BEVAR VORES SKOLE I AALBORG KOMMUNE

Kommentarer

#1

Bevar Hou skole!

Sandra Skovdahl (Hou, 2023-08-03)

#2

En lukning af skolerne har store konsekvenser og igen blot et signal fra de folkevalgte politikere at deres holdninger skifter i takt med de kan få mere indflydelse.

Torben Skov-Dahl (Hou, 2023-08-03)

#5

Fordi Hou skole og Landsbyordning betyder alt for os. Det er her, vi giver vores børn den bedste skolegang, og det skal ikke tages fra os!

Caroline Kortegaard-Jensen (Hou, 2023-08-03)

#8

Fordi skolen er vores allervigtigste samlingspunkt i byen.

Pia Loft (Ellidshøj, 2023-08-03)

#9

Skolen er vigtig for vores landsbysamfund og mine egen børn som har fået det skal have lov at få deres børn der og fører vores landsby videre

Mette Nødskov (Svenstrup, 2023-08-03)

#10

Jeg syntes det er vigtigt at bevare vores landsby skoler, for uden dem vil de små samfund forgå.

Lasse Kilde (Aalborg SV, 2023-08-03)

#14

Jeg skriver under fordi, at jeg bor i Ellidshøj med 2 børn som står til, at miste deres skole hvis ikke det bliver stoppet.

Susan Lindegaard Eriksen (Svenstrup J , 2023-08-03)

#15

Jeg er imod lukning af skoler

René Kortegaard Jensen (Hou, 2023-08-03)

#16

Begge mine børn går på ellidshøj skole. Desuden syntes jeg at det er en forkert beslutning at ville lukke de lille landsbyskoler.

Martin Lange (Ellidshøj, 2023-08-03)

#17

Skolen er byens livsnerve. Den giver sammenhold mellem børnene qua dens størrelse, og dette giver stor tryghed og rummelighed for både børn og forældre. Børnene kender alle hinanden, og der opstår venskaber på tværs af klasserne.

Birgitte Christiansen (Ellidshøj, 2023-08-03)

#18

Jeg ønsker ikke de lukker Bislev Skole

Ninna Christensen (Nibe, 2023-08-04)

#22

Fordi det påvirker vores daglig dag.
Det vil have store konsekvenser for vores landsby. For alle i byen.
Børn der leger med alle i byen, på tværs af alder, kommer pludselig ikke til at kende hinanden mere - og der kommer ingen nye til vores elskede by.

Cecilie Cecilie Larsen (Svenstrup j, 2023-08-04)

#23

At jeg vil beholde skolen i ellidshøj

Morten Rebsdorf (Ellidshøj , 2023-08-04)

#31

Så vores børn stadig kan gå i skole med deres venner, så vores by stadig har en skole og et samlingspunkt.

Ida Wittrock (Hou, 2023-08-04)

#32

Jeg skriver under fordi jeg har boet i Hou og oplevet skolens ubeskrivelige vigtighed for det lille lokal samfund i Hou ❤️
Ingen skole= ingen børnefamilier = ingen brugs= ingen by

Anne Kinnberg (Aalborg , 2023-08-04)

#33

Skolen er vigtig for vores lokalsamfund! De små landsbyer uddør når skolerne forsvinder. Vi har en vellykket landsbyordning med vuggestue, børnehave og Skole, der giver stor tryghed og et fantastisk fællesskab for børnene . Det vil være katastrofalt for vores by og alle de små familier at miste det

Christina Emborg (Ellidshøj , 2023-08-04)

#35

Jeg vil bevare de små skoler i lokalsamfundene

Ditte Eklund (Hals, 2023-08-04)

#38

Landsbyskolerne er afgørende for landsbyernes overlevelse

Louise Christiansen (Barmer, 2023-08-04)

#39

Det ville ødelægge vores landsby at skolen lukkede. Vores skole er ikke kun en skole, men et fællesskab for hele byen.

Henriette Pedersen (Ellidshøj , 2023-08-04)

#40

Mit barn enderbuden skoletilbud, hvis Ellidshøj lukker. Hun har skiftet skole, fordi hun ikke kan rumme for mange elever og har brug for genkendelige og struktur i hverdagen. Det fås ikke længere i de store klasser på store skoler med for få midler, for mange syge og for mange skift og regler

Signe Lærke Lynggaard (Svenstrup, 2023-08-04)

#42

Jeg bor i sebber og har børn på skolen. Det vil være være en katastrofe for området st lukke skolen

Thomas Schou Petersen (Valsted, 2023-08-04)

#44

Jeg mener at lukning af de små skoler er en forkert prioritering og vil påføre stor skade til de små lokalsamfund.

