Høringssvar mod nedlæggelsen af skolebusser i Fabjerg 2023/2024

Kommentarer

#1

Det ikke er rimeligt at børn ikke har lige mulighed for at komme i skole med ordentlig busforhold isæt øst for Gudum er hårdt ramt.

Claus Mosekjær (Lemvig, 2023-04-11)

#2

Jeg har børn der går på skolen og som benytter bussen.

Johanna Arnbjørn (Lemvig, 2023-04-11)

#3

Har en datter, der bliver ramt af kommunes besparelser.

Lena Andersen (Lemvig, 2023-04-11)

#4

Fordi der er utilstedeligt at fjerne al offentlig transport til en blomsterne landsby i Lemvig kommune.
Der skal som minimum opretholdes kørsel så børnene kan komme i skole om morgenen fra Lemvig, ligeledes skal en hjemtur opretholdes når skoledagen slutter.
Det er ikke holdbart at bede mindre børn skifte bus flere gange samt have en urimelig rejsetid på flere timer om dagen for at passe deres skole.
Ved at beholde 496, eller dele af ruten, vil børn fra Lemvig kunne fragte sig til og fra byen.

Klaus Borg (Lemvig, 2023-04-11)

#5

Jeg er meget enig i ovenstående

Jens Andersen (Lemvig, 2023-04-11)

#6

Fordi jeg er enig , det er så bekymrende at de stopper de bus ruter som vi er afhængige af

Mia Bruun (Fabjerg , 2023-04-11)

#7

Fordi vi bor i Harboøre, og vores børn går på Fabjerg fri skole. Vi har stærkt brug for at vores børn kan komme til Fabjerg når de kommer ind med toget om morgene, og kan komme til Lemvig fra Fabjerg, så de kan nå toget til Harboøre igen. Det var en mulighed da børnene startede i Fabjerg. Og en a grundene til det blev den skole.

Camilla Kloster (Harboøre, 2023-04-11)

#9

Vores familie vil blive berørt i hverdagen hvis rute 496 nedlægges/ændres. Da vores ældste børn tager bussen hjem.

Mette Blok Michelsen (Fabjerg, 2023-04-11)

#11

Jeg har børn der på sigt skal benytte bus til og fra skole

Line Rølmer (Fabjerg, 2023-04-11)

#12

Fordi at jeg har 3 børn som mister muligheden for at komme med bus til og fra skole. Og da de små ikke er størrelsen til at krydse vejen. (Fabjergvej) eller har størelsen til at selv at cykle endnu..

David Veale (Gudum, 2023-04-11)

#13

Vi bor i Lemvig og har to børn på udefriskole. Det vil blive svært at planlægge job og afhentning af børn hver dag

Lene Thomsen (Lemvig, 2023-04-11)

#14

Vi håber meget på man vil genoverveje busruterne fra Fabjerg og omegn, og at politikkerne trods pressede tider, stadig vil understøtte det frie skolevalg i kommunen

Karina Krarup (Lemvig, 2023-04-11)

#16

Da vores datter mindst 2 gange om ugen tager bussen til Lemvig til fritidsjob og ellers tager bussen hjem til gudum

Mette Krogsgaard Lauritsen (Gudum , 2023-04-11)

#17

Fordi skolebørn forsat skal have busforbindelse fra Lemvig til Fabjerg og retur.

Christina Bjørnskov Hansen (Lemvig, 2023-04-11)

#23

Da de planlagte forringelser på skolebus området vil medføre et væsentligt længere transport tid for børnene i Lemvig Kommune.

Katerina Andreasen (Lemvig, 2023-04-11)

#27

Der er flere byer i kommunen end Lemvig, og at fjerne busforbindelser fra de omkring liggende landsbyer er kun med til at nedlægge disse. Der skal og må holdes liv i de små omkringliggende byer!

Louise Stokkendahl (Lemvig, 2023-04-11)

#28

Jeg synes det er forkert at det endnu engang er børnene der bliver ramt

Natasha Hansen (Lemvig , 2023-04-11)

#29

Der kommer også til at mangle busruter til Lemvig for andre end dem til udefriskolen.

De unge mennesker der skal videre efter 9. Klasse til Lemvig, i F.eks 10. Klasse, gymnasium, handelskole osv. har heller ingen muligheder for transport.

Ketty Olesen (Fabjerg, 2023-04-11)

#31

Vi, som familie bor i Fabjerg. Det gør det nærmest umuligt at komme til og fra omverden, når i nu nedlægger busserne ud til de små landsbyer. Lemvig vil gerne fremstå som bæredygtig og miljøvenlig, men nu skal flere forældre fragtet deres børn i biler frem og tilbage, dette er i mine øjnene dobbelt moralsk ??

Kamilla Agerskov Raunsmed (Fabjerg, 2023-04-11)

#32

Fordi vi også benytter skolebussen hver eneste dag fra Fabjerg.

Lykke Rud (Gudum, 2023-04-11)

#33

Fordi jeg har børn på fabjerg skole.

