Imod broforbindelsen ved Lyngholm og Havnebryggen Sirius. 

Kommentarer

#7

Jeg er enig i underskrifts indsamlingens grunde og mener at broen bør placeres sydligere.

Rie Elbo (København , 2023-07-31)

#10

Trafikken er alt for voldsom til et så smalt og tætbebygget område med mange børnefamilier. Det er en sikkerhedsrisiko og meget utrygt for os, der bor her. Vores nærmiljø vil blive ødelagt og bydelen blive skåret over i to. Mod syd har man mulighed for at lave den plads, der skal til og samtidig skabe en god grøn kile fra Amager Strand gennem Fælleden, Enghave Syd og op gennem den nye Jernbaneby.

Camilla Løkkegaard (København SV, 2023-07-31)

#13

Det er vanvittigt at indskrænke kanalen mellem Myrholm og Lyngholm. Og det er vanvittigt at leee flere tusind cyklister gennem et område der slet ikke er udviklet til det og lige foran en daginstitution.
Og det åndssvagt at lade broen knække ind foran Myrholm så det fjerner udsigt til vand for endnu flere beboere.
Og det virker meget underligt at man ikke tænker broen ind i etableringen af Enghave brygge syd og endnu tættere på metroen.

Morten Riis (København SV, 2023-07-31)

#14

Vi skal selvfølgelig have den bro, men den skal placeres hvor det er forsvarligt og der rent faktisk er plads til den

Pia Rasmussen (København , 2023-07-31)

#15

Placeringen af sådan en cykelmotorvej skal indtænkes grundigt i planlægningen af de kommende byggefelter på Engholmene og ikke presses ind i et færdigt byggeri til stor gene for alle parter

Louise Tholle (København SV, 2023-07-31)

#16

Det er for farligt ift trafiksikkerheden, hvis broen går igennem et tæt boligområde med daginstitution og restauranter med udeservering.

Brita Stallknecht (København , 2023-07-31)

#18

Der er mange grunde til at skrive under. Men mest af alt fordi det simpelthen ikke giver mening at brudde et veletableret byområde op, for at anlægge en cykelbro når man et stenkast derfra alligevel er igang med et kæmpe boligbyggeri til milliarder og hvor der stadig er lange udsigter til den første mursten bliver lagt. Intergrer den nye bro, hend til den nye metro.

Nicholas John Kastberg Noble (København, 2023-07-31)

#19

Jeg er TOTALT imod en cykelbro som foreslået- fra Havnebryggen Sirius på Islands bryge- til Lyngholm.

lindgren Inge (København SV, 2023-07-31)

#22

Jeg er imod en placering af broen i vores færdige og velfungerende byrum ved Lyngholm. Jeg foreslår at broen placeres syd for havnen ved chr.langes plads - altså i en mere direkte linie til metroen og gennem et område,som endnu ikke er udviklet

Helle Stigaard Vestlev (København sv, 2023-07-31)

#23

en cykelbro ved Lyngholm giver farlige trafikale forhold, ikke mindst for alle de børn, der færdes i området og for cyklister, når bilerne og gående skal på tværs.

Frank Jensen (København, 2023-07-31)

#28

Jeg skriver under fordi, at jeg er enig i, at broen ikke bør placeres på Enghave brygge.

Silke Nielsen (København SV, 2023-07-31)

#30

Det smadrer et allerede etableret område

Maja Lind-Hansen (Kbh SV, 2023-07-31)

#31

Jeg har meget svært ved at se logikken i, at man vil etablere broforbindelse mellem to tæt bebyggede og helt nye kvarterer, hvor den ikke er indtænkt i lokalplanen og der ikke er afsat plads til den, i stedet for at justere på lokalplanen på de holme, der endnu kun er på tegnebrættet og hvor der oveni købet er den metrostation, som er det vægtigste argument for at der overhovedet skal etableres en bro.

Madeleine Saunte (København, 2023-07-31)

#32

Løsningen er håbløs for nærmiljøet på Enghave Brygge/Lyngholm

Per Bruun Famme (København SV, 2023-07-31)

#34

Det ville være en katastrofe for Enghave Brygge, hvis broen skal lande i et så tæt bebygget område.

Rikke Orry (2450 København SV, 2023-07-31)

#38

Placeringen ved Lyngholm og Sirius er totalt vanvittig. Og processen virker korrupt. Er dette Danmark?