Jeppe Poder (Ellidshøj , 2023-08-04)

#46

Min mand og jeg er flyttet til byen sidste år. Vi venter vores første barn. Vi forelskede os i byen, samfundet, naturen og ikke mindst mulighederne der findes her, for en børnefamilie.
De muligheder er ved at smuldre og vi kæmper for at bevare den gode og vigtige skole i Hou.
Vores by må ikke dø ud, både for alle os som bor her året rundt, men også for turisterne og alt det gode som de bringer med.
Findes der ingen skole i Hou, vil vores grundlag for at have bosat os her, og investeret i hus, have, natur, drømme og familieliv være falsk.

Bevar Hou skole❤️

Kristine Holm Holzmann (Hals, 2023-08-04)

#47

Hou skole skal absolut bevares😍😍

Gitte Larsen (Hou, 2023-08-04)

#48

Jeg ønsker at Ellidshøj Skole samt de andre 7 landsbyskoler bevares, så vores landsbyer ikke bliver til små døde byer, hvor ingen unge vil bo og hvor nuværende flytter fra pga manglende skoler.

Cathrine Gjerulff (Svenstrup , 2023-08-04)

#49

Jeg er farmor til et barn i Ellidshøj. Derfor!!!

Evy Mortensen (Gistrup , 2023-08-04)

#50

Mine børn skal i skole. De er meget generte og kan ikke sammen med masse af folk. De trives bedst i små grupper.
Desuden giver de små skole tryghed, kærlighed og omsorg. Det kan de store skole ikke.

Kristine Kaulina (Ellidshøj , 2023-08-04)

#51

Skolen er vigtig for vores lille lokalsamfund.

Bettina Sørensen vrængmose (Ellidshøj, 2023-08-04)

#54

Jeg har et barnebarn, der går på den fantastiske skole, og vores datter og familie bor i Ellidshøj.

Helle Ramm (Skalborg, 2023-08-04)

#56

Det vil have stor indflydelse på os, hvis skolen lukker.

Hoan Van Doan (Svenstrup , 2023-08-04)

#57

Jeg ikke vil have Ellidshøj skole lukket 💪

Troels Brorsen (Svenstrup , 2023-08-04)

#59

Skolen er livsvigtig for landsbyens overlevelse generelt. Har alt at sige mht tilflytning af unge familjer.

Mads Johannesen (Hou, 2023-08-04)

#60

Hou Skole er grundstenen for at vi har en by, hvor der kommer unge mennesker til byen, der ellers vil uddø og kun være beboet af ældre mennesker, der ikke kan sælge deres huse!

Lizzy Beer Nielsen (Hou, 9370 Hals, 2023-08-04)

#61

Jeg har barn i hou skole

Morten Hagbard Jensen (Hou, 2023-08-04)

#62

Det er vigtigt vi bevarer de små skoler i landsby samfundene, det er vigtigt vi holder liv i disse samfund..

Tine Marie Veiss (Nibe, 2023-08-04)

#63

Skolen har meget stor betydning for byens overlevelse

Elsebeth Johannesen (Hou, 2023-08-04)

#66

Landsbyskolerne er livsnerverne i vores byer

Iben Meier Nielsen (Ellidshøj , 2023-08-04)

#67

Fordi det er SÅ vigtigt at vi bevarer de mindre skoler, de gør en kæmpe forskel for vores børn og vores by!

Cecilie Sørensen (Hou, 2023-08-04)

#68

Mine børn går i Hou Landsbyordning.

Byen kan ikke undvære skolen, som er et fantastisk sted og læringsrum for hele byens børn - og også de omkringliggende prioriterer at benytte sig af Hou skole.
Børnene føler sig set, hørt og trygge - altsammen en nødvendighed for at læring kan finde sted!

Maria Bøgh Thomsen (Hou, 2023-08-04)

#71

For at være med til at sikre de små bysamfunds fortsatte tilvækst a

Julie Morell Jensen (9400 Nørresundby , 2023-08-04)

#72

Jeg lige er flyttet til i byen i troen på, at alt det liv der er i denne lille by vil fortsætte, så jeg blev ked af at høre planerne om lukning af skolen, da det efter min mening ret hurtigt vil medføre flugt fra byen byen vil ende som mange andre byer uden liv og med tomme forfaldne huse.

