Bevar den grønne natur i Furesø: Nej tak til et nyt erhvervsområde nord for Slangerupvej

Kommentarer

#3

Jeg ønsker at bevare de grønne områder

John Carlsson (Farum, 2023-05-18)

#4

Jeg skriver under fordi, jeg ønsker at bevare det grønne område nord for Slangerupvej.

Karina Petersen (Farum, 2023-05-18)

#6

Fordi jeg mener Farum ikke skal være større og at vi skal bibevare de grønne områder. Jeg er ikke interesseret i at udvide industriområdet overhovedet. Jeg mener vi skal støtte at vi vedbliver at have så meget grønt med marker rundt om bebyggelse, og jeg mener det var det qlle gik til valg på ved sidste kommunevalg og det i øvrigt som lokalplanen op til nu har afspejlet.

Simone Salung (Farum, 2023-05-18)

#7

Jeg ønsker at bevare det grønne og naturskønne område, hvilket var en af årsagerne til vi flyttede til området og frygter en mindre sikker skolevej for alle områdets børn, der dagligt cykler på den sikre cykelsti hele vejen til Lyngholmskolen, områdets skole. Dette vil ikke længere være sikkert hvis der oprettes en ekstra vej ind fra rundkørslen på Slangerupvej, hvilket også vil øge trafikken og støjen i området.

Pernille Blok-Riisom (Farum, 2023-05-18)

#8

Er beboer i området. Det ville være synd for området at naturen ødelægges af mere industri.

Thomas Roslund (Farum , 2023-05-18)

#10

Vi skal bevare de få grønne områder der er tilbage i Farum.

Gitte Nørregaard (Farum, 2023-05-18)

#11

Jeg ønsker at bevare den smule af grøn natur der i Farum og dermed sikre at dyrelivet (også de tobenede) har det åndehul som er vigtigt for alt liv og livskvalitet. Kommunen og særligt udvalget for plan og byudvikling er i denne sag helt ude af trit med borgerne ønsker og der er tilsyneladende ingen sammenhæng med ambitionerne i Plan og Agenda 21 strategi hvor det fremhæves at der skal være fokus på natur, trængsel, klima og borgerinddragelse.

Poul Schmidt (Farum, 2023-05-18)

#16

Jeg kan ikke kan se at kommunen har fokus på sammenhængende byplanlægning ved at foreslå et erhvervsområde i et i forvejen naturskønt udkants boligområde. Det vil fraskære os endnu mere fra resten af farum by end vi er i forvejen og være til stor sikkerhedsmæssig fare for alle de børn der i forvejen skal cykle langt for at komme i skole. Hertil vil det give bedre mening at bevare og eller udvikle naturen i området, til fordel for at fremme biodiversiteten. Trevang vandværk har også dets indvendingsområde meget tæt på området hvor det påtænkes at etablere erhverv, vandværket er uden spor af PFAS og dette ønskes bevaret for fremtiden. Hvorfor det specifikt vil være kritisk at få mere forurening i området. En bøn om at respektere naturen og de boligejere der allerede bor i området.

Line Hougaard (Farum, 2023-05-18)

#18

Jeg mener at det er vigtigt at bevare et af de sidste grønne områder i Farum.

Henrik Okbøl (Farum, 2023-05-18)

#19

Jeg nyder det natur skønne område

Britt Hennig (Farum, 2023-05-18)

#20

Det er en dårlig plan

Jan Hennig (Farum, 2023-05-18)

#27

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker, at de grønne arealer nord for Slangerupvej skal bruges til nyt erhvervsområde.

Andreas Fruergaard (Farum, 2023-05-18)

#30

Naturskønt område med fredsskov, fredet dyre arter, vandhuller. Bare fordi det ikke ligger ved de store søer tæller det også.

Lasse Bay (Farum, 2023-05-18)

#32

Har børnebørn i området

Annette Hougaard (Galten, 2023-05-18)

#33

Der er det rene vanvid at lægge ny industri så tæt på beboelse - og så endda i landzone - hvor det overhoved ikke er oplagt at bygge industri - der er blevet bygget så meget i det område de sidste mange år. Området har været freder i 75 år som oplyst på mødet - men pludselig er det en fejl - men det er så bare en af de mange “fejl” som kommune finder frem når det passer dem bedst. Vi som bor der har købt fordi vi ønskede at bo i den grønne kile - man kan overhoved ikke regne med Farum (Furesø kommune). Jeg vil gå hele veje vende alle sten.