Leon Tannebæk (Lemvig, 2023-04-11)

#37

Jeg støtter op om fortsat busafgange mellem Fabjerg, Nissum, Lemvig både om morgenen og kl. 14 og 15

Mette Dalgaard (Lemvig, 2023-04-11)

#40

Bevar muligheden for bustransport for børnene på Udefriskolen i Fabjerg.

Gitte Aagaard (Lemvig , 2023-04-11)

#44

Det er vigtigt at børnene kan færdes rundt i kommunen lige også dem der bor langt fra kommunale institioner.
Dertil har jeg selv 4 som kommer til at benytte sig af bussen, når de er lidt ældre.

Anders Thing (Fabjerg, 2023-04-11)

#45

Jeg skriver under fordi det gør det ringere for børnene at komme til og fra skole fra Lemvig til Fabjerg.

Tina Tougaard (Lemvic, 2023-04-11)

#49

Lemvig kommune burde skabe lige vilkår for alle skolebørn i kommunen. Så alle har mulighed for at komme til og fra skole uden urimelige busforhold.

Ulla Øgendahl (Lemvig, 2023-04-12)

#52

Mine børn går i Fabjerg og det vil også ramme os på sigt.

Lene Kristensen (Lemvig, 2023-04-12)

#55

Min ret til selvbestemmelse

Stefan Mikkelsen (Nr nissum , 2023-04-12)

#57

Vi virkelig har brug for busser herude i fabjerg.

Henriette Hvas Hedegård (Lemvig, 2023-04-12)

#59

Der skal være busser til børnene

Carsten Kvisgaard (Bækmarksbro, 2023-04-12)

#61

Jeg frygter at de små samfund affolkes fordi skolebørn/beboere ikke kan blive transporteret til skole og by…

Hanne Stensgaard (Lemvig, 2023-04-12)

#62

Mine børnebørn bor på Fabjergvej som er meget trafikeret og går i udeskolen

Ursula Julie Koch (Lemvi, 2023-04-12)

#64

Jeg skriver under fordi at hvis man nedlægger busruden dør de små byer

Ditte Friis (Holstebro, 2023-04-12)

#65

En nedlæggelse vil bevirke en væsentlig forringelse af vilkårene for skolebørn i vores familie.
Trafikken på Fabjergvej er domineret af meget hurtigt kørende trafikanter, hvilket bevirker en stor risiko for børn generelt kommunen.

Jan Arnbjørn (Hanstholm, 2023-04-12)

#66

Jeg har familie i området, som gerne skulle kunne bruge bus.

Birgit Birk (Asklev, 2023-04-12)

#67

Fabjerg også har ret/ behov for en skolebus,

Britta Riis (Lemvig, 2023-04-12)

#69

Jeg synes det vil være en katastrofe for de små byger, de kan ikke komme til og fra skole, det dur bare ikke .

Birgitte Friis (Lemvig, 2023-04-12)

#70

Jeg ønsker at bevare skolebus ordningen til og fra Fabjerg.

Martin Hansen (Lemvig, 2023-04-12)

#74

Busforbindelserne i området er for lille, vores børn flytter væk til studierne i storbyerne, de kommer ikke tilbage 🥲 fjerner man nu skole busserne presser børnefamilierne væk også, der er tryghed i de er tæt på deres hjem. Det har jeg altid selv følt, da vores arbejdes pladser ikke ligger tæt på. Bussen har været til stor gavn, til skole, børnehaven, til børne fødselsdage, både til og fra. Hilsen familien uden for byen

Heidi Hestbech (Lemvig, 2023-04-12)

#76

Vi ønsker busser til og fra Fabjerg, vi er en by i vækst - ta ikke det fra os.

Susanne hvas svendsen (Lemvig, 2023-04-12)

#77

Det skal være attraktiv at bosætte sig i Lemvig kommune i østområdet

Ida Balle (Lemvig, 2023-04-12)

#80

Jeg synes det er for dårligt for børnene der ikke har mulighed for at forældre køre, eller kan tage cyklen fordi der er for langt.

Kamilla Mathisen (Gudum , 2023-04-12)

#81

Vi har to børn som efter sommerferien skal på henholdsvis lemtorp og gymnasiet og da vi forældre begge arbejder i Holstebro har vi ikke selv mulighed for at køre dem i skole. Uden offentlig transport ville de skulle tage cyklen for at kunne møde i skole. Det ville gå i forår og efterårs perioden, men i den mørke vintertid ville jeg ikke være tryg ved at de skal cykle.
Det kan accepteres, at når man vælger at sende sine børn i et andet skoledistrikt end det man naturligt tilhører at man så selv hænger på transport. Men her taler vi om at kommunen har valgt lemtorpskolen og dermed har de også opgaven i at sikre en fornuftigt transport mulighed for vores børn.

Heidi Jensen (Lemvig, 2023-04-13)

#85

Jeg skriver under fordi at der allerede er meget få busser herude i omegnen så en nedskæring ville gøre livet for forældre meget svært

Martin Christiansen (Gudum, 2023-04-13)

#86

Simpelthen helt hen i vejret det som foregår med skole og bus lige nu. Tænker de da slet ikke sig om? Under valgkampen søgte de gode forslag til hvordan man kunne trække flere til egnen, men lige siden har man ikke gjort andet end at gøre det mere U-attraktivt for Børne familier at flytte til.