Ulla Christensen (9370, 2023-08-04)

#74

Jeg skriver under af mange grunde, men særligt da det har store konsekvenser for Bislev, og fordi at mine børn i bær fremtid skal gå på skolen.

Natasia Lykke Pedersen (Bislev , 2023-08-04)

#75

Vi skal bevare skolen, ellers har vi ingen by

Susanne Aabenhus (Hou, 2023-08-04)

#76

Jeg har børn på en af skolerne, og jeg ikke kunne forestille mig at skulle flytte ham fra sammenholdet og den trygge hverdag.

Line Mollwitz (Ellidshøj, 2023-08-04)

#78

Mine børnebørn skal gå på Hou og Ulsted skole, så selvfølgelig skal de bevare dem🙂

Pia Madsen (Aalborg, 2023-08-04)

#79

Fordi mine egne nevøer er berørt af det og ikke selv ønsker at skulle væk fra deres elskede lille samfund!
Det er IKKE i børnenes bedste at lukke skolerne, men et spørgsmål om kroner ører.

Lotte Leleur (Skørping, 2023-08-04)

#81

fordi Ellidshøj skole skal bevares. Byen er i rivende udvikling. Et attraktivt sted at bo til fornuftige priser. Hvis skolen lukker bliver byens udvikling til afvikling.

Janni Clemmensen (Ellidshøj, 2023-08-04)

#82

Jeg skriver under for at vise min utilfredshed med skolelukninger i landdistriktet. Hvis vores små bysamfund skal bestå og udvikle sig, har vi brug for de små skoler. At der er en skole gør en by attraktiv, den giver sammenhold og fællesskab, hvilket er nødvendigt for at drive en god landsby.

Maj-Brit Korsgaard (Ulsted, 2023-08-04)

#83

Skolen i landsby samfund som Hou er altafgørende, det er som forældre det første der skeles til ved evt bosætning . Politikerne har jo også givet udtryk for man ønsker udkantsdanmark , man bliver bedømt på sine handlinger, ikke sine udtalelser.

Michael Olesen (Frederikshavn , 2023-08-04)

#84

Vi har sommerhus i området, som vi valgte pga det fantastiske lokale miljø og by.
En skole lukning kan hurtigt stoppe tilflyttere og byen vil afvikles og gns stige.
Dette vil være synd for hele området.

Jesper Hansen (Hadsten, 2023-08-04)

#87

Skolen er en meget vigtig del af vores lokalsamfund. Mange har valgt at bosætte sig herude, netop fordi vi har en mindre skole med tilhørende børnehave og DUS-ordning.

Marianne Køhler (Ellidshøj, 2023-08-04)

#88

Vi skal bevare vores lokale skole. Det er en katastrofe for vores børn, hvis den lukkes.

Poul Henrik Nielsen (9230, 2023-08-04)

#89

Jeg har selv gået på Hou Skole, og har familie i byen - ligesom mine nivøer stadig går der og har en fantastisk tid.
Hou Skole indgår som en af grundpillerne for, at Hou vedbliver at være en dejlig og tryg familieby

Tom Kortegaard (Tranbjerg, 2023-08-04)

#90

Jeg mener at landsbyordnigen i Hou er unik og værd at passe på, da den skaber optimale betingelser for børns overgange mellem børnehave/skole og fritid og dermed giver bedre trivsel.
Desuden er skolen en betydelig factor for nye tilflyttere til byen.

Marina Larsen (Dronninglund , 2023-08-04)

#91

Fordi det er vigtigt med små skoler

Anne-louise Pedersen (9400, 2023-08-04)

#92

Jeg er modstander af den tiltagende centralisering, og selv bosiddende i en landsby med en skolelukning hængene over hovedet.

Ole Hammerholt (Hals, 2023-08-04)

#95

Vores datter skal gå på Hou skole. Vi valgte at købe hus i Hou pga det lille samfund, børnehaven og skolen og den smukke natur.
Lukker i skolen, så lukker i også for tilflytningen til byen!
Bevar vores skole i Hou.

Kira Lund Oldenborg (Hou, 2023-08-04)

#96

Det er ekstremt vigtigt for hele byens overlevelse, at skolen overlever. Kommunen må se på landsbyerne som små øer. Vi har brug for en understøttende hånd og ikke et brutalt benspænd i form af en skolelukning.

