STOP Projekt Ringsted Go Green

Kommentarer

#1

Jeg er enig i alt det beskrevne til underskriftsindsamlingen, dette projekt er alt for omfattende og vil ødelægge vores landdistrikt. Det er ikke i orden at tvangsmæssigt opføre hav vindmøller i et unikt naturområde hvor så mange bor. Vores liv vil blive ødelagt!

Lisa Larsen (Ringsted, 2023-05-12)

#2

Det giver ikke mening at ødelægge smuk natur og em masse mennesker trivsel og økonomi. Dette alene for at Giesegaard gods kan tjene penge og Ringsted kommune kan nå deres mål uden selv at investere

Linette Andersen (Ringsted, 2023-05-12)

#3

Jeg får vindmøller i baghaven og har valgt roen og naturen uden en industriklynge omkring byen

Gilla Pommer (Ringsted, 2023-05-12)

#4

Jeg er modstander af projektet. Vores områdes herlighedsværdi bliver smadret.

Carsten Høi (Ringsted, 2023-05-12)

#6

Der skal ikke bygges alt mulig, der giver husejerne lugtgener, samt får huspriser til at falde.

Michael Smith (Ringsted, 2023-05-12)

#7

For mijøet

Neel Rasmussen (Ringsted, 2023-05-12)

#12

Jeg skriver under fordi jeg er ikke flyttet på landet, for at bo i en forurenende industripark, når man lige så godt kan starte med at benytte plads man allerede benytter til bebyggelse, start med industri tagplads, og eller op ad og langs f.eks motorvejsnettet

Lærke Maya (Ringsted, 2023-05-12)

#16

Jeg gerne vil være en del grønne omstilling - og samtidig bevare alle de grønne naturområder, vi har i vores landområder i Ringsted.
Som beboer i de berørte områder er det ikke acceptabelt, at der etableres industriområde i disse naturbeskyttelses områder. Vandløb, dyre og fugleliv ødelægges - et gammelt kulturlandskab skæmmes - økonomien i projektet et dybt betænkeligt - og ikke mindst vil alle beboere i området miste alle de livsværdier vi flyttede herud for at få i tillid til de kommuneplaner som vi troede på.

Marianne Kron (Ringsted, 2023-05-12)

#17

Det er tåbelig at bruge solid agerjord til den slags, så længe der er oceaner af ledige tage i byen og på industribygninger. Og fordi det ville give mere mening at dække p-arealer over så kunder kan holde i tørvejr under solceller og læsse deres varer i bilen.

Jesper Mørch Idziak (Ringsted , 2023-05-12)

#22

Så store vindmøller ikke høre til på land
Det vil ødelægge utrolig smuk natur i vores område

Karina Hansen (Ringsted, 2023-05-12)

#25

Dette projekt er så ødelæggende for natur og dyreliv i området
Desuden kan området slet ikke magte den tunge trafik dette vil medføre.

Gitte Strøyer (Nordrup, 2023-05-12)

#26

Jeg er imod kæmpevindmøller og indhegnet arealer med solceller

Mette Christensen (Ringsted , 2023-05-12)

#28

Jeg støtter af hele mit hjerte kampen mod global opvarmning. Men det skal ske på en måde, hvor der findes en balance mellem at bidrage til at mindske udslippet af CO2, og det samtidig har færrest mulige negative konsekvenser for natur og naboer. Det lever Ringsted Go Green absolut ikke op til.

Keld Ludvigsen (Ringsted, 2023-05-12)

#29

Jeg støtter af hele mit hjerte kampen mod global opvarmning. Men det skal ske på en måde, hvor der findes en balance mellem at bidrage til at mindske udslippet af CO2, og det samtidig har færrest mulige negative konsekvenser for natur og naboer. Det lever Ringsted Go Green absolut ikke op til.

