Nej tak til nybyg på Kirke Værløsevej 100

Kommentarer

#201

Jeg bor lige ved den mark og har mine ponyer gående der

Selma Bjerre (Værløse, 2023-05-08)

#202

Jeg skriver under fordi
1. Vi må og skal ikke ødelægge den fri natur vi har
2. Vi ønsker ikke mere trafik på Kirke V
ærløsevej
3. Det vil koste kommune (borgerne) store summer da vuggestuer/børnehaver/skoler skal udbygges.
4. Kommunen er udbygget - det kan ikke være et mål, at blive flere borgere. Skal der bygges, er det fordi man nedriver noget andet.

Arne Sünksen (Værløse, 2023-05-08)

#205

Jeg ønsker ikke at der skal bygges flere boliger i Værløse

Mette Bugge (Værløse, 2023-05-08)

#207

Bevar naturen på Kirke Værløsevej 100

Johanne Mosdal (Værløse, 2023-05-08)

#209

Trafikken allerede er for voldsom. Mere bebyggelse kræver nytænkning af trafikken

Morten Kjærgaard (Værløse, 2023-05-08)

#210

Jeg ikke har lyst til at bo i Ryget Skovby med yderlige belastning på vejene. Vi købte hus her for de åbne vidder - ikke for tæt bebyggelse.

Pernille Therkelsen (Værløse, 2023-05-08)

#211

Mener ikke, at der skal bygges på enhver grøn plet her i Værløse. Og hvad har man tænkt sig at gøre ved trafikken op og ned af Kr. Værløsevej.

Susan Bendixen (Værløse, 2023-05-08)

#213

Enig med alle kritikpunkter i underskriftindsamlingen

Anne Sofie Laustsen (Værløse, 2023-05-08)

#216

Enig i alle kritikpunkter mod planen.

Jacob Nedergaard (Værløse, 2023-05-08)

#217

Det strider mod kommunens erklærede klimamål og imod alle hidtidige intentioner med området.

Annemarie Wilken (Værløse, 2023-05-08)

#219

Opførelse af boliger på Kirke Værløsevej 100 vil 1) øge trafikken på den i forvejen trafikbelastede Kirke Værløsevej og Kollekollevej 2) øge trafikken på Olaf Becks Allé, som mange børn i området krydser på vej til skole 3) øge presset på i forvejen pressede institutioner (Søndersøskolen, vuggestuer, børnehaver) 4) ødelægge det sidste frie areal mellem Værløse og Kirke Værløse, der markerer overgangen fra by til land, og som giver et unikt kig til det underliggende tunnellandskab, herunder det fredede naturområde omkring Præstesøen.

Mikkel Jakobsen (Værlæse, 2023-05-08)

#220

jeg ikke ønsker en udvidelse af ryger skovby, da infrastruktur og skole ikke kan rumme flere trafikanter og elever.

Anette Bang (værløse, 2023-05-08)

#225

Det vil ødelægge meget

Charlotte Linnebjerg (Værløse, 2023-05-08)

#226

Jeg ikke ønsker mere trafik, det går også ud over skoler institutioner, og vores klima neutral 2030

Camilla Nielsen (Værløse, 2023-05-08)

#228

Jeg syntes det er forkert at ødelægge værløses natur ved at bygge på marker hvor dyrene hopper rundt.

Phillip Benchimol (Værløse, 2023-05-08)

#230

Vi har brug for de grønne områder.

Christian Marstrand (Værløse , 2023-05-08)

#232

Vi er imod nybyg på Kirke Værløsevej grundet forringelse af naturen og øget trafik

Jesper Poulsen (Værløse, 2023-05-08)

#233

Vi ønsker et grønnere Furesø, grønne kiler mellem bydelene, og mindre trafik.

Lene Krogh (Værløse, 2023-05-08)

#234

- den massive stigning i trafik, som allerede er presset fra Kirke Værløse og ud til motorvejen.

- det øget pres på Søndersøskolen, insitutioner og plejehjem.

- Fordi det vil fjerne den sidste bræmme grønne arealer mellem Værløse og Kirke Værløse og dermed øge risikoen for at landsbylivet forsvinder i Kirke Værløse. Der er ingen garanti for at det næste projekt ikke indbefatter golfbanen som også ejes af kommunen.

Sofie Wenckheim (Værløse, 2023-05-08)

#235

Jeg ønsker Ikke, der skal udstykkes byggegrunde og opføres nybyg på Kirke Værløsevej 100, 3500 Værløse.

Marianne Kahr Rasmussen (Værløse, 2023-05-08)

#241

Det er et brud på de forsætninger vi alle har købt ejendom i området på.
Det vil også skabe trafik kaos.