Erik Nielsen (Hou, 2023-08-04)

#97

Vores lokale skole i Gudumholm er en livsnerve for at byen fortsat eksisterer i fremtiden. Den er grunden til at vi valgte at bosætte os udenfor det centrale Aalborg - Uden den vil vores by ikke kunne tiltrække alle de børnefamilier, som den lige nu besidder og fortsat tiltrækker i stor stil.

Maria Christensen (Gudumholm, 2023-08-04)

#98

Jeg har mødt det faglige niveau som kun de små skoler kan tilbyde

Trine Madsen (Aalborg , 2023-08-04)

#99

Vores lille landsby kan ikke undvære hverken landsbyordning eller børnefamilierne. ❤️

Heidi Kristiansen (Svenstrup J. Ellidshøj, 2023-08-04)

#100

Fordi det er en forkert beslutning af Aalborg Kommune. Sammehængskraften i det lille samfund trues derved. Der er brug for tilflyttere ikke at øge affolkningen.

Jørgen Mikkelsen (Hou, 2023-08-04)

#105

Jeg vil beholde Ulsted skole i vores by.
Hvis skolen lukker, så går udover hele byen og samfundet.

Betina Lykkenshede (Hals, 2023-08-04)

#108

Jeg skriver under fordi skolen giver liv i byen. Hvis vi “eksporterer” vores børn til de større byer, så får de legekammerater i disse byer, og derved affolkes vores foreninger og eftermiddags/aften tilbud. Når først de små skoler så dør den kultur som det giver og det koster mange ressourcer at gendanne den.

Charlotte Kristensen (Ellidshøj, 2023-08-04)

#109

Det er så vigtigt at give de små landsbyer gode forhold - de udfylder en vigtig del af manges liv

Signe Askehave (9280 Storvorde , 2023-08-04)

#110

Det er vigtigt

Diana Paarmann (Svenstrup, 2023-08-04)

#113

Jeg sidder i skolebestyrelsen for en af de berørte skoler og har børn på skolen.

Maiken Christensen Hald (Nibe , 2023-08-04)

#115

Det er absurd at lukke Gudumholm skole når der er helt overfyldt i nabobyerne Storvorde og klarup.

Lars Christian Nielsen (Gudumholm, 2023-08-04)

#116

kommunerne smadrer de små lokalsamfund ved at nedlægge alt offentligt i de små byer. Skoler, busser, hvad bliver det næste. Vil mene at enten bibeholder man skolerne eller så må alle indbyggere i de små byer betale mindre i skat, da "offentligheden" efterhånden kun findes i de store byer!

Dennis Jersild (Hou, 2023-08-04)

#120

Vi vil beholde vores skole i Gudumholm!

Tanja Hovaldt (Gudumholm, 2023-08-04)

#124

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at vores skole i Gudumholm (og de andre landsbyer) skal bevares.
De besparelser må kunne findes et andet sted og ikke på bekostning af vores børns trivsel. Vi er flyttet uden for Aalborg for at få mere ro og natur omkring os og give vores børn en opvækst i et roligt miljø med en masse fællesskab hvor skolen er en væsentlig faktor.
Jeg forstår simpelhen ikke at man i mange år har kæmpet for at få familier til at bosætte sig i mindre byer for herefter at lukke skolerne.

Charlotte Winther (9280 Storvorde, 2023-08-04)

#127

Jeg har gået på Gudumholm skole hele min skoletid, min søn går der lige nu i 9 klasse. Det er en helt fantastisk skole, sammenhold på kryds og tværs da vi alle kender hinanden. Bevar Gudumholm skole.

Dorte Kristensen (Gudumholm , 2023-08-04)

#128

Fordi at det er vigtigt at bibeholde de små samfund!!!

Helene Nielsen (Hou, 2023-08-04)

#129

Jeg er lærer på Ellidshøj Skole

Rasmus Jespersen (Aalborg, 2023-08-04)

#130

De små skoler spiller en super vigtig rolle i lokalsamfundet. Hou skole er børnenes trygge indgang til skolelivet, og et samlingsted for byens borgerne og hele lokalsamfundet.

Lene Dahl Larsen (Hou, 2023-08-04)

#134

Jeg skriver under fordi det er så utrolig vigtigt for en lille by som Hou, en by som oplever en fantastisk udvikling, at have en børne skole, hvor især de mindre børn kan have en tryk opvækst tæt på hjemmet.

I Hou ser man for tiden folk satse på at bygge nye huse og der bliver i tillæg bygget adskillige udlejnings ejendomme, børnetallet er stigende!

