fremtid. Vores skole er hjertet i byen. Og det bakker vi 100% op om.

Susanne Hjorth (Nibe, 2023-08-08)

#863

Jeg synes, det er vigtigt at bevare de små skoler.

Lisa Kristensen (Aalborg , 2023-08-08)

#864

Vores landsbyskole er pulsen i vores lille samfund. Dør den, så dør lokalsamfundet.

Tanja Høj Jensen (Nibe, 2023-08-08)

#865

Det er utrolig vigtigt for vores lille lokalsamfund, da det bla er skolen , brugsen og idrætsforeningen der er med til at tiltrække nye mennesker, og holde sammen på byen.

Lars Christensen (Gudumholm , 2023-08-08)

#868

Bevar Nørholmskole ❤️! Skole med varme, trivsel, venskab og læring som ligger i de skønne natur omgivelser!

Rodica Mociornita (Aalborg , 2023-08-08)

#872

Lukning af Landsbyskolerne er socialt skævvridende og udtynder muligheden for differentiere behov hos børn. Aalborg Kommune er ved at tisse i bukserne. Det varmer nogle få måneder, men derefter bliver det koldt og dyrt. Jeg tror ikke på cost-benefit-analysen.
Aalborg Kommune er ved at købe ind på en national udtynding af landområderne og med flere skolelukninger godt på vej til at lave elitesamfund i byerne…

Sara Hald (Nibe, 2023-08-08)

#875

Det er vigtigt med skoler i nærområdet og i landsbyerne.

Christian Jensen (Nørholm, 2023-08-08)

#877

Fordi vi skal give det bedste til vores børn og det er mindre skoler i lokalområdet.
Fordi vi skal bevare livet i vores landsbyer og her spiller skolen en stor rolle.

Ditte Fernström-Forsmann (Gudumholm, 2023-08-08)

#878

Jeg underskriver fordi den ene barnebarn går der og den anden også gerne skulle gå der.

Marie Blaschke (Vaarst, 2023-08-08)

#882

Fordi det er vores børn, der er vores fremtid. Og jeg mener at det er det helt forkerte sted at spare. Ikke alle børn passer ind i en kæmpe skole. De børn risikere vi at tabe. Og det bliver dyrt ikke kun for dem, men så sandelig også for samfundet

Elisa Høj (9370 hals , 2023-08-08)

#883

Vi ikke kan undvære en så fantastisk skole i så fantastisk en by som Nørholm

Lisa Søgård (Nørholm, 2023-08-08)

#884

Jeg skriver under fordi jeg har en søn der starter op i 0.kl i special skole tilbud på Ellidshøj skole - og hvis skolen bliver lukket hvad skal der så ske med tilbuddet til min søn?

Carina Thyrrestrup (9600, 2023-08-08)

#885

Fordi jeg gerne vil bevare skolen i vores samfund. Den er byens primære omdrejningspunkt for alt!

Caroline Søgaard-Pedersen (Nibe, 2023-08-09)

#890

Bevara Gudumholm Skole fordi den er vigtig for byen

Joakim Fernström-Forsmann (Gudumholm , 2023-08-09)

#891

De små skoler gør en kæmpe forskel. Det er TYDELIGT hvor meget børn trives i mindre fora. Stordrift bringer sjældent noget godt med sig - ud over fikse ideer i et Excel ark. Mennesker er skabt til mindre grupper og en af dem der gør det fantastisk er Nørholm Skole ❤️

Sandra Højbjerg (Aalborg, 2023-08-09)

#893

Jeg vil beholde Hou skole

Astrid Westergren (Hou , 2023-08-09)

#896

Vi ikke kan undvære vores lokalskole i vores bysamfund

Frank Pedersen (Gudumholm , 2023-08-09)

#897

Mit barnebarn går i skolen og fordi de små skoler er livsnerver. I mange tilfælde skyldes byrådenes beslutning ubetænksomhed og ukendskab til lokale forhold, så for ivrig spareiver bliver dominerende. Ganske vist giver centralisering besparelser i kommuneøkonomien. Men for de små samfund, der bliver skoleløse, går det ud over sammenhængskraften. En lokal skole er livsnerve dér; og i et rigt samfund som Danmark bør vi have andre mål for øje end økonomi ved beslutning om børns skolegang.

Susanne Genet (Nibe, 2023-08-09)

#898

Jeg skriver under fordi det er ufint at misbruge de små skoler i et politisk spil, der handler om alt muligt andet!

Daniel Nyboe Andersen (Aalborg, 2023-08-09)

#899

Uden Nørholm skole var her ingen landsby. Samtidig med den høje faglighed, rummer Nørholm skole og landsby hvad jeg kun troede fandtes i “Alle vi børn i Bulderby”.. Men, eventyret er lige her foran os. Et eventyr for børn og voksne fyldt med tryghed, tillid og nærvær!

