Atuartut amerlanerpaamik 18. Maks 18 elever

Kommentarer

#1

Jeg er enig

Lone Milling-Rohleder (Upernavik , 2023-04-26)

#6

Nammineq eqqaamavara atuaqatigiit 19-20-vit angugaangatsigit qasunarisarnikuullugu, atuartullu naalasseriinnerusarlutik

Patdlek Stork (Nuuk, 2023-04-26)

#10

Meeqqagut *****git

Siila Geisler Vold (Nuuk, 2023-04-27)

#11

Iisumaqatigaara uagut tamanna malugigatsigu meeqqatta atuartut ikinneruneranut qanoq siuariaatigititigaat.

Jakob Olsen (Kangerlussuaq, 2023-04-27)

#13

Det er ikke alle der kan være i så mange i klassen.

Ivalo Olsen (Sisimiut, 2023-04-27)

#14

Det er vigtigt med den bedste indlæring for børn

Hanne Saandvig Immanuelsen (Nuussuaq, 2023-04-27)

#15

Jeg ved at nan lærer mere når man ikke er mange, og fordi mange børn ikke kan være i en klasse med mange

Dorthe Fleischer-Lyberth (3911+Sisimiut, 2023-04-27)

#17

Uanga aamma ilinniartitsisuugama, paasisinnaallugulu piumasaa, taamaammat atsioqataavunga

Laurethe Abelsen (Nanortalik, 2023-04-27)