Lise Øllgaard (Ringsted, 2023-05-12)

#30

Jeg skriver under, fordi at projektet er en totalt ødelæggelse af området, som gøres ubeboeligt. Uden hensyntagen til hverken mennesker eller dyreliv.

Jacob Møller (Ringsted, 2023-05-12)

#32

Det her skønne land skal ikke plastres til med solceller og vindmøller, når der er alternative muligheder, som ikke ødelægger naturen og faunaen

Anne Gram (Hvidovre, 2023-05-12)

#33

Jeg er modstander af projektet fordi det ødelægger et enestående naturområde og alle de grunde vi havde for at flytte til området bliver smadret.

Martin Rasmusssen (Ringsted, 2023-05-12)

#34

Det bliver simpelthen for voldsomt med kæmpe vindmøller som hører til i havet, og solceller der dækker store områder. Vi har rigeligt med lugt gener i forvejen af en tæt kæmpe grisefarm. Vi vil også gerne bevare værdien af vores huse.

Jane Thomsen-Dawson (Ringsted , 2023-05-12)

#35

Jeg ikke ønsker solceller skal ødelægge brugbar landbrugsjord, at kæmpe vindmøller skal være til genere for så mange borger omkring dem, fordi en udvidelse af eksisterende biogasanlæg er til gene for borgere og vil øde transport med tunge køretøjer helt urenhed meget. Fordi jeg tror at Ringsted Go green projektet kommer til at koste ringsted kommune flere penge en projektet generere til kommunen. At landsbyerne omkring Ringsted Go green projektet vil blive affolket og at husværdien og livskvaliteten vil falde drastisk og ændre landsbyerne til rene låsbysvendsen lejemål. Jeg sig nej fordi værdi fuld natur ødelægges fordi en flok Ringsted kan se de kan score mange penge på projektet er uden omtanke for lokalområdet til ringsted kommune.

Mette Lund (Ringsted , 2023-05-12)

#36

Fordi det ligger i min baghave stort set, det er grimt, det er unaturligt, det er god landbrugsjord osv. placer solceller på ladebygninger osv. hvor de ikke genere nogen.

Mikkel Sommer (Ringsted, 2023-05-12)

#37

Projektet er ødelæggende for både mennesker og dyr. Vindmøller og solceller er vigtige redskaber i den grønne omstilling, men det er afgørende, at de bliver integreret, så folk ikke skal flytte fra hus og hjem og ikke påvirker det dyreliv, der er. Der skal arbejdes for at finde holdbare løsninger for både klima, mennesker og dyr - og det her projekt er ikke en holdbar løsning.

Linnea Maaløe-Kron (Hvidovre, 2023-05-12)

#40

Jeg vil for det første selv blive hårdt ramt af vindmøllerne og for det andet vil de ødelægge vores smukke natur og dyreliv. Disse skal bevares for enhver pris og ikke ødelægges pga en investor vil tjene mange penge.

Nete Ortwed (Ringsted, 2023-05-12)

#41

Jeg er modstander af projektet

Sisse Kofoed (Ringsted, 2023-05-12)

#42

Fordi jeg går ind for atomkraftværk i stedet for at ødelægge vores små samfund på landet med store vindmøller og solcelleparker.

Kenneth Nielsen (Ringsted, 2023-05-12)

#43

Jeg nyder at kunne høre dyrelivet omkring mig, hvilket jeg ønsker bliver bevaret.
En vindmølle og solcellepark i baghaven skaber uro og mange gener.

Ane Møller (Nordrupvej 132, 2023-05-12)

#46

Vi bor lige ved mark hvor der er udset at skulle være solpaneler. De vil rave 4-5 meter op på det flade stykke og 10-15m på den eleveret mark. Vi er flyttet på landet for at få del af naturen og ikke en energiparl.
Sol paneler hører til på erhvervs bygninger som dem der skal opføres i Ringsted. Der er masser af kvardratmeter at gøre godt med. Vindmøller hører til på havet!

Kenneth Madsen
Skovvej 71, 4100 Ringsted.