Det var bedre kommunen støttede denne udvikling og måske etablerede byggegrunde for at understøtte udviklingen endnu mere, nogle gange skal udbud skabe efterspørgsel og ikke den anden vej rundt.

Hou er jo et fantastisk sted at vokse op, nær naturen, havet, stranden og det trygge nær miljø.

Hjælp os ved at undgå lukningen af byens skole

Christian Reventlow (Hals, 2023-08-04)

#136

Fordi det er vigtigt at bevare landsbyskolerne, så vores børn kan få en tryg skolegang og bor i nærheden at deres kammerater.

Mette Madsen (Ulsted , 2023-08-04)

#138

Jeg har selv gået på Gudumholm skole, nu går mine børn på skolen som de elsker! Lukker skolen går byen i stå. Lad de små skoler blive og bevar landsbyerne!
Hvis skolen skulle lukke kommer mine børn ikke til at gå i kommunal skole, der vil blive ALT for mange i hver klasse og de elever der behøver lidt ekstra hjælp vil blive overset, og da jeg har en søn der behøver lidt ekstra hjælp vil det blive en privat skole hvor der ikke er 25+ i hver klasse

Fogh larsen Tanja (Gudumholm, 2023-08-04)

#140

Skolerne i de små byer skal bevares

Thomas Christensen (Storvorde, 2023-08-04)

#142

Jeg er født og opvokset i Hou by, og har brugt de første 6 år af mit skoleliv på Hou skole. Jeg var set den transformere sig til det bedre gennem årene, og børnene i byen, og de nye tilflyttere skal have samme fornøjelse af lokalområdet, som jeg var haft.

Line Stausgaard (Hou, 2023-08-04)

#144

En skole er liv

Ole Steen Larsen (Hou, 2023-08-04)

#147

Vi vil beholde vores skole i hou
Den har så kæmpe stor en betydning for byens eksistens og udvikling. Vi har i den seneste periode set en tilflytning af unge familier med børn, samt tilvækst af nye huse.
Den tilvækst vil naturligvis stoppe hvis vores skole lukker.

Ulla Østergaard (Hou, 2023-08-04)

#148

Jeg støtter op om, at vi selvfølgelig skal bevare så god en skole som vores i Gudumholm. En skole med gode værdier og alle mulige andre ting, som vi i lokalsamfundet sætter stor pris på.

Jeanette Weiergang Larsen (Gudumholm, 2023-08-04)

#150

Fordi jeg har sommerhus i Hou og jeg syntes at stedet er så bra for småbarnsfamilier. Hvis skolene blir borte blir også barnefamiliene borte

Nordskog Una Lisa (Hals, 2023-08-04)

#151

Jeg ønsker at bevare landsbyskolerne i Aalborg kommune!

Lone Andersen (Langholt, 2023-08-04)

#152

Jeg har selv boet i Hou og gået på Hou Skole i mine unge år og synes det er en fantastisk skole. Der er brug for de små landsbyskoler får lov at stå. Ellers ender vi med at byerne dør.

Mikkel Langballe (Nørresundby, 2023-08-04)

#153

Mine børn skal gerne gå på gudumholm skole

Lotte Brix Høgh (Storvorde , 2023-08-04)

#157

Det er vigtigt at bevare skolerne ude i de små samfund som Gudumholm.
Vi risikerer at byerne dør ud

Hanne Baj (Gudumholm, 2023-08-04)

#158

Vi skal bevare den gode og rummelig skole Gudumholm. Hvor eleverne og lærer kender hinanden og respekter hinanden. Og er en livsnerve ik kun for byen, men også for de omkring liggende småbyer. Det er vigtigt at man ikke skal kører med bus i timevis for at komme i skole, for jo længre det er, jo mindre samvær, er der tid til, med venner og familie.Hvilket også gør skoledagen længre. For her ude, går der jo ikke en bus, så ofte som inde i storbyen.Derfor bevar den lille men nærer skole.

Benitta Nielsen (Gudumlund , 2023-08-04)

#160

Mine børns skole ikke skal lukke.
Og det fantastiske sammenhold og fællesskab ikke skal forsvinde.!

Teis Uggerly (Ellidshøj , 2023-08-04)

#161

Det ødelægger byen.

Tobias Lwh (Gudumholm, 2023-08-04)

#162

Jeg er bange for, at byerne vil dø ud, hvis dét ikke er en skole. Dét lokker slet ikke børnefamilier til områderne

Dorthe Rye (Hals, 2023-08-04)

#163

Vi har valgt at bo i en by med en lille skole, hvor vores børn kan føle sig trygge og få den hjælp og støtte de skal have - det får de aldrig på en større skole.