#18

Der er mange anledninger til at jeg skriver under:
Min datter på 11 år blev groft overfaldet i skolegården d. 28. november 2022 af specialklasseelever der er særligt socialt udsatte. Specialklasseelever der lever med voldsomme socialt udsathed (jeg taler ikke om børn med forskellige fysiske eller psykiske handikap der kræver speciallæring, de har deres egne klasser og har det fint med de regulære klasser/jeg taler om børn der har været udsat for grov misrøgt eller kontinuerlig vold eller misbrug samt deslignende.) De har samme storfrikvarter som regulære skole elever og min datter som går i de regulære klasser fik kraftig hjernerystelse som følge af det voldsomme overfald. Overfaldet som var så voldsom kan kun ske hvis et barn eller flere, syntes at det ikke var så voldsomt eller at overfaldsbarnet/børnene ikke kan se at det er for voldsomt. De har andre behandlingsbehov. Frede være med at de også skal assimileres og opleve at være sammen med regulære elever så de kan lære at være med, samt at de ikke skal føle sig udenfor. Men det SKAL ALDRIG være på bekostning af den regulære ELLER på den enten fysiske/psykiske og kognitivt handikappede elevs bekostning der fungerer helt naturligt sammen og som lærerme og speciallærerne til disse børn kan samarbejde sig ud fra.
Min datter blev sygemeldt i over en måned og er stadig til tider delvist sygemeldt pga. de voldsomme følgeskader. Vi er i ultimo april 2023.
Det sker at skolen må gøre sig særligt handleplaner sammen med mig og min datter for at beskytte hende, for hun har ad flere omgange derudover, været udsat for grov mobning af de socialt udsatte børn, SELV EFTER hændelsen d. 28. november 2022 og flere foranstaltninger i samarbejde med lærerne!
Specialklasserne med handikap går i samme bygninger som de særligt socialt udsatte. Det er IKKE acceptabelt.
Min datter går til fysio og ergoterapi i Sana samt er blevet henvist til kommunens tilbud om fysio som sker via skolen. Hun følges også af speciallæger og børnespecialisten i Sana. Det har kun været sket fordi jeg som mor har været mit ansvar bevidst og banket på flere døre og krævet og krævet OG flere gange krævet at min datter skal have den bedste forudsætning for at komme sig! Derudover er hun i rideskole og rideterapi og jeg sørger for at hun går i violinskole for at behandle og arbejde med hendes lyd- og lysoverfølsomhed samt andre kognitive begrænsninger samt hendes fysiske mobilitets følgeskader da hun oveni havde Bells Parese
(delvis ansigstlammelse) hvilket hun fik kraftigt tilbagefald på som følge af overfaldet og andre overfald derefter af de selvsamme grupper.
Disse ting sørger jeg selv for at betale som enlig mor, da kommunen ikke evner at kunne give tilbud pga. ressourcemangel, selvom de helt ganske enkelt er lovgivet og tilskudsberettiget. Men nej, her bliver jeg behandlet som ressourcestærk pga. min middelklasseindtægt, som jeg i øvrigt mistede, jeg har ikke haft indtægter siden januar 2023, blandt andet fordi min arbejdsgiver ikke har kunnet rumme eller have forståelse for min datters situation. Den sag i sig selv og den tager jeg med min advokat og retten. Det er kun lige rideterapien som hun i sidste øjeblik fik godkendelse på her i sidste måned (marts 2023) Da der var nogle midler tilovers som Ladies Circle fundraising havde fået indsamlet og som skulle bruges NU). Så det er heller ikke en kommunal ordning. Det var en forenings ordning.
Der er ingen sammenhæng i det enkelte barns behov. Det bliver for det meste kun delvist eller halvt genneført. Der er simpelthen for mange børn pr. lærer!
Jeg har selv måttet søge hjælp da lærerne er så overbebyrdet af så mange elever de skal tage sig af hver dag. Jeg siger heller ikke at det er lærerne der skal sørge for alt muligt, men hvis bare at lærerne havde ordentlige forhold og færre elever, så kunne de gøre brug af deres uddannelse og deres faglighed kunne være mere synligt samt givende end at det “bare skal gennemføres” og at de kunne have mere forkus for de enkelte elevers udvikling og læring. Så kunne deres reelle samarbejde med elevernes forældre, værger og ansvarshavende blive styrket. Reelt.
Specialklasse eleverne som har andre behov pga. deres egne traumaer under deres opvækst havde fri mulighed for groft at overfalde min sagesløse datter på 11 år, uden at have nogen som helst komsammen med hende eller kendte hende på nogen som helst måder. Der er lærere der bliver sat til at være frikvartervagter uden at have reelle pauser og jo flere elever og mindre antal lærere, jo mindre antal lærere kan holde øje med med eleverne. Ikke kun i timerne. Der bliver uddannet lærere mere end nogensinde før, men bliver de brugt med ordentlige ansættelsesforhold? Det gør de ikke. Skolesystemet skal forbedres med ordentlige tidssvarende forhold og lærerne skal have en chance for at kunne passe deres ansvar under ordentlige og forsvarlige forhold til hverenkelt barn der går i skolen.
Pas på vores lærere, det er dem der har vores børn, når vi er på vores arbejde.

Aviâja Lynge (Nuuk, 2023-04-27)

#24

Jeg ved at der er for mange elever i en lille klasseværelse.

Hanne Christensen (Nuuk, 2023-04-27)

#26

Jeg skriver under fordi eleverne kan bedre få bedre vilkår bedre uddannelse og lærerne kan bedre arbejde og se de elever de har

Patricia Hansen (Nuuk, 2023-04-27)

#28

Ilinniartitsisutut ulluinnarni atukkagut imaannaanngitsuupput misigissutsinullu nungullarsaataasaqaluni meeqqat taamak amerlatigisut klassip ilua meeqqanik tattoqittoq allaat ilinniartitsisorpassuit tusilartunngortarlutik nukissaasuanarsisarluni meeqqallu sakkortusiartortut periarfissaqartitaanngilagut saniatigut psykolog oqaloqateqarnissamut.