Thomas Reidar Andersen (Bygaden 1, 2023-05-08)

#245

Furesø skal ikke vokse ud i det åbne land

Solveig Bisgaard (Farum, 2023-05-08)

#248

Jeg skriver under fordi jeg synes naturen tæt på Værløse skal bevares og det landlige præg med hestefoldens er vigtigt.

Lone Elvig (Holte, 2023-05-08)

#249

Jeg ønsker at bevare de åbne vidder. Der bliver bygget alt for meget herude og vores smukke natur bliver mindre og mindre.

Morten Erbo Bille (Værløse, 2023-05-08)

#251

I agree with the statement

Xiaoyan Wu (Værløse, 2023-05-08)

#253

Der er i forvejen al for meget trafik på Kirke Værløsevej, og for mange børn i fx Børnehuset Søndersø.

Ana Hestkjær (Værløse, 2023-05-08)

#256

Jeg ønsker ikke, at der skal bygges i dette område, vil fjerne noget af idyllen ved Kirke Værløse

Kasper Berner (Værløse, 2023-05-08)

#260

Vil gerne bevare mest muligt natur/åbne arealer i kommunen.

Lasse Ørregaard (3500, 2023-05-08)

#262

Sidste jord mellem Værløse og Kirke Værløse, lad det dog være i fred

Lars Spatzek (Laanshøj, 2023-05-08)

#264

- Pga den massive stigning i trafik, som allerede er presset fra Kirke Værløse og ud til motorvejen.

- Pga øget pres på Søndersøskolen, insitutioner og plejehjem.

- Fordi det vil fjerne den sidste bræmme grønne arealer mellem Værløse og Kirke Værløse og dermed øge risikoen for at landsbylivet forsvinder i Kirke Værløse. Der er ingen garanti for at det næste projekt ikke indbefatter golfbanen som også ejes af kommunen.

- Hvis projektet udføres vil områdets nyttehaver og fodboldbane inddrages og reakreative områder vil flyttes fra en central plads til de fjerneste ender af Ryget Skovby. Dette vil mindske tilgængeligheden for mange børn og voksne.

- Fordi projektet vil være i strid med deres egne planer om at få en grøn, bæredygtig og CO2e neutral kommune hurtigst muligt, og senest i 2030! Byggeri er en kæmpe CO2-synder, som ikke kan ignoreres.

- Fordi marken er hjemsted for store rovfugle og lækatte, som er fredede. Foruden et område hvor Danefæ findes med jævne mellemrum, og som huser en gammel gravhøj. Marken har derfor lige nu status som kulturarvsareal.

Mette Bondo Mønster ( Værløse, 2023-05-09)

#273

Jeg mener ikke at Værløse Vest kan bære flere udstykninger. Vi har brug for naturen omkring os, hvor vi bor. Vi vil gerne leve i Ryget Skovby, ikke blot overleve. Infrastrukturen er overfyldt af biler gennem Værløse, og Furesø kommune er igang med at sælge ud af den natur der omgiver os, naturområder der aldrig vil komme tilbage til borgerne i Ryget Skovby. Hvornår stopper grådigheden hos politikerne.

Susanne Andersen (Værløse, 2023-05-09)

#274

Vi har ikke brug for mere pres på kommunens infrastruktur.

Ole de Neergaard (Værløse, 2023-05-09)

#276

Infrastrukturen i området kan ikke bære flere indbyggere - det vil gå ud over områdets nuværende.
Kirke værløsevej er totalt overtrafikeret allerede nu.
Institutioner står meget meget lange ventelister - indkøbsmarkeder er proppede

Det vil ydermere være meget ærgerligt for naturen - og synd at minimere det grønne bælte som adskiller Værløse med kirke Værløse.

Thor Tangaa (Laanshøj , 2023-05-09)

#277

Jeg skriver under fordi, vi bor i Kirke Værløse på grund af de grønne områder, og udsigten herude - og dette vil mindskes på grund af byggeriet og området vil have en mindre værdi. Der blir desuden frataget os de grønne arealer til børnene, og den mulighed for det børneliv der er herude. Det vil på mange måder blive ødelagt herude med for meget bebyggelse og det kommer desuden til at øge den i forvejen travle trafik i området.

Mette Dal Pedersen (Værløse, 2023-05-09)

#282

Jeg ønsker at bevare det grønne omkring Kirke Værløse og for at undgå en større trafikbelastning på Kirke Værløsevej, som i forvejen er overtrafikeret om morgenen.

