STOP Projekt Ringsted Go Green

Kommentarer

#204

Fremtiden for området er truet. Projektet vil resultere i landsbydød, faldende ejendomspriser og en forringelse af natur og dyreliv.

Atlas Højmann (Ringsted, 2023-05-14)

#205

1. Beliggendehed
Det giver ingen mening at ødelægge grønne områder for grøn omstilling. Vi har masser grimme områder i dk til den slags.
2. Fordi vi selv bliver berørt af larm, lugt, tung trafik osv.

Gry Kristiansen (Ørslev , 2023-05-14)

#206

Havvindmøller på land; nej tak.
Industriel belastning og ødelagt natur; nej tak
Forringelse af boligværdi; nej tak
Kommunal beslutning; nej tak
Ugennemtænkt kommunal projektledelse og kompetencer; nej tak

Niels Erik Wøhlk (Farenløse, 2023-05-14)

#210

Jeg ønsker ikke at vores natur ødelæggelse!

Trine Dahl (Ringsted, 2023-05-14)

#211

Ønsker ikke natur, mennesker og økonomi ødelagt af et sådan prestige projekt

Karsten Andersen (Ringsted, 2023-05-14)

#212

Jeg synes, det ødelægger vores smukke natur. Også er der alt for mange mennesker, som bliver ramt af det her. Mennesker som er flyttet herud på landet for fred, ro og natur.

Marianne Bruus (Farendløse, 2023-05-14)

#213

Man ødelægger andre menneskers fred og udsigt.

Flemming Wøhlk (Havdrup , 2023-05-14)

#214

Kim Svendsen

Kim Svendsen (Ringsted, 2023-05-14)

#215

Det er en forkert beslutning og det ændre ikke til en billigere energi pris

Claus Jensen (Farendløse , 2023-05-14)

#217

Jeg ønsker ikke så store solcelle og vindmølleanlæg i Ringsted kommune

Flemming Rindal (4100, 2023-05-14)

#218

Jeg ønsker ikke en massiv energiø plastret til i dette helt fantastisk smukke naturområde. Den bør blive placeret langs motorveje eller lign.

Birthe Igor Søgaard (RINGSTED, 2023-05-14)

#220

Ønsker ikke en kæmpe solcelle park, grundet de vilde dyr der ikke harnogetsted at leve eller leve af. Kronhjort, rød glent, insekter og mange flere

Winnie Kaspersen (4100, 2023-05-14)

#221

Jeg vil ikke være med til at ødelægge vores smukke natur. Jeg har bestemt heller ikke lyst til et økonomisk tab på vores ejendomsværdi. Og jeg vil slet ikke være med til, at der risikeres sundhedsskadelige følger til mig selv, min familie eller til mine naboer.

Karina Svendsen (Ringsted, 2023-05-14)

#224

Jeg bor i området og ser ikke, at jeg får glæde af det. Ser blot min ejendom mister værdi

Ninett Flinthøj (Ringsted , 2023-05-14)

#225

Jeg ikke går ind for industri der påvirker menneskers livsvilkår og forurener luft og miljø - med stank og masser af transport fra store lastbiler.

Kirsten Andersen (Odder, 2023-05-14)

#226

Jeg er imod V.E. og for atomkraft.

Carl Broman (København , 2023-05-14)

#227

Jeg er modstander af gigantiske vindmølle- og solcelleanlæg og tilhænger af moderne A-kraft anlæg.

Vibeke Broman (København, 2023-05-14)

#231

Jeg ønsker ikke Møller så tæt på beboelse.

Nicklas Wøhlk (Farendløse, 2023-05-14)

#233

Nej tak til biogas anlæg!
Nej tak til vindmøller.
Nej tak til solcelleanlæg.

Er meget bekymret for den stigende tunge trafik samt støj fra Haslevvejen som vi bor helt ud til.

Trine Benfeldt (Ringsted, 2023-05-14)

#236

Jeg skriver under fordi biogas er greenwashing.

Flemming Danielsen (Torrild, 2023-05-14)

#239

Projektet er alt for omfattende. Der er andre muligheder for grøn energi, så som at udbytte store tagflader i stedet for enorme dele af vores natur.

Janne Vendelbo (Ringsted , 2023-05-14)

#241

Projektet har alt for store negative konsekvenser for vores skønne natur og dyreliv. Støj og lugt vil forringe vores egen livsværdi samt betyde forringet værdi af vores huse.

