Bevar pasningstilbud for alle aldre i Saltum by

Kommentarer

#2

Jeg vil bevare Saltum SI tilbud som er det NU!

Camilla Holst (9490, 2023-04-13)

#3

Jeg skriver under fordi at jeg som borger og forælder til børn i Saltum SI og skole, ikke har haft mulighed for at give min mening til kende i forhold til den beslutning, der pludselig får stor indflydelse på vores hverdagsliv og vores børns hverdag i vuggestue, børnehave og overgang til skolen. Vi er tilflyttere til Saltum, og flyttede netop hertil på grund af at vores børn skulle have en god fast base i deres barndom og Saltum SI og Skole kunne tilbyde os den tryghed vi søgte for vores børn, et unikt tilbud på én og samme adresse, som vi ikke kan få andre steder.

Nicholaine Bisgaard (Saltum, 2023-04-13)

#4

At jeg ønsker at bevare Saltum SI som helhedstilbud.

Sanne Kristiansen (Saltum , 2023-04-13)

#6

Den foreslået omstrukturering af Saltum SI er helt forkert.
Borger, forældre, erhvervsdrivende og andet godtfolk er ikke blevet spurt hvad DE ønsker.
Der har absolut INGEN dialog været.
Og så syntes jeg det er fjollet at holde liv i en institution i Vester Hjermitslev, på bekostning af Saltum SI.
Heller EN god institution, en 2 dårlige .

Ditte Øelund (Saltum, 2023-04-13)

#7

Jeg underskriver fordi at man ikke skal ødelægge et unikt pasningstilbud og sætte børns trivsel på spil.

Tina Aabech Søborg (Pandrup, 2023-04-13)

#8

Jeg skriverunder fordi Saltum SI skal bevares som ét helhedstilbud. Børnene skal have faste trygge rammer med kendt personale samt børn. De skal IKKE flyttes rundt som små dukker i et stort puslespil.
Dette vil påvirke hele Saltum by, det vil få nye eventuelle tilflyttere og herboende til at vælge Saltum fra. Dette vil påvirke hele Saltum iform af SI’en, skolen og erhvervslivet..

Line Thomsen (Saltum, 2023-04-13)

#9

Jeg er bekymret forældre. Og syntes det er en dårlig beslutning om at flytte børnehavebørnene til VH

Brian Øelund (Saltum , 2023-04-13)

#10

Jeg skriver under fordi det er sørgeligt at man fra politisk side af , ikke møder forældre, borger i Saltum om hvilken konsekvenser omorganiseringen vil få. Hvordan skal forældre der ikke har fx. Bil aflevere deres børn i V.hjermitslev ?
Hvordan kan det være at man presser familier ud i dette her.
Hvordan kan det være at man vælger at i den grad ødelægge noget der fungerer så godt.? Jeg bliver bekymret for om den omorganisering er første step i forhold til at afvikle helhedstilbuddet omkring børnepasning men også set i forhold til fx. de store klasser og til Saltum og befolkningen.

Gitte Madsen (Saltum, 2023-04-13)

#11

Fordi Saltum har en fremtid

Morten Mortensen (SALTUM, 2023-04-13)

#12

Jeg skrive under fordi at Saltum har fra vuggestue til og med 9 kl kan ikke se hvorfor at børnehaven skal forgå i en anden by for så at skal tilbage til saltum

Winnie Andersen (Vesterhjermitslev, 2023-04-13)

#14

Beslutningen om flytningen af en del af børnegruppen er blevet taget bag vores ryg, og på et grundlag vi ikke blev oplyst om.

Jesper Guldager Hjørringgaard (Saltum, 2023-04-13)

#15

Det er latterligt at Saltum børn skal flyttes til Vester hjermetselv for så og flyt den tilbage når de skal i skole

Julie Andersen (Alstrup, 2023-04-13)

#17

Det er det fornuftige at gøre!!