Vi har en dreng, som er udfordret, hvis der er mange børn/voksne omkring ham og for meget larm.
Han vil mistrives på en stor skole.

Gitte Christensen (Gudumholm , 2023-08-04)

#165

Jeg har familie og venner i flere af landsbyerne, og det er vigtigt for dem, at der fortsat er en skole, for at det giver mening for dem at blive boende. Hvis der ikke var en skole i byerne, ville jeg heller aldrig overveje at flytte dertil.

Maria Julie Gudbergsson (Aalborg, 2023-08-04)

#168

Landsbyskoler er en vigtig og essentiel del af lokalsamfundet.

Mette Breed (Skanderborg , 2023-08-04)

#169

Jeg skriver under fordi jeg igennem 21 år boede i en af byerne og synes bestemt at det har STOR værdi for børn og det fællesskab der er i en landsby og skolen. Det vil få stor konsekvens for byen og hussalget…. De små byer vil ikke være attraktive mere, derfor skal disse bevares, det er ikke kun politik og penge.
Her handler det også om de mennesker, der bor i byen og værdien af det tilvalg, de har gjort ved at vælge landsbyen til. Den store fællesværdi der er i det, at være et sted med stor hjerterum og plads til alle☺️

Anni Lauridsen (Hadsten, 2023-08-04)

#170

Det vil være en kæmpe fejl at lukke de små skoler! Behøver vist ikke at uddybe hvorfor 🙄

Henrik Grønning (Støvring , 2023-08-04)

#172

Vi skal bevarer skolerne i de små byer.

Jeannette Thomsen (Gudumholm , 2023-08-04)

#173

Jeg gerne vil bevare Hou skole!

Hannah Nordtorp Nielsen (Hvalsø , 2023-08-04)

#174

Vi skal bevare Hou skole, der er tid den enkelte elev fremfor mængden. Det er en nødvendighed for et samfund og det at gå skole handler om. Desværre er det noget politikerne har glemt.

Lasse Østergaard (Hals , 2023-08-04)

#175

Jeg bor i Ulsted og vi SKAL beholde skolen i byen!
Forsvinder dén, forsvinder beboere, som går at indkøbsmuligheder lukker og så står man tilbage med en uoprettelig skade…

Philip Andreasen (Ulsted, 2023-08-04)

#183

Hou skole bare er bedst. Og betyder alt for vires lille dejlige by.

Helle Vich (Hou , 2023-08-04)

#185

Det skal også være attraktivt at bo i yderområderne af Aalborg kommune.

Hanne Milano (Tylstrup , 2023-08-04)

#187

Fordi Hou skole er det bedste sted for vores datter, og andre børn som har specielle behov. Der er plads til hver enkelt barn og der bliver lagt mærke til deres behov, fokus på indlæring og det sociale.

Tom støving (Hou , 2023-08-04)

#189

Jeg skriver under fordi, jeg ved hvordan det er at bo en en lille by, hvor kommunen hele tiden truer med skole nedlukning. Det er vigtigt at man bevarer de små lokalsamfund af mange grunde. Nogle børn kan af flere grunde måske kun trives i det små,
-for ikke at tale om selve byen. Det er vigtigt for en by at have en skole, for det ikke bliver en spøgelsesby. Ingen vil købe et hus i en by uden skole. Derved lukker man alt og derved stille og rolig det gode lokalsamfundet.
Hvad kan det koste i det lange løb, i forhold til hvad det koster at bevare skolen. - Den vej tænker kommunen ikke..? Det føles i hvertfalde ikke sådan...

Camilla Pedersen (Tranum, 2023-08-04)

#190

Min søn går på Gudumholm skole og elsker det og hele min familie har gået der så syntes ikke den skal lukkes

Tanja Bertelsen (Gudumholm , 2023-08-04)

#193

Lukningerne har stor betydning for byens overlevelse. Er selv flyttet til en mindre by, hvor jeg håber inderligt på ikke at opleve en nedlukning af vores skole.

Birgitte Olesen (Arden, 2023-08-04)

#199

Jeg har selv gået på en landsbyskole og de små skoler kan noget andet og meget bedre end de store skoler!

Rikke Marie Rusgaard (9400, 2023-08-04)

#200

Jeg vil kæmpe for den gode opvækst mine egne børn har gået på en lille skole. Ellidshøj

Iversen Tina Stiller (Ellidshøj, 2023-08-04)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...