Lene Noohr (3520, 2023-05-18)

#35

Jeg skriver under fordi jeg er meget imod at kommunen vil anlægge et erhvervsområde nord for Slangerupvej i Farum

Charlotte Adams (Farum, 2023-05-18)

#36

Jeg underskriver, fordi jeg ønsker at bevare den grønne natur i Farum og sikre velfærd for borgerne nord for Slangerupvej ved at minimere støj.

Marianne Hyldeqvist (Farum , 2023-05-18)

#38

Jeg ønsker at bevare de grønne områder i Furesø Kommune. Byrådet ser stort på fredninger og lokalplaner. Regler og love gælder åbenbart kun for borgerne i kommunen. De fleste i det nuværende byråd burde skamme sig over at ville ødelægge grønne områder til fordel for industri.

Mikael Holst (Farum , 2023-05-18)

#39

Trevangs natur skal ikke indeholde industri - og slet ikke en losseplads!

Mikael Jansen (Farum, 2023-05-18)

#40

Det ligger mig på sinde at bevare det grønne Fsrum, der var grunden til at vi flyttede hertil.

Ingrid Hartelius Dall (Farum, 2023-05-18)

#41

Som beboer i Gregersminde kvarteret ønsker jeg ikke et naturskønt område ødelagt af et erhvervsområde med alt hvad det indebærer.

Marianne Dahl (Farum, 2023-05-18)

#43

Jeg ønsker at bibeholde de grønne områder i Farum. Desuden vil etablering af et nyt erhvervsområde nord for Slangerupvej være i strid med kommunens egne planer om at få en grøn, bæredygtig og CO2-neutral kommune inden 2030.

Bodil Kliem (Farum, 2023-05-18)

#45

Vi skal værne om naturen og freden i Furesø Kommune, som gerne skal blive endnu grønnere.

Louise Lundberg Claesen (Værløse, 2023-05-18)

#46

At lægge industri på arealet nord for Slangerupvej vil være et overgreb på områdets natur og dyreliv samt hele området. Dette tiltag må simpelthen ikke føres ud i livet, som vil få konsekvenser, som ikke bare kan annulleres efterfølgende ..

Hans Køhlert (Farum, 2023-05-18)

#50

Jeg skriver under fordi at området er helt unikt og skønt som det er. Et åndehul og roligt område med masser af natur og dyreliv. En af årsagerne til at vi netop valgte at bo i Trevang. Et gammelt sommerhusområde, lidt kuperet og med mange små søer og skøn natur.

Vivian Birkkjær (Farum, 2023-05-19)

#54

Området bør forblive grønt og dermed overholde den fredning der har været i mange år - eller som minimum udlægges til boliger, så ikke trevang afskæres yderligere fra den øvrige del af Farum

Jens Winther (Farum, 2023-05-19)

#55

Vi har nerop bosat os i området pga. den fredelige, grønne natur med let adgang til lange gåture. Desuden er der umiddelbar og sikker adgang til stisystemet.
Etablering af et nyt erhvevsområde vil spolere dette grønne åndehul, vil resultere i stærkt øget støjbelastning og vil naturligvis få grundpriserne til at rasle ned.

Ann Louring Roldan (Farum, 2023-05-19)

#56

Forslaget er fuldkommen tåbeligt

Jens Ringbaek (Farum, 2023-05-19)

#57

Fordi kommunen ikke selv kan forsvare deres egne beslutninger. Ingen af deres argumenter er overbevisende men tværtimod en direkte modsigelse af deres hensigt om grøn politik og fokus på grønne områder. Specielt en genbrugsstation med dertilhørende tung trafik og konstant støj vil være altødelæggende for området, både i forhold til natur og for beboernes velvære.

Rune Brodersen (Farum, 2023-05-19)

#58

Fordi kommunen endnu engang forsøger at presse en ulogisk løsning igennem.
1. Grunden er fredet
2. Hvordan vil man få trafikken til at flyde, uden det bliver en kæmpe omkostning for borgerne i furesø
3. Der er adskillige grunde ledige som er bedre egnet

Allan Olesen (Farum, 2023-05-19)

#62

Vi skal stoppe med at inddrage grønne områder. Erhvervsområder skal ikke flyttes ud af byen.