Eva Mønsted (Ringsted, 2023-05-14)

#242

Det ødelægger vores natur og vores dejlige landsby

Majbritt Andersen (Ringsted, 2023-05-14)

#243

Vi føler at det ødelægger vores dyre liv og land liv og vores drikke vand skal ikke udsættes for fare , vi har valgt at bo på landet , og skal vi tvinges til dette her ser vi ikke anden mulighed for at flytte fra Ringsted kommune

Sølvquist Jeanne (Ringsted, 2023-05-14)

#244

Ødelæggene for de sjæle dyre arter som netop bruge dette område.
Vil jo kun øge trafikken og der er ikke brug for yderlige industri. I smukt grønt område.

Marianne Rasmussen (Ringsted, 2023-05-14)

#251

jeg er modstander af store vindmøller på land og nær bebyggelse.
er modstander af, at planlægge en solcellepark i den størelse der samttidig stortset omringer en landsby, få nu placeret de solceller evt langs motorvej, væk fra bebyggelse

allan nielsen (ringsted, 2023-05-14)

#253

This will lead to a major deterioration in the quality of life for many of us who have chosen to live in Ringsted Municipality - outside the city itself - in the hope of "a peaceful life in the countryside" in absolutely beautiful surroundings with unique wildlife of both common and rare species, and especially protected bird species.This will lead to a large loss of value in housing, technical insolvency, tying of poles, destruction of the dreams of many citizens and stop the development of the local community.

Ringsted does not need a project of this magnitude to achieve the goal of green transition. The project's giant wind turbines will cause health-damaging low-frequency sound, other sound nuisances, light nuisances and shadow casts. The enormous solar park is oversized and will completely patch up the landscape. An expansion of the biogas plant and establishment of an industrial cluster will develop odor nuisances, increase the risk of accidents and generate an enormous load of heavy traffic around the clock.

Let's contribute to the green transition, but on a realistic and tested basis, which does not destroy the quality of life for the citizens who have taken root in Ringsted Municipality's beautiful village community.

Ivan Gabela (Zagreb, 2023-05-14)

#256

Det er et tåbeligt projekt der vil ødelægge vores natur og omgivelser.

Morten Havsholm (Ørslev, 2023-05-14)

#257

Fordi jeg elsker at bo på landet ikke vil have det plastret til af solceller mm.

Thilde Hansen (Ringsted , 2023-05-14)

#261

Kulturlandskabet ødelægges og vi udsættes for møllestøj. Projektets størrelse er uacceptabelt.

Poul Erik Hansen (Nordrup, 2023-05-14)

#262

Projektets omfang er urimeligt stort og ødelæggende for lokalsamfundet.

Gunver Hansen (Nordrup, 2023-05-14)

#263

Naturen omkring Ringsted er så unik

Helle Sejling (Haraldsted, 2023-05-14)

#264

Jeg vil ikke ha naturen ødelagt

Lars Dahl (Ringsted, 2023-05-14)

#266

Jeg ønsker ikke, at natur og landskab bliver ødelagt af vindmøller og solceller

Finn Aeberli (Mulstrup, 2023-05-14)

#267

Anlæggene ligger alt for tæt på beboelser incl landsbyer .. samt ødelæggende for natur incl dyreliv i skovene omkring

Doris Pedersen (Nordrup Ringsted , 2023-05-14)

#268

Kæmpe misbrug af vores skønne natur.

Morten Johansen (Ringsted , 2023-05-14)

#270

Jeg værdsætter vores natur og netop derfor har købt hus i området. Mener iøvrigt at der er andre mere oplagte steder at udføre sådan et projekt.

Lene Wøhlk (4100, 2023-05-14)

#271

Det er et fejlplaceret projekt i et af de få naturskønne områder omkring Ringsted.
Anlægget er isoleret set for stort og skal/bør i hvert fald ikke placeret i et af få områder hvor der findes en rimelig biodiversitet, som der er så hårdt brug for at få udviklet mere af, ikke få reduceret.

Knud Stokbro (Nyvang v. Ringsted, 2023-05-14)

#274

Så stor en energiø vil påvirke alle i nærheden negativ, både natur, dyr og mennesker. Denne påvirkning vil forringe vores livskvalitet i en sådan grad, vi vil se sig nødsaget til at flytte. Hvis, som ophavsmændene siger, vi ikke vil blive negativt påvirket, hvorfor skal vi, ifølge lovgivningen, have store kompensationer i form af blandt andet penge til lokalsamfundet og fri energi til de nærmeste beboere?!