Tomas Igergård (2450 SV, 2023-07-31)

#39

Jeg skriver under fordi, 1) vejene på Lyngholm ikke er gearet til den megen cykel-trafik en bro vil medføre 2) flowet fodgænger-trafikken mellem øerne på Engholmene vil blive ødelagt af cykel-trafikken 3) flowet i trafikken i kanalerne/vandet vil blive ødelagt af indsnævringen af kanalen 4) by-livet på Engholmene vil blive ødelagt/skåret midt over af en “super-cykelsti” 5) cykel-trafikken vil medfører farlige situationer foran børnehaven på Andrei Sakharovs vej 6) cykel-trafikken vil medfører farlige situationer ved ind- og udkørsel af p-kælderen på Andrei Sakharovs vej.
Kort sagt; det bliver grimt, ærgerligt og farligt.

Anne-Sophie Andersen (København sv, 2023-07-31)

#40

Jeg skriver under fordi det er dårligt forvaltningsarbejde at lægge en farlig vej i et færdigt kvarter, og fordi der findes en sikker anden løsning på det ubebyggede areal syd for Engholmene.

Per Jørgensen (København, 2023-07-31)

#43

Jeg er imod broforbindelsen mellem Lyngholm og havnebryggen Sirius

Liselotte Dahlsen (2450 København SV, 2023-07-31)

#45

Det er en meget dårlig hovsaløsning, der hensynsløst smadrer en ellers meget vellykket bydel. Hvorfor ikke lægge broen på den ubebyggede grund, hvor der er direkte adgang til metro?

Inken Jørgensen (København SV, 2023-07-31)

#47

Broen skal ikke lande på Lyngholm

Ida Taisbak (København, 2023-07-31)

#48

Jeg mener der bør laves en undersøgelse af de muligheder for en sydligere placering, som er identificeret i foranalysen. Fordelene ved en mere sydlig broforbindelse er helt klare og især en langt bedre trafiksikkerhed og mindre risiko for uheld med børn og beboere

Marianne wigant Andersen (København SV, 2023-07-31)

#49

Placeringen af en bro med 25000 daglige cyklister på Lyngholm vil være katastrofal.

Claus Vesthammer (København SV , 2023-07-31)

#52

Etableringen vil ødelægge det eksisterende nærmiljø som er sammenhængende mes Nyholm og Tangholm.
Der ville markant bedre integration mellem cykler og metro hvis cykelbroen etableres sydligere i havneløbet. Sammenhængen med nærmiljøet kan blive endnu bedre da der ikke er bygget på området endnu

Thomas Winkelmann (København SV, 2023-07-31)

#58

Jeg ikke ser at broen har den rette placering ift området, de etablerede veje og institutionen

Lida Shir-Ali (2450, 2023-07-31)

#59

Placeringen vil udgøre en risiko for de mange brugere af området,

Bente Hesselberg (København, 2023-07-31)

#62

Det er farligt med så meget cykeltrafik midt i et beboelsesområde med en børnehave lige udenfor broens ene ende.
Det vil ødelægge vores fine nye bydel med indskrænkning af kanalerne og være til fare for de mange fodgængere

Bodil Jensen (København SV, 2023-07-31)

#66

Broen bør ligge andet sted. For smalt og for mange cyklister og børnehave og tæt bebygget område

Sanne Maahr (København, 2023-07-31)

#68

Det gir ikke mening at lade så mange køre forbi institioner samt splitte en bydel.

Lau Bille (København Sv, 2023-07-31)

#72

Den anbefalede løsning er uigennemtænkt og uansvarlig

Jørgen Breinholm (Kbh. SV, 2023-07-31)

#73

jeg skriver under, fordi det vil ødelægge nærmiljøet og børnehaven at have så mange cykler fræsende igennem når der ikke er skaleret til det.

Anders Moller (KBH, 2023-07-31)

#75

Det er helt ulogisk der skal være den bro, mest af alt pågrund af risikoen for uheld, samt børnehaver mm.

Karen Orry (2450, 2023-07-31)

#76

Jeg er imod

Ali Al-Alak (København, 2023-07-31)

#77

Jeg skriver under, fordi jeg er imod broforbindelse. Den burde være ved den nye metro, hvor der endnu ikke er bygget lejligheder, hvorfor man kan planlægge en bedre forbindelse der.

Anja Malczynska (København SV, 2023-07-31)

#78

Imod broens placering

Thomas Pape (Hørsholm , 2023-07-31)

#79

At ligge en bro der ville ødelægge mere end den gavner. Vi er mange dybt bekymrede forældre med børn i området. Her tænker jeg specielt på legepladserne samt daginstitutionen, det kan man som ansvarlig politiker ikke mene i ramme alvor.