Christine Holm (Nuuk, 2023-04-27)

#30

Jeg har en søn som skal starter i skole til efterår, og jeg synes ideen er en rigtig god løsning både til elever og lærere

Apollonia Olsen (Nuuk, 2023-04-27)

#37

Atuartut tamarmik immikkut pisariaqartitaat aallaavigalugu atuartitsineq anguneqarsinnaanerussammat atsioqataavunga

Mariia Lyberth-Haggæussen (Sisimiut, 2023-04-27)

#42

Jeg er selv lære, og med 26elever er vi meget meget presset både psykisk men også omgivelserne som klasseværelser hvor vi har meget lidt plads.
Eleverne er stresset af larm og dårlig luft i lokalet.

Benedikte Mølgaard (Nuuk, 2023-04-27)

#46

Så man som lærer bedre kan arbejde med den enkelte elev og opnå bedre trivsel hos den enkelte elev.

Martha Nielsen (Aasiaat , 2023-04-27)

#48

Amerlavallaartarmata, tamaasa ilikkartissangaanni.

Agathe Rafaelsen (Aasianni , 2023-04-27)

#49

Det passer

Dorthe Nielsen Storch (Aasiaat, 2023-04-27)

#50

Jeg er for maks 18 elever på èn klasse, da lærerne kan bedre fokuserer på de enkelte elever.

Birgithe Christensen (Sisimiut, 2023-04-27)

#53

Der er for mange elever på hver klasse og ikke alle for lige meget opmærksomhed

Børge Kristiansen (Nuuk , 2023-04-27)

#60

18 elever er nok

Karen Dorthe Brandt (Aasiaatå, 2023-04-27)

#61

Der er alt for mange børn, som har det dårligt i skolen.

Päivi Niemi-Rosing (Nuuk, 2023-04-27)

#64

Nammineerlunga ilinniartitsisuuvunga, isumaqarlungalu atuartut klassami amerlavallaarpata ilikkarsarnissaat killeqarsinnaasoq aammalu ilinniartitsisumiit piffissaqarfigineqarnissaq annikinnerusinnaalluni. Taamaattumik klassimi atuartut ikinnerunissaat tapersersorpara.

Justa Mørch (Qasigiannguit, 2023-04-27)

#65

Fordi jeg er meget enig med forslaget og fordi eleverne får mulighed for at højne deres faglighed når der er færre elever i klassen.

Jane Albrechtsen-Larsen (Nuuk, 2023-04-27)

#66

Fordi jeg er enig med at der er for mange elever på en klasse med 26

Johanne Adolfsen (Nuuk, 2023-04-27)

#70

Jeg er enig

Sakarine Berthelsen (Maniitsoq , 2023-04-27)

#72

Masakkut klassit arlallit amerlavallaartaramik, taamaattumillu eqqissiviittut amerlasarlutik.

Jens Lyberth (Qasigiannguit, 2023-04-27)

#73

Atuartut amerlavallaat ilinniartinneqarnissaminnut piffissaninnerusarput, inikilliortarput, nipitusarput, immikkullu atuartinneqarnissamut periarfissaqarpiassanatik.

Arnajaaq Lynge (Nuuk, 2023-04-27)

#76

Jeg er enige i forslaget

Ajaaja Schmidt (Nuuk, 2023-04-27)

#77

Atuartut ilikkagaqarluaqqullugit klassiminiillu puullaaqisoqannginnerunissaa *****gu

Kristian Nielsen (Qaqortoq, 2023-04-27)

#79

Jeg er lærer og er mor til en 2. Klasse elev. Dermed god diskussion til hvordan skoledagen kan blive bedre med 18 max elever i en klasse.

Bella Hjort (Nuuk, 2023-04-27)

#80

Meeqqat ilinniartitsisullu illersorniarlugit. Atuartut "katataasut"ikinnerussammata ilinniartitsisullu uippakajaarnermik napoarsimalersut eesiuteqarlersullu ikinnerulerniassammata kiisalu ilinniartitsisut pikkorissut allanut suliffeqalersartut ikiliniassammata.