Trine Sheldon (Ringsted , 2023-05-14)

#275

Vi vil ikke have ødelagt vores skønne område og unikke natur.

Kim Pedersen (Ringsted , 2023-05-14)

#277

Det er ikke rimeligt, at hele vores nærområde skal ødelægges med miljø som årsag. Sagen er, at tung trafik til biogas anlægget bl.a. vil foregå i gennem Nordrup og Farendløse på veje, der i forvejen er meget smalle. Samtidigt skal vi bo på en byggeplads i fem år, mens meget høje vindmøller bliver opsat i et meget smukt område med rigt dyreliv. I Danmark er der stor opbakning til biodiversitet samtidigt med, at vi gerne vil sikre marker med korn til brød og foder til dyr. Når det er sagt, undrer det mig, at vindmøller og solceller ønskes opsat midt i god landbrugsjord.

Dorte Dorte Kjærgaard (Ringsted, 2023-05-14)

#284

På grund af placering

Susan Frimann (Ørslev gade , 2023-05-14)

#289

Det er et projekt der ødelægger vores lokalområde og vores natur som er presset nok i forvejen.
Man vil sætter en energiform op som kun er 20% effektivt, som ødelægger biodiversitet og dyrelivet tæt på 100% og som vil gøre enkelte mennesker milliardærer på naturens bekostning og som kun på papiret ser godt ud.

Ole Knudsen (Ringsted, 2023-05-14)

#290

Jeg elsker vores natur som den er

Susanne Christoffersen (Ringsted , 2023-05-14)

#291

Jeg mener at projektet vil ødelægge unik natur i dette område af Ringsted. Derudover mener jeg at der er andre og bedre alternative steder at placere vindmøller og solceller. Vindmøllerne kan stå langs motorvejen hvor der i forvejen er støj. Og solcellerne kan placeres på taget af industribygninger, hvor udsigten til dem er begrænset.

Morten Kofoed (Ringsted, 2023-05-14)

#292

Fordi jeg er imod projektet

Barbara Aeberli (4100 Ringsted, 2023-05-14)

#297

Jeg ikke have ødelagt vores flotte natur med ustabil energi. Jeg tænker også på vores fugle og insekter der må lade livet i en vindmølle. Så nej tak herfra.

Jackie Olsen (Ringsted, 2023-05-14)

#298

Jeg ønsker ikke at væres natur bliver ødelagt af en solcelle Mark. Jeg bor på landet for at få ro og vil ikke have støj fra en vindmølle.

Mia Kofoed (Ringsted, 2023-05-15)

#300

Projektet påvirker mange mennesker negativt. Påvirkningen af naturen er enorm. Uetisk at “købe” kommunen. Etablering af industriklynge på god landbrugsjord i det åbne land med 100 lastbiler i døgnet vil give støjforurening og angiveligt klima og partikkeludgotdringer i sig selv - nejtak.

Steffen Scharff (Ringsted, 2023-05-15)

#303

De skal ikke ødelægge den fantastiske natur og dyreliv der er her og det eneste vi får ud af det er værdi forringelse af vires ejendomme.

poul christensen (farendløse, 2023-05-15)

#306

For 30 år siden købte min mand og jeg en skøn landejendom i Havbyrd , i smuk natur og med stor herlighedsværdi .
Nu er der så udsigt til, at vi lige pludselig , som nærmeste nabo til Biogassen, kommer til at bo i et industriområde og vil derved få en kraftig forringelse af værdien af vores ejendom .
En industri i den størrelses orden og med alle de genere som følger med i form af lugt, støj og kraftig trafik hører bestemt ikke hjemme i et lille naturskønt lokalsamfund som Havbyrd .

Kirsten Mailand (Ringsted, 2023-05-15)

#307

Jeg skriver fordi , det kommer til at ødelægge vores natur, flora fauna og ikke mindst vores folk lokale liv.