Men så længe man får en stol så er alt vel godt.

Danni brask (Lemvig, 2023-04-13)

#87

Vores unge mennesker er afhængige af at kunne bruge busforbindelserne til og fra Lemvig. Både i forbindelse med skole, fritidsarbejde og meget andet.

Sanne pedersen (Fabjerg, 2023-04-13)

#91

Jeg bor selv i bækmarksbro og har haft børn på bøvling friskole og ved hvor træls det er med lange ventetider på offentlig transport.....

Henriette Henriksen (Bækmarksbro+, 2023-04-13)

#92

Fordi jeg har børnebørn der går på Fabjerg skole

Charlotte Raunsmed (Lemvig, 2023-04-13)

#93

Fordi jeg om 1,5 år, har et barn der starter i Udefriskolen, og vi har købt bolig efter visheden om, at vi kan bruge busserne til, at komme i skole med. Det er ikke muligt for os, at afsætte tid til at køre vores barn selv.

Tina Schou (Fabjerg, 2023-04-13)

#96

Jeg skriver under fordi jeg deler bekymringen om at efterlade et skoleområdet uden busforbindelser.

Jes Lauritsen (Fabjerg, 2023-04-13)

#99

Vi er dybt afhængig af en offentlig infrastruktur der tilgodeser alle borgere uanset bopæl - ikke kun i Lemvig by.

Lea Sørensen (Lemvig, 2023-04-13)

#100

Jeg har selv børn på Udefriskolen i Fabjerg. Det er i forvejen tæt på umuligt for mine børn at færdes med offentlig transport til og fra skole i Fabjerg, da de også er nødsaget til et skift ved stationen i Lemvig, hvor bussen allerede nu ikke kører til. Fjerner man helt ruten mellem Fabjerg og Lemvig, kræver det flere skift og større egenbetaling.
Det vil heller ikke blive en mulighed for børnene at gå på Lemvig ungdomsgård efter skole tid, da der ingen offentlig transport vil være tilgængeligt.

Ydermere vil jeg gøre opmærksom på at kommunen har fjernet muligheden for pædagogisk kørsel indenfor socialområdet. Her tænker jeg på Kærhusets beboere som opfordres til at benytte sig af offentlig transport muligheder. Har man overvejet at deres muligheder for selvstændig livsførelse og almindelige dagligdags aktiviteter indskærpes markant?

Carina Landbo Mollerup (Bækmarksbro, 2023-04-13)

#102

Det er vigtigt at de børn der ikke bor lokalt i Fabjerg har mulighed for at vælge skolegang på udefriskolen i Fabjerg og at det ikke skal være med store udfordringer ift. ekstra tid.

Anne Falkesgaard (Lemvig, 2023-04-13)

#103

Det vil betyde at trafiksikkerheden forringes og fordi det er med til at ødelægge det i forvejen amputerede øst-område

Torben Mundbjerg (Gudum, 2023-04-14)

#107

Jeg skriver under, da jeg er bekymret for Fabjerg og Gudum, hvis byerne efterlades uden busforbindelser. Samtidig mener jeg, at busforbindelserne skal tilgodese det frie skolevalg, som også omhandler kommunens friskoler, hvorfor det skal være muligt at komme til og fra Udefriskolen både morgen og eftermiddag.

Laura Berggren (Fabjerg, 2023-04-14)

#109

Mine børn går på fabjergskole og bruger bus 499

Rune Arnbjørn (Lemvig, 2023-04-14)

#115

Det er vigtigt for børnene at kunne komme afsted og hjem igen fra skolen, uden at skulle være afhængig af forældre der skal hente dem. Det kan give en lang unødvendigt ventetid, som skal bruges på noget andet.

Katja Kallesøe (Lemvig+, 2023-04-15)

#116

Der skal være en god busforbindelse til og fra Fabjerg Udefriskole, det er vigtigt for vores børn.
Jeg ønsker også at bussen fra Lemvig kunne kører ad Lemtopvej forbi Bloksgårdvej, vores børn har alt for langt til en bus.

Sanne Svendsen (Lemvig, 2023-04-15)

#118

Jeg gerne vil fastholde, hvad der i forvejen er en ynkelig tilstedeværelse af offentlig transport til og fra Fabjerg for vores unge mennesker.

Karen Marie Pedersen (Lemvig, 2023-04-15)

#124

Fordi jeg elsker 3 af de børn som bor der.
Og de skal passe godt på❤️❤️❤️

Magda Raunsmed (Bedsted, 2023-04-17)

#127

Enig

Leo Bajlum (7620, 2023-04-17)

#129

At børn og unge skal have mulighed for at komme til og fra skole. Og hvad med de gamle som ikke længere har bil, de skal vel også have en mulighed for at komme herfra?

Gitte Andreasen (Fabjerg, 2023-04-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...