Omid Hamedani (Frederiksberg , 2023-04-13)

#20

Det her er slet og ret ikke godt nok. Det er ude af proportioner med en så stor ændring og indgriben i børnenes liv - med så mange skifte, og unødvendige ekstra logistiske og tidsmæssige udfordringer i familielivet - for (måske) at spare 700.000 i et kommunalbudget. Det kan vi simpelthen ikke byde vores børn og borgere i Jammerbugt Kommune. De penge kan meget hurtigt vise sig at være meget dyrt sparet, da vi pludselig ikke vil have et unikt tilbud til at trække nye folk til byen, og dermed heller ikke samme forudsætning for fortsat at have et spirrende lokalliv med masser af vikekraft og -lyst.

Anne Kiilerich (Saltum, 2023-04-13)

#21

Jeg ikke syntes det er godt børn skal flyttes rundt på den måde. Det virker heller ikke til det er ordentligt snakket igennem med forældrene fra kommunens side. Har børnebørn på skolen

Anette Bech Jakobsen (Hune, 2023-04-13)

#22

Bevar børnehaven

Henrik Poulsen (Saltum, 2023-04-13)

#24

Den samlede vuggestue-, børnehave- og skole skal forblive samlet som tilbud i Saltum.
Luk i stedet børnehaven i V.Hjermitslev, og læg pengene i Saltum.

Tanja Møller (Ingstrup, 2023-04-13)

#27

Jeg er enig i at bevare det nuværende tilbud i Saltum.

Nathalie Albrechtsen (Saltum, 2023-04-13)

#31

Mine drenge går i institution i Saltum

Anne Sofie Teglgaard (Pandrup, 2023-04-13)

#35

At dagsinstitutionerne er vigtige for Saltum og dens fremtid

Ulla Thomsen (Saltum, 2023-04-13)

#38

Jeg skriver under fordi Saltum er attraktiv med skole, natur, stisystemer, multibane, supermarked, turisme og foreningsliv, hvor vores unge mennesker tager ansvar. Kære Jammerbugt Kommune og politikere hjælp nu lidt til, således der er et pasningstilbud i Saltum for alle aldre. Min vurdering er, at det er en fordel for hele kommunen.

Claus Guldager (Saltum, 2023-04-13)

#40

Jeg har børnebørn i Saltum og jeg søger bolig i Saltum.

Lisbeth Grøn (Brønderslev, 2023-04-13)

#41

Jeg skriver under, da jeg understøtter ovenstående

Nadia Ottesen (Aalborg , 2023-04-13)

#42

Bange for at det er første skridt til at lukke overbygningen på skolen.
Hvis der flyttes for mange børn væk fra skolen kan dette blive resultatet.
Derved vil boligpriserne falde.

Søren Drustrup (Saltum, 2023-04-13)

#43

Søger bolig i Saltum pga bonusbørn

Martin Petersen (Hals, 2023-04-13)

#44

Jeg skriver under fordi jeg selv har barn i en landsbyordning, hvilket jeg sætter stor pris på, da jeg synes det er vigtigt og trygt for MIT barn at være i vante omgivelser indtil vingerne kan bære ♥️

Trine Johanson (Tylstrup, 2023-04-13)

#47

Jeg skriver under fordi, 4 skift (fra dagpleje til skolestart)for et barn absolut IKKE er barnets tarv, og det er der ikke tænkt på ved den nye organisering.

Anni Hjørringgaard (Saltum, 2023-04-13)

#48

Jeg er stærk modstander af denne handling. Ugennemtænkt og ukontrollerbart at gøre dette imod små børn.

Casper Wandmose (Saltum, 2023-04-13)

#49

Denne beslutning virker fuldstændig ulogisk - og den er bestemt ikke taget ud fra et barns perspektiv. Er uforstående over, at man - fra polistisk side - er villig til at overhøre forældrenes behov for en dialog og samtidig sætte børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring på spil. Børnene er vores fremtid - Vi har selv tilvalgt Saltum SI for vores børn.