Louisa Bloksma Krogstrup (Nørholm, 2023-08-09)

#902

Jeg bor i gudumholm by

Rune Brudehl (Gudumholm, 2023-08-09)

#903

Fordi min søn aldrig har trives bedre, end han gør på Nørholm skole lige nu

Julie Winther (Nibe, 2023-08-09)

#907

Jeg bor i Nørholm og mener det vil være forfærdelig at lukke en meget velfungerende skole. Mvh Rikke

Rikke Ditlev (Nibe, 2023-08-09)

#909

Fordi man ikke skal nedlægge noget der fungere.

Steffen Østergaard (Aalborg, 2023-08-09)

#912

Mit barnebarn går på Nørholm Skole, og stortrives . Ydermere arbejder jeg i socialpsykiatrien , og ud fra det ser jeg større og større behov for plads til børn, hvor der er brug for mindre skoler .

Jette Rasmussen (Nibe , 2023-08-09)

#914

Der skal være en skole ude i de små samfund

Jytte Bitsch (Hjallerup , 2023-08-09)

#915

Mine børn går på Nørholm skole og jeg kan ikke se dem trives noget andet sted!

Charlotte Nielsen (Nibe, 2023-08-09)

#916

Jeg synes det er en skam at nedlægge en god og dejlig skole, har selv gået der for mange år siden, nu er det mine børnebørn der går der

ANETTE HENRIKSEN (9293, 2023-08-09)

#920

Jeg har en dreng i 3. klasse på Nørholm skole.

Vi flyttede til byen i 2016, hvor blandt andet det at de havde en skole og børnehave spillede en stor rolle i vores valg.

Ligeledes spillede det en stor rolle, at Nørholm skole var en "lille" skole. Da det er sådanne rammer vores barn trivedes bedst i.

Jeg frygter at en lukning af Nørholm skole vil blive byens død. Vi er den by i Nordjylland med den laveste gennemsnitsalder, og en lukning af skolen vil stoppe tilstrømningen af børnefamilier, ligesom at vores huspriser vil falde markant.

Peter Nduru (Aalborg SV, 2023-08-09)

#923

Det er vigtigt at bevare landsbyskolerne. Ingen skole, ingen landsby.

Rikke Højland (Nibe, 2023-08-09)

#924

DE VIL SPARE PÅ BØRNEOMRÅDET????? BITCHES

Emma Christensen (Sisimiut, 2023-08-09)

#929

Jeg bor i et de områder der er truet at skolelukningerne. Og er far til 3 drenge der vil miste deres nuværende/kommende skole.

Thomas Asbjørn Thomsen (Sebbersund, 2023-08-09)

#930

Jeg skriver under, fordi jeg gerne vil sikre Nørholm Skoles overlevelse, så mine to drenge kan have deres skolegang tæt på hjemmet og i nærværende, lokale omgivelser.

Mia Elisabeth Roum Miller (Nørholm, 2023-08-09)

#931

Ikke spare

Mikkel Maagaard (Randers, 2023-08-09)

#933

Jeg er gammel Ulsted dreng og gik på skolen i 7 år og synes det er en katastrofe hvis skolen bliver nedlagt.

Søren Christensen (Aalborg , 2023-08-09)

#934

Fordi jeg synes det er politisk forkert prioriteret at lukke de små landsbyskoler.
Det hæmmer vækst i byens population, økonomi og trivsel.
Hou skole skal forblive åben.

Lisanne Metselaar (Hou, 2023-08-09)

#936

For at bevare Hou skole

Kate Jensen (Melholt, 2023-08-10)

#937

Det bliver svært at sælge huse til unge mennesker i mindre byer når skolerne lukker. Det medfører, at landsbyerne bliver affolket og tilflytningen til de store byer som f.eks. Aalborg øges. Men det er vel det som storbyerne ønsker, så de fortsat kan vækste.

Søren Præsius (Løgstør, 2023-08-10)

#941

Mit barnebarn går i børnehaven på Hou landsby ordning

Helle Oldenborg (Nørresundby, 2023-08-10)

#946

Jeg selv har mærket vigtigheden af en rummelig lille skole.

Maria Neustrup (Hou, 2023-08-10)

#950

Jeg underskriver fordi jeg vil være med til at støtte op om at bevare vores skole i Gudumholm

Christian Andersen (9280, 2023-08-11)

#951

Jeg skriver under fordi, der er ingen grund til at samle så mange børn på klarup skole, storvorde skole og gistrup skole. Da der allerede er mange børn på skolerne nu. Så lad os bevare de små skoler hvor der er plads og tid til eleverne

Maria Kristensen (Klarup, 2023-08-11)

#954

Bevar Hou skole

Bjarne Lyngø (Hou, 2023-08-11)

#958

Vi har brug for vores skole, specielt til de yngste og de sårbare børn

Anette Neustrup (Hou, 2023-08-12)

#959

Vi skal støtte vores lokalsamfund

Patrick Ludvigsen (Hou, 2023-08-12)

#960

Jeg ønsker at støtte de små samfund, hvor skolen er centrum for lokale aktiviteter som spejder, fodbold, musikskole, motion, kunst og kultur.