Madsen Kenneth (Ringsted , 2023-05-12)

#47

Naturen ikke skal ødelægges, og blot fordi man har valgt at bosætte sig på landet, så skal man ikke udsættes for støj og lugtgener

Asbjørn Hansen (Ørslev, 2023-05-12)

#49

Jeg ønsker ikke at naturen bliver ødelagt og at der kommer så meget tungt trafik og en kæmpe fabrik der lugter og mange solceller lige i vores baghave

Maja Larsen (Ringsted, 2023-05-12)

#53

Min bror Erik og svigerinde Maja bliver frygtelig generet både af mere tung trafik samt lugtgener.
Der må absolut være andre udveje.

Inge Marie Klaaby (Holsted, 2023-05-12)

#54

Jeg er 100% imod energiøen. De ødelægger borgernes hjem, naturen med dyreliv, diversitet, kommunens egne mål for naturen, øget trafik med lastbiler, kommunen tror de bliver rige men biocirc Group er fra 2021, et APS men lille kapitel, der vil en masse i hele Danmark, det skriger da af kapitalinteresser, som til hver en tid kan røvrende kommunen.

Flemming Jensen (Ringsted , 2023-05-12)

#55

Jeg er enig og selv bliver berørt af især biogas anlægget
Og Fordi der findes bedere alternativer

Freja Ørndrup (Ringsted, 2023-05-12)

#56

Jeg bor tæt på mistede af det udsatte område og er meget imod projektet

Jakob Larsen (Farendløse, 2023-05-12)

#57

Jeg mener ikke man skal bruge god landbrugsjord til dette. Placer vindmøller på vandet, solceller langs motorveje og biogasanlæg med tilhørende produktion i industriområder, hvor vej nettet kan bære den tunge trafik.

Karen Dam Gilså (Ringsted, 2023-05-12)

#58

Jeg er enig i ovenstående tekst, jeg ønsker ikke støjen, lugt gener, lysglimt, det simpelthen en klar forringelse af vores boliger. At man overhovedet kan trække det over en lokal befolkning som det har været tilfældet her, er ubegribeligt. Så Nej tak til ovenstående projekt. :-/

Anette Sundstrøm (Ringsted, 2023-05-12)

#59

Jeg som beboer i Farendløse vil blive direkte påvirket af de lavfrekvente lysgener som vindmølleparken vil generere.
Samtidig har vi i nærområdet den sjældne og fredede røde glente samt havørne. Disse vil forsvinde herfra som konsekvens af vindmølleparken, da møllerne vil blokere deres indflyvning i skovområdet.

Jane Hansen (Ringsted, 2023-05-12)

#60

Jeg ønsker ikke store vindmøller( 200
M høje )og solcelleanlæg som ødelægger vores smukke natur , og slet ikke til et firma som er nyoprettet (2021)og ikke kan have nogen som helst erfaring med grøn energi andet profitten i det.

Thomas Christensen (Ringsted, 2023-05-12)

#61

Det går i strid med byen natur og imødekommer ikke ønsket om fred og ro i området.

Gustav Jensen (Roskilde, 2023-05-12)

#67

Jeg mener ikke så store energiprojekter hører hjemme i et kulturlandskab

Anne Rindal (4100, 2023-05-12)

#69

Jeg ikke ønsker vores hus falder i Værdi og så

Odin Uldall (Havbyrd, 2023-05-12)

#70

Sol celler fjerner værdifuld landbrugsjord

Morten Achton (Ringsted , 2023-05-12)

#72

Jeg ønsker IKKE vindmøller i min baghave.
Det er et vanvittigt projekt og det vil ødelægge vores smukke herregårdslandskab.
Stop det!

Bjarne Christiansen (Ringsted , 2023-05-12)

#73

Vi ønsker ikke, at vores hjem og landdistrikt bliver ødelagt og forvandles til et industriområde af projekt Ringsted Go Green, som ansøgt af BioCirc.