Hanne Juel (Værløse, 2023-05-19)

#63

Naturen skal bevares. Der er ikke brug for industri i det område.

Sebastian Sejr Schmidt (Farum, 2023-05-19)

#65

Jeg bor i det umiddelbare nærområde og det grønne område var en af grundene til at vi købte hus her. Biodiversiteten skal bevares. Der er nok af (i forvejen kedelige) erhvervsområder syd for Slangerupvej

Tine Jul Sørensen (3520, 2023-05-19)

#68

Jeg støtter aktionsgruppen

Christian Klein (Farum, 2023-05-19)

#69

vi ejer et hus på gydebakken nord for slangerup vej og vi ønsker ikke industri men kun beboelse

carsten christensen (farum, 2023-05-19)

#70

At jeg ikke ønsker industriområde lige op ad mit hjem. Her er virkelig så smukt og dejligt, det ville være så ærgerligt at ødelægge de grønne arealer vi bor i. Prøv at tænk hvor meget I vil ødelægge bare pga af penge.

Sanne Diemer (Farum, 2023-05-19)

#71

Jeg mener at vi skal bevare de grønne områder, og fordi et erhvervsområde betyder mere tung trafik som ødelægger miljøet.

Jonna Søgaard (Farum, 2023-05-19)

#79

Vi skal selvfølgelig respektere fredninger. Der må være andre steder at lægge industri. Og det behøver ikke være Furesø. Der er rigelig med trængsel på vejene allerede.

Inge Storm (Farum, 2023-05-19)

#81

Der ikke være erhverv så tæt på bebyggelse. Det må kunne være muligt at bygge ud til motorvejen.

Karin Johansen (Farum, 2023-05-19)

#83

Vi skal bevare alle vores grønne områder på grund af biodiversitet og nedbringe Co2. Endvidere er der flere træer, som er med til at producere ilt og nedbringer co2. Der er meget dyreliv og fugle i området samt et rekreativt sted.

Marianne Hvid (Farum , 2023-05-19)

#85

Kommunen og dens beboere har brug for grønne områder. Derfor ønsker jeg ikke at få udbygget her.

Nicolai Kliem (FARUM, 2023-05-19)

#87

Det omtalte erhvervsområde vil ødelægge det grønne område for alle beboere i Farum Nordby. Det vil skabe støj, trafik, være skæmmende og skabe mistrivsel. Naturen skal bevares. Farum Nordby skal ikke være en satellit til Farum, klemt inde mellem erhvervsområder.

Malene Kirchmann (Farum, 2023-05-19)

#88

Jeg støtter fuldt op om synspunkterne fra “Aktionsgruppen”

Glennie Krøyer (Farum, 2023-05-19)

#90

Den dejlige natur i området skal bevares som den er. Ikke ødelægges af industri.

Ulla Kirchmann Eriksen (Fredensborg, 2023-05-19)

#91

Jeg skriver under fordi det ganske enkelt ikke giver mening at ødelægge et grønt område midt i et bolig-/landområde med en kile af Erhverv. Det vil ødelægge dyre- og planteliv og i væsentlig grad forringe livs- og boligkvalitet for de mange mennesker, der bor og benytter området i dag - og som for de flestes vedkommende har valgt at bosætte sig i god tro om, at bl.a. en tinglyst fredning af en stor del af området også var til at stole på.

Peter Kirk Laursen (Farum, 2023-05-19)

#93

Den smukke natur skal ikke ødelægges af industri

Eyvind de Thurah (Fredensborg, 2023-05-19)

#95

Fordi der ikke er grønne områder nok

Derri Overgaard (Faru, 2023-05-19)

#97

Jeg ønsker at vi skal bevare de grønne og naturskønne områder vi har i Farum.
Vi har ikke behov for en udvidelse af Erhvervs området på denne side af slangerupvejen.

En af årsagerne til vi flyttede til Farum var naturen og de sikre stisystemer der kan fragte områdets børn til og fra lyngholdskolen og andre skoler i området.

Jeg frygter at dette ikke bliver et sikkert område mere for vores børn at færdes i, da man vælger at ligge Erhverv og tung trafik ind i et familie bolig område.

Specielt når man vælger at oprettes en ekstra vej ind fra rundkørslen på Slangerupvej.
Man ødelægger det sikre stisystem for børn i området.
Det vil samtidig øge støjen i vores bolig område gevaldigt, som vi i forvejen kæmper med til tider.
Så alt i alt er det her bare en rigtig dårlig og ikke gennemtænkt beslutning for os borgere i Farum området Trevang. Så jeg kan på ingen måde støtte op om etablering af Erhvervs område i Trevang.