Lasse Ingrisch (København SV, 2023-07-31)

#86

Som beboer er jeg bekymret over trafikmængden ved daginstitution og de små veje på Lyngholm, ligesom jeg mener, at en minimering af de netop færdiggjorte kanaler vil ødelægge lokallivet

Mai Hartz Christiansen (København, 2023-07-31)

#87

Sirius- og Lyngholm-bygningerne er opført uden at der på nogen måde er afsat plads til en bro i relation hertil. En bro vil derfor volde betydelig skade på disse bydele.

Mogens Vyberg (Kbh SV, 2023-08-01)

#91

Broens placering vil spolere et godt bymiljø både på islandsbryggesiden og på enghavebryggesiden.

Niels-Bo Jensen (København, 2023-08-01)

#92

Det projekt vi blev præsenteret for da vi købte lejligheden for 3 år siden indeholdte ikke en “cykel-motorvej” lige forbi vores børns institution og en næsten ikke eksisterende kanal.
Det vil være mest hensigtsmæssigt at placere broen længere syd på, hvor den kan implementeres på en praktisk måde med mindst mulig gene og hvor boligejerne er retmæssigt informeret inden de køber deres bolig.

Lars Fast (København, 2023-08-01)

#94

Det er under ingen omstændigheder den rette placering af broen

Vibeke Andersen (København sv, 2023-08-01)

#95

Jeg skriver under fordi det vil være en uhensigtsmæssig placering forbi beboere, børne haver og oversigtsforhold ved broerne i området. Det vil være mere hensigtsmæssigt at placere broen i et område der endnu ikke er bebygget så der kan tages hensyn til dette ved anlæg her (Engholmene)

Dorte Povlsen (København , 2023-08-01)

#96

Sikkerhed i lokalområdet + Placering er ikke gennemtænkt. Hvorfor ødelægge allerede etableret havnemiljø når man kan bygge ind i nyt- endnu ikke færdiggjort område ved metroen?

Anette Christensen (København, 2023-08-01)

#99

Den ligger en ekstrem udsat sted med børn

Michael Pedersen (København , 2023-08-01)

#100

Jeg ikke ønsker en cykel bro i det område.
Der er hyggelige caféer og restauranter lige i området, og det vil ødelægges af en travl cykel trafik

Katrine Thao Nguyen (København SV , 2023-08-01)

#101

Jeg er imod broen

Dinah Ingrisch (København SV, 2023-08-01)

#102

Det ikke giver nogen mening at ødelægge samt omlægge en eksisterende ø/bydel, når der er rig mulighed for at integrere det på de nye øer som endnu ikke er bygget, og som samtidig ligger tættere på metroen.

Malene Koester (København SV, 2023-08-01)

#103

Jeg er beboer i området og jeg mener ikke at denne løsning er holdbar. En ny broforbindelse mellem mellem Islands Brygge og holmene i Sydhavn er velkommen, den skal bare tænkes ind i lokalplanerne og byplanlægningen inden byggeriet igangsættes.
Med denne løsning skal vi under henholdsvis 5 år på Engholmene og 1 år på Islands Brygge siden til at ødelægge begge områder, grave og gøre om for at få klemt ind bro ind i et område der aldrig var planlagt til denne bro og den trafik det skaber.

Etabler broen længere nede ved metrobyggeriet som forsat er i planlægningfasen, så kan broen lande der hvor Nokken Strandvej/Rundholtsvej krydser hinanden

Jonas Hansen (København SV, 2023-08-01)

#104

Jeg bor på Engholmene og mener ar det vil ødelægge vores bydel

Mette Freyberg (København sv, 2023-08-01)

#106

Jeg ikke ønsker vores område ødelagt af en bro samt halvdelen af vores kanal bliver inddraget. Lad broen lande på Metroen

Andre’ Greve (København, 2023-08-01)

#107

Det er ikke en god placering for broen, da det vil ødelægge flere områder.

Diana Hansen (København S, 2023-08-01)

#108

Som beboer i området Engholmene kan jeg kun tilslutte mig ovenstående punkter og indgående appellere til at KK gennemtænker projektet igen - det er også rigtig mange skattekroner, der skal bruges.

Ida Bratting Kongsted (2450 SV, 2023-08-01)

#111

Jeg syntes det er en voldsom mængde cyklister som skal drøne gennem vores ellers rolige område. Det vil ødelægge meget, det er også noget rod der skal tages x antal meter af kanalen hvor folk sejler igennem. Og så placeres den op af en daginstitution hvor folk træder lige ud på en cykel sti. Nej tak herfra !!