Jørgen Fristrup (Ferslev, 2023-08-12)

#962

Jeg vil beholde det nære i yderområderne, især i Nordjylland

Michael Pedersen (Dronninglund , 2023-08-12)

#963

Min datter går der min søn skal også starte der. vis skolen bliver lukket kommer det også til at gå hårdt ud over de mindre byer herude skolen i Storvorde bliver overfyldt vis den ikke allerede er det…

Kenneth Kristensen (Gudumlund , 2023-08-12)

#964

Som sommerhusejer i Hou er skolen en vigtig dimension i det lokale samfund. Lukker man skolen lukker man også byen.

Else Marie Nielsen (Aulum, 2023-08-12)

#967

Skolen er en vigtig del af de små samfund.

Ejvin Larsen (Dronninglund, 2023-08-13)

#969

Jeg skriver under fordi ikke alle børn egner sig til en stor superskole. Jeg ser det som at tisse i bukserne, hvis vi lukker de små skoler og tvinger børn som har behov for at gå på en lille skole, ind på en stor skole. Jeg tror at vi kommer til at skubbe problemerne foran os og at det vil blive meget dyre i det lange løb, hvis vi ikke passer på vores børn, som har behov for rolige og trykke rammer, for at de kan blomstre og blive stærke og klare fremtidens strabadser.

Lene Vingborg-Thomsen (Aalborg, 2023-08-13)

#970

Jeg håber på en fremtid hvor mine børn vil bosætte sig her med deres børn.
Mine kone og jeg har begge stor tilknytning til byen, men ville aldrig have valgt Hou uden skolen.

Kasper Saxtorff (Hou, 2023-08-13)

#972

Jeg er født og opvokset i Hou og vi har verdens bedste skole.
Spar nu bare de penge et andet sted end på vores børn, unge og hele Danmarks fremtid! De har lidt nok og mistet nok.. jeg synes det er så forkert at spare på uddannelse og viden! Spar på at bygge nye motorveje, spar og skru ned for de højeste lønninger og lav jeres forberedelser ordentligt når I feks vil bygge nye “super-sygehuse” i stedet!
Børnene er vores fremtid! Fingrene væk!

Anne-Marie Hassing (Hou , 2023-08-13)

#975

Jeg mener skolebørn har brug for en mindre skole, der giver de. mulighed for at blive set, mærke nærvær, overskuelighed, ro.
Store enheder er alt for uoverskueligt for skolebørn - deres hjerne har brug for ovennævnte goder, for at udvikle sig til ordentligt og gøre børnene til sunde, stærke, robuste og glade unge.
Mvh Anne-Louise Wetche

Anne-Louise Wetche (Farsø, 2023-08-14)

#976

Det er vigtigt at bibeholde de mindre skoler da der skal være mulighed for alternativ til de meget store skoler. Ikke alle børn trives i store skoler. Herudover sikrer skolerne bysamfund.

Louise Bøgelund (Sønderholm, 2023-08-14)

#977

Min datter Isabella går på skolen og vi er super tilfredse med den kultur, trivsel og læring som findes på skolen.

Svend Pedersen (9330, 2023-08-14)

#980

Jeg mener det er vigtigt med de mindre skoler der bede favner alle elever

Christina Østergaard (Hou, 2023-08-14)

#982

Fordi skolerne skal bevares

Henrik Naur (Viborg, 2023-08-15)

#983

Min børn havede behov at være i et mindre skole efter de var på en stor skole! Og Hou Skole var et fantastik sted!

Lisa Andersen (Hals, 2023-08-15)

#984

Jeg ønsker, at bevare Nørholm skole, hvor skolen er direkte årsag til, at vi som familie bor i byen.

Eskil Miller (Nørholm, 2023-08-15)

#986

Jeg skriver under, fordi jeg er vokset op i Hou. For byen Hou er det vigtigt at have en skole, ellers kommer der ikke nye familier til byen, hvilket vil resultere i en by med endnu færre familier og ungdom. En by uden skole er jo ikke lukrative for tilflyttere. Og vi kan ikke alle bo i Aalborg eller andre store byer i Aalborg kommune.

Andreas Bønnelykke (Aalborg , 2023-08-16)

#987

Det er vigtigt for byerne at behold skolen for at byen kan fortsætte med at tiltrække børnefamilierne og være med til at udvikle byen i en positiv retning.

Kenneth Østerby (Gudumholm, 2023-08-16)

#992

En lukning af nørholm skole vil være en katastrofe!

io Christiane Nielsen (Nibe, 2023-08-16)

#993

Jeg skriver under fordi, de små skoler i de små byer er vigtige.

Line Holm Andersen (Kongerslev, 2023-08-19)

#994

Jeg ønsker at Hou skole bevares, da min søn med ADHD har fået den bedste støtte og er i en god udvikling. Helt sikkert fordi det er en lille over overskuelig skole.

Anne-Marie Madsen (Hou, 2023-08-20)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...