Projektet er alt for omfattende!

Det vil føre til stor forringelse af livskvalitet for mange af os som har valgt at bo i Ringsted Kommune - udenfor selve byen - i et håb om ”et fredeligt liv på landet" i aldeles skønne omgivelser med et enestående dyreliv af såvel almindelige som sjældne, og især fredede fuglearter. Det vil medføre store værditab på boliger, teknisk insolvens, stavnsbindning, ødelæggelse af manges borgers drømme og standse udviklingen i lokalsamfundet.

Ringsted har ikke brug for et projekt i denne størrelsesorden for at opnå målet med grøn omstilling. Projektets gigantiske vindmøller vil fremkalde sundhedsskadelig lavfrekvent lyd, andre lydgener, lysgener og skyggekast. Den enorme solcellepark er overdimensioneret og vil fuldstændigt plastre landskabet til. En udvidelse af biogasanlægget og etablering af en industriklynge vil udvikle lugtgener, øge risiko for ulykker og generere en enorm belastning af tung trafik døgnet rundt.

Lad os bidrage til den grønne omstilling, men på et realistisk og afprøvet grundlag, som ikke ødelægger livskvaliteten for de borgere, der har slået rod i Ringsted Kommunes skønne landsbysamfund.

Karin Refshauge (4100 Ringsted, 2023-05-12)

#74

Ønsker ikke kæmpe vindmøller i min baghave

Ditte Nielsen (Ringsted, 2023-05-12)

#76

Utrolig dårligt projekt, som har så mange konsekvenser for nærmiljøet og de borgere der bor omkring.

Tina Boksa (Ringsted, 2023-05-12)

#78

Jeg skriver under fordi vort landskab ikke skal plastres til med vindmøller

Bent Iversen (Ringsted , 2023-05-12)

#81

Det er et overgreb på både borgere og natur, at indføre solcelleparker og havvindemøller på land, bygge kæmpe industriklynge på bar mark, og ødelægge god landbrugsjord, bevaringsværdig natur, dyre- og fugleliv, samt ødelægge familiers økonomi ved værditab på huse, teknisk insolvens, stavnsbinding, og ikke mindst deres investering i at bo med deres børn i ro og fred i samhørigheden med naturen.

Helle Fredensborg (Ringsted , 2023-05-12)

#82

Jeg er fuldstændig enig i at et sådant projekt vil være direkte ødelæggende for hele vores lokalsamfund.

Lone Leonhard (Ringeted, 2023-05-12)

#85

Huspriserne vil falde og så skal skøn natur ikke ødelægges på denne måde.
Der må være andre og bedre løsninger end dette her.

Michael Køj Poulsen (Farendløse, 2023-05-12)

#86

Jeg skriver under fordi vi ikke vil bo i et industrikvarter. Industri hører hjemme i industrien og ikke på landet hvor folk har bosat sig for at leve i naturen.

Christina Larsson (Ringsted, 2023-05-12)

#89

Jeg er nærmeste nabo til projekt
Go Green. Vi har 9 Ha dyrepark , og mange dyrearter vil ikke kunne trives med vindmøller der larmer og lyser. For slet ikke at tale om genskin fra solcellerne. Det er alt for tæt på vor bolig få hundrede meter væk.
Vindmøller skal stå på havet hvor det blæser. Solceller skal på erhvervsbygninger og langs motorveje.

Charlotte Poll (4100, 2023-05-12)

#90

Jeg er stærk tilhænger at A-kraft da jeg mener det er vejen frem med ren billig energi samt varme til befolkningen

Lasse Iversen (Brøndby, 2023-05-12)

#92

Biocirk vil totalt ødelægge livskvaliteten for natur og mennesker i hele vores nærområde.