Arnarissoq Fleischer (Nuuk, 2023-04-27)

#85

Isumaqataagama. Jeg er enig.

Sofie Hansen (Nuuk, 2023-04-28)

#86

Jeg syntes at elevernes trivsel og læring er bedre, hvis læren har mere overskud til alle elever. Og at hvis klassens elever har forskellige personlig/sociale problemer, kan det være svært at eleverne får læring, især hvis der er uro.

Karen Petersen (Qasigiannguit, 2023-04-28)

#92

Hvis undervisningen skal være vigtig for politikere, samfundet og landet, så skal det ske bedst muligt, og ikke kun økonomisk fornuftigt.

Klaus Møller (Nuuk, 2023-04-28)

#94

Jeg syntes det er forfærdeligt at man i en klasse kan være 26 elever i alt. Færre børn vil også give roligere klasser og bedre kontakt mellem hver elev og lærer

Sascha Schiøtt (Nuuk, 2023-04-28)

#95

Jeg er enig

Marianne Larsen (Nuuk, 2023-04-28)

#101

Ilinniartitsisuugama nalunnginnakku 26-it atuartillugit atuaqatigiit ikinnerusuniit qanoq ilikkartikkuminaannerutigisut.

Laila Jonathansen (Nuussuaq, 2023-04-28)

#103

Ivalu H Kristensen

Atiorpunga isumaqataagama

Ivalu Kristensen (Qaqortoq, 2023-04-28)

#107

For børnenes skyld. 🌹

Birte Nielsen (Nuuk, 2023-04-28)

#109

Fordi, der skal mere fokus på skolegang, mindre tal på klassene gør dem mere opmærksomme.

Ane Berthelsen (Nuuk, 2023-04-28)

#110

Tapersernaq

Maaliaaraq Nielsen (Qaqortoq, 2023-04-28)

#113

Jeg skriver fordi undersøgelserne har vist at børn også kan få stress. Og stress kan opstå når læreren ikke har overskud nok til at lede et klasseledelse pga. for mange individer på en klasse. Man kan også diskutere om at der er blevet flere der bliver henvist til specialklasser. Hvor en elev med læringsvanskeligheder ikke længere kan følge med på en almen klasse nok også fordi der er for mange elever på en klasse. Man kan ikke anvende inklusion heller ikke undervisningsdifferentiering, når læreren har for meget at lave. Når læreren ikke får den rette hjælp, kan det også medføre til stress. Hvilke betyder at undervisningen ikke længere får en mening og i længere sigt kan der begynde med at mangle lærere pga. sygemeldinger. Det var så den korte version på hvorfor der skal være færre af antal elever på en klasse.

Kaaja Lange (Nuussuaq , 2023-04-28)

#116

Klassit atuartitsiviusut mikivallaarujussuarput. Nipi klassimi annertuallaartarpoq. Atuartullu amerlavallaartarlutik. Atuartut ilikkarniarnerannut akornuterujussuuvoq.

Knudsen Agathe (Upernavik, 2023-04-28)

#119

Der er alt for mange studenter ind i klassen

Vivian Sandgreen (Nuuk, 2023-04-28)

#125

Meerartatta siunissaat *****ngu klassimi meeqqat amerlanerpaamik 18 - iusinnaanerat siunnersuutingineqartoq taperserlungu atsioqataavunga

Imiina Piitaaraq Jensen (Aasiaat , 2023-04-28)

#131

Fordi det er vigtigt for det fysiske psykiske trivsel

Aqqalunnguaq Rasmussen (Nuuk, 2023-04-28)

#132

Fordi det vil forbedre lærernes arbejdsmiljø samt elevernes trivsel. Der er desuden mange af bygningerne der kun er designet for 20 elever. Fysiske velvær samt psykiske velværd

Christina Knudsen (Nuuk, 2023-04-28)

#137

Uanga aamma meerara amerlavallaartuni atuartuungami.