Nicoline Bech Jakobsen (Kaas, 2023-04-13)

#54

Børn skal blive i deres nærområde ved deres kommende skole

Ove Kristiansen (Saltum, 2023-04-13)

#56

Jeg har 2 børnebørn der de kommende år skal flyttes frem og tilbage mellem de 2 byer, det er bøvlet og ikke fair overfor dem at de ikke kan få lov at være sammen.
Det er ligeledes besværligt for forældrene at børnene skal afleveres 2 forskellige steder på skift

Birte Pedersen (Løkken, 2023-04-13)

#57

Da det er en vigtig sag for at fastholde den positive udvikling vi er igang med i hele Saltum, både foreningslivet, skoleudvikling og eksponering ud af til.

Mark Larsen (Saltum, 2023-04-13)

#58

Børn hjemhørende i Saltum, skal passes i Saltum.

Lars Hansen (Hune, 2023-04-13)

#59

Jeg gerne vil bevare det nuværende pasningstilbud i Saltum

Frida Albrechtsen (Saltum, 2023-04-13)

#61

Jeg skriver under fordi jeg vil være med til at bevare pasningstilbud for alle aldre i Saltum by.

Anya Mark Østergaard (Saltum, 2023-04-13)

#63

Vi er tilflyttere til Saltum, en fantastisk by. Pasningsmulighederne for alle aldre i Saltum, og den tætte knytning mellem børnehave, skole mv. var en stor del af grunden til dette valg. Meget ærgerligt hvis dette skal laves om, for at opnå en minimal besparelse.
De faste trygge rammer er med til at skabe velfungerende børn, og unødvendige flytninger frem og tilbage, gavner ikke nogen.

Claus Østergaard (Saltum, 2023-04-13)

#65

Jeg synes ikke det giver meningen at flytte børnene, da ikke alle forældre har mulighed for kørsel. Det er heller ikke under samme kommune, hvilket ikke giver mening.

Frederikke Aaby (Aabybro , 2023-04-13)

#66

Fordi jeg har børnebørn, der er afhængig af en børnehave i Saltum by.

Henrik Kragh (Brønderslev, 2023-04-13)

#67

Fordi at det ikke giver mening at flytte børn for så lidt år og fordi at det bliver flytte til en anden kommune end Jammerbugt
Puls at folk flytter til saltum pga at tilbuddet med at jeres børn kan starte i vuggestuen og gå ud af 9 klasse det samme sted uden at skal tænke på at de er afhængig af bil eller offentlig transport

Mille Thomsen (Aabybro , 2023-04-13)

#69

Jeg skriver under fordi jeg mener det er vigtigt at bevare et pasningstilbud til alle aldre i Saltum.

Kristina Meincke (Saltum, 2023-04-13)

#70

Saltum skal fortsat være en by i udvikling ikke en by i afvikling. Det er bestemt heller ikke barnets tarv at de aflevering og afhentning skal strækkes med en time hver dag. Ungdomsklubben lukker også ned 🤨

Henny gumus (Pandrup, 2023-04-13)

#77

Det ikke er gode nok vilkår for børnene!

Louise Kragh (Saltum, 2023-04-13)

#78

Alle ordninger er med til at holde vores by levende. Det skal være en ret at passes, gå i skole og ældes i den by man kalder sin hjemby. Ingen skal fragtes til sndre byer.

Kerstin Mohr (Brønderslev, 2023-04-13)

#80

Som tidligere bosat i området ved jeg, hvor afgørende det er med gode pasningsmuligheder og gode muligheder for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen i forhold til at tiltrække og fastholde beboere i området.

Kirstine Andersen (Samsø, 2023-04-13)

#83

Der er rigelig afvikling af små skoler og det vil betyde store “skolefabrikker” uden plads til individer. Bevar de små skoler, hvor børn og unge er i centrum. “Fabrikker” er der rigeligt af - bevar de små samfund. De bidrager på så mange områder til det danske samfund.

Pia Slot (Hanstholm, 2023-04-13)

#84

For at bevare det gode pasnings tilbud

Martin Christensen (Saltum , 2023-04-13)

#85

Fordi vi skal bibeholde pasnings mulighed for alle aldersgrupper i Saltum.