Tommy Møller Hansen (Kirke Værløse, 2023-05-09)

#283

Der er ALT for meget trafik på vejene allerede, det er jo vildt at det kan tage 15-20 min at komme igennem værløse.

Jan Carstensen (Værløse, 2023-05-09)

#284

Jeg vil gerne bevare den natur vi har og netop den dejlige natur omkring Værløse var årsagen til jeg valgte at købe hus her.
Derudover er Kirke værløsevej alt for trafikeret i forvejen og det bliver ikke bedre af at der bygges mere. Jeg mener ikke en løsning på dette er at udbygge vejen, men derimod at der ikke kommer flere boliger.

Helene Reece (Værløsr, 2023-05-09)

#286

Byen knækker snart pga al det nybyggeri - bare se den påvirkning det har på natur og dyreliv omkring flyvebanen samt de trafikale problemer. Byen kan ikke bære mere trafik! Det er en landsby og en forstad…ikke en større by!

Maia Ørstrup (Kirke Værløse, 2023-05-09)

#287

Kirke Værløse skal bevares som en landsby og ikke smelte sammen med Værløse. (Som jo også har glæde af den smukke natur så tæt på)

Kirke Værløsevej er i forvejen alt for trafikeret, så man ikke kan komme frem morgen og eftermiddag.

Dorte Mørk (Kirke Værløse, 2023-05-09)

#288

Værløse udbygges for meget for hurtigt, for tæt og for højt.
Der er allerede trafik nok i myldretiderne til motorveje gennem byen …

Inge Nielsen (Værløse, 2023-05-09)

#295

Bevare de grønne områder i kommune, tænk bæredygtigt og det grønne syn for fremtiden. Derudover kan vi ikke klare flere bilister på denne strækning.

Joy Simonsen (Værløse, 2023-05-09)

#296

Lad os bevare den natur, der er i Værløse og samtidigt ikke forringe de pressede trafikale forhold i området.

Else-Marie Buch Leander (Værløse, 2023-05-09)

#297

Fordi vi skal bevare de grønne områder i vores kommune.
Trafikken fra Kirke Værløse og ind til Værløse er allerede så slem at flere biler ville bære en katastrofe.

Birgitte Rahbek Hansen (Værløde, 2023-05-09)

#304

flere huse og der ved flere personer, som skal transporteres mellem bopæl og arbejde. Det kan Kirke Værløse vej ikke bære.
Find en løsning på trafikken på Kirke Værløse vej først!

Bodil Grau Hansen (Kirke Værløse, 2023-05-09)

#305

Jeg er imod bygning af flere boliger ved Kirke Værløsevej, da der allerede nu er nået mætningspunkt ift trafik på vejen ml. Kirke Værløse og motorvejen. Søndersøskolen er også allerede fyldt op. Infrastruktur og natur siger nej tak.

Daniel Riber Rønne (Værløse, 2023-05-09)

#306

Området er helt unikt i forhold til trækfugle og fuglelivet iøvrigt. Trafikmæssigt er det en katastrofe allerede ind mod motorvejen som forholdene er idag.

Anne-Marie Kristiansen (Værløse, 2023-05-09)

#308

Vi bor på Æblehaven. Udover at blive direkte berørt af planerne, mener vi at alt strider mod kommunens ønske om at være en grøn kommune med plads til natur samt at vi kan se at der er mere end rigelig trafik til og fra motorvej.

Hanne Saugmann (Værløse, 2023-05-09)

#312

Fordi nu skal al det byggeri stoppes. Til sidst har vi ingen grønt i en ellers så smuk by, som før i tiden var super grøn. Alle grønne områder bliver opslugt af nye boliger! Stop bare stop! Lad os nu for pokker bare beholde noget græs og marker i vores by Værløse!

Ydungård var også en mega stor fejl! Lidt skulle pludselig blive til så meget mere. Det er bare en øjenbæ og skulle heller ikke have ligget der. Så jeg vil rigtig gerne have stoppet det byggeri der kommer langs kirke Værløsevej! Så skal trafikken ihvertfald stoppes fra dem som kommer fra Stenløse, Ganløse mm.