Helle Toftkjær (København SV, 2023-08-01)

#112

Jeg skriver under fordi jeg selv bor i det område som bliver “ramt” af en bro som ser ikke er taget højde for i byggeriet og som vil få store konsekvenser både sikkerhedsmæssigt og for ændringer i et kvarter som endelig er ved at være etableret og som vi er rigtig glade for i sin nuværende form.

Mette Blom (København SV, 2023-08-01)

#113

Det er muligt at placere broen et mere hensigtsmæssigt sted

Mark Jacobsen (København, 2023-08-01)

#115

Min holdning er at det vil ødelægge det havnemiljø og ro der er i den oase det er nu

Susanne Ingrisch (København , 2023-08-01)

#117

Alle de nævnte årsager i beskrivelsen. Men især fordi at hvis broen lander ved den foreslåede placering på Lyngholm vil der være stor risiko for uheld. Området er ikke gearet til en stor trafikmængde.

Peter Rasmussen (København SV, 2023-08-01)

#121

Jeg skriver under fordi der findes en bedre løsning nærmere Enghave metro station.

Frank Kristensen (København. , 2023-08-01)

#124

Forbindelsen vil være langt bedre placeret på en af de mere sydlige optioner i foranalysen.

Thomas K. Samuelsen (København SV, 2023-08-01)

#126

Making the canal smaller and reconstructing everything is not very sustainable, instead it would be easier to just build it further down where the new metro is build so that nothing needs to be demolished.

Anika Schröder (Frederiksberg, 2023-08-01)

#129

Den kommer til at ligge dårligt i.f.t. Børnehave.
Området er færdig bygget, og er resourcekrævende at ændre, og ikke mindst ændre hele lokket for øerne når der skal tages 3,5 m af kanalen.
Trafik forholdene bliver ikke optimale for gående og cykler til Metro’en.

Ulrik Nielsen (Kbh Sv, 2023-08-01)

#130

Jeg skriver under fordi den anbefalede broforbindelse er uigennemtænkt, udtryk for kassetænkning og et eksempel på elendig kommunal planlægning. Når der lægges oven i, at der er tale om massive habilitetsproblemer blandt centralt placerede personer i forvaltningens behandling af sagen, så er der ganske enkelt tale om en ommer!

Torben Ørting Jørgensen (København SV, 2023-08-01)

#132

Fordi jeg er imod en cykelbroer gennem Engholmene

Jette Larsen (København SV, 2023-08-01)

#133

Jeg er enig i argumenterne og har svært ved at forstå hvorfor sådan en bro skal gå igennem et så lille og tætbeboet område

Cecilie Engberg (København, 2023-08-01)

#135

At syd for Lyngholm findes der en mere naturlig forbindelse til den nye metrostation.

Johnny Grauengaard (København SV, 2023-08-01)

#144

Broen bør skifte plads til det endnu ubebyggede sydlige stykke af Enghavebrygge. Og vil give et meget større opland fra Sydhavnen nem adgang til Amager Fælled og Amager siden nem adgang til Metroen.

Karen Gottlieb (København , 2023-08-01)

#145

Jeg er enig i, at en broforbindelse mellem Lyngholm og Havnebryggen Sirius skal forhindres, da den vil ødelægge nærmiljøet på begge sider. Jeg håber denne underskrifindsamling vil hjælpe.

Tine Bagh (København SV, 2023-08-01)

#146

Fordi den bro skal lægge ved metroen.

Jesper Ingrisch (hvidovre, 2023-08-01)

#148

Jeg ønsker ikke bro placeret op af kanal, som ødelægger vores område, og lige ved børnehave, det virker ikke sikkert for børnefamilier, med al den trafik.

Gitte Vester (København sv, 2023-08-01)

#152

Er imod placeringen af en ny cykelbro mellem Lyngholm og Islands brygge. Skal placeres mere sydlig nærmere Enghave brygge metroen.

Tina Dige (2450, 2023-08-01)

#154

dels fordi projektet ikke er gennemtænkt i forhold til områdets overordnede planlægning, dels fordi de berørte interessenter demokratisk ikke er blevet hørt, dels fordi det konkret vil ødelægge nærområdets rekreaktive områder

Per Larsen (2300, 2023-08-01)

#155

Det vil ødelægge området og den rolige atmosfære.

Marcel Landbo Hampel (København SV, 2023-08-01)

#160

Det giver ingen mening at bygge en bro lige ved en institution hvor der i forvejen er trafikal kaos grundet 3 ejendommes opkørsel fra p-kælder. Områdets infrastruktur er ikke udviklet til så mange cykler. Får hundrede meter sydfor er der et uudviklet område hvor broen og infrastrukturen kan integreres i planlægning. Ydermere giver den løsning direkte adgang til metroen for dem dee kommer fra Bryggen.