Lars Kristiansen (Saltum, 2023-04-14)

#86

Mine to børnebørn i Saltum får forringet deres liv, hvis beslutningen om ændring af vilkårene for vuggestuen og børnehaven gennemføres. Hvis politikerne skal genvinde deres troværdighed skal de holde op med at pleje deres personlige særinteresser.

Finn Øelund (Måløv, 2023-04-14)

#88

Fordi vores politikere skal tjene borgernes interesser, og ikke bureaukratiet for dets egen skyld.

Michael Pedersen (Frederikshavn , 2023-04-14)

#89

Det er bedre at have en god institution frem for 2 dårlige

Jens Gregersen (Saltum , 2023-04-14)

#91

Børn skal ikke kastes frem og tilbage mellem pasningstilbud når de er små. Saltum får tilflyttere og et godt pasningstilbud hvor forældre er trygge er med til at trække folk til byen. Det her vil potentielt set kunne lave ged i familiernes hverdag hvis de fra den ene dag til den anden skal sende børn til en anden by for pasning. Og så forstår jeg simpelthen ikke bevæggrunden for at lave ændringen.

Svend Ole Nielsen (Pandrup, 2023-04-14)

#92

Fordi det er under al kritik det som foregår.

Lone Bundgaard (Vils, 2023-04-14)

#93

Det er en vigtig ting, at børn har tryghed i nærområdet

Dorte Kejlstrup Larsen (Pandrup, 2023-04-14)

#95

Jeg synes ikke forslaget er fair for Saltum ny

Jørn Andersen Andersen (Hune, 2023-04-14)

#96

Saltum SI og Saltum Skole er et helt unikt tilbud, som selvfølgelig skal bevares i dets nuværende format.

Andreas Bang Espersen (Aalborg , 2023-04-14)

#101

Det er det mest naturlige, at børnehavebørnene forbliver i Saltum, hvor de naturligt kommer til at gå direkte fra børnehaven og videre i skolen. Det giver en stor tryghed for børnene, at de kender omgivelserne og de elever de kommer til at møde, når de starter i skole.

Helle Bøgh (Aalborg, 2023-04-14)

#102

Jeg synes virkelig at det ville være en katastrofe at skulle splitte sådan en god institution op som Saltum VIRKELIG er!
Jeg tror det får store konsekvenser senere hen, hvis det nye plan træder i kraft. Forældre vil højst sandsynlig ikke vælge Saltum til, derimod fra hvis der bliver 2 afdelinger/huse. Saltum er helt unik som ikke ret mange kan matche.
Dit barn kan starte i vuggestuen og slutte på plejehjemme. Det siger vist alt!

Jacob Holst (Kaas, 2023-04-14)

#106

Det er en rigtig god instution som er på børnenes præmisser og samler børnene fra vukkestuen til og med 9 klasse

Helle Langgaard Pihl (Saltum, 2023-04-14)

#111

Med den befolkningstilvækst der sker i byen - skal børneområdet styrkes, ikke afvikles

Kirsten Larsen (Saltum, 2023-04-14)

#119

Jeg støtter byen og deres institutioner.

Tobias Simonsen (Saltum, 2023-04-14)

#125

Jeg støtter bevaringen

Peter Sjølund (Saltum , 2023-04-14)

#127

Jeg syntes at det er helt urimeligt at flytte så meget rundt på børn og splitte søskende af i pasningstilbud. Det er misforstået hensyn.

Gry Kristensen (Frederikshavn, 2023-04-14)

#129

Det vil være ærgerligt at miste de nuværende tilbud ,at ødelægge den positive udvikling der er i byen

Anne Mette Holm larsen (Saltum, 2023-04-14)

#130

Jeg har familie i Saltum som har en lille pige der skal starte i vuggestue og det bliver noget besværligt for dem hvis de skal til en anden by med hende.

Dorte Holm (Biersted, 2023-04-14)

#133

Jeg har 2 børnebørn der bliver berørte af dette.

Jytte Jensen (Hjallerup, 2023-04-14)

#139

Jeg støtter sagen 100%

Axel Bastholm (Aalborg, 2023-04-14)

#142

Fordi Saltum by og skole er den gode historie om det fungere i de små byer og det skal det forsætte med.