Maannguaq Broberg Danielsen (Qeqertarsuaq , 2023-04-28)

#139

Meeqqat ilikkarniarnermikkut killiffiisa assingiinnginnerat ilinniartitsisut malinnaaffingilluarsinnaaniassammatingit, kiisalu meeqqat ilinniartitsisunik piffissaqarfingineqarluarnerulerniassammata.

Tina Broberg (Qeqertarsuaq , 2023-04-28)

#140

Atuartut imminnut nipitugilertarmata aammalu ini nerrivinnik ulikkaartarmat.

Kristiane Hinrichsen (Sisimiut , 2023-04-28)

#148

Jeg er selv lærere. Jeg er så meget enig.

Arnaq Bourup Egede (Nuuk, 2023-04-28)

#153

Jeg ville have at børnene får mere hjælp

Ane Ravn (Ilulissat, 2023-04-28)

#154

Jeg skriver under fordi det er usundt for børn at voksne at være over 18 i en klasse.
Og fagligt udbytte kan blive større ved maks 18.

Jakob Spaanheden (Nuuk, 2023-04-28)

#155

Alt for meget elev i klasse.

Naja Kristiansen (Nuussuaq, 2023-04-28)

#156

Jeg arbejder i skole

Grethe Olsen Petersen (3911, 2023-04-28)

#157

Nunarput siumut aallarniassammat, meeqqat akigineqarmata kingumut ingerlagami.

Nuka Ane Therkelsen (Nuuk, 2023-04-28)

#159

Klassemi Meeqqat amerlavallaarnermikkut ilikkarniarnerat killeqarnerulersarpoq

Poul Olsen (Nuuk, 2023-04-28)

#160

Jeg er enig : )

Amaasa Olsen (Amsterdam , 2023-04-28)

#162

Meerannguit amerlasuut akornanniissinnaanngitaut, atuarluarnissaminnik aamma periarfissaqarluartariaqalermata.

Inger Mette Olsen (Sisimiut, 2023-04-28)

#173

Vi ser det hverdag og der bliver nød til at gøre noget ved det.

Jensine Lassen (Nuuk, 2023-04-28)

#175

Helle Ravn Sørensen

Helle Ravn Sørensen (Nuuk, 2023-04-28)

#179

Pissusiddamisoorami, qanoq aamma amerlanerussappat sakkutuuaraanngillat

Niina Petersen (Nuuk, 2023-04-28)

#182

Atuartut ataasiakkaatut pisariaqartitaat tamakkiisumik malinnaaffiginissaanut 26-iutillugit suliassaq piviusorsiunngilaq. Isumaqarpunga aamma atuartut ataqatigiilluarnerusinnaasut ikinnerullutik inissisimangunik, pisariaqanngitsumillu imminnut sunneqattaallutik allamut saaqqajaasinnaanerat nakkutigilluarneqarnerusinnaalluni. Ilaatigut atuarfiit pisoqaanerusuni init atuartut 26-nut mikivallaarput, aalanerulernissamullu anguniangaqaqataaneq piviusunngortikkuminaalluni inissakilliornermik peqquteqartumik.

Jørgen Rosbach (Nuuk, 2023-04-28)

#187

Jeg skolelærer og kan se der er brhov for det.

Ida Julie Andersen (Nuuk, 2023-04-28)

#190

Børn har brug for ro til at koncentrere sig og vejledning af voksne. Det er også vigtigt at huske på at lærerne også skal kunne holde til arbejdet i længden. Det er mest bæredygtigt hvis der er færre elever i klassen.

Anja Strunz (Nuuk, 2023-04-28)

#197

Jeg kender børn der har angst og kæmper med fraværda der er for meget larm i klassen

Angutitsiaq Poulsen (Qaqortoq, 2023-04-28)

#198

Der er altid uro i min søns klasse og de er for mange i klassen.

Helga Lorentzen (Qaqortoq, 2023-04-28)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...