Elisabeth Ejlekær Nielsen (4100 Ringsted, 2023-05-12)

#93

Meget dårlig løsning😡

Majbrit Olsen (Ringsted , 2023-05-13)

#94

Jeg er selv født og opvokset i Ringsted. Jeg elsker den by, det den kan og det den står for. En gennemførelse af projektet ville i mine øjne være katastrofalt for byens landområde. De vil blive lagt under sådanne pres at livskvaliteten for dem der bor der vil falde markant, og derudover vil det at få folk til at flytte derud blive stort set umuligt. Vores landområder skal ikke industrialiseres - de skal beskyttes og værnes om!

Julie Clauson-Kaas (Sorø , 2023-05-13)

#95

Jeg deler de bekymringer som fremgår af det materiale jeg skriver under på. Et projekt som er af alt for stort og som ingen kender konsekvenserne af for lokalområdet , hverken miljø mæssigt eller i et økonomisk perspektiv og mener også det vil have store negative konsekvenser for hele området som helhed. Ud over dette er jeg temmelig skeptisk over det firma, som ud over dette kæmpe projekt, også har gang i flere andre gigantiske projekter i andre landsdele.

Rene Laursen (4100, 2023-05-13)

#97

Jeg skriver under fordi, at gener fra disse store anlæg, i form af lyd, lugt, tung trafik, vil ødelægge trivsel for allerede herboende borgere, bosiddende i anlæggenes nærområde. Dette vil blandt andet medføre værdiforringelse af ejendomme i nærområdet, uden mulighed for kompensation.

Med tanke på biogas anlægget, vil der ved kraftig opskalering af anlæggets kapacitet, blive markant mere tung trafik. Dette medførende støjgener på vores små tilstødende veje, som løber igennem landsbyer, hvor en del allerede nu er belastet af smutveje kørende vogntog.

Henrik Rasmussen (Ørslev , 2023-05-13)

#99

Denne politik ingen mening giver. Husk på alle de dyr der dør grundet vindmøller, al den forurening ved produktion af solceller

Jonas Hammarberg (Brøndby , 2023-05-13)

#106

Jeg er imod natur ødelæggelser og imod at ødelægge grønne frodige områder med kul sorte og miljøskadelige installationer.

Hans Sandberg (Gram, 2023-05-13)

#107

De planlagte projekter høre ikke til i åbent land. Det medføre endnu mere trafik, støj og lugtgener.
samt ødelægger vores herlighedsværdier, som vi hver dag nyder på landet og værner om.
Så NEJ TAK til vandvids projekter og arrogante pengemænd der ikke har respekt for andres ejendom/værdier.

Peter Kristensen (Ringsted, 2023-05-13)

#108

I come this area yearly to visit my friends and I just love the landscape . It's part of the beauty of this zone, the fields and the forest .
It would really dim down the experience to see all of this gone.
Not to mention the pollution it will cause, especially noise pollution, and the changes brought to the local flora and fauna which could be devastating.

Alina Dobre (Sfântu Gheorghe , 2023-05-13)

#109

Ønsker ikke et kæmpe "industriprojekt" med vindmøller, solceller og industriananlæg midt i et gammelt dansk kulturlandskab

Lars Kristian Nielsen (Ringsted, 2023-05-13)

#112

Jeg er imod placeringen af vindmøllerne i et så naturskønt som Nordrup og giesegård skovene
Bor selv i Nordrup og ville komme til at se og høre møllerne hverdag

Steen Christiansen (Ringsted, 2023-05-13)

#114

Fuldstændigt vanvittigt projekt

Ane Saugbjerg (Ringsted , 2023-05-13)

#117

Det er et møgprojekt der vil forpeste livet for flere landsbyer. Det er så gennemskueligt at man prøver at ride på den grønne bølge og forklæde det som om man vil hjælpe med den grønne omstilling, men det handler kun om penge til de (u)ansvarlige bagmænd, og borgerne i ringsted kommune ender med regningen.

knud hojgaard (ringsted, 2023-05-13)

#118

Stærkt modstander af projektet og den useriøse måde man arbejder med det på.