Charlotte Bruun olsen (Værløse , 2023-05-09)

#313

Enig

Kenneth reff (Værløse , 2023-05-09)

#314

For bevarelse af Værløse unikke natur og grønne arealer til glæde for borgere og besøgende

Mia Lind Winther (Værløse, 2023-05-09)

#315

Der ikke skal bygges mere på Furesø kommunes naturskønne arealer

Henning Ploug (3500, 2023-05-09)

#324

Opførelse af boliger på Kirke Værløsevej 100 vil 1) øge trafikken på den i forvejen trafikbelastede Kirke Værløsevej og Kollekollevej 2) øge trafikken på Olaf Becks Allé, som mange børn i området krydser på vej til skole 3) øge presset på i forvejen pressede institutioner (Søndersøskolen, vuggestuer, børnehaver) 4) ødelægge det sidste frie areal mellem Værløse og Kirke Værløse, der markerer overgangen fra by til land, og som giver et unikt kig til det underliggende tunnellandskab, herunder det fredede naturområde omkring Præstesøen.

Guro Klausen (Værløse, 2023-05-09)

#327

Jeg skriver under fordi bebyggelse på marken vil ødelægge den oplevelse af at være i landskabet og ikke byen, som det er tilfældet i dag. Værløse og kirke værløse skal ikke vokse sammen. At ødelægge de kvaliteter folk flytter til stedet fr at få vil resultere i fraflytning ikke tilflytning. Der mangler ikke boliger, stop nu! Det er grådighed som står bag denne plan

Louise røhr Hønnicke (Værløse, 2023-05-09)

#329

Jeg elsker de åbne områder med mest mulig natur.

Leif Rosenstjerne (Værløse, 2023-05-09)

#330

Jeg skriver under fordi:
Vi skal bevare de grønne områder i Værløse af hensyn til miljø, klima , dyreliv og biodiversitet
Det er naturen og de grønne områder som gør Værløse særlig at bo i.
Skole, institutioner og Kirke Værløsevej kan ikke bære en yderligere beboertilvækst i området

Dorte Kirkebæk (Værløse, 2023-05-09)

#332

Jeg syntes ikke at bebyggelsen skal spredes ud i de åbne naturområder. Furesø og særligt Værløse er et attraktivt bosted fordi der er mange åbne områder med marker og natur

Mads Rybner (Værløse, 2023-05-09)

#334

Vi mister skøn natur og unik udsigt, samt øger presset på den i forvejen pressede Kirke Værløsevej.

Derudover har den nuværende lokalplan været afgørende for beslutningen om at flytte netop hertil.

Jesper Elkjær (Værløse, 2023-05-09)

#335

Først og fremmest skal vi bevare de grønne områder i Kr. Værløse og Værløse. Helt enig i aktionsgruppens argumenter!

Rikke Kjærsgaard (3500, 2023-05-09)

#343

Jeg ønsker ikke mere nybyggeri på Kirkeværløsevej

Marie Hansen (Værløse, 2023-05-09)

#345

Det ødelægger den enestående natur og Kirke Værløsevej kan ikke klare mere trafik

Peter Tjæreborg (Værløse , 2023-05-09)

#348

Der er ikke plads til mere nybyg vi skal bevare de få grønne områder

Mikkel Bryde (Værløse, 2023-05-10)

#351

Jeg skriver under fordi jeg ønsker området så fredeligt og kandligt som muligt med så lidt trafik som muligt.

Birgitte Rudoloh (Værløse, 2023-05-10)

#353

Min begrundelse for underskrift er primært som følge af:
- en fordækt og udemokratisk proces uden involvering af omkringliggende grundejere
- at infrastrukturen allerede er ekstremt hårdt presset uden at vi endnu har set Lånshøj-projektet fuldført og den følgetrafik dette medbringer, hvorfor ebyggelsen af yderligere 150 boliger vil bringe de trafikale forhold tæt på kaos
- planen synes ikke i overensstemmelse med de oprindelige tanker bag landskabsplanen og den klare distinktion imellem Værløse og Kirke Værløse
- bebyggelsen af 150 boliger vil udover de trafikale forhold give et urimeligt pres skoler, daginstitutioner og ikke mindst vores natur

Flemming Lolk-Hansen (Værløse, 2023-05-10)

#354

Jeg er enig i vedlagte begrundelser.

Gert Blink Rasmussen (3500, 2023-05-10)

#356

Kirke Værløsevej kan ikke klare mere pres fra trafikken og Olav Bechs Alle hvor der er er skolevej for områdets børn vil blive belastet med yderligere biltrafik.
Områdets natur ødelægges selvsagt...

Torben Lund Juul (Værløse, 2023-05-10)

#358

- Pga den massive stigning i trafik, som allerede er presset fra Kirke Værløse og ud til motorvejen.

- Pga øget pres på Søndersøskolen, insitutioner og plejehjem.

- Fordi det vil fjerne den sidste bræmme grønne arealer mellem Værløse og Kirke Værløse og dermed øge risikoen for at landsbylivet forsvinder i Kirke Værløse. Der er ingen garanti for at det næste projekt ikke indbefatter golfbanen som også ejes af kommunen.