Ninna Madsen (Farum, 2023-05-19)

#103

Jeg skriver under, da den massive trafik vi får i området vil være til fare for vores børn på vej til b.la. skole. Området børn køre for nuværende på lukket cykelsti, hvilket gør at man trygt kan sende sine børn afsted. Mange børn køre også af Trevangsvej, så det er ikke meget bedre.
Med tung trafik i dette område er der stor risiko for ulykker. Hvem kommer til at stå til ansvar for evt. trafik ulykker og dødsfald i et boligområde ? Jeg må sige at jeg under mig over at folkevalgte politikere vil stå til ansvar for dette.

En anden ting er at hos der bor har har netop flyttet her til grundet den natur som er i området. Det første uacceptable støj som vi får i området, vil der blive klaget over.
Desuden kan jeg tilslutte mig til alle andre begrundelser.

Gry Orkelbog-Andresen (Farum, 2023-05-19)

#108

Ønsker at bevare den grønne kile ind til vores smukke område. Ønsker ikke erhverv da det vil give en øget trafikbelastning .

Kirsten Holmskov (Farum, 2023-05-19)

#109

Vores grønne og hyggelige by, skal bevares. Stop udbygning inden det er for sent.

Birgit Kvan (Farum, 2023-05-19)

#110

Erhvervsområder hører ikke til i smukke eftertragtede boligområder

Marianne Schnoor (Farum, 2023-05-19)

#111

Jeg ønsker at bevare naturen og det landlige miljø omkring Trevangsvej. Etabling af et erhvervområde vil dramatisk forandre området og være start på en udvikling hvor bygrængen trækkes nordpå i forhold til Slangerupvej.

Kjeld Gammelgaard (Farum, 2023-05-19)

#112

Jeg er imod ødelæggelse af et velfungerende område som en nyt erhvervsområde vil medføre.

René Kirchmann (Farum, 2023-05-19)

#115

Jeg ønsker ikke etableret erhvervsliv i på de grønne området ved trevangsvej.
Erhvervsvirksomheder skal placeres i erhvervsområder og ikke på de gå grønne kiler vi har tilbage i kommunen.

Lars Schnoor (Farum, 2023-05-19)

#116

Jeg ikke ønsker et nyt erhversområde nord for Slangerupvej i Farum.

Yuri Balle (Farum, 2023-05-19)

#119

Vi skal passe på de naturområder vi har i Furesø kommune.

Hans-Henrik Jensen (3520 Farum, 2023-05-19)

#120

Jeg skriver under fordi det er et godt naturområde, og ville være ærgerligt for miljøet og dyrelivet at det skal ødelægges af industri.

Pontus Løth (Farum, 2023-05-19)

#121

Lad min lille hyggelige by være

Oliver Hjortholt (Farum, 2023-05-19)

#122

Jeg er helt enig i den fremsendte protest

Vivi Hermansen (Farum, 2023-05-19)

#123

Det vil være skammeligt, hvis politikkerne i Furesø kommune vælger at anlægge erhvervsområde nord for Slangerupvej. Det vil ikke alene være yderst skadeligt for områdets særpræg og den naturskønhed der hersker. Et område der er så unikt, og som vi er nødt til at værne om og passe godt på.
Det vil også have markant negativ betydning for de mange hundrede familier i Farum nord, der har børn som dagligt cykler til og fra skole på Lyngholm og Marie Kruse. Afstanden til skoler og fritidsklubber er i forvejen rigelig lang - op til 5 km for nogle. En skolevej der også er “gennemskåret” af et erhvervsområde, som børn helt ned fra 7-8 års alderen skal cykle gennem et to gange dagligt, fremmer ikke just trygheden og lysten til at sende børnene afsted på cykel.

Martin Winther Nørlev (Farum, 2023-05-19)

#124

Beskytt den natur som tilhører moder jord

Jarle Ågotnes (Farum, 2023-05-19)

#131

Jeg er enig i de opstillede punkter. Det vil være ødelæggende for området og gøre det u-attraktivt som beboelsesområde.
Det går imod kommunens egne planer, som giver bedre mening hvad angår bevaring af dyrelivet og naturen i området.