Karin Egeberg (Nordrupøster, 2023-05-13)

#120

For ar støtte mon famile, som skal bo sammen med det her

Marie Nervø Sørensen (Herning, 2023-05-13)

#122

Jeg ikke ønsker at min eneste udsigt fra mine vinduer bliver 3-4 meter høje solceller. En konstant summen fra transformator stationer og vindmøller. Eller en sødlig stank af rådnende affald fra et biogas anlæg som (jo ikke lugter fik vi at vide). Ellers tak. Min bolig bliver jo usælgelige hvis jeg en dag skulle ønske at flytte.

Morten Olsen (Nordrup, 2023-05-13)

#123

Jeg er modstander mod denne altødelæggende industri som ikke ka mlevere en brøkdel af den nædvndige energi. Halvdelen af Danmark skal dækkes af solceller og vindmøller for at blive 100% grøn på energi produktion uden brug af atomkraft som er den eneste rigtige vej frem.

Teddy Østergaard (Ringsted , 2023-05-13)

#124

Jeg skriver under fordi jeg bor midt i naturen og i det område, som berøres af planerne. Jeg siger nej til Ringsted Go Green, kæmpevindmøller, solcellepark, udvidelse af biogasanlægget og sidst men ikke mindst etablering af industriklynge midt i vores landsbymiljø.

Lene Frandsen (Ringsted, 2023-05-13)

#125

Vi skal ha atomkraft og ikke andet

Birgitte Bønløkke (Næstved, 2023-05-13)

#127

Jeg tilslutter STOP projekt Ringsted

Jette Christensen (Havbyrd Ringsted , 2023-05-13)

#128

Jeg er ikke interesseret i at have dem i min baghave og jeg synes at det er forkert at ødelægge fin natur og landbrug, når der er industri områder det kan gøres i istedet.

Kim Andersen (Ringsted , 2023-05-13)

#129

Jeg er kommet hos en nær veninde i det helt unikke område gennem mange år og synes, det ville være noget nær en katastrofe at ødelægge den fantastiske natur.

Maarit Väisänen (Frederiksberg, 2023-05-13)

#130

Beslutning tages af magten, selv om folket ikke ønsker det .

Britta Damgaard nielsen (Lyngby, 2023-05-13)

#131

Jeg er imod et så kæmpestort projekt i samme område. For mig bliver hele den sydøstlige del af kommunen gjort “ikke-attraktivt” at bo i.

Signe Holmegaard (Ringsted, 2023-05-13)

#132

Projektet er ødelæggende for natur og trivsel i hele landområdet. Der er ingen erfaringer fra firmaets side med lignende projekter. BioCirc lover guld og grønne skove, men har intet vist.

Bente Flint Jensen (Havbyrd, 2023-05-13)

#134

Fordi der ødelæggende for vores lokal samfund hvis der skal opsættes hav vindmøller på land og øde skøn natur og et rigt fugle liv.

Hans Peter Hyldig-Hansen (Ringsted, 2023-05-13)

#138

Jeg skriver under, FORDI det (også) er VIGTIGT !

Hanne Albrechtsen (København, 2023-05-13)

#139

Det kan ikke være meningen at landsby samfundet skal ødelægges samt der ikke er overvejet hvilken konsekvens dette ville få for Ringsted flyveplads samt lægehelikopteren som er så livsnødvendig for mange mennesker på Sjælland

Tina Lemming rokvist (Glumsø, 2023-05-13)

#140

Fordi det er et kæmpe projekt der slet ikke hører hjemme så tæt på landsbyerne da det vil være til stor gene. Os tæt på får ingen gavn af det. Derudover vil det være til store gene for det store dyreliv vi har i området der er masser af rovfugle, ugler og andet fredet dyreliv.