Kevin Hellegaard (København, 2023-08-01)

#161

Jeg skriver under fordi jeg mener en så stor og trafikeret cykel / gang bro med landing på Lyngholm vil være ødelæggende for hele vores ø, nærmiljø og område. Der er simpelthen ikke plads og hvis der skal bygges en bro, skal det være et sted hvor den på en ordentlig måde kan tænkes ind i hele designet af området

Carsten Holm-Knudsen (København SV, 2023-08-01)

#164

Broens placering og ikke mindst dimensioner både i størrelse og antal cyklister er helt forrykt.

Uffe Erup Larsen (København, 2023-08-01)

#166

For voldsom i størrelse og trafikmængde i forhold til området.

Udgør en sikkerhedsrisiko for børn, beboere og besøgende i et smalt tæt beboet område med mange børnefamilier.

Den vil passere foran indgangen til en stor integreret daginstitution på Enghave Brygge og gennem Islands Brygges Syds eneste legeplads i et område med 5 højhuse.

Det vil ødelægger de eksisterende byrum og nærmiljø på begge sider af havnen.

Manglende harmoni med omgivelserne og det arkitektoniske miljø.

Carsten Grand (København S, 2023-08-01)

#169

Jeg er enig i at man skal bevare det eksisterende byområde som det er og hellere tilpasse det nye byområde som kommer til stiforbindelsen

Thea Sørensen (Kbh SV, 2023-08-01)

#170

Broforbindelsen skal stoppes omkring Sirius bygningen.

Morten Andersen (København, 2023-08-01)

#172

Jeg er bekymrer for den potentielt voldsomme cykeltrafik i et ellers roligt lokalområde ved Sirius, hvor der pt er plads til alle (også de små) og god mulighed for at slappe af i fredsommelige omgivelser, på den fine, nye Sirius plads.

Sara Sandbæk (København, 2023-08-01)

#173

Det vil ødelægge lokal miljøet på begge sider af broen, for børn og voksne. Kan 25.000 daglige cykelister er for stort et pres.

charlotte agertoft (København, 2023-08-01)

#177

Jeg skriver under da jeg bor lige hvor broen skal anlægges. Det giver for mig meget bedre mening at anlægge broen længere mod syd, da det giver bedre memo g på begge sider af havnen. Den kan allerede nu tænkes ind i opførelsen sf de nye Holme ved metroen.

Michael Thaulow (København S, 2023-08-01)

#180

Jeg bor i Sirius byggeriet, Nordtårnet, og jeg synes, at en broforbindelse vil ødelægge de fantastiske udenom udenomsarealer, der er blevet skabt her - og vi beboere i Sirius ønsker bestemt ikke at skulle bo lige ved siden af en cykel bro, hvor der dagligt vil passere ca 25.000 cyklister .
Cykelbroen må kunne placeres et sted, hvor den ikke er til stor gene for beboerne.

Carsten Fich (2300 København S, 2023-08-01)

#181

Jeg ikke vil have cykelbroen ender/starter lige ud for min lejlighed i Sirius

Louise Tindbaek (København s, 2023-08-01)

#185

Broen bør placeres ifm Metroen og ikke midt i boligområdet.

Kathrina Brunnstrøm (København SV, 2023-08-01)

#186

Vil ikke se på cykler hver dag

Silas Tindbæk (København, 2023-08-01)

#187

jeg ønsker ikke en cykelbro mellem Lyngholm og Myrholm. Flyt den til at lande ved Metro holm giver så meget mere mening.

Morten Brunnstrøm (København SV, 2023-08-01)

#188

Jeg skriver under, da jeg mener denne placering er et dårligt valg af ovenfor nævnte grunde.

Mathiesen Mathiesen (København S, 2023-08-01)

#189

Jeg skriver under fordi jeg bor på Willy Brandts Vej 19 med en 1 årig og og gravid med barn med nr 2 og er meget bekymret for sikkerheden der kommer til at være lige udenfor vores i indgang til opgaven

Kamilla Nowak Hansen (København, 2023-08-01)

#196

Broen vil påvirke nærmiljøet dårligt og være til store fare for børnene i børnehaven.

Andreas Jørgensen (København SV, 2023-08-01)

#198

Boren vil ødelægge vores skønne område, som allerede er etableret.

Solvej Martensen (2450, 2023-08-01)

#199

En bro vil være et stort forstyrrende element og skabe farlige situationer

Steen Hjortholm (København SV, 2023-08-01)

#200

Broen er placeret uhensigtmæssigt

Per Hesselberg (Sydhavn, 2023-08-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...