Raminta Budryte (Nordrup , 2023-05-15)

#309

Det vil ødelægge natur og dyrliv.
I forvejen kæmper dyr og insekter for at overleve i naturen.Jeg syntes det ligger bedre ved motorvejen, som i andre byer bla. Slagelse

Winnie Andersen (4100, 2023-05-15)

#312

Jeg er imod projektet

Sofie Johnesen (Nordrup , 2023-05-15)

#314

Jeg skriver under fordi så store områder med vindmøller og solceller ødelægger vores flotte natur

Allan Henriksen (Ringsted, 2023-05-15)

#315

Jeg skriver under fordi, det kommer til at lægge lige op af mine forældres ejendom, hvor vi nyder godt af naturen. Dertil bor vi lige på grænsen til Ringsted, Ørslev hvor jeg er født og opvokset, så vi skal ikke gå en lang tur fra hvor vi bor, før vi ikke vil se natur mere med kæmpe solcelleområde, dertil giver det jo ingen mening det projekt, hvem er så tosset at foreslå at sætte vindmøller om i et område hvor der ikke rigtig er vind, vi er jo for f… på Midtsjælland , det virker ikke gennemtænk men blot et forsøg på at hente stemmer.

Diana Nielsen (Haslev, 2023-05-15)

#317

Jeg vil ikke have Solsæller og vindmøller til at ødelægge vores smukke natur. Dem der investere i protjektet gør det kun for pengenes skyld, ikke for Ringsted borgere.

Henning jacobsen (Ringsted, 2023-05-15)

#319

Det vil ødelægge naturen i mit nærmiljø

Lars Søby (Ringsted , 2023-05-15)

#320

Jeg ønsker ikke vores natur ødelagt og kæmpe Møller så tæt på vores huse

Chris Nielsen (Ørslev, 2023-05-15)

#321

Fordi jeg synes ikke Ringsted har udnyttet deres potentiale og meget bedre alternativer

martin kofoed (Ringsted, 2023-05-15)

#322

Jeg vil sku ikke have nogen vindmøller i min baghave

Rasmus Gregersen (Ringsted 4100, 2023-05-15)

#325

Jeg syntes det er noget mærkeligt noget at fjerne alt natur og så stille nogen store vindmøller og solceller op

Nicklas Nielsen (Ringsted , 2023-05-15)

#326

Jeg er for havvindmøller, solenergi på tage og at strømmen der produceres bruges lokalt. Det her virker ikke som et kommunalt projekt, men som en pengemaskine for folkene bag.

Morten Smed (4100, 2023-05-15)

#328

Nej tak, til projekt Ringsted Go Green

Anja Sølund (Ørslev, 2023-05-15)

#333

Jeg bor 3 km fra projektområdet og er ikke flyttet på landet for at bor nær så stort en anlægsprojekt.

Sanne Kjellerup (Ringsted, 2023-05-15)

#335

Hele denne Go Green ideologi er uoplyst uigennemtænkt og oser af kommune bestikkelse.

Leif Olsen (4100, 2023-05-15)

#336

Jeg støtter op om at naturen ikke skal ødelægges

Christian Schaltz (Sæby, 2023-05-15)

#337

Jeg ønsker ikke så store vindmøller i baghaven😖😖.

Michael Rasmussen (Ørslev, 2023-05-15)

#338

For at bevare den smukke natur.
Og fordi jeg er bange for at det ikke forbliver på deres hænder.

Jens Elimar Olsen (Ringsted, 2023-05-15)

#339

Dette projekt vil ødelægge helt enestående natur.

Finn Hansen (Nørre dalby, 2023-05-15)

#341

Jeg synes kommunen skulle gå ind i grøn omstilling og placere det et passende sted

Jens Kofoed (Ørslev, 2023-05-15)

#342

Projektet er for omfattende og har for store konsekvenser for mennesker og dyr i området.

Regitze Nordquist (Ringsted, Ørslev, 2023-05-15)

#345

Der er flere argumenter for, at der ikke skal opføres en solcellepark.
1. Visuel påvirkning: En solcellepark kan have en negativ indvirkning på landskabet og ændre det naturlige visuelle udseende af området. Nogle mennesker mener, at det kan forringe den æstetiske appel og skønhed i området, især hvis solcellepanelerne dækker et stort område.

2. Ødelæggelse af naturområder: For at opføre en solcellepark kræves der ofte store landområder. Hvis disse områder er naturområder eller landbrugsjord, kan det medføre tab af levesteder og ødelæggelse af vigtige økosystemer. Dette kan have negative konsekvenser for den lokale flora og fauna.

3. Landskabsændringer: Opførelsen af en solcellepark kræver ofte omfattende ændringer af landskabet. Dette kan omfatte terrænændringer, træfældning og opførelse af adgangsveje. Disse ændringer kan have en permanent indvirkning på området og ødelægge dets naturlige karakter.