Karina Haugaard (Ringsted , 2023-05-13)

#143

Ringsted kommune - os borgere - vil gerne være “grønne”. Så kære folkevalgte byråd; søg nu UVILDIG kompetent rådgivning til de indkomne projekter, uvildige profesionelle vurderinger af miljøet for både naturen, dyrelivet og for os stemmeberettigede, og ikke mindst brug den SUNDE FORNUFT.
Lav en overordnet gennemtænkt plan for omstillingen i kommunen. Det er svært at se fornuften i “først til mølle princippet” af indkomne projekter, af placeringen af energiklyngen, af vindmøller placeret på landbrugs jord og m.m., som kommer i alle borgeres høringssvar.
I har chancen for at løse dette på en rigtig GRØN måde - grib chancen og udfør det med omhu og vid.

Helle Nygaard Seneka (Ringsted, 2023-05-13)

#144

Der bliver ødelagt for meget natur pga. den almægtige krone, det er slet ikke okay at efterlade en verden med mindre af den ultra vigtige natur til vores efterkommere.

Kenneth Knudsen (Rødovre, 2023-05-13)

#145

Jeg underskriver da jeg er imod så stort et projekt som Ringsted go green er.
Det går ud over det rige dyreliv. Naturen
Forringelse af livskvaliteten for alle indbyggere i Nordrup og omegn.

Kim Stockfleth (Nordrup , 2023-05-13)

#147

Jeg er imod at vores natur skal ødelægges og ikke mindst vores dyreliv forsvinder som Ringsted Go Green åbenbart blæser på. Udsigt til solcelle - vindmøllepark -udvigelse af gasanlæg i vores lille by er så bekymrende for vores liv, havde vi vist det for 5 år siden var vi aldrig flyttet hertil..

Hanne Stockfleth (Nordrup, 2023-05-13)

#150

Min datter og svigersøn bor i dette dejlige område, vi kommer der rigtig meget, og det påvirker dem rigtig meget, med det påtænkte byggeri.

Else Larsson (Vojens, 2023-05-13)

#154

Projektet er for omfangsrigt i et for lille område . Naturen i området omkring Giesegård kan ikke undgå at blive påvirket og transport til og størrelsen af energi øen ved det nuværende biogas område vil være for omfattende med betydelige gener for folk i området

Marianne Ploug Frandsen (Fredsgårde, 2023-05-13)

#157

Fordi jeg bliver nabo til de vindmøller samt at der er pfas i de solceller der bliver sat op, det vil jeg ikke være med til, samt st de solceller sikkert også bliver lavet i Kina af børn

Susanne Nielsen (Ringsted , 2023-05-13)

#158

Biogas ikke er grønt og solceller produceres på ikke grøn måde, forurener blandt andet med PFAS og ikke mindst når de bortskaffes!
Jeg vil gerne være grøn, men alle beregninger skal med. Måske vi skal tænke på a-kraft!

Mick Jensen (Odder, 2023-05-13)

#159

Ringsted Kommunes tilgang til dette projekt er utrolig uprofessionelt grebet an.

Bettina Kraul (Nordrup, 2023-05-13)

#160

Jeg selv kommer til at bo ved dem 🤬

Carina Hyldig-Hansen (Ringsted, 2023-05-13)

#163

Jeg skriver under fordi jeg ikke vil have ødelagt adskillige landsbyer og ikke vil have voldsomt øget lastbilstrafik på den i forvejen pressede Haslevvej. Desuden finder jeg det besynderligt at anlægge en kæmpe industrizone til tung industri så langt væk fra eksisterende industri og med så relativt ringe adgang. Lugt, støj og en kæmpe øjenbæ med tilhørende værditab for alle i et kæmpe område syd for Ringsted, alene så allerede stenrige investorer kan rage mere til sig. Byg det i Nordsjælland, hvis det er så vigtigt.

Niels Larsen (Ringsted, 2023-05-13)

#167

Jeg ønsker at vores lokalpolitikere bliver gjort opmærksom på min modstand på dette overdimensionerede projekt.