- Hvis projektet udføres vil områdets nyttehaver og fodboldbane inddrages og reakreative områder vil flyttes fra en central plads til de fjerneste ender af Ryget Skovby. Dette vil mindske tilgængeligheden for mange børn og voksne.

- Fordi projektet vil være i strid med deres egne planer om at få en grøn, bæredygtig og CO2e neutral kommune hurtigst muligt, og senest i 2030! Byggeri er en kæmpe CO2-synder, som ikke kan ignoreres.

- Fordi marken er hjemsted for store rovfugle og lækatte, som er fredede. Foruden et område hvor Danefæ findes med jævne mellemrum, og som huser en gammel gravhøj. Marken har derfor lige nu status som kulturarvsareal.

Lone Hoffensets (Værløse, 2023-05-10)

#359

Jeg underskriver fordi, jeg er imod mere bebyggelse her i området. Vi er flyttet ud af byen for at få luft og natur. Hvis der bygges mere, bliver trafikbelastningen for høj på Kirke Værløsevej, børnene presses væk fra cykelstien, dyrelivet får mindre plads, og vi mister alle her i området det, som vi netop flyttede ud til. Det nytter ikke at udbygge vejen for at klare trafikken. Det vil kun bidrage negativt med mere trafikstøj og større og flere køretøjer på vejen.

Helene Lund Juul (Værløse, 2023-05-10)

#360

Siden bebyggelsen af Flyvestation har infrastrukturen IKKE kunnet følge med i Værløse. Endnu flere boliger, der belaster Kirke Værløsevej vil blive et sandt mareridt. Hvad tænker kommunen om CO 2 udslip fra alle de biler, der enten holder stille eller snegler sig afsted på vejen?

Inge Wollenberg (Værløse, 2023-05-10)

#361

Af alle de grunde nævnt ovenfor… især pres på infrastruktur, skole og institutioner og for at bevare grønne områder omkring kirke Værløse

Signe Martedal (Værløse , 2023-05-10)

#363

Jeg ønsker at bevare grønne arealer , bæredygtighed og biodiversitet i kommunen.

Jette Feddersen (Værløse, 2023-05-10)

#364

Der er rigeligt byggeri og trafik i Ryget skovby. Og vil gerne bevare naturen og de grønne områder.

Klaus Jakobsen (3500, 2023-05-10)

#370

Ikke behov for flere borgere

Uffe Østergård (Værløse, 2023-05-10)

#374

Asfalt og beton over natur og biodiversitet er fuldstændig ude af trit med det vigtigste hensyn lige nu: miljøet!

Signe Brieghel (Kirke Værløse, 2023-05-10)

#378

Jeg er lodret imod ideen om at bebygge marken. Det vil give endnu flere trafikgener i et område der i forvejen er hårdt plaget og vil ødelægge et dejligt naturområde. Kommunen burde i stedet plante træer eller bruge marken til andet natur der kunne nedbringe det samlede CO2 aftryk.

Rune Wiinberg (Værløse, 2023-05-10)

#381

En udvidelse af Ryget Skovby ser jeg som problematisk på SÅ mange måder som fint er beskrevet ovenfor. Dertil holder jeg meget af området som tænkes bebygget og særligt af at der også er plads til heste.

Jette Ljunggren (Værløse, 2023-05-10)

#382

Giver endnu mere trafik på en i forvejen belastet vej.
Ødelægger skønheden ved de åbne arealer.

Johan Josephsen (Værløse, 2023-05-10)

#390

Jeg skriver under fordi vi skal ikke have mere trafik i området og fordi de grønne områder skal forblive grønne.

Artur Mystek (Værløse, 2023-05-11)

#392

Jeg skriver fordi det er vigtigt at bevare de grønne områder og undgå for stor bygningsmæssige fortætning. Danmark er et lille land med et procentvis meget lille grønt areal som vi må tage godt vare på.

Stein Løkstad (Farum, 2023-05-11)

#396

Jeg flyttede til Værløse for at få luft og muligheden for at kunne se længere end til den næste bygning. Jeg er udemenneske og jo færre mennesker jeg møder når jeg er i naturen for at koble af jo bedre. 150+ flere mennesker i området nedsætter det, jeg kom til Værløse for at få.

Malene Nissen (Værløse, 2023-05-11)

#399

Jeg er imod udbygningen i de åbne land mellem Kirke Værløsevej og rækkehusene. Værløse og Kirke Værløse skal ikke bygges sammen

Mette Daugaard (Værløse, 2023-05-11)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...