Marianne Thue Als (Hjørring, 2023-04-15)

#143

Det er vigtig for mig forældre kan have det hele samlet på en indstution. Da det er Def børnene alligevel skal gå i skole der senere

Hanne helene Kristiansen (Saltum, 2023-04-15)

#145

For børnenes skyld.
Der er ingen positiv trivsel ved et så ustabilt tiltag.

Line Corfitz Frederiksen (Sindal, 2023-04-15)

#153

Vi skal bevare vores “små” tætte lokalsamfund, hvor der tryghed, nærvær, sammenhold i alle aldre.

Hanne Kræmmergaard Kristoffersen (Saltum, 2023-04-15)

#156

Bevsr Si i Daltum

Aase Pedersen (Brønderslev , 2023-04-15)

#157

Det skal vi beholde i saltum

Svend erik Kjelgaard (Saltum, 2023-04-15)

#158

Det er vigtigt at få børnefamilier til byen. Og at de børnefamilier der er i byen bliver.
Derfor skal der være gode betingelser for at få passet sine børn. Skolen er det vigtigste for at vores lille lokalsamfund fortsat kan udvikle sig.

Lis Damgaard (Saltum, 2023-04-15)

#165

Fordi det ikke er alle der kan transportere deres børn frem og tilbage. Forældrene skal os have muligheden for selv at vælge hvad for en børnehave børnene skal gå i

Emilie Vestenbæk (Saltum, 2023-04-15)

#173

Jeg har børn og var meningen jeg ville flytte til Saltum pga mine forældre, men hvis dette bliver aktuelt så er interessen der ikke

Jack Christensen (Aalborg, 2023-04-15)

#177

Det betyder alverden for børnene at have en fast base, et sted med kendte voksne og trygge rammer!

Tanja Kjeldsen (Pandrup, 2023-04-15)

#178

Jeg mener det vil få kommende børn til pasningstilbuddet til at forsvinde fra Saltum by og dermed nedlukke skole og aktivitetstilbud i byen.

Lisbet Nielsen (Saltum, 2023-04-15)

#179

Jeg skriver under fordi. Det fortsat er vigtigt der tilbydes pasningsmuligheder også i de små byer og områder, så der ikke er de større byer der altid bliver prioriteret.

Tanja Frederiksen (Pandrup, 2023-04-15)

#182

Jeg vil være med til at bevare dette unikke pasningstilbud for alle aldre i Saltum by.

Jesper Damm (RY, 2023-04-16)

#183

Jeg vil være med til at bevare dette unikke pasningstilbud fra alle aldre i Saltum by

Tinne Andersen (Ry, 2023-04-16)

#185

Det er en svinestreg overfor Saltum.

John Bjerg (Pandrup, 2023-04-16)

#186

Hvorfor flytte børnene, det sparer vel ikke på Co 2 at der nok er flertal af børnene der ikke bor i V Hjermitslev

Ole Damgaard (Saltum, 2023-04-16)

#188

Det er helt unikt at Saltum byder på pasning og skole i samme omgivelser fra 0-15år. Alle lærer af hinanden og det giver noget helt særligt også at være samme sted som sine søskende. Det er også meget lettere for forældre med flere børn i forskellige aldre. Sidst men ikke mindst er det noget lettere med bussen for de forældre, der ikke har bil

Bodil Færk (Åbybro, 2023-04-16)

#195

Sindsygt at flytte til V.h Børnefamilier vil hellere være i Saltum Fine byggegrunde ved skolen og så skolen som de jo alligevel skal gå i

Knud Erik Thomsen (Saltum, 2023-04-16)

#196

Som borger i Saltum anvender jeg offentlig transport mod Aalborg. Det vil være umuligt at møde på job til tiden, hvis man også skal omkring Vester Hjermitslev først med en anden bus! Havde jeg barn i den alder i Saltum SI, ville jeg flytte dem til pasningstilbud, som kunne hænge sammen med transport til job. Urimeligt at byde forældre dette!!!

Camilla Bjerner Ingvardsen (Sdr. Saltum, 2023-04-16)