Malene Jakobsen (Farum, 2023-05-19)

#132

Man skal værne om de få grønne pletter der efterhånden er tilbage, hvor naturen kan få lov til at være.

Dennis Jul Hansen (Farum, 2023-05-19)

#137

massiv trafik , større trusel mod dyrene

Poul Køhn (Farum, 2023-05-19)

#139

Udvidelse af erhvervsområdet nord for Slangerupvej - på et fredet område tæt på beboelse - er en utrolig dårlig ide. Vi har brug for mere natur, plads til biodiversitet - ikke øget trafik og støj.

Maria Pedersen (Farum, 2023-05-19)

#140

Det er fuldstændig utilgiveligt at omdanne grønne områder til erhvervsområde i en tid, hvor miljøet og biodiversiteten er så vigtig for vores alle sammens fremtid.

Irene winther Pedersen (Farum, 2023-05-19)

#141

Det giver ingen mening at ødelægge et naturskønt område og erstatte det med erhverv - der må findes bedre og klogere alternativer

Lærke-Maria Schmidt (Farum, 2023-05-19)

#142

Jeg vil bevare naturen

Søren Nymark (Farum, 2023-05-19)

#143

Øget støj og trafik nabo til beboelsesområde.
Erhvervsområde, genbrugsstation eller materielgård skal ikke placeres i grønt område tæt på private boliger.
Et vigtigt grønt område forsvinder.
Den globale CO2 belastning øges.
Risiko for forurening af tætliggende drikkevandsboringer.

Henning Thøgersen (Farum, 2023-05-19)

#145

Jeg skriver under fordi jeg syntes det er vigtigt at bevare de grønne arealer i dette område.

Karina Sloth (Farum, 2023-05-19)

#146

Vi behøver frie uberørte områder

Gitte Mallung (Farum, 2023-05-19)

#151

Vi skal bevare de grønne områder i Furesø

Charlotte Torp (Værløse, 2023-05-19)

#153

Danmark mangler fri natur og biodiversiteten lider, hvorfor det ikke giver mening at udvide erhvervs området ind over store grønne arealer. Desuden ligger der en 75 årig gammel fredning på området som kommunen åbenbart har fået ophævet uden at beboerne deromkring er blevet hørt.

Sarit Virring (Farum , 2023-05-19)

#154

Vi skal bevare de grønne områder. Løsningen er ikke mere byggeri, men mere natur. Det vil give (endnu) flere trafikgener og være et stort tab for de dyr og insekter som hører til området.

Mia Kølgaard (Farum, 2023-05-19)

#157

Jeg synes, de grønne områder i Furesø så vidt muligt skal bevares.

Martin Heller (Farum, 2023-05-19)

#159

Vil gerne bevare Farum som den er !

Lee Henriksen (Farum , 2023-05-19)

#160

En af grundene er at jeg bor i Trevang og er netop flyttet herud for naturen. Et industriområde Nord for Slangerupvej vil ødelægge dette.

Signe Dissing (Farum, 2023-05-19)

#161

Jeg skriver under da jeg netop er flyttet til trevang for at bo i et mere naturfyldt/trafiksvagt område og ønsker derfor ikke industri lige op til. Dette vil have stor indflydelse på naturen, trafikgener og mindske vores boligværdier hvis man skal køre igennem et industriområde for at komme til sin grund.

Christian Dissing (Farum, 2023-05-19)

#162

Vi skal ikke ødelægge det smukke stykke natur ved at plastre det til med erhverv. Området kan iøvrigt heller ikke kan bære øget trafik uden at skulle udbygge eksisterende vejnet. Furesø kommune skal kunne tilbyde boligområder, hvor naturen har råderum og ikke bare plastre det hele til med bebyggelse. Skal vi virkelig flytte længere nordpå for at få udsyn til marker og åbne vider?

Anne Nilsson (3520 Farum, 2023-05-19)

#163

Vil gerne bevare Trevang som et grønt område og ikke et industri område.

Morten Jørgensen (Farum, 2023-05-20)

#166

Det er vigtigt ikke at overbebyrde et område med mere trafik, som det på ingen måder kan bære. Ligeledes er det vigtigt at bibeholde de grønne områder, til gavn for borgerne, dyr og natur

Pia Hansen (Farum, 2023-05-20)

#167

Det vil ødelægge et ellers så fint område samt jeg frygter for mine børns sikkerhed ved den øgede trafik stigning.