Gitte Blak Lisby (Ringsted, 2023-05-13)

#168

Vi skal passe på dyrelivet og naturen. Hvorfor ødelægge naturen med tung trafik, giftige kemikalier, grimt udstyr etc etc

Sæt solcellerne op på alle erhvervsbygningerne og vindmøllerne ud på havet.

Sif Hoverby (Ringsted, 2023-05-13)

#170

Jeg skriver under da jeg er imod biogas ved byer. Husejere bliver trimlet uden nogen form for kompentation for deres værditab..

Bettina Ipsen (Skanderborg, 2023-05-13)

#171

These changes would condemn this beautiful area to a become a power farm zone covered with things that pollute both visually and cause noise pollution, rather than the wonderful place this is right now.

Please don't 🥺.

Axel Guðmundsson (Akureyri, 2023-05-14)

#173

Solcelleanlæg hører til på bygninger hvor man kan udnytte tagfladerne og ikke i landskabet

Camilla Pedersen (Odder, 2023-05-14)

#174

Det ødelægger naturen og er alt alt for stort. Biogas er ikke grøn
Løsningen er A-KRAFT

Palle Toftegaard Jensen (Odder, 2023-05-14)

#177

Er i mod Ringsted go green

Ronni Kristensen (Mulstrup, 2023-05-14)

#180

Ødelægger naturen og dyrelivet. Projektet er kun til gavn for BioCerc. Størrelsen af anlægget er defineret udefra hvad de skal bruge af elektricitet til deres forskellige anlæg og ikke hvad Ringsteds borger skal bruge. Ren profit virksomhed. Ringsted Kommune bør tage sig sammen istedet for at tænke på skattekroner og alt det andet firmart lover dem.

Pradaph Manicharasa (Ringsted , 2023-05-14)

#186

Jeg er imod opførelse af projektet på nuværende placering

Lasse Cramon Jensen (Ringsted , 2023-05-14)

#187

Jeg synes det er en god sag og jeg ville bo midt i en vindmølle og solcelle park

Brian Bülow (Ringsted, 2023-05-14)

#188

Fordi jeg er nabo til energien Øen

Larsen Erik (4100, 2023-05-14)

#189

Go Green projektet skal stoppes. Intet fornuft i at placere projektet i det område.

Danny Kristiansen (Ringsted , 2023-05-14)

#190

Jeg bor klods op af projektet og ønsker ikke at opleve vores smukke natur ødelagt af Go Green.

Janni Yhlen (Ringsted, 2023-05-14)

#191

Ringsted go green vil skabe store gener i området omkring min bolig

Drua sif Albrechtsen (Eskildstrup (ringsted), 2023-05-14)

#193

Jeg ønsker ikke at natur skal ødelægges

Kim Petersen (Ørslev, 2023-05-14)

#194

Jeg skriver under fordi det ødelægger vores natur. Der er råvildt, dåvildt, kronvildt, ravne, havørne og mange andre dyr der vil miste deres levested. Vores små velfungerende lokalsamfund vil ikke længere være attraktive at bo i. Vi bor på landet for at se natur og dyreliv - ikke industri.

Helle Møller (Ringsted, 2023-05-14)

#195

Naturområdet bliver ødelagt og vores rige fugleliv bliver truet. Især vores fredede dyrearter er jeg bekymret for.

Pernille Olsen (Ringsted, 2023-05-14)

#196

Det ødelægger landskab og naturområder, som farendløse, nordrup og Ørslev nyder rigtig godt af. Huse taber værdi og det vil blive svært at opretholde et lokalsamfund, da ingen har lyst til at bo i larme fra vindmøller og gåture skal foregå mellem solceller.

Mia Johansen (Næstved, 2023-05-14)

#198

Jeg ønsker at bevare vores smukke natur og grønne område i og omkring Nordrup!

Louise Steffen (Nordrup, 2023-05-14)

#200

Ønsker projekt stoppet

Dorthe Clausen (Ringsted, 2023-05-14)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...