4. Potentielle sundhedsrisici: Nogle mennesker er bekymrede for potentielle sundhedsrisici ved solcelleanlæg. Selvom der ikke er nogen videnskabelig konsensus omkring dette emne, hævder nogle kritikere, at de elektromagnetiske felter fra solcellepaneler kan have negative helbredsmæssige virkninger på mennesker og dyr i nærheden.

5. Manglende effektivitet: Kritikere kan hævde, at solcelleparken ikke vil være effektiv nok til at retfærdiggøre de omkostninger og ressourcer, der kræves til opførelsen. De kan påpege, at solceller stadig har en relativt lav effektivitet sammenlignet med andre energikilder og derfor ikke er en optimal løsning på lang sigt.

6. Afhængighed af vejrforhold: Solenergi er afhængig af solskin, og solcelleparkens produktion kan variere betydeligt afhængigt af vejrforholdene. Dette kan betyde, at solcelleparken ikke er i stand til at levere en stabil og pålidelig energiforsyning, hvilket kan være et problem, især når der er behov for strøm i perioder med dårligt vejr.

Freya Hansen (Borup, 2023-05-15)

#346

Det er på ingen måde i orden at ødelægge den danske natur på den måde

Noah Lønborg (Roskilde, 2023-05-15)

#349

Lad nu vær med det fis

Nicoline Larsen (Ringsted , 2023-05-15)

#355

Det er synd for naturen og dyrelivet at ødelægge den med solceller og vindmøller og meget ærgerligt for beboere i berørt område. Disse husejere ender med at stå med kæmpe gæld efter at fraflytte berørte boliger, som alle jo skal på et tidspunkt i livet. Kommunen kompenserer slet ikke økonomisk tilstrækkeligt i forhold til ejendoms værditab.
Og hvorfor skal dem der er flyttet på landet i kommunen glo på grimme solceller og vindmøller.
Læg dem op af ejen gård (Giesegård i dette tilfælde), hvis det er så vigtigt.

Nicole Holtze (Ringsted, 2023-05-15)

#357

De store miljøpåvirkninger der vil være for nærområdet, herunder naturfaunaen og dyrelivet, der vil blive voldsomt påvirket.
Mvh. Kenneth Sørensen

Kenneth Sørensen (Ringsted , 2023-05-16)

#360

Jeg er lige flyttet til Nordrup, da jeg gerne ville have en pæn udsigt fra min grund. Uforstyrret natur og dyreliv. Jeg kan ikke se at dette kan vil fortsætte i sameksistens med solpaneler og vindmøller. Bortset fra det, er der så en uvildig akkrediteret tredjepart som kan verificere de beregninger som Biocirc præsenterede på borgermødet?

Martin Pläge (Ringsted, 2023-05-16)

#361

Vi skal under ingen omstændigheder have ødelagt vores smukke natur, med alt hvad det fører med sig af kæmpe gener for både mennesker og dyr! NEJ TAK!!!!!!!

Hanne Nielsen (Farendløse, 2023-05-16)

#363

Projektet stinker! Opførsel af en enorm vind/sol park og ildelugtende industri uden hensyn til borgerne i lokal området. Hvorfor?
Fordi et selskab ser en chance for at score en gevinst på vores Ringsted kommunes bekostning. Løs klima problemet på en bedre måde!

Stig Nielsen (Ringsted, 2023-05-16)

#364

Fordi projektet udelukkende er et projekt designet til at gøre rige mennesker rigere, og Ringsted kommune er for blåøjede til at se dette.

de tror de får X, men de får langt mindre og 100 permanente arbejdspladser er jo sølle 0.3% forøgelse.

ydermere er disse projekter som frarøver befolkningen herlighedsværdi og landbrugsjord totalt fejlcastet, vi har 10.000vis af kvm tage eller uattraktiv jord langs motorveje og anden industri. At lægge sådan noget som dette i natur er fuldstændig hat og briller.

Brian Johansen (Ringsted, 2023-05-16)

#366

Købte ejendom for 30 år siden.
Så kom Biogasanlægget og vi er nærmeste nabo.
Men som projektet, "Ringsted Biogas" så ud, var vi ikke så bekymrede. Der er så senere kommet udvidelser fra tilladt 36000 tons råmateriale til tilladt 108000 tons.
Og nu kommer Ringsted go Green, som så søger om 4 gange udvidelse. Derudover kommer der meget tæt på ejendommen 40 ha "industriklynge".
Vi bor i et naturskønt område, som så nu bliver forvandlet til en "fabrik" af stor størrelse.