Mikkel Thilo (Farum, 2023-05-20)

#168

Jeg bor i trevang, det er et helt specielt og unikt naturskønt område, som vil blive ødelagt, hvis der kommer genbrugsstation og erhverv. Værdien af alt det skønne vil falde og det er ikke i orden.

Lisbeth Høck (Farum, 2023-05-20)

#169

Det er et projekt r er modstrid med en levende natur

Michael Johansen (farum, 2023-05-20)

#170

Jeg vil bevare de åbne arealer. Nej til til bebyggelse i det åbne land.

Øjvind Vilsholm (Farum, 2023-05-20)

#171

Et industriområde nord for Slangerupvej vil medføre øget trafik og støj, og en samlet genbrugsplads og driftsgård vil medføre voldsom øget trafik, herunder tung trafik, og støj også i weekender og på helligdage. Det er ikke rimeligt at påføre et etableret boligområde så store gener. Jeg ønsker at bevare den smule grønt der er tilbage i området både af hensyn til dyr og mennesker. Jeg frygter også at industri og en samlet genbrugsplads kan føre til forurening af vandindvindingsområdet i nærheden.

Bente Thøgersen (Farum, 2023-05-20)

#176

Jeg synes det er en meget vigtig sag, da området nord for Slangerup vej er fyldt med dyreliv og masser af grønne områder. Det vil et nyt erhvervsområde ødelægge :(

Z. Marie Schultz-Møller (3520, 2023-05-20)

#178

At skov- og naturområdet i Farum nord selvfølgelig skal bevares

Daniel Bergman Hansen (Farum, 2023-05-20)

#179

Vi ønsker IKKE industriområde nord for Slangerupvej!

Anne Dissing (3520, 2023-05-20)

#180

Trafikale udfordringer, ærgerlig nedlæggelse af grønt åndehul, forgrimmende, Co2 udledning stiger

Palle Odgaard (Farum, 2023-05-20)

#181

Jeg ønsker at bevare naturområdet

Jan Christoffersen (Farum, 2023-05-20)

#184

Naturen og biodiversitet skal opretteholdes og nærmest udvide biodiversiteten i området. Ikke mere industri.

steen Autzen (3520, 2023-05-20)

#185

Vi ønsker grønne områder og dyreliv som nabo ikke en erhvervspark som vil koste kommune mange penge, der vil gå fra ældre, social og børneområdet.

Tanja Thor Møller (Farum, 2023-05-20)

#186

Det er fuldstændig tåbeligt at ødelægge så smukke grønne områder som har været med til at rigtig mange har valgt at bosætte sig herude pga den flotte natur.
At ødelægge det med erhverv er idioti!
Bevar nu de sidste flotte grønne områder vi har tilbage i vores skønne by!!

Martin Mertz Kjer (Farum, 2023-05-20)

#188

Ønsker ikke et erhvervsområde der, området kan ikke bære den forventede trafik mængde, samtidig er der er en skole cykelsti til Lyngholmskolen - hvad med den. Så hellere et bolig område eller som Naturområde.

Søren Roed Sørensen (Farum, 2023-05-20)

#189

Ønsker ikke mere støj og forurening i området, udover det vi har fra Slangerupvejen. Øget trafikproblemer.
Af hensyn til vores dyrebestand /liv

Jeanne Larsen (Farum, 2023-05-20)

#190

Pga dyrelivet. Øget trafikfikstøj,mere forurening

Steen Larsen (Farum, 2023-05-20)

#191

Jeg vil bevare det grønne område, og fordi ingen kan være interesseret i at være nabo til larmende og forurenende industri.

Ulrik Christensen (Farum, 2023-05-20)

#194

Jeg skriver under fordi grønne områder i tæt relation til beboelse er så vigtigt …

Susan Telling-Petersen (Farum, 2023-05-20)

#195

Vi skal værne om vores natur.

Lene Fischermann (Farum, 2023-05-20)

#196

Jeg er imod øget trafik. Og for grønne arealer.

Gerd Stafanger (Farum, 2023-05-20)

#197

Bevar den grønne natur i Furesø: Nej tak til et nyt erhvervsområde nord for Slangerupvej

Jesper Rødtjer (Farum, 2023-05-20)

#199

Furesø skal forblive en grøn kommune

Lars Espersen (Farum, 2023-05-20)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...