Henrik Mailand (Ringsted, 2023-05-16)

#367

Fordi det gir ingen mening i af lave sådan nogen store energi parker herude, når det ødelægger vores dyreliv og landbrugs jord.
Biogasanlægget bruger 80% af den strøm der skal produceres herude med energi parken. Jeg undrer mig over hvorfor man ikke vælger af sætte vindmøller nær motorvejen - hvor rent sikkerhedsmæssigt kan brandvæsen og sådan der kom lettere til vindmøllerne når du går i ild i dem.

Christa Johnesen (Ringsted , 2023-05-16)

#368

Industriklyngen hører til i et industrikvarter, og hele projektet er alt for stort og berører alt for mange mennesker.

Helle Nørholm (Ringsted , 2023-05-16)

#370

Jeg er imod projektet.

Thomas Larsen (Ringsted, 2023-05-16)

#372

Jeg mener at det inddragede areal er alt for stort og vil få for store konsekvenser for områdets beboere som beskrevet i teksten samt værdiforrigelse af boliger (som medfører stavnsbinding), forringede udviklingsmuligheder i lokalsamfundet omkring Nordrup, aftagende tilflytning og manglende rekreation i området.

Signe Olsen (Ringsted, 2023-05-16)

#376

Go Green projektet er et alt for stort projekt. Det er ren industri. Sæt solceller på fabriksbygninger og alle huse der bliver bygget fremadrettet, eller langs motorveje (ingen bebyggelse) og så store, og mange vindmøller, skal ud på havet, væk fra vores fugleliv med de mange forskellige arter, af blandt andet rovfugle og traner.

Anne Hermansen (Nordrup, 2023-05-16)

#377

Kæmpevindmøller hører til i havvindmølleparker og den projekterede højde er udtryk for en for ringe vindhastighed i området. Solceller kan med fordel placeres i industriområder (tage og parkeringspladser) og projektet ødelægger både natur og biodiversitet. Navnet Ringsted GoGreen er greenwashing og projektet bør omnavngives til GoMoney.

Lars Gotfredsen (Ringsted, 2023-05-16)

#378

Kæmpevindmøller skal placeres i havvindmølleparker og ikke på land. Desuden er totalt ødelæggende for dyre- og planteliv med så stor en solcellepark. Det er et fuldstændigt uforståeligt projekt, når der er planlagt en energiø i Nordsøen, der i første fase skal kunne forsyne 3-4 mill. hustande med el.

Lene Villerslev (Ringsted, 2023-05-16)

#379

Jeg mener der er andre steder end der hvor de ønsker at opsætte det, hvor det ikke går ud over den smukke natur og husene omkring.

Ditte Andersen (Ringsted , 2023-05-17)

#382

Fordi det lort ikke skal op

Simon Karberg (Skovvej 30, 2023-05-17)

#384

Jeg er imod projektet…

Gitte Høi (Nordrup, 2023-05-17)

#388

I am signing because this ludicrous project would affect not only my friends and family, but also set a dangerous precedent for all of Europe

Wojtek Pot (Bucharest, 2023-05-17)

#389

Even though I don't live there I have friends who do... Well more of a family... So I wish for this not to be a thing since the people who live there don't wish it. There is no need for politics and money laundering. I just want my friends and family who live there to live in peace and enjoy their life and the amazing view of nature around this whole territory.

Dusan Stevanovic (Beograd Voždovac, 2023-05-17)

#390

Vores landskab skal ikke ødelægges

Lone Hofman (RINGSTED, 2023-05-17)

#396

Projektet vil ødelægge området.

Maja Andersen (Ringsted, 2023-05-17)

#397

Jeg ønsker ikke projektet Ringsted Go Green.

maika duncan (Ringsted, 2023-05-17)

#398

Forringelse ved hussalg, forringelse af vores veje de er smalle til den tunge trafik, lugt og støjgener, og ikke mindst naturen , planter og dyr og fugle

Gitte Olsen (Ørslev, 2023-05-17)

#399

Det blir for stort og vi er i forvejen plaget af lugten og transport fra biogas anlægget

Lars Boksa (Ringsted , 2023-05-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...